archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Producten en diensten : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  printen of als gratis uitvouwbrochure bestellen via info integriteitoverheid nl Integriteitswijzer voor politiek ambtsdragers 3 3 MB Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten provincies en waterschappen U kunt ook de genoemde Handreiking voor politieke ambtsdragers bij gemeenten provincies en waterschappen met modelgedragscode downloaden De handreiking is gezamenlijk tot stand gekomen door VNG IPO UvW en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties De modelgedragscode in deze handreiking is per 9 maart 2015 vervallen en vervangen door twee modelgedragscodes een voor volksvertegenwoordigers en een voor bestuurders Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten provincies en waterschappen 2 3 MB Modelgedragscode integriteit volksvertegenwoordigers in gemeenten provincies en waterschappen 492 KB Modelgedragscode integriteit dagelijkse bestuurders in gemeenten provincies en waterschappen 495 KB Modelaanpak basisnormen In de modelaanpak basisnormen zijn basisnormen opgesteld waaraan een integriteisbeleid minimaal aan dient te voldoen en zijn deze verder uitgewerkt Uit de Inventarisatie integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie bleek dat de bevraagde organisaties op veel onderdelen beleid voeren Voor veel andere overheden en overheidsonderdelen gold dit nog niet Als gevolg hiervan hebben betrokken partijen gezamenlijke basisnormen opgesteld waaraan een integriteitsbeleid minimaal dient te voldoen Downloaden of bestellen Hieronder kunt het modelaanpak basisnormen downloaden Als u het model wilt bestellen kan dat via info integriteitoverheid nl Modelaanpak basisnormen integriteit openbaar bestuur en politie 203 KB Portretten van Raadsleden Door middel van een aantal korte filmpjes op DVD waarin dilemma s worden geschetst waarmee raadsleden geconfronteerd kunnen worden wordt op een laagdrempelige wijze de mogelijkheid geboden om hierover met elkaar in gesprek te gaan Deze dvd bevat een aantal korte filmpjes waarin een dilemma wordt geschetst waarmee raadsleden geconfronteerd kunnen worden Bij aanvang van hun benoeming zijn raadsleden zich niet altijd bewust van de dilemma s waarmee zij te maken kunnen krijgen Deze DVD biedt op een laagdrempelige wijze de mogelijkheid

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/themas/politieke-integriteit/producten-en-diensten.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Opleidingen en congressen : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  het voorzitterschap van de sportclub En wat als kiezers vragen even te helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift Welke rol heeft u als griffier Kunnen raadsleden u om advies vragen in dit soort kwesties Werkt u curatief of preventief reactief of actief aan integriteit Als griffier heeft u samen met de burgemeester een bijzondere positie Vanuit uw rol kunt u namelijk de discussie over integriteit stimuleren De burgemeester draagt vaak de verantwoordelijkheid voor de integriteit van het gehele gemeentebestuur De raadsgriffier is daarentegen specifiek adviseur van de raad U ondersteunt de raad en organiseert de scholing van raadsleden De griffier kan zo de aandacht voor integriteit bevorderen In de praktijk concentreert de burgemeester zich meestal op integriteitskwesties binnen het college U vervult deze rol voor de raad Dit vereist samenwerking afstemming en rolverdeling met de burgemeester Bovendien moet de griffier niet verworden tot mister integrity Daarom is het van belang ook met andere actoren samen te werken op dit gebied Programma Het programma bestaat uit één dagdeel Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen Introductie op het thema goed bestuur Wat is integriteit en waarom hier aandacht aan besteden Wat zijn de rollen van de griffier

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/themas/politieke-integriteit/opleidingen-en-congressen.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Wet- en regelgeving : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  vermoeden misstand bij Rijk en Politie In deze regeling vindt u de procedure die gevolgd dient te worden bij een melding van een vermoeden van een misstand bij Rijk en Politie Lees meer Procedureregeling melding misstand provincies In deze regeling vindt u de procedure die gevolgd dient te worden bij een melding van vermoeden op een misstand bij een provincie Lees meer Model klokkenluidersregeling voor de sector waterschappen In dit document vindt u de procedures die gevolgd worden indien er een melding van integriteitsschending gemaakt wordt bij een waterschap Lees meer Model klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011van de VNG en toelichting regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid Gemeenten hebben vaak wel een klachtenregeling en een lokale of regionale klachtencommissie voor klachten over seksuele intimidatie discriminatie pesten agressie en geweld Maar bij deze klachtencommissies komen doorgaans zo weinig klachten binnen dat de commissieleden nauwelijks deskundigheid kunnen opbouwen Op initiatief van de vier grote gemeenten is daarom besloten tot een bundeling via een landelijke Klachtencommissie Lees meer Gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand Naar aanleiding van conclusies uit de Evaluatie klokkenluiderregelingen publieke sector zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand Lees meer Arbowetgeving

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/themas/vertrouwenspersoon-integriteit/wet-en-regelgeving.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Producten en diensten : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Handreiking Vertrouwenspersoon Integriteit VPI Bij een Vertrouwenspersoon Integriteit VPI kan een medewerker terecht om vermoedens van misstanden te bespreken De handreiking VPI helpt overheden bij het inrichten van de VPI functie en het aanstellen van een vertrouwenspersoon Daarnaast biedt de handreiking praktische informatie voor Vertrouwenspersonen Lees meer Handreiking Zorgvuldige handhaving De handreiking Zorgvuldige handhaving gaat in op het melden van het onderzoek naar en de juridische afhandeling van integriteitsschendingen Lees

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/themas/vertrouwenspersoon-integriteit/producten-en-diensten.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Praktijkvoorbeelden : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Deze folder geeft informatie over de taken van de vertrouwenspersonen en het meldpunt integriteit Download folder Integriteit Haalemmermeer 2 0 MB Vacaturetekst voor vertrouwenspersoon gemeente Emmen Een voorbeeld van een vacaturetekst voor het werven van een vertrouwenspersoon voor integriteitskwesties als ongewenste omgangsvormen Download de vacaturetekst voor vertrouwenspersoon gemeente Emmen 20 KB Besluit vertrouwenspersonen IND Dit besluit regelt de positie en de taakstelling van de vertrouwenspersoon In het besluit vertrouwenspersonen IND is aangegeven dat nadere uitwerking gegeven zal worden aan de taken en de werkwijze van vertrouwenspersonen de te volgen selectie aanwijzings en ontheffingsprocedure en de randvoorwaarden om een goed functioneren van vertrouwenspersonen te bevorderen Deze richtlijnen omvatten de nadere uitwerking Tevens wordt ter inleiding een en ander beschreven om een beeld te geven in welk licht de vertrouwenspersonen binnen de IND organisatie hun taken verrichten Download besluit vetrouwenspersonen IND 2007 77 KB Modelformulier ten behoeve van een melding vermoeden van een misstand integriteitschending op grond van de meldprocedure Dit modelformulier met toelichting is gemaakt om vertrouwenspersonen Integriteit behulpzaam te zijn ingeval een ambtenaar een melding doet van een vermoeden van een misstand integriteitschending op grond van de interne meldprocedure klokkenluidersregeling Download het meldingsformulier vermoeden van een misstand 30 KB Download

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/themas/vertrouwenspersoon-integriteit/praktijkvoorbeelden.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Publicaties : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Integriteit is het mogelijk wenselijk De vertrouwenspersoon in spagaat Sacha Spoor en Esther Sinnema Jaarboek Integriteit 2011 Hoofdstuk 6 uit het boekje in vertrouwen van Titia Buddingh over vertrouwenspersonen Karssing E 2005 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek 17 vertrouwenspersoon integriteit voor het Tijdschrift voor Compliance Bovens M and Pikker G 2010 Klokkenluidersregelingen nuttig maar niet afdoende Jaarboek Integriteit De Graaf G 2008 Wat valt er over melden te melden

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/themas/vertrouwenspersoon-integriteit/publicaties.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Wet- en regelgeving : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  KB Artikel 125a Ambtenarenwet functioneringsnorm 11 KB Artikel 50 Algemeen Rijksambtenarenreglement 10 KB Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren Stcrt 1998 nr 104 37 KB Leidraad toepassing aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren bij functionele contacten met Staten Generaal en individuele Kamerleden 22 KB Modelgedragscode integriteit sector Rijk 2010 1 6 MB Uitgangspunten online communicatie rijksambtenaren 30 juni 2010 113 KB Dit is een verdere uitwerking en nadere concretisering van de aanwijzingen voor wat

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/themas/integriteit-en-social-media/wet-en-regelgeving.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Gedragscodes : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  integriteit Integriteit en Social Media Wet en regelgeving Gedragscodes Publicaties Praktijkvoorbeelden Gedragscodes Voorbeelden van enkele gedragscodes Handreiking privé gebruik Sociale Media voor medewerkers van het Agentschap van de Generale Thesaurie 59 KB CNV Social media richtlijnen 82 KB Richtlijnen gebruik sociale media binnen de gemeente Heemstede 63 KB Richtlijnen social media Gemeente Amsterdam Aanmelden BIOS nieuwsbrief Blijf op de hoogte van BIOS ontwikkelingen en activiteiten Meld aan voor de BIOS

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/themas/integriteit-en-social-media/gedragscodes.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive