archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  het gevoerde integriteitsbeleid in de diverse publieke lichamen Vorig jaar spraken Rijk provincies waterschappen en gemeenten af de integriteitsbeleving periodiek te monitoren met behulp van de I Monitor In maart ging de I Monitor van start onder zowel ambtenaren als bestuurders en volksvertegenwoordigers Waar het BZK als coördinerende instantie om gaat is dat het integriteitsbeleid duurzaam verankerd raakt bij alle overheidslagen en daar lijkt het in ieder geval wel goed

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/thema/algemeen-integriteitsbeleid/entiteit/publicaties/details/landelijke-doorlichting-integriteitsbeleid-met-behulp-van-i-monitor.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  van de 27 EU lidstaten Slechts een enkele studie gaat in op de institutionalisering van ethiek en de effectiviteit van de instrumenten op dit gebied Om deze leemte aan kennis hierover op te vullen is binnen de EU aanvullend onderzoek gedaan Het onderzoek gaat een stap verder dan alle studies tot nu toe op dit gebied In deze bijzondere vergelijkende studie wordt geanalyseerd in hoeverre de overgang naar een nieuw en meer complex concept van ethiek en bestuur heeft bewezen effectief en vruchtbaar te zijn De auteurs stellen dat discussies over de ethiek beter moeten zijn geïntegreerd in andere beleidsterreinen die het gedrag van ambtenaren beïnvloeden Dit zijn openbare hervormingen van het beheer human resource beleid en leiderschapsstijlen percepties van organisatorische eerlijkheid de impact van de aanhoudende financiële crisis en kosten en baten overwegingen Zij gaan verder in op vragen als is ethisch gedrag te verbeteren Zijn de nieuw ontwikkelde ethiek instrumenten effectief Is het mogelijk om te veel te doen aan ethiek Hoe kan effectief ethisch beleid geïnstitutionaliseerd worden binnen een organisatie Wat zijn goede werkwijzen en de beste manieren om ethisch beleid te organiseren De auteurs stellen voor om een bredere discussie over de toegevoegde waarde van goed

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/thema/algemeen-integriteitsbeleid/entiteit/onderzoek/details/effectiveness-of-public-service-ethics-and-good-governance-in-the-central-administrations-of-the-eu.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Stuur door : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Stuur door U stuurt nu deze link door http www integriteitoverheid nl dossiers html Uw Naam Uw Email Email van de ontvanger Bericht Herhaal deze code Alle velden met zijn verplicht Aanmelden nieuwsbrief Op de hoogte blijven Meld u aan

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/stuur-door.html?tipUrl=http%3A%2F%2Fwww.integriteitoverheid.nl%2Fdossiers.html&the= (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Integriteitsmanagement : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  aanpak Het model bevat een zevental aandachtsgebieden Ieder gebied is belangrijk en verdient de juiste aandacht Dat betekent dat men oog heeft voor de context en hoe ze zich tot elkaar verhouden Integriteit begint mede daarom al bij de sollicitatieprocedure en raakt zelfs de gedragingen in privétijd Denk maar aan de medewerker die zich via de sociale media inhoudelijk uitlaat over zijn werk gever Het model biedt ondersteuning bij integriteitsmanagement

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/dossiers/integriteitsmanagement.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Politieke integriteit : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  monopoliepositie Deze grote verantwoordelijkheid stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur en aan degenen die daarin functioneren De kwaliteit van het openbaar bestuur de overheid heeft dan ook alles te maken met integriteit Wanneer de integriteit van de overheid ter discussie staat tast dit namelijk het vertrouwen in de overheid aan en verliest de overheid haar noodzakelijke legitimiteit Burgers zijn immers alleen bereid de overmachts en monopoliepositie van de overheid te accepteren als de overheid zelf betrouwbaar is Alert op handelingen die integriteit aangaan Daar komt bij dat de belangstelling voor integriteitsvraagstukken ook voor privé gedragingen van politieke ambtsdragers de laatste twee decennia sterk is toegenomen Door allerlei vormen van sociale media wordt het nieuws vervolgens razend snel verspreid Het voorbeeld gedrag van politieke ambtsdragers heeft dan ook een niet te onderschatten impact op burgers en ambtenaren Van politieke ambtsdragers mag om genoemde redenen gevraagd worden dat zij alert zijn op handelingen of gedragingen die het aanzien en de integriteit van het politieke ambt kunnen schaden Zij moeten zich inspannen om zelfs de schijn van belangenverstrengeling en corruptie te voorkomen Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot handelingen in privé tijd Bevorderen van ethisch klimaat Integriteit beperkt zich

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/themas/politieke-integriteit.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Vertrouwenspersoon integriteit : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  top van de organisatie dingen die niet mogen of niet integer zijn Bewust of onbewust In dat geval kunt u iemand misschien aanspreken op zijn gedrag Maar soms helpt aanspreken niet uw collega wuift bijvoorbeeld alle bezwaren weg en gaat gewoon op de oude voet door Aanspreken is niet altijd de juiste oplossing Bijvoorbeeld omdat de schending daar te ernstig voor is In dat geval is het tijd voor een volgende stap het melden van een misstand in het geval van integriteit Het is van belang dat medewerkers bereid zijn misstanden te melden Als de integriteit van de overheid ter discussie staat tast dit het vertrouwen in de overheid aan en verliest de overheid haar noodzakelijke legitimiteit Overheidsorganisaties zijn dan ook gehouden om vermoedens van misstanden serieus op te pakken Klokkenluiderregeling Bij melden maakt u de naam zegt het al melding van het vermoeden van een integriteitsschending of een misstand Elke overheidsorganisatie is verplicht een meldprocedure klokkenluiderregeling en een vertrouwenspersoon te hebben De meldingsbereidheid van medewerkers valt of staat echter met de manier waarop de werkgever in de praktijk met meldingen en melders omgaat In het meldproces is het van belang dat alle actoren goed op elkaar zijn afgestemd en als gezamenlijk doel hebben het vermoeden van een melding uit te zoeken en daarbij de melder die te goeder trouw is optimaal te beschermen Eerste aanspreekpunt Vaak is de vertrouwenspersoon het eerste en dus een belangrijk aanspreekpunt bij het bespreken van mogelijke misstanden in de organisatie Het is vaak de vertrouwenspersoon die als klankbord en sparringspartner fungeert en de medewerker als dit aan de orde is adviseert om al dan niet te melden Het is daarom van belang dat de vertrouwenspersoon professioneel opereert Veel van de activiteiten informatie die u hier aantreft betreft om die reden de vertrouwenspersoon De informatie

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/themas/vertrouwenspersoon-integriteit.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Integriteit en Social Media : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  overheid Social Media heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en ook in het openbaar bestuur neemt het gebruik toe Naast de voordelen zoals kennisdeling en open communicatie brengt Social Media ook risico s met zich mee Digitale uitglijders kunnen het vertrouwen van de burger in een competente overheid aantasten Uitglijders onvermijdelijk Zijn deze uitglijders onvermijdelijk Of kunnen aanvullende regels ten aanzien van het gebruik van Social Media dit voorkomen Veel organisaties vragen zich af of regulering wel wenselijk is en voelen schroom om voorwaarden te stellen aan het gebruik van Social Media In plaats daarvan doen zij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers Nieuwe versus conventionele media Is dit genoeg Of is er meer nodig In hoeverre wijkt het gebruik van de nieuwe media nou af van het gebruik van de meer conventionele media Zijn er bestaande kaders en voldoen deze Is het een kwestie van het vertrouwen op een verantwoord gebruik door de medewerker of mogen er ook eisen en voorwaarden worden gesteld aan de werkgever Op deze en andere vragen rondom een verantwoord gebruik van Social Media binnen de overheid wordt antwoord gegeven in een recente publicatie Social Media Integriteit what s new pussycat van Alex

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/themas/integriteit-en-social-media.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Stuur door : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Stuur door U stuurt nu deze link door http www integriteitoverheid nl instrumenten html Uw Naam Uw Email Email van de ontvanger Bericht Herhaal deze code Alle velden met zijn verplicht Aanmelden nieuwsbrief Op de hoogte blijven Meld u aan

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/stuur-door.html?tipUrl=http%3A%2F%2Fwww.integriteitoverheid.nl%2Finstrumenten.html&the= (2015-06-23)
  Open archived version from archive •