archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  normen Bij in dienst treden van rijksambtenaren dient een ambtseed of belofte worden afgelegd Hierin staat dat de ambtenaar in kwestie zich integer zal gedragen Lees meer 11 01 2010 ARAR rechten en plichten van ambtenaren Personeel en organisatiecultuur Incidenten Hier vindt u artikelen uit de wet ARAR waarin de rechten en plichten van ambtenaren werkend bij het rijk in staan m b t integriteit Lees meer 11 01 2010 Integriteit in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies CAP Personeel en organisatiecultuur Algemeen integriteitsbeleid Hierin staat bepaald wat de afspraken zijn rondom integriteit in de CAP collectieve Arbeidsvoorwaarderegeling Provincies Bijvoorbeeld de regelingen die de provincies getroffen hebben bij nevenwerkzaamheden of belangenverstrengeling Lees meer 11 01 2010 Wijziging van het Barp in verband met nevenwerkzaamheden Personeel en organisatiecultuur De bepaling omtrent het aanstellen van een werknemer bij de politie omtrent de rechtspositie Lees meer 11 01 2010 Wet veiligheidsonderzoeken vertrouwensfunctie Personeel en organisatiecultuur Hier vindt u de wet Veiligheidsonderzoek met daarin houdende regels voor het verrichten van veiligheidsonderzoeken Lees meer 11 01 2010 Wet BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Structuren en processen Incidenten Hier vindt u de wet Veiligheidsonderzoek met daarin houdende regels voor het verrichten van veiligheidsonderzoeken Lees meer Resultaten

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=3 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  b t de verwerking en verstrekking van justitiële gegevens en de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers Lees meer 31 12 2006 Besluit algemene rechtspositie politie barp 2006 Personeel en organisatiecultuur De bepaling omtrent het aanstellen van een werknemer bij de politie omtrent de rechtspositie Lees meer 11 01 2006 Ambtenarenwet relevante artikelen maart 2006 Algemeen integriteitsbeleid Artikelen uit de ambtenarenwet maart 2006 die betrekking hebben op integriteit De wettelijke verplichtingen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=4 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  deze niet zijn bestemd Onvoorwaardelijk ontslag Het in stand houden van een informele kas bij Gemeentewerken en het gebruiken van gelden daaruit voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd Plichtsverzuim Lees meer 30 04 2015 Strafontslag en schadevergoeding voor motorrijder politieregio wegens in contanten innen van verkeersboetes zonder kwitantie te overhandigen Strafontslag wegens plichtsverzuim Het in contanten innen van verkeersboetes zonder een kwitantie te overhandigen Lees meer 30 04 2015 Strafontslag voor politiemedewerker wegens opmaken van een valse salarisstrook en een valse werkgeversverklaring tbv hypotheekverstrekking Disciplinair ontslag wegens toerekenbaar ernstig plichtsverzuim bestaande uit het opmaken van een valse salarisstrook en een valse werkgeversverklaring ten behoeve van hypotheekverstrekking Lees meer 30 04 2015 Strafontslag en terugvordering bezoldiging voor directeur behandeling DJI die tijdens outplacementprocedure een tweede volledig dienstverband aanging zonder dit te melden Strafontslag en terugvordering bezoldiging Lees meer 30 04 2015 Strafontslag voor burgerambtenaar bij Defensie wegens diefstal van een generator afgekeurd isolatiemateriaal en diverse andere goederen burgerambtenaar marine wegnemen goederen strafontslag niet onevenredig geen beroep op ritselcultuur Lees meer 29 04 2015 Strafontslag wegens ten onrechte declareren van maaltijdvergoedingen en misbruik maken van dienstauto voor privé doeleinden niet evenredig in verband met verminderde toerekenbaarheid 1 Onvoorwaardelijk ontslag wegens zeer

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  naar alcohol zou hebben geroken Voldoende feitelijke grondslag dat betrokkene voorafgaand aan de publicatie contact gehad met een journalist van het AD zonder zijn leidinggevende te raadplegen Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor medewerker gemeente wegens afval inzamelen van een bedrijf zonder contractuele relatie voor een kop koffie Onvoorwaardelijk strafontslag wegens toerekenbaar ernstig plichtsverzuim Omvang geding Tussen de opgelegde straf en het daaraan ten grondslag gelegde plichtsverzuim bestaat een sterke verwevenheid zodat ook al is alleen het bestuursorgaan in hoger beroep gekomen getoetst moet worden of terecht plichtsverzuim aanwezig is geacht Lees meer 25 08 2014 Strafontslag voor projectleider afdeling Vastgoed voor bevoordelen bevriende aannemer en doorspelen informatie over andere offertes Eiser was werkzaam op de afdeling vastgoed bij de gemeente Utrecht In het kader van een project maakt hij deel uit van een werkgroep Lees meer 07 08 2014 Strafontslag voor agente die dienstauto op vergunningsplaats parkeerde en zichzelf daarvoor fakefacturen uitschreef Onvoorwaardelijk ontslag Plichtsverzuim Lees meer 24 07 2014 Strafontslag onevenredig voor consulent DWI wegens oproepen schijn van belangenverstrengeling door thuis ontvangen van cliënten werkzaamheden willen laten verrichten en of bemiddelen voor vrienden Strafontslag De Raad heeft uit de gedingstukken en het verhandelde ter zitting de overtuiging

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-positie-en-belangenverstrengeling.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  privédoeleinden Tenuitvoerleggging van voorwaardelijk strafontslag Appellant heeft volgens de korpschef wederom onvoldoende professionele afstand gehouden tot diverse vrouwen en daarnaast misbruik gemaakt van zijn positie als politieambtenaar door politiegegevens te raadplegen voor privédoeleinden Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor medewerker KLPD wegens afpersing verduistering en raadplegen systemen voor privégebruik Disciplinair ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim Bekendmaking besluit heeft op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden Ingangsdatum ontslag Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor gemeentelijke deurwaarder wegens bewust afwijken van de declaratierichtlijnen Disciplinaire straf van ontslag van gemeentelijke deurwaarder Eiser heeft bewust in strijd met verweerders regeling gehandeld omdat hij het niet eens was met de vanaf 1 december 2012 voor hem geldende wijze van declareren Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor ambtenaar gemeente Amsterdam wegens raadplegen en doorspelen van vertrouwelijke informatie Onvoorwaardelijk ontslag Vast is komen te staan dat appellante de haar verweten gedragingen te weten het voor niet zakelijke doeleinden raadplegen van vertrouwelijke gegevens heeft begaan Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor adviseur bij Buitenlandse Zaken wegens het tegen betaling doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een buitenlandse mogendheid en verboden wapenbezit Onvoorwaardelijk ontslag De rechtbank heeft haar oordeel over de vraag of de overtuiging is verkregen dat er

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/lekken-en-misbruiken-van-informatie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  08 2014 Strafontslag voor agente die dienstauto op vergunningsplaats parkeerde en zichzelf daarvoor fakefacturen uitschreef Onvoorwaardelijk ontslag Plichtsverzuim Lees meer 17 07 2014 Strafontslag voor ambtenaar Drechtsteden die derdenbeslag op loon van collega niet incasseerde en bevoegd gezag niet op de hoogte bracht van het uitblijven van betaling Strafontslag Plichtsverzuim Om te voorkomen dat uitvoering zou moeten worden gegeven aan het derdenbeslag op het loon van collega V heeft betrokkene onbevoegd zonder appellant daarover op enig moment te informeren Lees meer 13 06 2014 Onvoorwaardelijk strafontslag voor ambtenaar belastingdienst wegens het verzenden grote hoeveelheden aangiftebiljetten naar echtgenoot leidinggevende het verrichten van niet toegestane nevenwerkzaamheden en het bewust onjuist invullen van eigen aangift Betrokkenheid bij c q de bekendheid met de verzending van grote hoeveelheden aangiftebiljetten en dergelijke aan de partner van leidinggevende Lees meer 13 03 2014 Strafontslag voor medewerker handhaving markten en kermissen wegens verlenen van nagunningen aan exploitanten zonder mandaat en enkele andere misdragingen Disciplinaire straf van ontslag wegens plichtsverzuim Lees meer 13 03 2014 Strafontslag voor handhaver parkeren wegens misbruiken positie om eigen naheffingsaanslag te ontlopen Disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag Lees meer 11 02 2013 Medewerker gerechtshof gebruikt justitiële informatie voor eigen belang Een medewerker van

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-van-bevoegdheden.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Misbruik geweldsbevoegdheid 09 01 2015 Strafontslag voor ambtenaar KMAR wegens toepassen geweld jegens een arrestant Ontslag wegens wangedrag Het verweten wangedrag bestaat uit het toepassen van offensief geweld jegens een arrestant die geboeid op de grond lag Lees meer 17 04 2014 Strafontslag voor politie agent die samen met een collega een Poolse man heeft meegenomen buiten gemeente en niet adequaat heeft gemeld dat de collega de Poolse man met dienstwapen heeft bedreigd Strafontslag Lees meer 17 04 2014 Onvoorwaardelijk strafontslag parkeerwachter vanwege niet op locatie aanwezig zijn en daarover onsamenhangende en ontwijkende verklaringen te hebben afgelegd wegens onevenredigheid door CRvB vernietigt De straf van onvoorwaardelijk ontslag is onevenredig aan de aard en ernst van het plichtsverzuim Lees meer 11 02 2013 Politieagent grapt met dreiging graven eigen graf Een politieagent heeft samen met een collega een Poolse man meegenomen naar buiten de gemeentegrenzen alwaar de suggestie is gewekt dat de man zijn eigen graf moest graven Lees meer 19 01 2011 Strafontslag wegens buitensporig geweld bij aanhouding en insluiting arrestant Politieagent gebruikt bij de aanhouding en insluiting van een zich hevig verzettende arrestant geweld zodanig dat hem dit door werkgever als ernstig plichtsverzuim

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-geweldsbevoegdheid.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  politieambtenaar door politiegegevens te raadplegen voor privédoeleinden Lees meer 30 04 2015 Schriftelijke berisping voor inspecteur arbeidsinspectie wegens doorsturen e mail aan overige teamleden en in negatieve bewoordingen uitlaten over collega Geen vervroegde pensionering maar functievolger Schriftelijke berisping Volgens de rechtbank houdt het geen gehoor geven aan de genoemde uitnodiging geen plichtsverzuim in Lees meer 30 04 2015 Strafontslag voor stadswacht wegens grof taalgebruik en ander ongepast gedrag Tenuitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag Appellante had zich dienen te realiseren dat zij in een verbetertraject zat en redelijke dienstopdrachten diende op te volgen en zich voorts niet schuldig mocht maken aan grof taalgebruik en ander ongepast gedrag Lees meer 09 01 2015 Onvoorwaardelijk strafontslag ontslag op andere grond evenredig aan de verweten feiten voor leidinggevende van een gemeenschappelijke belasting en registratiedienst een en ander mede vanwege ondeugdelijke feitenvaststelling en onvoldoende verbeterkans Voor wat betreft 7 van de in totaal 9 verweten gedragingen van eiseres is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van deugdelijk vastgestelde gegevens Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor doktersassistente AMC wegens herhaald werkverzuim en ongewenste omgangsvormen Eiseres betwist de feiten niet en betwist evenmin dat deze gedragingen ernstig plichtsverzuim opleveren De rechtbank is met verweerder van oordeel

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/ongewenste-omgangsvormen.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive