archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nieuwsbrief : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Rijtuigenloods Amersfoort Lees meer Eerste Kennisforum Integriteit Politieke Ambtsdragers 20 mei Integriteit in het openbaar bestuur fundament of voor de bühne Dat is het thema van het eerste Kennisforum Integriteit Politieke Ambtsdragers KIPA op woensdag 20 mei 2015 speciaal voor bestuurders volksvertegenwoordigers en ambtenaren die betrokken zijn bij integriteitsbeleid voor politieke ambtsdragers Met bijdragen van onder meer Job Cohen en Johan Remkes Lees meer Snelle weerbaarheidsanalyse met IRMA Wat zijn de meest urgente kwetsbaarheden in uw organisatie IRMA een nieuw instrument voor een snelle weerbaarheidsanalyse biedt inzicht Ook in de oorzaken en mogelijke beheersmaatregelen Snel veilig anoniem Lees meer Kennisforum Integriteit Overheid 11 juni Wat is een goede straf Ook met gedegen integriteitsbeleid zijn niet alle incidenten te voorkomen Medewerkers zullen misstappen begaan en organisaties moeten hier rechtvaardig en zorgvuldig mee omgaan Maar wat is een goede straf Bij het Kennisforum Integriteit Overheid delen op 11 juni enkele deskundige sprekers hun kennis over deze vraag Lees meer Studiereis voor buitenlandse ambtenaren De Nederlandse aanpak op het gebied van integriteit en anticorruptie wordt internationaal vaak genoemd als best practice Om de in Nederland ontwikkelde kennis te delen organiseert BIOS samen met The Hague Academy in september een studiereis speciaal voor buitenlandse

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief.html?no_cache=1&nieuwsbrief%5Bid%5D=2650 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Column : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  geweest van een incident vertelde mij eens dat zij zich heel eenzaam had gevoeld Terwijl er meerdere interne instanties en disciplines betrokken waren bij haar situatie Als medewerker kan je je bij verschillende disciplines melden als je iets is overkomen bijvoorbeeld je manager HRM de maatschappelijk werker een vertrouwenspersoon arbo mediation een voorziening die wij het luisterend oor noemen en Bureau Integriteit Allemaal disciplines met hun eigen deskundigheid hun eigen focus kijkend door hun eigen koker Wat we daarom gedaan hebben deze meldpunten uitgenodigd om met elkaar om tafel te gaan Vanuit de gedachte dat die meldpunten weliswaar verschillende disciplines zijn maar wel met een gemeenschappelijke drive namelijk mensgerichtheid en alle op zoek naar het goede in de mens en de integriteit Verschillende perspectieven Het werd een bijzondere bijeenkomst Na het officiële voorstelrondje werd er op de deur geklopt Een jonge vrouw naar later bleek een ingehuurde actrice kwam in tranen de kamer binnen Haar ex vriend dreigde haar op het werk te komen opzoeken om wraak te nemen Volgens hem bracht zij verhalen in de wereld dat hij een uitkering had vanwege een psychische aandoening Meteen werd duidelijk dat elk meldpunt popelde om zijn rol te pakken Vanuit de ene hoek werd troost geboden vanuit andere hoeken kwamen tips voor conflictbemiddeling coaching om zelf met het conflict om te gaan of bescherming op de werkplek Er werd zelfs al gesproken over een integriteitsonderzoek Ieder meldpunt liet zijn eigen kracht zien ieder met en een eigen insteek Ook werd meteen duidelijk hoe belangrijk het kan zijn om elk van die krachten op het goede moment in te zetten en te bundelen Een integriteitsonderzoek bijvoorbeeld richt zich van nature sterk op de feiten en op de mogelijke dader en kenmerkt zich door objectiviteit en onafhankelijkheid Maar integer omgaan met integriteitskwesties en

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/columns/column/entiteit/column/details/kokereenzaamheid-ligt-altijd-op-de-loer.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Column : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  vergunningen gebruik van dwangmiddelen en zelfs geweld Regelgeving geeft niet in alle gevallen voldoende duidelijkheid en er is bij ambtenaren en bestuurders niet zelden sprake van een discretionaire bevoegdheid Het gaat dus vaak over grijze gebieden met morele vraagstukken Geeft de agent een bon of een waarschuwing Wordt een verdachte op zijn huisadres aangehouden in bijzijn van zijn kinderen En kan de wethouder in zijn eigen gemeente als privépersoon ook deel uitmaken van een vereniging Zulke beslismomenten vragen nogal wat van het beoordelingsvermogen van de individuele ambtenaar Hij moet zo n beslismoment herkennen een juiste afweging kunnen maken en bereid zijn daar verantwoording over af te leggen Als organisatie zou je deze dilemma s kunnen inventariseren om er zo veel mogelijk van te leren Leren kan ook zonder dat er sprake is van een incident bijvoorbeeld door de inzet van soft controls zoals dilemmatrainingen groepsgesprekken en werkoverleggen Handhaven leren én beschermen In de integriteitsliteratuur worden verschillende strategieën beschreven Over het algemeen is er een verschil tussen de nalevings of handhavingsstrategie en de stimulerende op vertrouwen gebaseerde strategie Ik ben van mening dat dit niet een keuze is Een integriteitsstrategie moet altijd een combinatie zijn van beide strategieën toegespitst op de eigen organisatie Bovendien moet deze dubbele strategie altijd worden aangevuld met een derde element de beschermende strategie Risico s beheersen Bescherming betekent vanuit integriteit aansluiten bij de kern van het werk Bij de inkoper kan het dan gaan over het wel of niet ingaan op een uitnodiging bij de agent over het gebruik van geweld en bij de militair over de morele dilemma s in andere culturele omgevingen Heb je zicht op zulke integriteitrisico s dan kun je wellicht meer beheersmaatregelen nemen En voor de taken processen of functies waarbij de risico s niet of niet voldoende beheersbaar te maken

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/columns/column/entiteit/column/details/integriteitsbeleid-juist-voor-de-goedwillende-medewerker.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Column : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  geen onderscheid tussen de verschillende overheden Bijzonder werkgever De overheid is hiermee een bijzondere werkgever die aan democratisch besef rechtsstatelijk besef en integriteitsbewustzijn heel wat mag eisen van haar werknemers Dus zó gewoon is een overheidswerknemer niet wat het initiatiefontwerp hier ook van moge zeggen En zó gewoon zal een overheidswerknemer niet kunnen functioneren de overheid zal op het punt van de integriteit van haar werknemers strenger blijven dan een gewone werkgever Slaat u het tekstvoorstel voor de vernieuwde Ambtenarenwet er maar op na Niet integer werkgeverschap Behalve ondoordacht is het wetsvoorstel bovendien gevaarlijk In mijn ogen stelt het met name leidinggevenden bloot aan nieuwe onnodige integriteitrisico s Helemaal in deze tijden van bezuinigingen De symboliek van het initiatiefvoorstel normalisering verleidt leidinggevenden namelijk tot niet integer werkgeverschap Onder het motto ambtenaren moeten gelijk worden behandeld aan gewone werknemers zullen zij nog minder scrupules hebben om ambtenaren te behandelen in strijd met de normen van goed werkgeverschap Inhuur externen Het verleidt leidinggevenden tot het steevast inhuren van payrollers en dat niet voor klussen met een korte looptijd maar om vaste krachten of vaste functies te vervangen Payrollers zijn gemakkelijk te ontslaan en de hoge kosten die verbonden zijn aan het eigenrisicodragerschap voor de WW dat de overheid heeft worden daarmee vermeden Het verleidt leidinggevenden om bezuinigingen te halen door een regen van slechte beoordelingen te laten neerdalen op medewerkers die voorheen altijd goede beoordelingen kregen Dit om een dossier op te bouwen waarmee men denkt de werknemer gemakkelijker te kunnen ontslaan En het verleidt leidinggevenden tot reorganisaties enkel om bezuinigingen te halen door de nieuwe functies zó te beschrijven dat zij zo min mogelijk lijken op de functies in de oude organisatie Dan zullen er dus ontslagen vallen en wel ontslagen om bedrijfseconomische redenen Die gaan ook in het nieuwe ontslagrecht

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/columns/column/entiteit/column/details/normalisering-rechtspositie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsbrief : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Vertrouwenspersonen Overheid KVO van 3 februari 2015 Tijdens deze door BIOS georganiseerde bijeenkomst schetsten twee deskundigen de theorie en praktijk van integriteitsonderzoek Vervolgens leverden een melder en zijn vertrouwenspersoon een bijzondere bijdrage Zij vertelden over hun ervaringen met het doen van een melding de aanloop er naartoe en de afhandeling van het onderzoek Heeft u een vertrouwensfunctie binnen de overheid Dan bent u op 24 september 2015 van harte welkom bij het volgende Kennisforum Vertrouwenspersonen Overheid Wilt u meer weten over zorgvuldig onderzoek Raadpleeg dan deze handreiking Veel animo voor vernieuwde Leergang Vertrouwenspersoon Iedere vertrouwenspersoon krijgt te maken met zowel ongewenste omgangsvormen als vragen over integriteit arbeidsgeschillen en soms ook privékwesties De grenzen zijn niet altijd even hard en duidelijk Daarom maken wij in ons opleidingsaanbod niet langer onderscheid tussen de verschillende soorten vertrouwenswerk Een medewerker die een breed opgeleide vertrouwenspersoon consulteert klopt dan altijd aan bij het juiste adres Dat stelt extra eisen aan de vertrouwenspersoon Daarom deze vernieuwde brede opleiding waarmee vertrouwenspersonen zich in vijf dagen voorbereiden op de verschillende aandachtsvelden van het vertrouwenswerk integriteit ongewenste omgangsvormen arbeidsgeschillen en klokkenluiden Vanwege de grote belangstelling zijn al twee programma s vol Meld u nu aan voor de leergangen in het najaar In the spotlight de Integriteitsinfrastructuur Bent u al bekend met de Integriteitsinfrastructuur Dit model bouwt voort op de gedachte dat integriteit een integrale samenhangende aanpak vergt De Integriteitsinfrastructuur omvat zeven aandachtsgebieden Ieder gebied is belangrijk en verdient de juiste aandacht met oog voor de context en de onderlinge samenhang Het model is ontwikkeld voor beleidsmakers en medewerkers die in hun eigen organisatie het integriteitsbeleid ontwikkelen en implementeren Daarmee biedt de Integriteitsinfrastructuur organisaties niet alleen richting maar ook de basis voor duurzaam integriteitsbeleid Wilt u meer weten Hier vindt u de complete Integriteitsinfrastructuur Meld u nu aan voor de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief.html?no_cache=1&nieuwsbrief%5Bid%5D=2779 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsbrief : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Dag van de Integriteit De bondscoach van het gouden olympische dameshockeyteam staat bekend om zijn innovatieve werkwijzen Samenwerking en teamwork staan hierbij centraal Net als bij de Dag van de Integriteit Bent u benieuwd naar zijn bijdrage Kom dan naar de Dag van de Integriteit 2014 Visie op integriteit door minister Ronald Plasterk In Nederland werken veel mensen samen aan de integriteit van de overheid Ronald Plasterk minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deelt zijn visie op deze samenwerking met u tijdens de Dag van de Integriteit 2014 In uw aanmeldformulier kunt u een vraag aan de minister stellen Wie weet misschien komt uw kwestie wel aan de orde Vul dus snel het aanmeldformulier in Presentatie Jaarboek Integriteit 2014 BIOS publiceert jaarlijks een boek met interviews praktijkvoorbeelden en artikelen van integriteitsdeskundigen Het eerste exemplaar van dit Jaarboek Integriteit 2014 overhandigen we tijdens de Dag van de Integriteit aan een prominente gast Ook in het jaarboek staat het netwerk centraal Experts en ervaringsdeskundigen uit verschillende vakgebieden zoals HRM inkoop de medezeggenschap en de facilitaire dienst leggen de verbinding met integriteit Na afloop van de Dag van de Integriteit krijgt u een exemplaar van het nieuwste jaarboek mee Kom dus ook uw exemplaar halen Steunpunt integriteitonderzoek politieke ambtsdragers Minister Plasterk kondigde in augustus aan dat er een steunpunt komt voor integriteitonderzoek naar politieke ambtsdragers Dit steunpunt operationeel op 1 januari 2015 wordt in opdracht van de minister ondergebracht bij BIOS De noodzakelijke voorbereidingen hiervoor zijn op dit moment in volle gang Het steunpunt voorziet niet in onderzoekscapaciteit BIOS streeft naar alert onafhankelijk vakkundig en vooral praktisch advies voor beslissers die snel moeten handelen op een voor hen vaak onbekend terrein Handreiking Onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Incidenten kunnen zich overal voordoen ook in de politiek BIOS raadt bestuurders daarom aan om al in

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief.html?no_cache=1&nieuwsbrief%5Bid%5D=2604 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsbrief : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  dit jaar vindt plaats op donderdag 12 juni 2014 Tijdens deze bijeenkomst gaan we verder met het verkennen van het interne integriteitsnetwerk Hiermee maakten we in de eerste editie van KIO een begin door de OR en de beveiliging aan bod te laten komen Het verslag van de eerste bijeenkomst kunt u hier lezen Dit keer staat de hrm functie centraal Welke rol len heeft de afdeling HRM ten aanzien van het integriteitsbeleid Hoe verhoudt deze rol zich tot de andere functionarissen op het gebied van integriteit Waarin kunt u elkaar versterken en wat zijn aandachtspunten Deze vragen staan centraal Bent u hrm er of integriteitsfunctionaris in het publieke domein Meld u dan nu aan voor deze bijeenkomst Nieuw onderzoek Externe samenwerkingsverbanden Integriteitsfunctionarissen bundelen hun krachten in externe samenwerkingsverbanden Dat blijkt uit het nieuwste onderzoek van BIOS en de Rotterdam School of Management RSM Bij deze samenwerking behouden individuele organisaties veelal hun eigen autonomie en verantwoordelijkheid Samenwerking buiten de deur biedt organisaties de nodige voordelen Het vergroot kennis en expertise zorgt voor een netwerk van sparring partners en versterkt efficiëntie In ons onderzoek konden we vier verschillende vormen van samenwerking onderscheiden elk met hun eigen kenmerken voor en nadelen Meer weten Lees dan het onderzoek Samen integriteit versterken BIOS helpt organisaties om integriteitsschendingen zoveel mogelijk te voorkomen Toch zijn misstappen nooit helemaal uit te bannen Daarom wijzen we u graag op het recente onderzoek naar vermoedens van integriteitsschendingen onze nieuwste handreiking en het Kennisforum Vertrouwenspersonen Overheid Nieuw onderzoek Aard en omvang van integriteitsschendingen De VU Amsterdam voerde voor BIOS een onderzoek uit naar de aard en omvang van integriteitsschendingen In 2013 toonde het onderzoek Een Luisterend Oor namelijk aan dat 28 van de ondervraagde ambtenaren in de afgelopen twee jaar vermoedens heeft gehad van een misstand in de werkomgeving Door

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief.html?no_cache=1&nieuwsbrief%5Bid%5D=2508 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsbrief : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  en verzamelen praktische kennis Hoe kunt u bijvoorbeeld snel en effectief profiteren van het integriteitsnetwerk in uw organisatie Met welke partners kunt u samenwerking zoeken Op dit moment is het Jaarboek nog volop in ontwikkeling Wilt u alvast suggesties of ideeën over dit thema meegeven Laat het ons weten Lopend onderzoek naar externe integriteitsnetwerken BIOS onderzoekt externe integriteitsnetwerken en brengt in kaart hoe organisaties met externe partners samenwerken op het gebied van integriteitsbevordering Welke vormen van integriteitssamenwerking bestaan er eigenlijk Hoe ontstaan zulke verbindingen tussen organisaties Wat is effectief en wat juist niet Tot nu toe hebben we personen uit 23 verschillende integriteitsnetwerken en samenwerkingsverbanden in Nederland gesproken Deze kunnen ingedeeld worden in vier verschillende samenwerkingsmodellen Wilt u meer weten Op dit moment ronden we het onderzoek af Het onderzoeksverslag komt binnenkort beschikbaar Nu inschrijven voorjaarsopleiding Vertrouwenspersoon Integriteit Ongewenste Omgangsvormen Op 13 maart gaat de voorjaarsopleiding tot Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen weer van start Deze combinatie van vertrouwensfuncties in één persoon kan efficiënt en laagdrempelig zijn Medewerkers kunnen dan namelijk bij één loket terecht voor zowel problemen op het gebied van integriteit als ongewenste omgangsvormen Wilt u of uw collega ook toegerust worden voor deze combinatiefunctie In de voorjaarsopleiding van BIOS zijn nog enkele plekken vrij Inschrijven is nog mogelijk tot vrijdag 7 maart Meld u nu aan Lopend project Integraal Veilig Hoger Onderwijs Bij veel hbo en wo instellingen is sprake van een versnipperde aanpak van veiligheidsmanagement Diverse medewerkers zijn separaat bezig met of hebben kennis van deelaspecten van veiligheid zoals arbo milieu informatiebeveiliging en security safety maar delen kennis en aanpak te weinig In het project Integraal Veilig Hoger Onderwijs ondersteunt BIOS vanuit een integrale kijk op veiligheid en integriteit het hoger onderwijs bij de ontwikkeling van instrumenten om risico s ten aanzien van integriteit in kaart

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief.html?no_cache=1&nieuwsbrief%5Bid%5D=2464 (2015-06-23)
  Open archived version from archive