archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  overtreding interne regels 30 04 2015 Strafontslag niet evenredig voor PIW er die het calamiteitenpaneel gebruikte om buiten sigaret te roken plichtsverzuim PIW er Onjuist of onvolledig inlichten van bedrijfsarts staat niet vast Onjuist gebruik van calamiteitenpaneel Strafontslag niet evenredig Lees meer 30 04 2015 Strafontslag voor ambtenaar gemeente wegens schijn van belangenverstrengeling en communicatie met media over politiek gevoelige kwestie zonder overleg leidinggevende Ontslag wegens plichtsverzuim Onvoldoende feitelijke grondslag voor het verwijt dat betrokkene op het werk naar alcohol zou hebben geroken Voldoende feitelijke grondslag dat betrokkene voorafgaand aan de publicatie contact gehad met een journalist van het AD zonder zijn leidinggevende te raadplegen Lees meer 29 04 2015 Disciplinaire straf van vermindering aanspraak vakantie niet evenredig aan de ernst van het plichtsverzuim voor ambtenaar Belastingdienst die dossiers in auto achterliet en die werden gestolen Plichtsverzuim diefstal dossiers Belastingdienst uit auto Beroep gegrond Lees meer 29 04 2015 Strafontslag wegens ten onrechte declareren van maaltijdvergoedingen en misbruik maken van dienstauto voor privé doeleinden niet evenredig in verband met verminderde toerekenbaarheid 1 Onvoorwaardelijk ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim bestaande uit het ontvangen van een te hoge vergoeding voor woon werkverkeer het ten onrechte declareren van maaltijdvergoedingen en het zonder toestemming en ten onrechte gebruikmaken van de dienstauto voor privédoeleinden dan wel woonwerkverkeer Lees meer 29 04 2015 Strafontslag voor ambtenaar KMar wegens verrichten vrijwilligersactiviteiten tijdens ziekteverzuim Strafontslag Nevenwerkzaamheden De door appellant ingebrachte brief van zijn huisarts en het gespreksverslag van de stafarts geven wellicht enige verklaring voor het gedrag van appellant maar bevatten geen enkel aanknopingspunt dat het plichtsverzuim hem niet kan worden toegerekend in de hiervoor bedoelde zin Lees meer 09 01 2015 Onvoorwaardelijk strafontslag voor gemeenteambtenaar wegens excessief internetgebruik voor privédoeleinden Facebook marktplaats gewaarschuwd mens Internetgedrag Zeer ernstig plichtsverzuim Betrokkene heeft met zijn handelen het in hem te

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-bedrijfsmiddelen-en.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  stichting waar hij een nevenactiviteit verrichtte Disciplinaire straf van schriftelijke berisping Toerekenbaar plichtsverzuim bestaande uit o a declareren privételefoontoestel bureaukosten en etentje zonder zakelijk karakter en contante geldopname Lees meer 29 04 2015 Strafontslag voor ambtenaar Belastingdienst wegens onjuiste privé aangifte IB en niet schriftelijk melden nevenactiviteiten Strafontslag Onjuiste aangifte IB door appellant Onjuiste aangifte voor overleden echtgenote Nevenwerkzaamheden Lees meer 09 01 2015 Geen strafontslag voor ambtenaar van de meldkamer van de Rijkspolitie wegens onzorgvuldigheid bij besluit bevoegd gezag Bij voorwaardelijk strafontslag gestelde voorwaarde dat betrokkene zich niet schuldig zal maken aan soortgelijk of enig ander plichtsverzuim is gericht op toekomstig handelen van ambtenaar Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor medewerker KLPD wegens afpersing verduistering en raadplegen systemen voor privégebruik Disciplinair ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim Bekendmaking besluit heeft op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden Ingangsdatum ontslag Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor adviseur bij Buitenlandse Zaken wegens het tegen betaling doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een buitenlandse mogendheid en verboden wapenbezit Onvoorwaardelijk ontslag De rechtbank heeft haar oordeel over de vraag of de overtuiging is verkregen dat er sprake is van plichtsverzuim mede mogen baseren op de uitspraak van de rechter in de strafzaak Lees meer 09 01

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misdragingen-in-privesfeer.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  als fraude diefstal van verdwijnen plusuren in het systeem Lees meer 17 05 2013 Politiemedewerker aangetroffen met minderjarig nichtje op achterbank auto Een medewerker van de voormalige politieregio Hollands Midden is door collega s aangetroffen met een minderjarig meisje zijn zestienjarige nichtje op de achterbank van zijn auto incident Lees meer 18 06 2012 Vermoeden van huiselijk geweld door buurtagent Appellant is werkzaam bij de politieregio Groningen Hij was ten tijde van het geding werkzaam als buurtagent In 1997 heeft hij een relatie gekregen met H een collega van het politiebureau In datzelfde jaar zijn ze gaan samenwonen in de woning van appellant De relatie is in april 2008 beëindigd Lees meer 26 04 2012 In beginsel keuzevrijheid adviseurs bij integriteitonderzoek Verweerder heeft verzoeker wegens ernstig plichtsverzuim disciplinair gestraft met onvoorwaardelijk strafontslag Tegen dit besluit heeft verzoeker bezwaar gemaakt bij verweerder en heeft hij een verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8 81 van de Algemene wet bestuursrecht hierna Awb ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht Lees meer 26 04 2012 Politieagente verdacht van ambtsmisdrijf haartest niet verplicht Eiseres is met onmiddellijke ingang gedurende de voorbereidingsfase van een te nemen schorsingsbesluit op grond van artikel 84 tweede lid van het Barp buiten functie gesteld Verweerder heeft hieraan ten grondslag gelegd dat bekend is geworden dat eiseres verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek ter zake van de verdenking van het lekken van informatie c q overtreding van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht schending ambtsgeheim Lees meer 25 04 2012 Onderzoek levert geen zekerheid over anonieme schrijver Betrokkene was vanaf december 1985 werkzaam bij Luchtverkeersleiding Nederland LVNL Hij was betrokken bij de aanbesteding van de vervanging van het Voice Communication System VCS van LVNL Op 13 februari 2009 is de inkoopfunctionaris van LVNL de heer J

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek-strafmaat-screening.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  24 08 2013 Berisping en overplaatsing Jeugdarts GGD wegens verstoorde verhouding naar aanleiding van het blijvend classificeren als fraude diefstal van verdwijnen plusuren in het systeem Lees meer 09 08 2011 Politiemedewerker doet ten onrechte anonieme melding Betrokkene was sinds 2001 werkzaam bij de politieregio Kennemerland in de functie van politiemedewerker Op 8 oktober 2004 heeft hij bij Stichting Brein een anonieme melding gedaan over de mogelijkheid tot het bestellen van gekopieerde cd s bij inspecteur van politie M Lees meer 07 06 2011 Vermeende klokkenluider onder vuur Verweerder gemeente Beuningen heeft een op 19 november 2010 gedateerde anonieme brief ontvangen met als afzender De Klokkenluider en als onderwerp oneerlijk ambtenaren collega gedrag Lees meer 24 01 2011 Onvoldoende bewijs voor claim van gemeente ambtenaar dat hij is ontslagen wegens klokkenluiden Gemeente ambtenaar wordt ontslagen wegens verstoorde verhoudingen Hij claimt dat het ontslag een gevolg is van zijn optreden als klokkenluider Lees meer 24 01 2011 Klokkenluider ontslagen wegens verstoorde verhoudingen De betrokken ambtenaar is met een onderbreking van enkele jaren vanaf 1989 werkzaam geweest bij het Ministerie van VROM en is met ingang van 1 mei 2001 aangesteld als senior auditor bij de Auditdienst Lees meer 24 01 2011

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/klokkenluiden.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  andere grond evenredig aan de verweten feiten voor leidinggevende van een gemeenschappelijke belasting en registratiedienst een en ander mede vanwege ondeugdelijke feitenvaststelling en onvoldoende verbeterkans Voor wat betreft 7 van de in totaal 9 verweten gedragingen van eiseres is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van deugdelijk vastgestelde gegevens Lees meer 27 07 2013 Strafontslag leidinggevende afvaldepot die niet optrad tegen cultuur van meenemen goederen door medewerkers Strafontslag

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/cultuur.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  7 van de in totaal 9 verweten gedragingen van eiseres is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van deugdelijk vastgestelde gegevens Lees meer 05 06 2014 Overplaatsing vanwege ernstig plichtsverzuim bevelvoerder brandweer naar de functie van docent trajectbegeleider wegens verbale en fysieke intimidatie slachtoffer en medewerkers Ontslag wegens plichtsverzuim Gelet op de aard en ernst van de verweten gedragingen is de Raad anders dan de rechtbank van oordeel

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/voorbeeldrol.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Wet en Regelgeving Jurisprudentie Financiële schendingen Misbruik positie en belangenverstrengeling Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Strafontslag niet evenredig voor PIW er die het calamiteitenpaneel gebruikte om buiten sigaret te roken Plaats en datum Rechtbank Noord Holland 19 december 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie/details/strafontslag-niet-evenredig-voor-piw-er-die-het-calamiteitenpaneel-gebruikte-om-buiten-sigaret-te-ro.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Regelgeving Jurisprudentie Financiële schendingen Misbruik positie en belangenverstrengeling Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Strafontslag voor hoofd afdeling Gemeentewerken wegens het in stand houden van een informele kas en het gebruiken van gelden daaruit voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd Plaats en datum CRvB 22 januari 2015

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie/details/strafontslag-voor-hoofd-afdeling-gemeentewerken-wegens-het-in-stand-houden-van-een-informele-kas-en.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •