archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de functie van Toezichthouder bij het ingenieursbedrijf van de sector Ruimte komt positief uit integriteitsonderzoek De betrokken ambtenaar was buitengewoon verlof verleend hangende een onderzoek naar verdenkingen van niet integer gedrag Lees meer 24 01 2011 Afkeurende brief waarin plichtsverzuim wordt vastgesteld mag in personeelsdossier en behelst een besluit Medewerker spoorwegpolitie krijgt in plaats van een berisping een afkeurende brief waarin zijn handelen wordt aangemerkt als plichtsverzuim met de mededeling dat de brief wordt toegevoegd aan zijn personeelsdossier Lees meer 24 01 2011 Strafontslag van hoofdagent van politie wegens onprofessioneel en ongewenst gedrag jegens vrouwelijke burgers De betrokken ambtenaar was als hoofdagent van politie werkzaam in de naam dienstonderdeel in het team naam team van de politieregio naam politieregio Lees meer 24 01 2011 Niet meewerken aan onderzoek en buitenproportionele reactie op voorgenomen besluit vormen voldoende redenen voor tussentijds ontslag uit tijdelijke dienst Uit de kluis van een gemeentelijk museum is geld gestolen Uit onderzoek blijkt dat er een beperkte groep verdachten is waaronder een beveiligingsmedewerker in tijdelijke dienst Lees meer 24 01 2011 Ambtenaar zet bedreigingen in scene en krijgt strafontslag Een medewerker van een ministerie zegt dat hij samen met een collega is bedreigd door een leidinggevende Lees

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek-strafmaat-screening.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=4 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  24 01 2011 Onvoldoende bewijs voor nieuwjaarsklappen De betrokken ambtenaar was werkzaam als vreemdelingenbegeleider Op 3 januari 2003 heeft zijn toenmalige vriendin en collega M aangifte gedaan van mishandeling van haar door betrokkene tijdens een verblijf van hen beiden bij een vriend van betrokkene in Luxemburg Lees meer 24 01 2011 Strafontslag wegens het wegnemen van 300 Onvoldoende bewijs De betrokken ambtenaar was sinds begin 2001 werkzaam bij de Penitentiaire Inrichtingen Arnhem locatie De Berg hierna P I Lees meer 24 01 2011 Strafontslag wegens fraude en diefstal in nevenfunctie vernietigd wegens te lang wachten Een gemeenteambtenaar ruimtelijke ordening verricht nevenwerkzaamheden bij een incassobedrijf Hij heeft toestemming om daar juridische werkzaamheden uit te voeren Lees meer 24 01 2011 Strafontslag kaartverkoper vervoerbedrijf wegens kastekort houdt geen stand Een kaartverkoper van een gemeentelijk vervoerbedrijf wordt berispt nadat kastekorten zijn geconstateerd Lees meer 24 01 2011 Strafontslag gerechtvaardigd wegens herhaaldelijk voorhanden hebben van alcoholhoudende drank Geen verplichting tot wijzen op zwijgrecht of cautieplicht Gemeente ambtenaar is eerder bestraft wegens bezit en of gebruik van alcohol onder werktijd Kort nadat een voornemen tot strafontslag niet is doorgezet wordt opnieuw alcoholhoudende drank aangetroffen op zijn werkplek Lees meer 24 01 2011 Statistische gegevens onvoldoende

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek-strafmaat-screening.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=5 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  diefstal en krijgt op basis van vooral statistisch onderzoek strafontslag Er vindt geen strafrechtelijke vervolging plaats Lees meer 24 01 2011 Ongewenst gebruik e mail rechtvaardigt geen onvoorwaardelijk strafontslag De betrokken ambtenaar was werkzaam bij het stadsdeel laatstelijk als werkbegeleider Reinigen Op 11 december 2006 zijn er vier berichten om 14 10 uur 14 12 uur 14 14 uur en 14 15 uur en op 12 december 2006 is er één bericht om 12 30 uur op het digitale prikbord van het intranet van het stadsdeel geplaatst via de in de kantine van de werf opgestelde computer van zuil 1 respectievelijk zuil 2 Lees meer 24 01 2011 Gemeenteambtenaar verricht privé activiteiten in diensttijd ten onrechte te lang onderzoek en geen verbeterkans Gemeenteambtenaar verricht bij herhaling privé activiteiten onder diensttijd en verantwoordt deze in de aanwezigheidsregistratie als werktijd Lees meer 24 01 2011 Frauderende nachtbuschauffeurs geobserveerd met geheime camera Na signalen over fraude met vervoersbewijzen laat een werkgever een observatieonderzoek uitvoeren onder andere met geheim cameratoezicht Lees meer 24 01 2011 Fraude door rechtbankmedewerker buiten werktijd vormt voldoende basis voor strafontslag Een medewerker van de rechtbank pleegt fraude Met persoonlijk financieel gewin als oogmerk handelt hij onder andere in postadressen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek-strafmaat-screening.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=6 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Mankement onderzoek bewijs Niet meewerken aan onderzoek Overig Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Onderzoek straf maat screening 24 01 2011 Cameraobservaties in de nachtbus De betrokken ambtenaar was sinds 1 december 1980 werkzaam als buschauffeur bij de RET dat destijds nog een dienst was van de gemeente Rotterdam Lees meer 24 01 2011 Betrokkenheid bij valse bankgaranties maakt hoofdagent ongeschikt voor zijn functie Een hoofdagent verricht met toestemming nevenwerkzaamheden als assurantietussenpersoon Lees meer 24 01 2011 Betrokkenheid beheerder chemisch afvaldepot bij illegale doorverkoop in hoger beroep niet bewezen geacht Een beheerder van een gemeentelijk chemisch afvaldepot heeft strafontslag gekregen wegens betrokkenheid bij onder andere verkoop van oud ijzer en pallets en voor het meedelen in emballageopbrengsten Lees meer 24 01 2011 Betekenis van verklaring van één leidinggevende als bewijsmiddel Trambestuurder krijgt voorwaardelijk strafontslag omdat hij voorafgaand aan zijn dienst in zijn dienstkleding heeft staan roken in de tram Lees meer 24 01 2011 Beschuldiging van diefstal door collega onvoldoende basis voor bestraffing Een penitentiair medewerker wordt beschuldigd van diefstal van machines en krijgt strafontslag Lees meer Resultaten 43 tot 47 van 47

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek-strafmaat-screening.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=7 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Wet en Regelgeving Jurisprudentie Financiële schendingen Misbruik positie en belangenverstrengeling Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Berisping en overplaatsing Jeugdarts GGD wegens verstoorde verhouding naar aanleiding van het blijvend classificeren als fraude diefstal van verdwijnen plusuren in het systeem Plaats en datum CRvB 22 augustus 2013 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 2013 1507 1 Disciplinaire maatregel van schriftelijke berisping Het is invoelbaar dat appellante teleurgesteld was over het feit dat er geen aanleiding is gezien de kwestie van de plusuren aan een nader onderzoek te onderwerpen De wijze waarop appellante echter aan die teleurstelling uiting heeft gegeven en daarmee is doorgegaan heeft het bestuur als onacceptabel gedrag en daarmee als plichtsverzuim kunnen aanmerken Het bestuur was bevoegd daartegen corrigerend op te treden Of het bestuur ook op deze kwestie de klachtenregeling klokkenluiders had moeten toepassen zoals door appellante gesteld is niet relevant 2 Overplaatsing in het belang van de dienst Verstoorde verhoudingen binnen het team Van verbetering van de verstandhoudingen kon geen sprake zijn zodat het in het belang is van de organisatie

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/klokkenluiden/details/berisping-en-overplaatsing-jeugdarts-ggd-wegens-verstoorde-verhouding-naar-aanleiding-van-het-blijve.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  wegens smaad en laster tegen de anonieme melder Nadat Stichting Brein de naam van de melder had vrijgegeven is naar aanleiding van die aangifte een strafrechtelijk onderzoek gestart waarbij verschillende collega s van betrokkene zijn gehoord Het Openbaar Ministerie heeft geen aanleiding gezien vervolging in te stellen tegen M Betrokkene is door de politierechter veroordeeld ter zake van smaad en laster tot een werkstraf maar door het gerechtshof op 25 juni 2010 vrijgesproken Tegen betrokkene is in augustus 2005 een disciplinair onderzoek gestart Hij is in verband daarmee buiten functie gesteld en geschorst Het onderzoek is op 31 oktober 2005 gesloten waarna het voornemen tot ongeschiktheidsontslag aan hem kenbaar is gemaakt Nadat betrokkene zijn zienswijze daarop had gegeven is hij bij besluit van 29 december 2005 met ingang van 1 februari 2006 ontslagen op grond van artikel 94 eerste lid aanhef en onder g van het Besluit algemene rechtspositie politie wegens ongeschiktheid anders dan op grond van ziels of lichaamsgebreken Dit besluit is na bezwaar gehandhaafd bij besluit van 11 juni 2008 hierna bestreden besluit De korpsbeheerder heeft betrokkene ernstig plichtsverzuim verweten bestaande uit het doen van een melding over het aanbieden van illegaal gekopieerde cd s door een collega bij een organisatie buiten het korps terwijl die melding niet berustte op waarheid De korpsbeheerder gaat ervan uit dat betrokkene deze melding heeft gedaan uit rancune tegen zijn voormalig stagecoördinator M met wie hij in het verleden een aantal aanvaringen heeft gehad Door deze nergens op berustende melding heeft betrokkene M en het korps in diskrediet gebracht en is het vertrouwen in zijn functioneren dermate geschaad dat de korpsbeheerder hem niet langer in dienst wenst te houden Naast dit plichtsverzuim heeft de korpsbeheerder in aanmerking genomen dat betrokkene vanaf zijn indiensttreding niet goed functioneerde op de aspecten houding en gedrag

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/klokkenluiden/details/politiemedewerker-doet-ten-onrechte-anonieme-melding.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  is die de brief heeft geschreven en verzonden Daartoe is gewezen op het feit dat verzoeker één van de ambtenaren is die al heel lang in dienst zijn van de gemeente Beuningen hij de heer naam heeft gekend en hij woonachtig is in de directe nabijheid van de duurdere panden aan de adres Daarnaast is gewezen op het schriftkundig onderzoek door het bureau E W Waisvisz hierna bureau Waisvisz Dit bureau heeft op 24 en 28 januari 2011 geconcludeerd dat verzoeker met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de auteur van de brief is Tegen de achtergrond van verzoekers stelselmatige ontkenningen de inhoud van de brief en het rapport van het schriftkundig bureau is verweerder van mening dat verzoeker niet meer in zijn organisatie te handhaven is Verweerder heeft er geen enkel vertrouwen meer in dat verzoeker in staat of bereid is om de normen en waarden die binnen de organisatie aanwezig zijn nog verder uit te dragen Verweerder neemt het verzoeker kwalijk dat hij een dergelijke brief met ongefundeerde beschuldigingen naar collega ambtenaren heeft geschreven en dat hij niet de waarheid spreekt ondanks de mogelijkheden die hem zijn geboden om voor zijn gedrag uit te komen Verweerder is van mening dat verzoekers houding en opstelling ertoe leiden dat sprake is van een zodanige vertrouwensbreuk en een zodanig verschil van inzicht over integriteit van handelen binnen een ambtelijke organisatie dat verzoeker niet meer in de organisatie te handhaven is Op 21 februari 2011 heeft verweerder een bijeenkomst georganiseerd waarbij collega s van verzoeker door de burgemeester in kennis zijn gesteld van het geschil Hierna heeft verweerder de volgende mededeling op het intranet van de gemeente Beuningen geplaatst Voorgenomen ontslag verzoeker Het college van B W heeft het voornemen uitgesproken om een ontslagprocedure in werking te zetten t a v verzoeker Het college

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/klokkenluiden/details/vermeende-klokkenluider-onder-vuur.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Gemeente ambtenaar wordt ontslagen wegens verstoorde verhoudingen Hij claimt dat het ontslag een gevolg is van zijn optreden als klokkenluider De Raad constateert dat de ambtenaar pas in de zienswijzeprocedure bij het ontslagvoornemen melding heeft gemaakt van mogelijke fraude door zijn leidinggevende hetgeen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/klokkenluiden/details/onvoldoende-bewijs-voor-claim-van-gemeente-ambtenaar-dat-hij-is-ontslagen-wegens-klokkenluiden-1.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •