archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  maar voor alles bij elke ambtsdrager persoonlijk Deze handreiking helpt politieke ambtsdragers bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken Kwaliteit van het openbaar bestuur en integriteit Integriteit kan het vertrouwen van de burgers in hun overheid maken of breken Overheden moeten dus extra prioriteit geven aan integriteit zeker omdat zij werken met publieke middelen en op veel terreinen een monopoliepositie innemen Tegelijkertijd staat de integriteit van politieke ambtsdragers onder druk vooral als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen Politieke ambtsdragers vervullen een voorbeeldfunctie voor de burgers en voor hun ambtenaren Zij zijn verantwoordelijk voor de integriteit van hun organisatie en dus voor de integriteit van hun ambtenaren Daarom moet een politiek ambtsdrager 24 uur per dag alert zijn op handelingen en gedragingen die het aanzien en de integriteit van het politieke ambt kunnen schaden Wat biedt de handreiking Integriteit van politieke ambtsdragers Deze handreiking is bedoeld om politieke ambtsdragers bij gemeenten provincies en waterschappen te stimuleren en ondersteunen bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken De handreiking een gezamenlijke productie van de VNG het IPO de UvW en het ministerie van BZK behandelt de volgende thema s Belangenverstrengeling Omgaan met informatie Geschenken diensten en uitnodigingen Voorzieningen voor

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/handreiking-integriteit-van-politieke-ambtsdragers-bij-gemeenten-provincies-en-waterschappen.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  provincies en waterschappen Deze versie is een actualisering van de eerste versie die dateert van april 2011 Het betreft hier beperkte aanpassingen bedoeld om de handreiking weer bij de tijd te brengen Er zijn enkele nieuwe praktijkvoorbeelden opgenomen Toelichtingen op de vergoedingssystematiek zijn dezelfde gebleven Ook de Modelgedragscode politiek ambtsdragers is in deze versie nog onveranderd De samenstellende organisaties VNG IPO Unie van Waterschappen en het ministerie van BZK zijn

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/tweede-druk-handreiking-integriteit-van-politiek-ambtsdragers-bij-gemeenten-provincies-en-waterscha.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  rijksambtenaren Dit onder meer naar aanleiding van de in januari gestelde Kamervragen en motie die inging op de verenigbaarheid van het lidmaatschap van een zogenaamde outlaw bikers motorclub of 1 motorclub met het ambtenaarschap als reactie op een dergelijke situatie in de gemeente Amsterdam Het kabinet heeft daarbij het volgende standpunt ingenomen het kabinet acht het ongewenst dat ambtenaren ook in privésituaties willens en wetens in omgevingen met personen verkeren

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/circulaire-ongewenste-privecontacten-rijksambtenaren.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de klokkenluiderregelingen bij de overheid in opdracht van het ministerie van BZK geëvalueerd Een belangrijke conclusie was dat lang niet alle vermoedens van misstanden worden gemeld Het rapport noemt verbeterpunten voor de meldingsprocedure en voor de bescherming van de melder Reden genoeg om de Voorbeeldregeling Klokkenluiders 2003 aan te passen Ook de regelingen voor de provincies en Rijk zijn naar aanleiding van de evaluatie aangepast In de gewijzigde voorbeeldregeling Melding

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/gewijzigde-voorbeeldregeling-melding-vermoeden-misstand.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Jaarboeken Jaarboek 2014 Jaarboek 2013 Jaarboek 2012 Jaarboek 2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie In deze regeling vindt u de procedure die gevolgd dient te worden bij een melding van een vermoeden van een misstand bij Rijk en Politie Bij een vermoedelijke integriteitsschending geeft de regeling aan welke stappen ondernomen moeten worden Deze procedure heeft model gestaan voor veel meldprocedures binnen de publieke sector Besluit melden vermoeden misstand

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/besluit-melden-vermoeden-misstand-bij-rijk-en-politie-staatsblad-2009-572-copy-1.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Steunpunt BIOS Kennis Wet en regelgeving Arbowetgeving met betrekking tot ongewenste omgangsvormen Kenniscentrum Onderzoek Monitor Integriteit Publicaties Jaarboeken Jaarboek 2014 Jaarboek 2013 Jaarboek 2012 Jaarboek 2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie Bundeling van Arbowetgeving die relevant is voor het voeren van beleid ten aanzien ongewenste omgangsvormen Arbowetgeving met betrekking tot ongewenste omgangsvormen 2 2 MB Aanmelden nieuwsbrief Op de hoogte blijven Meld u aan voor de nieuwsbrief IntegriteitOverheid

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/arbowetgeving-met-betrekking-tot-ongewenste-omgangsvormen.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  voor klachten over seksuele intimidatie discriminatie pesten agressie en geweld Lees meer 09 05 2011 Ambtenarenwet Integriteit Algemeen integriteitsbeleid Hieronder vindt u enkele kamerstukken over de wijziging van de Ambtenarenwet in verband met integriteit die op 1 mei 2003 in werking is getreden Stb 2003 60 Lees meer 11 01 2010 Ambtenarenwet goed ambtelijk handelen 2003 2004 Algemeen integriteitsbeleid Hieronder vindt u enkele kamerstukken over de wijziging van de Ambtenarenwet in verband met goed ambtelijk handelen en integriteit die per 1 maart in werking is getreden Stb 2005 695 Lees meer 11 01 2010 Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren Structuren en processen De Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren bij functionele contacten met de Staten Generaal en individuele Kamerleden vastgesteld mei 1998 Stcrt 104 geven in abstracto de kaders aan waarbinnen rechtstreekse contacten tussen ambtenaren en Kamerleden kunnen plaatsvinden Lees meer 11 01 2010 Ambtenarenwet Nevenwerkzaamheden Algemeen integriteitsbeleid Hieronder vindt u kamerstukken over de wijziging van de ambtenarenwet in verband met nevenwerkzaamheden die op 13 juni 1997 in werking is getreden Stb 1997 224 Lees meer 11 01 2010 Formulier Vaststelling eed belofte rijksambtenaren Personeel en organisatiecultuur Waarden en normen Bij in dienst treden van rijksambtenaren dient een ambtseed

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=1 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  het Besluit tot instelling van de Commissie integriteit overheid is voortgekomen uit de Ambtenarenwet 2006 Lees meer 11 01 2010 Procedureregeling melding misstand provincies Incidenten In deze regeling vindt u de procedure die gevolgd dient te worden bij een vermoeden op een misstand bij een provincie Bij een vermoedelijke integriteitsschending geeft de regeling aan welke stappen ondernomen moeten worden Lees meer 11 01 2010 Circulaire tegengaan draaideurconstructies binnen de rijksdienst Structuren en processen Geadviseerd wordt een ambtenaar die laatstelijk werkzaamheden heeft verricht op uw ministerie gedurende een periode van twee jaar na zijn ontslag departementsbreed niet als externe op enigerlei wijze in te huren Lees meer 11 01 2010 Model klokkenluidersregeling voor de sector Waterschappen Structuren en processen In dit document vindt u de procedures die gevolgd worden indien er een melding van integriteitsschending gemaakt wordt bij een waterschap Lees meer 11 01 2010 Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren Personeel en organisatiecultuur Waarden en normen Voor de provinciale ambtenaren is er op het punt van integriteit het nodige geregeld in onder meer de Ambtenarenwet en de rechtspositie Lees meer 11 01 2010 Civil Service Regulations articles concerning integrity Personeel en organisatiecultuur Incidenten The Dutch civil service regulations specific articles concerning integrity

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=2 (2015-06-23)
  Open archived version from archive