archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  het CAOP uit Den Haag de Ien Dales Integriteitsaward toegekend Organisaties en instellingen kunnen op basis van criteria mensen tot 1 september 2013 voordragen Het voeren van individuele gesprekken met hen die een voordracht doen en met de voorgedragen kandidaten zelf kunnen tot de juryprocedure behoren De Ien Dales Award 2013 wordt uitgereikt op 10 december 2013 tijdens het jaarcongres van de leerstoelen van het CAOP Criteria De voorgedragen personen moeten zich op meerdere vlakken onderscheiden in de wijze van het uitoefenen van zijn of haar functie vanwege bepaalde publicaties kwalificaties verdiensten en of gedachten die raken aan vraagstukken die liggen op het snijvlak van integriteit en goed bestuur Zij beschouwen het bestrijden van onrechtmatigheden en het zorgvuldig opereren in een bestuurlijke en sociaaleconomische complexe omgeving als een belangrijk aandachtsgebied en zijn hierin ook een voorbeeld Zij moeten van onbesproken gedrag zijn Award De Stichting Ien Dales Leerstoel van het CAOP beheert het erfgoed van wijlen mevrouw drs C I Dales oud minister van Binnenlandse Zaken De leerstoel richt zich op de facilitering van onderwijs en onderzoek en stimuleert het debat binnen de leeropdracht de overheid als arbeidsorganisatie Het onderwerp integriteit maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit Op verzoek van

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/entiteit/bios-nieuws/details/voorbeeldpersonen-voordragen-voor-de-ien-dales-integriteitsaward-2013.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  voor integriteit onder invloed van de crisis lijkt te zijn afgenomen Dat zegt Alain Hoekstra in zijn column Integriteitspolitie in HR Overheid Hij reageert daarin met aanscherpingen op het pleidooi van Kamerlid Pierre Heijnen PvdA om een landelijke integriteitsrecherche in het leven te roepen Hoekstra is expert Integriteit bij BIOS In 2013 schrijft hij maandelijks een column Lees hier PDF de column van Hoekstra in HR Overheid februari 2013 1

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/entiteit/bios-nieuws/details/column-integriteitspolitie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Wat heeft werkgever voor handelingsrepertoire om met ongewenst gedrag om te gaan Moet u ongewenst gedrag en integriteit apart behandelen aparte regelingen aparte Vertrouwenspersonen of juist niet Hoe zorgt u voor goede klachtenprocedure Wat is de verantwoordelijkheid van de werkgever t a v ontslagen medewerker die ergens anders kan gaan werken en hetzelfde gedrag kan vertonen Deze vragen komen door middel van uw eigen inbreng maar ook door bijdragen van de sprekers aan bod Daarnaast zorgt BIOS voor een gevarieerd programma met interessante sprekers en onderwerpen Best practices Heeft u zelf best practices met betrekking tot Ongewenste omgangsvormen Integriteit die u wilt bespreken Of heeft u ergens iets interessants gezien dat zeker voor de deelnemers de moeite waard is om aan bod te laten komen Laat het ons weten Ook als u een specifieke integriteitsvraag heeft die u met de integriteitscollega s wilt bespreken geef dit aan ons door vóór 4 maart a s Tijdstip en locatie De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 maart a s van 13 00 17 00 uur bij het CAOP Lange Voorhout 13 te Den Haag Vanaf 12 15 uur kunt u gebruik maken van een inlooplunch en na afloop wordt er zoals gebruikelijk

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/entiteit/bios-nieuws/details/kio-bijeenkomst-thema-ongewenst-gedrag.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  De integriteitsaward is voor personen die zich onderscheiden in bijzondere verrichtingen en betrokkenheid bij vraagstukken op het snijvlak van integriteit en openbaar bestuur Organisaties en instellingen kunnen individuen die voldoen aan de criteria voordragen bij het secretariaat van de jury De Award wordt uitgereikt tijdens het Openbare Jaarcongres Leerstoelen op 10 december 2013 Voor meer informatie kijk op de website www leerstoelenpubliekesector nl of download de voorwaarden 183 KB Aanmelden

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/entiteit/bios-nieuws/details/oproep-voordrachtenien-dales-integriteitsaward-2013.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over de motie Heijnen en Schouw over integriteit in het openbaar bestuur Marijn Zweegers hoofd BIOS nam hier deel aan Onderzoek toont aan dat er bij bestuurders het nodige geïnvesteerd dient te worden op het gebied van de organisatie en borging van integriteit bewustwording en integriteitsbesef morele kompas en de daadwerkelijke naleving van de bestaande regels Ook op het gebied van ambtelijke integriteit zijn de nodige verbeteringen noodzakelijk zo schiet de voorbeeldfunctie van het management tekort en wordt nog steeds zwak wordt gescoord op een aantal wettelijke verplichtingen en hard controls BIOS kan zich vinden in het voorstel van lid Heijnen PvdA ten aanzien van de integriteitsrecherche maar over de uitwerking van een concrete organisatie is nog nadere overdenking vereist BIOS is van mening dat een dergelijk bureau er niet alleen zou moeten zijn voor bestuurders en de ambtelijke top maar voor alle publieke functionarissen In de motie ligt met name de focus op de bestuurlijke integriteit Uit recent onderzoek dat BIOS heeft verricht blijkt dat ook de integriteit van de ambtelijke dienst veel meer aandacht verdient dan tot nu toe In de gespreksnotitie gaat BIOS derhalve in op beide aspecten Download de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/entiteit/bios-nieuws/details/bios-in-gesprek-met-vaste-kamercommissie-tweede-kamer-motie-heijnen-en-schouw.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Daar worden bijvoorbeeld politie en douanemedewerkers steekproefsgewijs en tijdens hun normale werkzaamheden getest op hun integriteit Recente bestuurlijke schandalen leiden tot nieuwe discussies over integriteitsbevorderende maatregelen waarvan het testen van medewerkers in de publieke sector onderdeel kan zijn I Monitor Op de Dag van de Integriteit van vorig jaar november heeft BIOS aandacht besteed aan het instrument en meningen van de aanwezigen erover gepeild Iets meer dan 40 procent vond Integrity Testing een legitiem middel Afgelopen december heeft BIOS de Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 overhandigd aan minister Plasterk van BZK Aan de monitor heeft BIOS een handelingsperspectief toegevoegd waarin de Integrity Testing als suggestie van een preventief instrument is opgenomen De monitor zelf is een landelijk kwantitatief onderzoek onder ambtenaren politiek ambtsdragers secretarissen en griffiers naar de integriteitsbeleving en het integriteitsbeleid binnen de overheid Onder andere blijkt dat binnen het openbaar bestuur het integriteitsbeleid de afgelopen jaren op enkele punten achteruit is gegaan Bovendien wordt nog steeds niet voldaan aan alle wettelijke normen Volgens Marijn Zweegers hoofd BIOS kunnen organisaties Integrity Testing als een van de mogelijke instrumenten voor bewustwording en integriteitsbesef gebruiken Omdat het ook een omstreden instrument is gevoel van uitlokking gaat uit van wantrouwen in plaats

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/entiteit/bios-nieuws/details/integrity-testing-opnieuw-in-discussie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  hun leidinggevende een voorbeeldfunctie vervult voor integriteit terwijl 92 procent van de managers vindt dat ze dit doen Dat zijn enkele resultaten uit de Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector van het CAOP uit Den Haag Deze monitor is een landelijk kwantitatief onderzoek onder ambtenaren politiek ambtsdragers secretarissen en griffiers naar de integriteitsbeleving en het integriteitsbeleid binnen de overheid Marijn Zweegers hoofd BIOS overhandigde het

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/entiteit/bios-nieuws/details/bios-presenteert-monitor-integriteit-openbaar-bestuur-2012.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuws : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector van het CAOP uit Den Haag Deze monitor is een landelijk kwantitatief onderzoek onder ambtenaren politiek ambtsdragers secretarissen en griffiers naar de integriteitsbeleving en het integriteitsbeleid binnen de overheid De resultaten van deze I Monitor zijn zeker geen reden om achterover te leunen stelt Marijn Zweegers Hoofd Bureau Integriteitsbevordering Openbaar Sector BIOS Om het openbaar bestuur te ondersteunen in het verbeteren van de ambtelijke en bestuurlijke integriteit doen wij in het rapport concrete suggesties Dat gaat bijvoorbeeld over de wijze waarop organisaties onderzoek kunnen doen naar kwetsbare functies en processen Het bevorderen van de integriteit vereist gewoonweg een blijvende investering Wettelijke normen en hard controls Ministeries provincies gemeenten en waterschappen voldoen nog niet altijd en overal aan de reeds in 2006 vastgestelde wettelijke en basisnormen op het gebied van integriteit Zoals voor het inventariseren van kwetsbare functies en handhavingsaspecten voor onderzoeken afdoen en registreren van vermoedelijke integriteitsinbreuken En hoewel volgens de meeste ambtenaren de organisaties de interne regels volgen zegt bijna 20 procent direct of indirect getuige te zijn geweest van regeloverschrijdend gedrag Aanbevelingen Borgen van integriteit door opzetten van een samenhangend integriteitsbeleid Aanstellen van een integriteitsfunctionaris met

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/nieuws/nieuws/entiteit/bios-nieuws/details/daling-aandacht-voor-integriteitsbeleid-openbaar-bestuur.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •