archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  samenwerking met BIOS handreikingen voorbeeldregelingen en materiaal ontwikkeld om de sector bij het vormgeven van het beleid en de uitvoering hiervan te faciliteren Het A O fonds Waterschappen heeft deze informatie verwerkt in de informatietoolkit voor de P O en leidinggevenden en in de informatietoolkit voor de medewerker en OR Toolkit P O en leidinggevenden Toolkit medewerkers en OR Hieronder treft u het informatieblad Integriteit aan met meer informatie over

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/thema/algemeen-integriteitsbeleid/entiteit/bios-nieuws/details/toolkit-integriteit-sector-waterschappen.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  onze overheidsgebouwen dit soort afbeeldingen Het gebruik van on deugden in een bestuurlijke context is een vroege vorm van integriteitsmanagement Maar wat zijn de kenmerken van goed integriteitsmanagement en welke valkuilen liggen er op de loer In zijn maandelijkse column in HR Overheid gaat Alain Hoekstra van BIOS bij CAOP hier een link naar de website in het juninummer in op de do s en dont s Lees hier de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/entiteit/bios-nieuws/details/se7en-deugden-en-ondeugden-van-integriteitsmanagement.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Rust en Gabriëlle Boon van de gemeente Den Haag nog een inhoudelijke bijdrage geleverd door de inbreng van een good practice Als expert op het gebied van ongewenste omgangsvormen heeft Henk van den Boogaard Van den Boogaard Diversity Training B V vertelt hoe het werk als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen of vertrouwenspersoon Integriteit eruit ziet en heeft hij antwoord gegeven op de verschillende vragen die er leefden Lees het verslag van

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/entiteit/bios-nieuws/details/versla-kennisforum-integriteit-overheid-kio-maart-2013-beschikbaar.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  waarborgen die het biedt Dat het hier nog aan schort toont het onderzoek onomwonden aan Bijna 31 procent van de ondervraagden zegt geen vertrouwen te hebben in de persoon of instantie aan wie zij moeten melden Daarbij springt in het oog dat het gevoel overheerst dat er toch niets mee gebeurt bijna 43 procent en of de angst voor de negatieve gevolgen voor zichzelf 40 5 procent Er bestaat nog altijd een drempel om misstanden te melden Een melding is voor een organisatie een uitgelezen kans het biedt niet alleen de mogelijkheid een ongewenste situatie te beëindigen maar ook om de weerbaarheid tegen integriteitsrisico s te vergroten Zo stelt Marijn Zweegers hoofd van BIOS Melden moeten we daarom juist zien als iets positiefs Helaas is dit niet altijd de praktijk Met onze aanbevelingen voor organisaties en vertrouwenspersonen hopen wij daarin verandering te brengen Medewerkers moeten een ongewenste situatie intern durven te melden Het melden van een misstand mag geen zaak worden van onwetenden en idealisten aldus Zweegers Rol van het management Een andere conclusie uit het onderzoek is dat de leidinggevenden belangrijk zijn voor het meldproces en daarin een stimulerende rol spelen Leidinggevenden spelen immers een cruciale rol bij de bedrijfsvoering en worden geacht alert te zijn op verstoringen en die adequaat en professioneel op te pakken Voorwaarde is wel dat zij op hun rol en taken zijn voorbereid Uit het onderzoek komt naar voren dat nog geen 10 procent van de leidinggevenden een relevante cursus of training op het gebied van integriteit heeft gevolgd of van de werkgever specifieke informatie en of instructies over de afhandeling van misstanden heeft ontvangen Een onjuiste behandeling van een melding kan medewerkers ontmoedigen om in de toekomst te melden Is het vertrouwen eenmaal geschaad dan wordt het moeilijk dit weer terug te winnen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/entiteit/bios-nieuws/details/melden-van-misstanden-bij-de-overheid-laat-nog-veel-te-wensen-over.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  gedaan naar de werking van interne meldsystemen binnen de Nederlandse overheid Voor iedereen die beseft dat je het intern melden van misstanden moet stimuleren om klokkenluiden te voorkomen is dit een belangwekkend onderzoek Waar waarom en bij wie zou je bij voorkeur een misstand melden De antwoorden op deze en tal van andere vragen over meldsystemen komen in dit rapport aan de orde Het onderzoeksrapport is op 22 mei 2013 in aanwezigheid van de pers overhandigd aan de directeur Arbeidszaken Publieke Sector en tevens plv directeur generaal Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BZK bij BZK in Den Haag Via onderstaande links vindt u het onderzoek naar het interne meldsysteem integriteit binnen de Nederlandse overheid Een luisterend oor de aanbevelingen van BIOS ten aanzien van het onderzoek het persbericht en een verslag van de bijeenkomst Onderzoek Een luisterend oor 2 3 MB BIOS conclusies en aanbevelingen Hoe verhoog je de meldingsbereidheid 727 KB Persbericht Melden van misstanden bij de overheid laat nog veel te wensen over 15 KB Sfeersverslag presentatie Een luisterend oor 22 mei 2013 80 KB Speech van Lucas Lombaers 28 KB directeur Arbeidszaken Publieke Sector van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 28 KB Speech van Dr Wim

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/entiteit/bios-nieuws/details/vo-onderzoek-meldsystemen.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  programma en thema wordt nog gewerkt U kunt alvast een voorinschrijving doen door een e mail met uw gegevens te sturen naar info integriteitoverheid nl Jaarlijks organiseert Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector BIOS de Dag van de Integriteit Een dag vol actuele thema s kennisuitwisseling praktijkvoorbeelden innovatieve instrumenten en interactieve workshops op het gebied van integriteit Voor iedereen in de publieke sector die zich vanuit zijn functie bezighoudt met het onderwerp

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/entiteit/bios-nieuws/details/dag-van-de-integriteit-2013.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de verantwoordelijkheid voor het thema integriteit geheel te beleggen bij HR of bij een van de andere stafafdelingen Het thema integriteit is vanwege zijn multidisciplinaire karakter gebaat bij een meer eigenstandige positionering Dat zegt Alain Hoekstra in zijn column HR als hoeder van de moraal in HR Overheid Hij reageert daarin op een recente discussie op het web waar men het grosso modo erover eens dat HR de organisatie ogen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/entiteit/bios-nieuws/details/column-hr-als-hoeder-van-de-moraal.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  is er een teveel Nederland kan over het algemeen bogen op een behoorlijk bestuur maar overal gaat het wel eens mis De Onderzoeksraad wil bijdragen aan een integere overheid en tegelijkertijd aan het beter beschermen van de melder Melders verdienen aandacht en waardering Ook als er geen persoonlijke melding is gedaan kunnen wij onder bijzondere omstandigheden besluiten een verkennend onderzoek te doen Aanbevelingen De Onderzoeksraad Integriteit Overheid is de opvolger van de Commissie Integriteit Overheid CIO die in 2012 is gestopt en een beperkter werkgebied kende Zo doet de Onderzoeksraad in het teken van preventie ook in algemene zin aanbevelingen aan overheidsinstanties om misstanden te voorkomen Ook ziet hij toe op de rechtspositionele bescherming van de melder voor tijdens en na het onderzoek naar de vermoede misstand Het zelfreinigend vermogen van een organisatie door zelf misstanden te onderzoeken moet het mogelijk maken dat melders altijd veilig kunnen melden Het uitgangspunt is ook dat een medewerker zijn vermoede misstand eerst in de eigen organisatie meldt tenzij een bijzondere omstandigheid dat in de weg staat In dat geval kan de melder zich meteen tot de Onderzoeksraad wenden Samenwerking De Onderzoeksraad werkt samen met het Adviespunt Klokkenluiders een onafhankelijke instantie die potentiële klokkenluiders binnen de overheid en het bedrijfsleven adviseert en ondersteunt Ook gaat hij op zoek naar interessante en bruikbare voorbeelden van vergelijkbare organisaties in andere landen Van medewerkers tot en met uitzendkrachten De Onderzoeksraad Integriteit Overheid is er voor alle medewerkers van de genoemde overheidssectoren of voor hun ex medewerkers die nog geen twee jaar uit dienst zijn Ook kunnen bijvoorbeeld ZZP ers en uitzendkrachten werkzaam voor deze sectoren bij de Onderzoeksraad terecht De Onderzoeksraad kan anonieme meldingen niet behandelen tenzij daar zeer bijzondere redenen voor zijn Samenstelling en portefeuilleverdeling De Onderzoeksraad staat onder leiding van de heer mr Harm Brouwer

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/entiteit/bios-nieuws/details/nieuwe-website-onderzoeksraad-integriteit-overheid-in-de-lucht.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •