archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  2013 Jaarboek 2012 Jaarboek 2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie Internationaal Onderzoek 05 08 2013 Integriteit parlementariërs rechters en openbare aanklagers tegen het licht gehouden Internationaal Periodiek voert GRECO onderzoek uit naar het functioneren van overheden In de vierde evaluatieronde worden parlementariërs rechters en openbare aanklager tegen het licht gehouden Lees meer Aanmelden BIOS nieuwsbrief Blijf op de hoogte van BIOS ontwikkelingen en activiteiten Meld aan voor de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/thema/internationaal/entiteit/onderzoek.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Incidenten Om te tonen dat de overheid serieus optreedt tegen integriteitsschendingen en daarbij niets verbergt hebben vertegenwoordigers van de gemeenten de provincies de waterschappen de politie en het Rijk samengewerkt Lees meer 11 01 2010 Kamervragen Incidenten Kamervragen over integriteit Lees meer 01 01 2005 Nota Corruptiepreventie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2005 Incidenten De nota corruptiepreventie verschaft inzicht in de aanpak van corruptie Er zijn vijf lijnen waarlangs

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/thema/incidenten/entiteit/publicaties.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Stuur door : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  door U stuurt nu deze link door http www integriteitoverh t behulp van i monitor html Uw Naam Uw Email Email van de ontvanger Bericht Herhaal deze code Alle velden met zijn verplicht Aanmelden nieuwsbrief Op de hoogte blijven Meld

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/stuur-door.html?tipUrl=http%3A%2F%2Fwww.integriteitoverheid.nl%2Fkenniscentrum%2Fkenniscentrum-vervolg%2Fthema%2Falgemeen-integriteitsbeleid%2Fentiteit%2Fpublicaties%2Fdetails%2Flandelijke-doorlichting-integriteitsbeleid-met-behulp-van-i-monitor.html&the= (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  vertelt Johan Strieker hoofd arbeidsrecht en integriteit van het ministerie in een interview met PM De I Monitor mede ontwikkeld door BIOS brengt in kaart hoe het is gesteld met de effectiviteit van het gevoerde integriteitsbeleid in de diverse publieke lichamen Lees meer 22 03 2012 Social Media Integriteit what s new pussycat Algemeen integriteitsbeleid Door internet en vooral Web 2 0 heeft het gebruik van sociale media een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt Ook binnen het openbaar bestuur lijkt het gebruik nog toe te nemen Dat heeft ook de eerste uitglijders te zien gegeven Lees meer 10 02 2012 De Graaf G klokkenluiders integriteit en veiligheid Artikel Openbaar Bestuur Algemeen integriteitsbeleid Hoe wordt in Nederland omgegaan met melders van misstanden en klokkenluiders Welke verbeteringen zijn daarin mogelijk Hoe en in welke mate gaat het bij misstanden om de bedreiging van veiligheid en welke gevolgen zou dat moeten hebben voor de aanpak van het probleem Lees meer 10 02 2012 Sips E Klokkenluiden is geen klokkenluiden Jaarboek beveiliging Algemeen integriteitsbeleid Zou u graag in de voetstappen van Ad Bos treden Uw carrière is ten einde uw vrienden en sociale netwerk verdwijnen als sneeuw voor de zon en uw nachten brengt u door

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/thema/algemeen-integriteitsbeleid/entiteit/publicaties.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  EU lidstaten Algemeen integriteitsbeleid In deze bijzondere vergelijkende studie wordt geanalyseerd in hoeverre de overgang naar een nieuw en meer complex concept van ethiek en bestuur heeft bewezen effectief en vruchtbaar te zijn Lees meer 17 08 2011 Ambtscriminaliteit aangeven Structuren en processen Commitment en visie Incidenten Algemeen integriteitsbeleid Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven Lees meer 01 01 2008 Ambtscriminaliteit aangeven Structuren en processen Commitment en visie Incidenten Algemeen integriteitsbeleid Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven Lees meer 01 01 2008 Inventarisatie integriteitsbeleid Openbaar Bestuur en Politie Algemeen integriteitsbeleid Evaluatie en rapportage In 2008 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een inventarisatie gehouden naar het integriteitsbeleid bij het openbaar bestuur en politie Lees meer 01 01 2005 Onderzoek ambtelijke corruptie n a v parlementaire enquete bouwnijverheid 2005 Incidenten Algemeen integriteitsbeleid Evaluatie en rapportage Naar aanleiding van de parlementaire enquete heeft de VU een onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van ambtelijke corruptie Lees meer 01 01 2004 Integriteitsonderzoek nulmeting Algemene Rekenkamer 2004 Algemeen integriteitsbeleid In 2004 heeft de algemene rekenkamer

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/thema/algemeen-integriteitsbeleid/entiteit/onderzoek.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Model Integriteitinfrastructuur : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  aan de hand van de IRMA Weerbaarheidsanalyse of met behulp van I inzicht levert input voor het opstellen of actualiseren van integriteitsbeleid De leidraad Integriteitsfunctionaris en de relatie met het top management bevat handige tips om het draagvlak van het management te stimuleren Dit komt ook uitgebreid aan de orde bij de leergang Integriteitsmanagement Waarden normen Waarden en normen vormen het geheel van geschreven en ongeschreven regels en maken inzichtelijk waar de organisatie en de medewerkers voor staan en op aangesproken kunnen worden Ze vormen de basis voor het integriteitsbeleid Het is van belang om de waarden en normen van de organisatie vast te leggen in een gedragscode Relevante thema s die daarin aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld wat zijn onze kernwaarden wat zijn de algemene spelregels ten aanzien van veel voorkomende integriteitskwesties en bij wie kunnen de medewerkers terecht met concrete vragen Instrumenten Waarden en normen worden doorgaans to uitdrukking gebracht in gedragscodes Nationaal en international zijn er verschillende model codes en handreikingen beschikbaar die inspiratie kunnen bieden bij het opzetten van eigen gedragscodes zoals de Modelgedragscode Integriteit sector Rijk De Integriteitswijzer biedt een overzicht van de wet en regelgeving waar organisaties in elk geval aan moeten voldoen Regels procedures De waarden en normen worden geconcretiseerd en ondersteund door het geheel van formele regels en procedures in de organisatie en vinden hun weerslag in de interne Administratieve Organisatie en Interne Controle Thema s die daarin van belang zijn zijn bijvoorbeeld de inkoop en aanbestedingsprocedures de opzet van interne toezicht en auditsystemen beschrijvingen van werkprocessen en risicobeheersende maatregelen zoals het vier ogen principe functiescheiding en roulatie Instrumenten Het geheel aan regels procedures en structuren geeft richting aan het functioneren van de organisatie organisatorische maatregelen als functiebeschrijving roulatie scheiding en het 4 ogen systeem dragen bij aan integriteit Ook het doorlichten van de organisatie op kwetsbare processen of Functies en integriteitsrisico s als Belangenverstrengeling aan de hand van de IRMA Weerbaarheidsanalyse of met behulp van I inzicht kan nuttige input leveren voor het integriteitsbeleid Personeelsbeleid cultuur Aandacht voor integriteit is een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid Het begint al bij de werving en selectie van personeel Is screening noodzakelijk en zo ja hoe ver ga je Ook in diverse personeelsgesprekken jaarplan voortgangs en beoordelings en exitgesprek is integriteit een onderwerp dat niet mag ontbreken Daarnaast zijn ambtseedsessies introductiebijeenkomsten werkoverleggen en integriteitstrainingen aangewezen momenten om te werken aan het verbeteren van de cultuur van de organisatie en het bewustzijn van de medewerkers Instrumenten Integriteit begint bij de voordeur via het Wervings en selectieproces en daarom zijn HRM en integriteit onlosmakelijk met elkaar verbonden Ook het functioneringsgesprek is een goed moment om integriteit aan de orde te stellen zeker in het geval van Kwetsbare functies Inzicht in de Motieven voor niet integer handelen draagt bij aan het bewustzijn en de alertheid binnen de organisatie Multimediale instrumenten als de Dvd Integriteitskubus en Integriteit deugt dragen bij aan het bespreekbaar maken en analyseren van integriteitsdilemma s Dit komt ook aan de orde bij

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/dossiers/model-integriteitinfrastructuur.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Stuur door : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  door U stuurt nu deze link door http www integriteitoverheid nl themas politieke integriteit html Uw Naam Uw Email Email van de ontvanger Bericht Herhaal deze code Alle velden met zijn verplicht Aanmelden nieuwsbrief Op de hoogte blijven Meld u

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/stuur-door.html?tipUrl=http%3A%2F%2Fwww.integriteitoverheid.nl%2Fthemas%2Fpolitieke-integriteit.html&the= (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Wet en regelgeving : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de Integritietswijzer u helpen bij het op of bijstellen van een eigen gedragscode voor uw politieke ambstdragers en aanbevelingen om het onderwerp op de agenda en dus levend te houden Downloaden of bestellen Hieronder kunt de Integriteitswijzer voor politiek ambtsdragers downloaden Als u dit document wilt uitprinten kunt u dat het beste op A2 formaat papier laten printen of als gratis uitvouwbrochure bestellen via info integriteitoverheid nl Integriteitswijzer voor politiek ambtsdragers 3 3 MB Kamerbrief integriteit politieke ambtsdragers In deze brief van de minister van BZK leest u onder meer het voornemen om de gemeente en provinciewet te wijzigen met als doel de rol te versterken van de burgemeester en Commissaris van de Koningin ten aanzien van de bewaking van de integriteit Downloaden Kamerbrief integriteit politieke ambtsdrager 95 KB Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten provincies en waterschappen Modelaanpak basisnormen integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten provincies en waterschappen Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur De primaire verantwoordelijkheid voor integriteit ligt bij elke gemeente provincie en waterschap afzonderlijk maar voor alles bij elke ambtsdrager persoonlijk Deze handreiking helpt politieke ambtsdragers bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken De Modelgedragscode voor politieke

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/themas/politieke-integriteit/wet-en-regelgeving.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •