archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  en bestuur heeft bewezen effectief en vruchtbaar te zijn Lees meer 23 08 2011 20 jaar integriteitsbeleid onderzocht door BIOS en Erasmus Universiteit Rotterdam Het artikel maakt duidelijk dat er in deze periode weliswaar continue aandacht is geweest voor integriteit maar dat de veranderingen in het beleid zich zowel gradueel als grillig hebben voltrokken Vier factoren worden benoemd die van invloed zijn geweest op deze veranderingen Lees meer 17 08 2011 Ambtscriminaliteit aangeven Structuren en processen Commitment en visie Incidenten Algemeen integriteitsbeleid Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven Lees meer 14 12 2010 Rapport Integriteit van het lokaal bestuur Het thema integriteit staat bij alle bestuursorganen van ons openbaar bestuur hoog op de agenda Voor dat bestuur geldt een aantal beginselen het bestuur en beleid moeten doeltreffend doelmatig rechtmatig democratisch en integer zijn Integriteit van het openbaar bestuur is cruciaal voor het functioneren van de overheid Dit rapport gaat over politieke en ambtelijke integriteit op lokaal niveau Lees meer 04 01 2010 Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009 De Algemene Rekenkamer ARK heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond de integriteitszorg bij ministeries Lees meer

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=2 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  en visie In 2007 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek uitgevoerd naar de integriteitsbeleving van de ambtenaren Lees meer 01 01 2008 Ambtscriminaliteit aangeven Structuren en processen Commitment en visie Incidenten Algemeen integriteitsbeleid Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven Lees meer 01 01 2008 Evaluatie Klokkenluidersregelingen Publieke Sector 2008 Incidenten In 2008 is de bestaande klokkenluidersregeling publieke sector geëvalueerd Er is vastgesteld dat de huidige regeling in beperkte mate het intern melden en opsporen Lees meer 01 01 2008 Inventarisatie integriteitsbeleid Openbaar Bestuur en Politie Algemeen integriteitsbeleid Evaluatie en rapportage In 2008 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een inventarisatie gehouden naar het integriteitsbeleid bij het openbaar bestuur en politie Lees meer 01 01 2005 Onderzoek ambtelijke corruptie n a v parlementaire enquete bouwnijverheid 2005 Incidenten Algemeen integriteitsbeleid Evaluatie en rapportage Naar aanleiding van de parlementaire enquete heeft de VU een onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van ambtelijke corruptie Lees meer 01 01 2004 Integriteitsonderzoek nulmeting Algemene Rekenkamer 2004 Algemeen integriteitsbeleid In 2004 heeft de algemene rekenkamer een nulmeting uitgevoerd naar de zorg voor integriteit bij ministeries en rechtspersonen Lees meer

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=3 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Managementsamenvatting : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Integriteit Openbaar Bestuur 2012 vindt u achtereenvolgens De onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan deze monitor De antwoorden op de onderzoeksvragen tevens conclusies van dit onderzoek naar het integriteitsbeleid en de beleving binnen het openbaar bestuur Een vergelijking met eerdere soortgelijke enquêtes uit 2004 en 2008 Download de managementsamenvatting 2 5 MB Meer informatie Wilt u meer informatie over de monitor integriteit openbaar bestuur Stuur een mail naar info integriteitoverheid

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/i-monitor/managementsamenvatting.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Monitor : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  BZK in samenwerking met de koepelorganisaties VNG IPO en UvW De Monitor Integriteit Openbaar Bestuur geeft antwoord op de volgende vragen 1 Hoe is het gesteld met beleving en bewustzijn van integriteit in het openbaar bestuur 2 Hoe staat het integriteitsbeleid in het openbaar bestuur ervoor 3 Wat is er te zeggen over de ontwikkelingen in de afgelopen jaren 4 Wat is het belang van deze onderzoeksthema s 5 Welke

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/i-monitor/monitor.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Tabellenboeken : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de resultaten uitgesplitst naar overheidssector en bij gemeenten naar gemeentegrootte in percentages Bij het interpreteren van de percentages in de tabellenboeken dient u ermee rekening te houden dat de percentages zijn afgerond Hierdoor kunnen afrondingsverschillen voorkomen Download het tabellenboek ambtenaren 55 KB Download het tabellenboek griffiers 36 KB Download het tabellenboek politiek ambtsdragers 26 KB Download het tabellenboek secretarissen 65 KB Meer informatie Wilt u meer informatie over de monitor

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/i-monitor/tabellenboeken.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Handelingsperpectief : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 geeft aan welke aanvullende integriteitsbevorderende maatregelen of initiatieven door een organisatie kunnen worden genomen om de ambtelijke of bestuurlijke integriteit verder te verbeteren ten aanzien van de specifieke thema s die binnen de integriteitsmonitor aan de orde zijn gekomen Download het handelingsperspectief 2 8 MB Meer informatie Wilt u meer informatie over de monitor integriteit openbaar bestuur Stuur een mail naar info integriteitoverheid nl of

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/i-monitor/handelingsperpectief.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Statements : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Statements Persbericht Statements Hier vindt u conclusies en reacties naar aanleiding van de Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 Download het statement van Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector BIOS 95 KB Download het gezamenlijk statement van de sectoren Rijk provincies waterschappen en gemeenten 389 KB Meer informatie Wilt u meer informatie over de monitor integriteit openbaar bestuur Stuur een mail naar info integriteitoverheid nl of bel 070 376 5937 Aanmelden nieuwsbrief Op

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/i-monitor/statements.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Persbericht : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  resultaten uit de Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector van het CAOP uit Den Haag Deze monitor is een landelijk kwantitatief onderzoek onder ambtenaren politiek ambtsdragers secretarissen en griffiers naar de integriteitsbeleving en het integriteitsbeleid binnen de overheid De resultaten van deze I Monitor zijn zeker geen reden om achterover te leunen stelt Marijn Zweegers Hoofd Bureau Integriteitsbevordering Openbaar Sector BIOS Om het openbaar bestuur te ondersteunen in het verbeteren van de ambtelijke en bestuurlijke integriteit doen wij in het rapport concrete suggesties Dat gaat bijvoorbeeld over de wijze waarop organisaties onderzoek kunnen doen naar kwetsbare functies en processen Het bevorderen van de integriteit vereist gewoonweg een blijvende investering Wettelijke normen en hard controls Ministeries provincies gemeenten en waterschappen voldoen nog niet altijd en overal aan de reeds in 2006 vastgestelde wettelijke en basisnormen op het gebied van integriteit Zoals voor het inventariseren van kwetsbare functies en handhavingsaspecten voor onderzoeken afdoen en registreren van vermoedelijke integriteitsinbreuken En hoewel volgens de meeste ambtenaren de organisaties de interne regels volgen zegt bijna 20 procent direct of indirect getuige te zijn geweest van regeloverschrijdend gedrag Aanbevelingen Borgen van integriteit door opzetten van een samenhangend integriteitsbeleid Aanstellen van een

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/i-monitor/persbericht.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •