archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  hebben zich ten aanzien van het functioneren en de persoon van betrokkene geen bijzonderheden voorgedaan In 2004 is betrokkene belast met de controle van de Rijksgebouwendienst hierna Rgd In juli 2004 heeft betrokkene te kennen gegeven zich niet te kunnen vinden in het opnemen van een egalisatierekening in de jaarrekening van de Rgd Op 28 oktober 2004 heeft betrokkene een memo inzake de egalisatierekening verspreid onder de leden van het managementteam Hierin heeft betrokkene onder meer het volgende geschreven Inleiding Tussen mij en E bestaat een verschil van inzicht of de post egalisatierekening in de jaarrekening van de Rgd voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften te weten BW 2 titel 9 E meldde mij dat hij hier langzamerhand schijtziek van wordt Voorts deelde E mee dat hij geen inhoudelijk overleg over de egalisatierekening wilde voeren Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen kom ik tot de conclusie dat het opnemen van de post egalisatierekening in de jaarrekening van de Rgd niet in overeenstemming is met de eisen van getrouwheid Betrokkene heeft de Algemene Rekenkamer buiten medeweten van zijn leidinggevenden geïnformeerd over zijn opvatting aangaande de egalisatierekening De Raad oordeelt als volgt Betrokkene meldt een vermoeden van een misstand Het bevoegd gezag oordeelt dat

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/klokkenluiden/details/klokkenluider-ontslagen-wegens-verstoorde-verhoudingen.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Departementale klokkenluider krijgt ontslag op andere gronden wegens verstoorde verhoudingen Daarbij zijn aan hem naast de reguliere uitkering bij werkloosheid faciliteiten voor studie en outplacement toegekend Betrokkene meent aanspraak te hebben op een hogere financiële vertrekregeling wegens frustratie van zijn loopbaan De toegekende financiële regeling volstaat volgens de Raad omdat ook betrokkene een aandeel heeft gehad in

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/klokkenluiden/details/grenzen-aan-financiele-vertrekregeling-bij-ontslag-van-departementale-klokkenluider-1.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Klokkenluiden 24 01 2011 Klokkenluider De betrokken ambtenaar is op 1 oktober 2001 aangesteld bij het Bureau Schadefonds Geweldsmisdrijven hierna het SGM van het Minister van Justitie als adviseur communicatie in vaste dienst voor gemiddeld 36 uur per week Lees meer Resultaten 7 tot 7 van

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/klokkenluiden.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=1 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Onvoorwaardelijk strafontslag ontslag op andere grond evenredig aan de verweten feiten voor leidinggevende van een gemeenschappelijke belasting en registratiedienst een en ander mede vanwege ondeugdelijke feitenvaststelling en onvoldoende verbeterkans Plaats en datum Rechtbank Limburg 30 september 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL RBLIM 2014 8381 Voor wat betreft 7 van de in totaal 9 verweten gedragingen van eiseres is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van deugdelijk vastgestelde gegevens Het procesdossier bevat geen verslagen van functionerings of beoordelingsgesprekken dan wel ontwikkelingsgesprekken tussen verweerder en eiseres Verweerder heeft het disciplinair onderzoek beperkt tot een reeks gesprekken met eiseres en een reeks gesprekken met 3 collega s alsmede het relateren van anonieme verklaringen die op geen enkele wijze zijn geverifieerd Voor wat betreft de 2 gedragingen die eiseres zijn aan te rekenen stelt de rechtbank vast dat aan eiseres geen enkele termijn is gegund om zich te verbeteren Zo verweerder al gevolgd zou moeten worden in de ter zitting ingenomen doch niet onderbouwde stelling dat eiseres altijd een hand boven het hoofd is gehouden merkt de rechtbank op dat dit verweerder niet kan baten nu dit niet

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/cultuur/details/strafontslag-voor-doktersassistente-amc-wegens-herhaald-werkverzuim-en-ongewenste-omgangsvormen-co.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Strafontslag leidinggevende afvaldepot die niet optrad tegen cultuur van meenemen goederen door medewerkers Plaats en datum Rechtbank Den Haag 9 juli 2013 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL RBDHA 2013 8286 Strafontslag leidinggevende afvaldepot Gezien de aard en de ernst van de verwijtbaarheid van de gedragingen van verzoeker is de voorzieningenrechter van oordeel dat de opgelegde sanctie van disciplinair strafontslag niet

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/cultuur/details/leidinggevende-afvaldepot-trad-niet-op-tegen-cultuur-van-meenemen-goederen-door-medewerkers.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Overplaatsing vanwege ernstig plichtsverzuim bevelvoerder brandweer naar de functie van docent trajectbegeleider wegens verbale en fysieke intimidatie slachtoffer en medewerkers Plaats en datum CRvB 5 juni 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 2014 1912 Ontslag wegens plichtsverzuim Gelet op de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/voorbeeldrol/details/overplaatsing-vanwege-ernstig-plichtsverzuim-bevelvoerder-brandweer-naar-de-functie-van-docenttraje.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Strafontslag voor politiemedewerker wegens opmaken van een valse salarisstrook en een valse werkgeversverklaring tbv hypotheekverstrekking Plaats en datum CRvB 18 december 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 2014 4297 Disciplinair ontslag wegens toerekenbaar ernstig plichtsverzuim bestaande uit

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie/details/strafontslag-voor-politiemedewerker-wegens-opmaken-van-een-valse-salarisstrook-en-een-valse-werkgeve.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  communicatie met media over politiek gevoelige kwestie zonder overleg leidinggevende Plaats en datum CRvB 18 december 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 2014 4294 Ontslag wegens plichtsverzuim Onvoldoende feitelijke grondslag voor het verwijt dat betrokkene op het werk naar alcohol zou hebben geroken Voldoende feitelijke grondslag dat betrokkene voorafgaand aan de publicatie contact gehad met een journalist van het AD zonder zijn leidinggevende te raadplegen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie/details/strafontslag-voor-ambtenaar-gemeente-wegens-schijn-van-belangenverstrengeling-en-communicatie-met-me.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive