archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie Financiële schendingen Misbruik positie en belangenverstrengeling Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Strafontslag en schadevergoeding voor motorrijder politieregio wegens in contanten innen van verkeersboetes zonder kwitantie te overhandigen Plaats en datum CRvB 15 januari 2015 URL http deeplink rechtspraak nl

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie/details/strafontslag-en-schadevergoeding-voor-motorrijder-politieregio-wegens-in-contanten-innen-van-verkeer.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  hoofdagent wegens houden onvoldoende professionele afstand tot vrouwelijke collega s en raadplegen gegevens voor privédoeleinden Plaats en datum CRvB 24 december 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 2014 4423 Tenuitvoerleggging van voorwaardelijk strafontslag Appellant heeft volgens de korpschef wederom onvoldoende professionele afstand gehouden tot diverse vrouwen en daarnaastmisbruik gemaakt van zijn positie als politieambtenaar door politiegegevens te raadplegen voor privédoeleinden Uit de stukken in het

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie/details/strafontslag-voor-hoofdagent-wegens-houden-onvoldoende-professionele-afstand-tot-vrouwelijke-collega.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Schriftelijke berisping voor inspecteur arbeidsinspectie wegens doorsturen e mail aan overige teamleden en in negatieve bewoordingen uitlaten over collega Plaats en datum CRvB 24 december 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 2014 4422 Geen vervroegde pensionering maar functievolger Schriftelijke berisping Volgens de rechtbank houdt het geen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie/details/schriftelijke-berisping-voor-inspecteur-arbeidsinspectie-wegens-doorsturen-e-mail-aan-overige-teamle.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Strafontslag voor stadswacht wegens grof taalgebruik en ander ongepast gedrag Plaats en datum CRvB 24 december 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 2014 4424 Tenuitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag Appellante had zich dienen te realiseren dat zij in een verbetertraject zat en redelijke dienstopdrachten diende op te volgen en zich voorts niet schuldig mocht maken aan grof

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie/details/strafontslag-voor-stadswacht-wegens-grof-taalgebruik-en-ander-ongepast-gedrag.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  behoeve van hypotheekverstrekking Lees meer 30 04 2015 Strafontslag voor ambtenaar gemeente wegens schijn van belangenverstrengeling en communicatie met media over politiek gevoelige kwestie zonder overleg leidinggevende Ontslag wegens plichtsverzuim Onvoldoende feitelijke grondslag voor het verwijt dat betrokkene op het werk naar alcohol zou hebben geroken Voldoende feitelijke grondslag dat betrokkene voorafgaand aan de publicatie contact gehad met een journalist van het AD zonder zijn leidinggevende te raadplegen Lees meer 30 04 2015 Strafontslag en terugvordering bezoldiging voor directeur behandeling DJI die tijdens outplacementprocedure een tweede volledig dienstverband aanging zonder dit te melden Strafontslag en terugvordering bezoldiging Lees meer 30 04 2015 Strafontslag voor burgerambtenaar bij Defensie wegens diefstal van een generator afgekeurd isolatiemateriaal en diverse andere goederen burgerambtenaar marine wegnemen goederen strafontslag niet onevenredig geen beroep op ritselcultuur Lees meer 29 04 2015 Disciplinaire straf van vermindering aanspraak vakantie niet evenredig aan de ernst van het plichtsverzuim voor ambtenaar Belastingdienst die dossiers in auto achterliet en die werden gestolen Plichtsverzuim diefstal dossiers Belastingdienst uit auto Beroep gegrond Lees meer 29 04 2015 Strafontslag wegens ten onrechte declareren van maaltijdvergoedingen en misbruik maken van dienstauto voor privé doeleinden niet evenredig in verband met verminderde toerekenbaarheid 1 Onvoorwaardelijk ontslag wegens zeer

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=1 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  hem niet kan worden toegerekend in de hiervoor bedoelde zin Lees meer 29 04 2015 Schriftelijke berisping voor gemeenteambtenaar wegens het declareren van privé c q niet zakelijke uitgaven bij door gemeente gesubsidieerde stichting waar hij een nevenactiviteit verrichtte Disciplinaire straf van schriftelijke berisping Toerekenbaar plichtsverzuim bestaande uit o a declareren privételefoontoestel bureaukosten en etentje zonder zakelijk karakter en contante geldopname Lees meer 29 04 2015 Strafontslag voor ambtenaar NWO wegens het op kosten van werkgever aanschaffen meubels en schilderij voor privégebruik Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim zonder opzegtermijn Anders dan appellante betoogt kan de opgelegde straf niet worden aangemerkt als onevenredig aan de aard en de ernst van het vastgestelde plichtsverzuim Lees meer 29 04 2015 Strafontslag voor ambtenaar Belastingdienst wegens onjuiste privé aangifte IB en niet schriftelijk melden nevenactiviteiten Strafontslag Onjuiste aangifte IB door appellant Onjuiste aangifte voor overleden echtgenote Nevenwerkzaamheden Lees meer 09 01 2015 Geen strafontslag voor ambtenaar van de meldkamer van de Rijkspolitie wegens onzorgvuldigheid bij besluit bevoegd gezag Bij voorwaardelijk strafontslag gestelde voorwaarde dat betrokkene zich niet schuldig zal maken aan soortgelijk of enig ander plichtsverzuim is gericht op toekomstig handelen van ambtenaar Lees meer 09 01 2015 Onvoorwaardelijk strafontslag voor gemeenteambtenaar wegens excessief internetgebruik

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=2 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  een strafbaar feit Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor medewerker KLPD wegens afpersing verduistering en raadplegen systemen voor privégebruik Disciplinair ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim Bekendmaking besluit heeft op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden Ingangsdatum ontslag Lees meer 09 01 2015 Disciplinaire straf van salarisverlaging en 2 jaar plaatsing in een niet leidinggevende functie voor ambtenaar DJI wegens liegen over optreden tijdens verzuim Oplegging disciplinaire straf Indeling in een salarisschaal waarvoor een lager maximumsalaris geldt Plaatsing in een niet leidinggevende functie Regeling over de toelage onregelmatige dienst Lees meer 09 01 2015 Berisping in plaats van voorwaardelijk strafontslag voor commandant die employability budget oneigenlijk gebruikte voor cursus Frans ten behoeve van zijn secretaresse Uitleg begrip employability in relatie tot het aannemen van plichtsverzuim De rechtbank heeft ten onrechte zelf in de zaak voorzien Lees meer 09 01 2015 Onvoorwaardelijk strafontslag ontslag op andere grond evenredig aan de verweten feiten voor leidinggevende van een gemeenschappelijke belasting en registratiedienst een en ander mede vanwege ondeugdelijke feitenvaststelling en onvoldoende verbeterkans Voor wat betreft 7 van de in totaal 9 verweten gedragingen van eiseres is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van deugdelijk vastgestelde gegevens Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor doktersassistente

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=3 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  wegens afval inzamelen van een bedrijf zonder contractuele relatie voor een kop koffie Onvoorwaardelijk strafontslag wegens toerekenbaar ernstig plichtsverzuim Omvang geding Tussen de opgelegde straf en het daaraan ten grondslag gelegde plichtsverzuim bestaat een sterke verwevenheid zodat ook al is alleen het bestuursorgaan in hoger beroep gekomen getoetst moet worden of terecht plichtsverzuim aanwezig is geacht Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor gemeentelijke deurwaarder wegens bewust afwijken van de declaratierichtlijnen Disciplinaire straf van ontslag van gemeentelijke deurwaarder Eiser heeft bewust in strijd met verweerders regeling gehandeld omdat hij het niet eens was met de vanaf 1 december 2012 voor hem geldende wijze van declareren Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor ambtenaar gemeente Amsterdam wegens raadplegen en doorspelen van vertrouwelijke informatie Onvoorwaardelijk ontslag Vast is komen te staan dat appellante de haar verweten gedragingen te weten het voor niet zakelijke doeleinden raadplegen van vertrouwelijke gegevens heeft begaan Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor adviseur bij Buitenlandse Zaken wegens het tegen betaling doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een buitenlandse mogendheid en verboden wapenbezit Onvoorwaardelijk ontslag De rechtbank heeft haar oordeel over de vraag of de overtuiging is verkregen dat er sprake is van plichtsverzuim mede mogen baseren op de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=4 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •