archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie Financiële schendingen Misbruik positie en belangenverstrengeling Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Strafontslag voor burgerambtenaar bij Defensie wegens diefstal van een generator afgekeurd isolatiemateriaal en diverse andere goederen Plaats en datum Rechtbank Noord Holland 19 december 2014 URL http deeplink

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie/details/strafontslag-voor-burgerambtenaar-bij-defensie-wegens-diefstal-van-een-generator-afgekeurd-isolatie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Disciplinaire straf van vermindering aanspraak vakantie niet evenredig aan de ernst van het plichtsverzuim voor ambtenaar Belastingdienst die dossiers in auto achterliet en die werden gestolen Plaats en datum Rechtbank Overijssel 9 december 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL RBOVE 2014 6502 Plichtsverzuim diefstal

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie/details/disciplinaire-straf-van-vermindering-aanspraak-vakantie-niet-evenredig-aan-de-ernst-van-het-plichtsv.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  2013 Jaarboek 2012 Jaarboek 2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie Financiële schendingen Misbruik positie en belangenverstrengeling Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Strafontslag wegens ten onrechte declareren van maaltijdvergoedingen en misbruik maken van dienstauto voor privé doeleinden niet evenredig in verband met verminderde toerekenbaarheid Plaats en datum CRvB 11 december 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 2014 4155 1 Onvoorwaardelijk ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim bestaande uit het ontvangen van een te hoge vergoeding voor woon werkverkeer het ten onrechte declareren van maaltijdvergoedingen en het zonder toestemming en ten onrechte gebruikmaken van de dienstauto voor privédoeleinden dan wel woonwerkverkeer Twee van de drie verweten gedragingen zijn terecht als plichtsverzuim aangemerkt en er is gelet op de psychische gesteldheid van appellant sprake van een verminderde toerekenbaarheid De straf van onvoorwaardelijk ontslag is niet evenredig is aan de ernst van het immers in verminderde mate aan appellant toe te rekenen plichtsverzuim 2 Schorsing Concrete verdenking van ernstig plichtsverzuim 3 Inhouding bezoldiging De staatssecretaris heeft de gedeeltelijke inhouding van de bezoldiging van appellant met

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie/details/strafontslag-wegens-ten-onrechte-declareren-van-maaltijdvergoedingen-en-misbruik-maken-van-dienstaut.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  04 2015 Strafontslag voor hoofd afdeling Gemeentewerken wegens het in stand houden van een informele kas en het gebruiken van gelden daaruit voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd Onvoorwaardelijk ontslag Het in stand houden van een informele kas bij Gemeentewerken en het gebruiken van gelden daaruit voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd Plichtsverzuim Lees meer 30 04 2015 Strafontslag en schadevergoeding voor motorrijder politieregio wegens in contanten innen van verkeersboetes zonder kwitantie te overhandigen Strafontslag wegens plichtsverzuim Het in contanten innen van verkeersboetes zonder een kwitantie te overhandigen Lees meer 30 04 2015 Strafontslag voor hoofdagent wegens houden onvoldoende professionele afstand tot vrouwelijke collega s en raadplegen gegevens voor privédoeleinden Tenuitvoerleggging van voorwaardelijk strafontslag Appellant heeft volgens de korpschef wederom onvoldoende professionele afstand gehouden tot diverse vrouwen en daarnaast misbruik gemaakt van zijn positie als politieambtenaar door politiegegevens te raadplegen voor privédoeleinden Lees meer 30 04 2015 Schriftelijke berisping voor inspecteur arbeidsinspectie wegens doorsturen e mail aan overige teamleden en in negatieve bewoordingen uitlaten over collega Geen vervroegde pensionering maar functievolger Schriftelijke berisping Volgens de rechtbank houdt het geen gehoor geven aan de genoemde uitnodiging geen plichtsverzuim in Lees meer 30 04 2015 Strafontslag voor stadswacht wegens grof

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie.html?no_cache=1 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  positie en belangenverstrengeling Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Strafontslag voor ambtenaar KMar wegens verrichten vrijwilligersactiviteiten tijdens ziekteverzuim Plaats en datum CRvB 11 december 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 2014 4172 Strafontslag Nevenwerkzaamheden De door appellant ingebrachte brief van zijn huisarts en het gespreksverslag van de stafarts geven wellicht enige verklaring voor het gedrag van appellant maar bevatten geen enkel aanknopingspunt dat het plichtsverzuim hem niet kan worden toegerekend in de hiervoor bedoelde zin Daarbij komt dat appellant ook al ruim vóór het overlijden van zijn moeder als vrijwilliger bij de politie werkzaamheden verrichtte tijdens perioden van ziekteverzuim bij de Kmar Dat dit doorgaande gedrag verband houdt met zijn psychische gesteldheid na het overlijden van zijn moeder ligt daarom niet voor de hand Anders dan appellant betoogt kan de opgelegde straf van ontslag niet als onevenredig aan de aard en ernst van het vastgestelde plichtsverzuim worden aangemerkt Door over een langere periode tijdens ziekteverzuim bij de Kmar nevenwerkzaamheden bij de politie te verrichten zijn leidinggevende en de bedrijfsarts van de politie niet

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie/details/strafontslag-voor-ambtenaar-kmar-wegens-verrichten-vrijwilligersactiviteiten-tijdens-ziekteverzuim.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Misbruik positie en belangenverstrengeling Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Schriftelijke berisping voor gemeenteambtenaar wegens het declareren van privé c q niet zakelijke uitgaven bij door gemeente gesubsidieerde stichting waar hij een nevenactiviteit verrichtte Plaats en datum CRvB 4 december 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie/details/schriftelijke-berisping-voor-gemeenteambtenaar-wegens-het-declareren-van-prive-cq-niet-zakelijke.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  datum CRvB 20 november 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 2014 3895 Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim zonder opzegtermijn Anders dan appellante betoogt kan de opgelegde straf niet worden aangemerkt als onevenredig aan de aard en de ernst van het vastgestelde plichtsverzuim Van betekenis is in dit verband dat appellante in haar functie een voorbeeldfunctie had ten aanzien van het naleven van de richtlijn en dat

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie/details/strafontslag-voor-ambtenaar-nwo-wegens-het-op-kosten-van-werkgever-aanschaffen-meubels-en-schilderij.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  en Regelgeving Jurisprudentie Financiële schendingen Misbruik positie en belangenverstrengeling Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Onvoorwaardelijk strafontslag voor gemeenteambtenaar wegens excessief internetgebruik voor privédoeleinden Facebook Marktplaats gewaarschuwd mens Plaats en datum CRvB Den Haag 28 augustus 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 2014 2974 Internetgedrag Zeer ernstig plichtsverzuim Betrokkene heeft met zijn handelen het in hem te stellen vertrouwen grote schade toegebracht De Raad deelt daarbij niet het oordeel van de rechtbank dat betrokkene niet als een gewaarschuwd man had te gelden Hij is naar door hem is bevestigd begin 2010 immers uitdrukkelijk door senior medewerker W op zijn internetgedrag aangesproken Dat appellant toen geen schriftelijke waarschuwing heeft doen uitgaan maakt anders dan is geoordeeld door de rechtbank geenszins dat het bedoelde aanspreken van betrokkene in dit verband niet zou mogen meewegen Betrokkene had acht behoren te slaan op hetgeen hem door W is meegegeven niet alleen in de eerste weken maar ook nadien De rechtbank kan al met al niet worden gevolgd in haar conclusie dat het ontslag onevenredig is te achten

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie/details/onvoorwaardelijk-strafontslag-voor-gemeenteambtenaar-wegens-excessief-internetgebruik-voor-privedoe.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •