archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Praktijkvoorbeelden : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  gemaakt Lees meer Jaarverslag integriteit Iedere overheidsorganisatie is verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde integriteitsbeleid en de naleving van de gedragscode De bepaling zet organisaties aan tot het ontwikkelen en onderhouden van integriteitsbeleid Lees meer Statuut Regionale Vertrouwenspersoon Integriteit Zuid Limburg Het statuut van de Regionale Vertrouwenspersoon Integriteit Zuid Limburg is in 2011 opgesteld en aan de deelnemende organisaties toegezonden Het doel van dit statuut is het vastleggen van taken verantwoordelijkheden rechten en plichten van de vertrouwenspersoon als onafhankelijk persoon Lees meer Modelgedragscode politieke ambtsdragers Voor politieke ambtsdragers moet een gedragscode worden vastgesteld op grond van art 15 41c en 69 Gemeentewet De gemeente Amsterdam heeft zowel voor Burgemeesters en wethouders voor de voorzitters van de dagelijks besturen als de gemeenteraad en de deelraden een nieuwe model gedragscode opgesteld die problemen met de bestaande codes die op het VNG model gebaseerd waren oplost Lees meer Samenwerking met groter bureau integriteit Gemeente Zaanstad heeft met Bureau Integriteit Amsterdam een samenwerkingscontract afgesloten waardoor de gemeente Zaanstad diensten kan afnemen en daardoor kan beschikken over de kennis en de kunde van een professioneel bureau zonder dit zelf allemaal in huis te hebben en te moeten bekostigen Lees meer Introductie nieuwe medewerkers integriteit Aandacht voor integriteit en het belang daarvan voor het ambtenaarschap in het introductieprogramma van elke Amsterdamse ambtenaar Lees meer Beslissingsblad Een beslissingsblad t b v het Meldpunt Integriteit waarmee een melding over een vermoeden van een integriteitsschending gewogen wordt als basis voor te nemen acties die op het beslissingsblad worden vastgelegd Lees meer Voortgangsrapportage De voortgangsrapportage is opgesteld om verantwoording af te leggen aan bestuur en raad over het gevoerde integriteitbeleid Het document geeft inzicht in wat onze organisatie in 2007 heeft gedaan aan integriteit Lees meer Workshop budgeteren De divisieleiding moest regelmatig loonbeslagen uitreiken aan medewerkers Ook

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/instrumenten/praktijkvoorbeelden.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • DVD Integriteit Deugt : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  en meerdere fragmenten van interviews met prominenten uit het openbaar bestuur Integriteit in het openbaar bestuur inleiding door dr M Becker Wat is een deugd Dr M Becker interviewt prof P van Tongeren De vier kardinale deugden moed verstandigheid maat en rechtvaardigheid Tips en tools Samenvatting Onder de tips en tools vindt u twee gespreksmodellen Het voornaamste gespreksmodel heeft de vorm van een spel U ontvangt bij de dvd een dobbelsteen Bestel de gratis dvd Lees het artikel Integriteit via filosofie tussen de oren in Binnenlands Bestuur Gespreksmodellen over deugden en ondeugden Met behulp van de gespreksmodellen brengt u integriteitsproblemen op een constructieve manier ter sprake in een groep van vijf tot vijftien personen De gespreksmodellen helpen bij de volgende kwesties Oefening in nadenken over een integriteitsvraagstuk Verdieping in inzicht in de eigen beweegredenen Oefening in het denken vanuit eigen motieven en deze goed leren verwoorden en verdedigen Oefening in het gebruik van de deugdethiek bij het nadenken over het eigen handelen Deze oefening is eventueel te differentiëren naar de verschillende aspecten van de deugden Attitudevorming In de deugdethiek gaat het uiteindelijk om ontwikkeling en versterking van de goede houding De gestructureerde bespreking van problemen leert mensen anders kijken en ervaren Gespreksmodel deugden In het gespreksmodel over deugden bepaalt de groep deelnemers een probleem Hierna werpt een van de deelnemers de dobbelsteen die bij de dvd is geleverd De dobbelsteen bevat de volgende mogelijkheden Moed Verstandigheid Maat Doel Voorbeeld Rechtvaardigheid Afhankelijk van de worp worden de deelnemers steeds door een ander gespreksmodel geleid Gespreksmodel ondeugden Het model over ondeugden is geschikt om de achterliggende houding bij integriteitsproblemen ter sprake te brengen Bij een misstand in de organisatie analyseren deelnemers welke ondeugd in het spel is En hoe deze in een deugd is om te buigen De gespreksmodellen kunt u te

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/producten-en-diensten/producten-en-diensten/dvd-integriteit-deugt.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Integriteitswijzer : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Weerbaarheidsanalyse Integriteitswijzer Kent u de onderdelen van het integriteitsbeleid zoals dat verplicht is voor overheidsorganisaties In de Integriteitswijzer vindt u ze overzichtelijk op een rij Met de checklist in de Integriteitswijzer kunt u eenvoudig zien welke concrete activiteiten u eventueel nog moet ondernemen Aan de verschillende soorten verplichtingen heeft BIOS gratis instrumenten opleidingen en handleidingen gekoppeld ter ondersteuning bij de implementatie van uw integriteitsbeleid Bestellen U kunt de Integriteitswijzer aanvragen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/producten-en-diensten/producten-en-diensten/integriteitswijzer.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Integriteitswijzer voor politiek ambtsdragers : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  doelen Ten eerste om u in één oogopslag een overzicht te bieden van de wet en regelgeving ten aanzien van de integriteit van politieke ambtsdragers De Integriteitswijzer vult met dit overzicht de recent tot stand gekomen handreiking van het ministerie van BZK voor politieke ambtsdragers bij gemeenten provincies en waterschappen aan Ten tweede kan de Integriteitswijzer u helpen bij het op of bijstellen van een eigen gedragscode voor uw politieke

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/instrumenten/integriteitswijzer-voor-politiek-ambtsdragers.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • I-inzicht : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  inlogcode nodig en uw privacy is gegarandeerd Uw antwoorden worden niet opgeslagen of gebruikt voor nader onderzoek U krijgt inzicht in de sterke en zwakke punten van uw eigen integriteitsbeleid aanbevelingen om uw integriteitsbeleid verder te versterken en onderhouden Wat is het doel van I inzicht Bent u leidinggevende staffunctionaris of integriteitscoördinator bij de overheid en verantwoordelijk voor het ontwikkelen implementeren en handhaven van het integriteitsbeleid I inzicht laat zien

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/producten-en-diensten/producten-en-diensten/i-inzicht.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Integriteitskubus : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  voormalig BZK minister Johan Remkes prikkelende integriteitsdilemma s van bestuurders raadsleden en ambtenaren verdeeld over 2 cd s reacties uit verschillende invalshoeken op de getoonde dilemma s Hoe kunt u de Integriteitskubus toepassen De Integriteitskubus is toepasbaar voor alle overheidsorganisaties Het instrument is gemakkelijk te installeren en bevat een handleiding voor begeleiders van de workshop De Integriteitskubus is te gebruiken bij workshops of trainingen bijeenkomsten waarbij de ambtseed wordt afgelegd

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/producten-en-diensten/producten-en-diensten/integriteitskubus.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • InternetSpiegel : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  mede hun eigen al dan niet integere handelen Hoe integer is uw organisatie Met de InternetSpiegel meet u de beleving van medewerkers op het gebied van integriteit en het ethisch klimaat Het instrument legt medewerkers niet alleen vragen voor over regels procedures en codes maar ook over rechtvaardigheid de relatie met collega s de voorbeeld rol van het management moreel bewust gedrag en eerlijkheid Met het verkregen inzicht in de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/producten-en-diensten/producten-en-diensten/internetspiegel.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • IRMA Weerbaarheidsanalyse : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de organisatie kunnen aantasten Met name nu publieke organisaties extra kwetsbaar zijn door fusies reorganisaties bezuinigingen of krimp Het is teken van goed werkgeverschap als de organisatie proactief de oorzaken identificeert van kwetsbaarheden voor collega s en de organisatie als geheel De weerbaarheid en veiligheid neemt dan toe IRMA faciliteert deze zoektocht Waarom IRMA Dit instrument maakt gebruik van de expertise en het oplossend vermogen van uw eigen collega s Zij kennen immers als geen ander hun eigen organisatie Door deze praktijkdeskundigen in te zetten krijgt u een realistisch beeld van de meest urgente kwetsbaarheden Zo kunt u de juiste beleidsaccenten leggen IRMA faciliteert dit proces op een snelle anonieme en veilige manier Hoe werkt de digitale vragenlijst IRMA bestaat uit twee modules De eerste module is een volwassenheidsmeting Hierbij krijgen alle medewerkers een digitale vragenset voorgelegd Zij beantwoorden deze vragen anoniem Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer twaalf minuten De uitkomst geeft een goed beeld van de volledigheid en de perceptie over het integriteitsbeleid Zo wordt helder of de organisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen maar ook of het beleid op lange termijn toereikend is Hoe werkt de workshop De tweede module is een workshop van een dagdeel met tien tot veertien deelnemers Zij werken anoniem met elkaar samen in virtuele omgeving Group Decision Room IRMA gebruikt hiervoor tablets met een speciaal ontwikkelde applicatie Een moderator van BIOS begeleidt het proces De deelnemers geven anoniem aan welke kwetsbaarheden zij ervaren in de organisatie De applicatie haalt ondersteunt zo een veilige gelijkwaardige discussie over integriteitsrisico s De inhoud staat centraal niet de persoon De deelnemers bepalen welke kwetsbaarheden het meest urgent zijn Vervolgens formuleren zij slimme beheersmaatregelen Hierbij worden de deelnemers nadrukkelijk uitgedaagd tot creatieve oplossingen liever dan een standaard regelreflex Wat is uw resultaat U ontvangt een rapport

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/instrumenten/irma-weerbaarheidsanalyse.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •