archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de corruptie reeds vermoedens van integriteitsschendingen waren De Graaf Huberts 2005 Lees meer 10 02 2012 Karssing E 2005 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek 17 vertrouwenspersoon integriteit voor het Tijdschrift voor Compliance Algemeen integriteitsbeleid Edgar Karssing kijkt geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt een artikel of boek In dit nummer wordt het boek In vertrouwen Omgaan met grensoverschrijdend gedrag van Titia Buddingh besproken Lees meer 28 04 2010 Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009 Algemeen integriteitsbeleid De Algemene Rekenkamer ARK heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond de integriteitszorg bij ministeries Om integriteitsschendingen te voorkomen zijn preventieve detectieve en repressieve maatregelen nodig oftewel een stelsel van integriteitszorg Het onderzoek van de ARK is een vervolg op een nulmeting uit 2004 ZIj hebben gekeken of de ministeries sindsdien vooruitgang hebben geboekt Lees meer 11 01 2010 Kamervragen Incidenten Kamervragen over integriteit Lees meer 01 01 2007 Folder Zicht op integriteit 2007 Structuren en processen De gebrekkige registratie is echt zorgelijk De ambtelijke en bestuurlijke top moet weten waar de zwakke plekken in de organisatie zitten Lees meer 01 01 2005 Nota Corruptiepreventie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2005 Incidenten

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/publicaties.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=4 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  thema s om een en ander te verbeteren binnen de publieke en de marktsector Lees meer 01 01 2003 Nota integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie 2003 Evaluatie en rapportage In 2003 is de Nota integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie geschreven Naar aanleiding hiervan heeft een algemeen overleg plaatsgevonden Lees meer 21 09 1999 Integriteit van het openbaar bestuur De rapportage Integriteit van het openbaar bestuur van het kabinet en de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/publicaties.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=5 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  van de eerder verschenen edities U kunt een gedrukt exemplaar zo lang de voorraad strekt bestellen via Info integriteitoverheid nl De jaarboeken zijn ook digitaal beschikbaar U kunt de volledige uitgaven of afzonderlijke artikelen gratis downloaden Jaarboek Integriteit 2014 In het Jaarboek Integriteit 2014 stelt het integriteitsnetwerk zich voor Integriteitsbeleid vereist samenwerking doorheen de hele organisatie De integriteitsfunctionaris moet hierin primair een coördinerende rol vervullen Het is zijn taak om te komen tot afstemming tussen alle actoren en te zorgen voor samenhang in het integrale integriteitsbeleid Het netwerk voorkomt dat integriteitsfunctionarissen er alleen voor komen te staan maakt verantwoordelijkheden inzichtelijk versterkt het beleid draagt bij aan de implementatie daarvan en voorziet in een manier om de zorg voor integriteit duurzaam in de gehele organisatie te verankeren Jaarboek Integriteit 2013 Minister Stef Blok nam op 14 november 2013 het eerste exemplaar van de jongste editie in ontvangst Na het voorwoord van minister Plasterk is er in dit jaarboek dit keer veel aandacht voor integriteit in het openbaar bestuur Ook de positie van melders en de zorg om het uitblijven van goede bescherming zijn onderwerp van gesprek Lees meer Jaarboek Integriteit 2012 In de derde editie kijken experts niet alleen terug aan de hand van het thema 20 jaar na Dales maar ze blikken vooral vooruit en doen aanbevelingen om integriteit naar een hoger plan te tillen Lucas Lombaers directeur Arbeidszaken Publieke Sector van BZK nam het eerste exemplaar in ontvangst op 8 november 2012 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag Lees meer Jaarboek Integriteit 2011 Saskia Stuiveling president Algemene Rekenkamer Muel Kaptein hoogleraar bedrijfsethiek Paul Arlman en Alphons Ranner voorzitter en bestuurslid Transparency International komen aan het woord in deze tweede editie Veel interessante informatie over integriteitsthema s als de vertrouwenspersoon generatiegebonden integriteitsbeleid en de verschillen of overeenkomsten tussen publieke

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jaarboeken-1/details/jaarboeken.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  bedrijf jrg 17 2006 Integriteitsbeleid binnen de publieke sector hype luxe of noodzaak 3 6 MB Hoekstra Bestuurskunde jrg 14 nr 7 8 december 2005 Kwetsbaarheids en risicoanalyse pièce de résistance van integreitsbeleid 1 6 MB Hoekstra Nieuwsbrief Arbeidszaken jrg 7 nr 11 november 2005 Nieuwe instrumenten voor integriteitsmanagement 75 KB Hoekstra Beentjes en Schut Tijdschrift voor de Politie maart 2004 blz 11 13 Hoe zuiver is jouw geweten 121 KB Hoekstra en Belling Bestuursacademie 3 pag 6 7 De vertrouwenspersoon voor integriteitsvraagstukken 183 KB Hoekstra en Belling Openbaar bestuur mei 2003 blz 14 17 Instrumenten voor bevordering van integriteit binnen de publieke sector Hoekstra A E Karssing en R Kiebert OpenbaarBestuur januari 2002 Ethische complexiteit integriteit tussen wens en werkelijkheid Hoekstra A Bestuurswetenschappen 55e jaargang nr 5 oktober 2001 Pp 349 367 Management van integriteitsaffaires Huberts L W J C Heuvel J H J van den Management van integriteitsaffaires Nederlands Juristenblad Afl 25 22 juni 2001 Integriteitsbeleid dienst leerproces te bevorderen 1 1 MB Jeurissen R Karssing E Wirtz R Hoekstra A Goed bestuur nr 4 2006 blz 37 44 Integriteitsbeleid als evenwichtskunst 144 KB Karssing E D Hoekstra A Bestuurswetenschappen 2004 nr 3 een uitgave van de VNG uitgeverij te Den Haag Integriteit vraagt om lef Tijdschrift voor de politie Lamboo T 11 11 2006 Het instrumentarium voor een integriteitsbeleid in de federale en Vlaamsche overheid Maesschalck J Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement 2002 nr 1 Een integere lokale administratie Maesschalck J en Bovy S Tijdschrift voor de Vlaamse gemeentesecretaris T V G nr 2002 2 Integriteit en WOBNiessen C R Carrière integriteit en WOB CopyWrite nr 3 2e kwartaal 2000 Uitgave van het CAOP Integriteitstest kan indekcultuur doorbreken 955 KB Pijl D Tijdschrift voor de Politie november 2005 blz 4 7 Integriteit en cultuur ook een uitdaging van

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/literatuurlijsten/details/literatuurlijst-artikelen-integriteit-theorie-beleid.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  nr 3 2002 Pp 219 235 Hoekstra A Naar een nieuwe ethiek van het openbaar bestuur Openbaar bestuur nr 10 2000 Pp 32 34 Hoekstra A De paradox van morele overheidssturing Openbaar bestuur nr 5 2000 Pp 2 3 Niessen C R Vluchten kan niet meer iets over beleids en beheersproblemen en hun oplossing Rede uitgesproken bij aanvaarding bijzonder hoogleraarschap Ien Dales leerstoel Vossiuspers UvA 2001 Nelissen N J M

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/literatuurlijsten/details/literatuurlijst-artikelen-integriteit-achtergrond.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Kreukbare overheid essays over integriteit in Nederland Lemma BV Utrecht 2000 Korte inhoud De kreukbare overheid 47 KB Hoetjes B J S Corruptie bij de overheid een bestuurlijk en politiek probleem sociaal wetenschappelijk beschouwd VUGA Uitgeverij S Gravenhage 1982 Huberts L W J C en Nelen J M Corruptie in het Nederlandse openbaar bestuur omvang aard en afdoening Lemma uitgeverij 2005 Huberts L red Machtsbederf ter discussie Bijdragen aan het debat over bestuurlijke integriteit VU Uitgeverij Amsterdam 1994 Huberts L Verberk S Heuvel H van den Montfort A van Huisman W Vermeulen M Overtredende overheden Boom uitgeveerij 2005 Hulten M van Corruptie onbekend onbemind alomtegenwoordig Boom Amsterdam 2002 Korte inhoud Corruptie onbekend onbemind alomtegenwoordig 12 KB Integriteitsbeleid in gemeenten Modelgedragscode voor ambtenaren VNG Uitgeverij 2004 Jacobs J Handel en bestuur twee stelsels Een dialoog over morele grondslagen Uitgeverij Jan van Arkel Utrecht 1997 Jeurissen R J M en Musschenga A W Integriteit in bedrijf organisatie en openbaar bestuur Koninklijke Van Gorcum 2002 Korte inhoud Integriteit in bedrijf organisatie en openbaar bestuur Jeurissen R J M Bedrijfsethiek een goede zaak Koninklijke Van Gorcum 2001 Korte inhoud Bedrijfsethiek een goede zaak Karssing E Morele competentie in organisaties Assen Van Gorcum 2001 Korte inhoud Morele competentie in organisaties Karssing E Integriteit in de beroepspraktijk Van Gorum 2006 Kok F en van der Maas T Zuiver op de graat hoe integer is Nederland Van Gorcum 2007 Lamboo T Integriteitsbeleid van de Nederlandse Politie Vrije universiteit Amsterdam Eburon 2005 Luijk H van Integer en verantwoord in beroep en bedrijf Amsterdam Boom 2000 Korte inhoud Integer en verantwoord in beroep en bedrijf Maesschalck J en Suykens M Een integriteitsbeleid in uw lokaal bestuur een handleiding VVSG Pockets in lokale besturen Politeia Brussel 2004 Nelen H en Nieuwendijk A Geen abc Analyse van rijksrechercheonderzoeken naar ambtelijke en bestuurlijke corruptie Den Haag Boom Juridische Uitgevers 2003 Korte inhoud Geen abc Niemeijer E Huisman W en Beijers W Gemeentelijk integriteitsbeleid een blik in de praktijk Amsterdam Vrije Universiteit 1997 Nieuwenburg P Ethiek in het openbaar bestuur Uitgeverij Coutinho Bussum 2001 Onze gedragscode verkorte versie KPMG professional code KPMG 2006 Scharenborg AA mr M H G Integriteit en ambtenaar SDU 2007 Scharenborg AA mr M H G Fraude en onderzoek SDU 2007 Verkerk M en Leersen F M L Verantwoord gedrag op de werkvloer van Gorcum 2005 Buitenland Anechiarico F en J Jacobs The pursuit of absolute integrity how corruption control makes government ineffective Chicago University of Chicago Press 1996 Benjamin M 1990 Splitting the difference Compromise and integrity in ethics and politics Kansas University Press Bossaert D en Demmke C Main challenges in the field of ethics and integrity in the EU member states EIPA 2005 Cox D La Caze M en Levine M P Integrity and the fragile self Ashgate England 2003 Boekbespreking integrity and the fragile self Dobel J P Public Integrity The Johns Hopkins University Press Baltimore and London 1999 Frederickson H G Ghere R K Ethics in public management Sharpe 2005 Fijnaut C en Huberts

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/literatuurlijsten/details/boeken-integriteit-en-beleid.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  der Hoe vang ik een rat Pepijn 2004 Hessel B en De Graaf P red Over recht en bedrijfsethiek Nijmegen Ars Aequi Libri 1998 Kaptein M De integere manager Over de top dilemma s en de diamant Koninklijke van Gorcum Assen 2002 Korte inhoud De integere manager 85 KB Kaptein S P Klamer H K en Linden J C J ter De integere organisatie Het nut van een bedrijfscode Den Haag media groep Rijswijk 2000 Lans J van der De onzichtbare samenleving Beschouwingen over publieke moraal Utrecht NIZW 1996 Luijk H van en Schilder A Patronen van verantwoordelijkheid Ethiek en corporate governance Schoonhoven Academic Service 1997 Meuwissen D H M Capita Selecta van rechtsfilosofie University Press Groningen 2002 Meuwissen D H M Grondslagen van rechtsfilosofie Kluwer 1997 Musschenga B Integriteit Over de eenheid en heelheid van de persoon Utrecht Lemma 2004 Korte inhoud Integriteit 28 KB Niessen R en E Karssing Geroepen om het algemeen belang te dienen Ambtenaren integriteit en beroepstrots 593 KB CAOP 2008 Steeg M van der Politietuchtrecht een studie naar de juridische aspecten en de praktijk Kluwer Alphen aan den Rijn 2004 Korte inhoud Politietuchtrecht een studie naar de juridische aspecten en de praktijk 13 KB

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/literatuurlijsten/details/boeken-integriteit-achtergrond.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Enschede Het grootste recherche onderzoek uit de Nederlandse geschiedenis Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam 2004 Buitenen P van In de loopgraven van Brussel Ten Have 2004 Buitenen P van Strijd voor Europa Fraude in de Europese commissie Ten Have 1999 Dohmen J 1996 De vriendenrepubliek Nijmegen SUN Dohmen J en Verlaan J Kreukbaar Nederland van bouwput tot beerput Prometheus NRC Handelsblad Amsterdam Rotterdam 2003 Meurs J en Schoorl J Zand erover De wereld van de bouwfraude J M Meulenhoff BV en de Volkskrant Amsterdam 2002 Serie Luis in de Pels Ministerie van Financiën project Bureau FAR Integriteit en het beoordelen van soft controls een kwestie van cultuur en management 748 KB Congresverslag 17 4 2007 Ministerie van Financiën Integriteit en cultuur uitdaging voor manager en auditor 305 KB projectbureau FAR Nayé J e a Integriteit in het dagelijkse politiewerk Meningen ervaringen van politiemensen Centrum voor Politiewetenschappen VU Amsterdam 2004 Pol P van der Straathof A Bouwen aan integriteit Sdu 2005 Soetenhorst B en Zonneveld M Afrekenen met Peper Van Gennep Amsterdam 2001 Verlaan J 1999 Chaos aan de Amstel Fraude corruptie diefstal verduistering verzuim verregaande nonchalance en mismanagement de Amsterdamse ziekte Een onthullend relaas Nijmegen SUN Vos R en Beentjes H

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/literatuurlijsten/details/boeken-integriteit-in-de-praktijk.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive