archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Handige tips : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  kan dit tot een andere uitkomst leiden I inzicht is immers een zelfevaluatie en daarin kan het accent per rol verschillen Ook wanneer u het instrument uitzet onder collega s is het raadzaam dit te doen met een groep medewerkers die een zelfde rol vervullen bijvoorbeeld een groep managers of een groep beveiligingsambtenaren etc Op deze wijze zijn de respectievelijke uitkomsten het beste met elkaar te vergelijken Thema s overslaan Wie dit wenst kan in de vragenlijst de optie thema overslaan gebruiken Dit geeft u de mogelijkheid om bij een volgend bezoek uw integriteitsbeleid op specifieke thema s te toetsen zonder het hele instrument te moeten doorlopen Zeker bij een eerste bezoek raden wij u echter aan om het instrument in zijn geheel in te vullen zodat u zicht krijgt op het brede spectrum van uw integriteitsbeleid I inzichtrapportage opslaan en afdrukken U kunt uw I inzicht rapportage opslaan als internetpagina via de optie bestand opslaan als in de werkbalk bovenaan het scherm afdrukken met de printknop rechtsonder in uw scherm Afhankelijk van de printerinstellingen in uw organisatie kunnen in een enkel geval woorden van de rechterkantlijn afvallen U kunt dan de rapportage in zijn geheel selecteren en kopiëren naar een Wordbestand Ga daarvoor naar de werkbalk boven in uw scherm bewerken alles selecteren Ctrl V open Word Ctrl C De vragenlijst afdrukken kan alleen per thema met de printknop rechtsonder in uw scherm Terugkeren naar de ingevulde vragenlijst U kunt in uw rapportage terugbladeren naar uw antwoord op een bepaalde vraag klik op de knop vorige in uw werkbalk net zo vaak totdat u bij het thema bent dat u terug wilt zien Verwijzingen naar het instrumentarium Wanneer u in het rapportagescherm klikt op de instrumenten opent zich de Integriteitsinfrastructuur met daarin een nadere toelichting op het instrument U

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/instrumenten/i-inzicht/handige-tips.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Verantwoording en gebruiksvoorwaarden : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  hebben respondenten de mogelijkheid om sociaal wenselijke antwoorden te geven en daarmee een te rooskleurig beeld te schetsen Maar dat heeft in de praktijk weinig zin De waarde van I inzicht ligt juist in de mogelijkheid om jezelf een spiegel voor te houden Een groot voordeel van de zelfevaluatiemethode is de herkenbaarheid van de resultaten Daardoor sluit de doorverwijzing naar instrumenten aan bij de aspecten van het integriteitsbeleid die de organisatie zelf wil verbeteren Uitkomsten en aanbevelingen De uitkomsten geven per thema een beoordeling Bij een gemiddelde score tussen 1 en 2 zijn er nog veel hiaten tussen 2 en 3 is al het een en ander bereikt maar scoort de organisatie op onderdelen onvoldoende tussen 3 en 4 staat het beleid op dit thema stevig maar er zijn nog enkele verbeterpunten Vanaf deze score wordt ook aandacht gevraagd voor het onderhoud van het integriteitsbeleid 4 het maximum mag u zeer tevreden zijn maar moet u ook waakzaam blijven om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen Voor het berekenen van de integraliteit van het integriteitsbeleid is als criterium gekozen dat de organisatie op alle zes thema s minimaal gemiddeld een 2 5 scoort Bij scores lager dan 3 geeft de rapportage

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/producten-en-diensten/producten-en-diensten/i-inzicht/verantwoording-en-gebruiksvoorwaarden.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Introductie Integriteitskubus
  alternate content for browsers that do not support scripting or for those that have scripting disabled Alternate HTML content should be placed here This content requires the Macromedia Flash Player

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/fileadmin/BIOS/data/Media/i-kubus/Demo-IK.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  verhoudt IRMA zich tot de modelaanpak integriteit de basisnormen integriteit 2 2 Op welke visie van integriteit is IRMA gebaseerd 2 3 Waarom is IRMA het startpunt voor het ontwikkelen of bijstellen van integriteitsbeleid 3 Voorbereiding 3 1 Hoe bereidt mijn organisatie zich voor op de workshop 3 2 Hoeveel voorbereidingstijd kost deelname aan een IRMA workshop 4 Resultaten 4 1 Welke resultaten kan ik verwachten met de inzet van

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/instrumenten/irma-weerbaarheidsanalyse/veelgestelde-vragen.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sacha Spoor : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  gemaakt tussen het Meldpunt Integriteit voor vermoedens van schendingen en de vertrouwenspersonen bij vragen problemen en advies Ik vond het belangrijk dat medewerkers het gevoel kregen dat ze veilig hun verhaal met iemand konden delen maar ook dat ze bij een professioneel meldpunt terecht konden met een vermoeden van een misstand Het viel mij toen al op dat het vertrouwenswerk integriteit overal nog in de kinderschoenen stond Toen ik overstapte naar mijn huidige werkgever Nyenrode Business Universiteit stond het ontwikkelen van een opleiding voor vertrouwenspersonen daarom ook hoog op mijn lijstje Een groot deel van mijn werk staat nu in het licht van het professionaliseren van het vertrouwenswerk maar ik geef ook opleidingen aan integriteitsfunctionarissen managers HRM adviseurs directieleden medewerkers etc Ik deel hierin mijn kennis en ervaring met de deelnemers maar kan ook dwarsverbanden leggen tussen de verschillende doelgroepen en sectoren Het vertrouwenswerk is écht een vak en ik adviseer iedereen die dit gaat doen een goede opleiding te volgen Het is echt noodzakelijk Je doet namelijk al snel te veel en dit kan risico s voor jezelf en je klant opleveren Pas tijdens de opleiding wordt echt duidelijk wat de functie inhoudt wat je rol is en wat niet hoe de regels en het speelveld eruit zien waar je tegenaan kunt lopen en wat de valkuilen zijn Ik vind het altijd erg leuk om te zien hoe in de loop van de training de kwartjes vallen en dat de deelnemers steeds meer grip op hun functie krijgen Mijn uitgangspunt is dat de lesstof heel praktisch concreet en toepasbaar is en dat er veel ruimte is voor vragen van deelnemers Dat maakt dat de vertaalslag naar de eigen organisatie optimaal is De vertrouwenspersoon functie is erg veelzijdig en alleen het aanreiken van een theoretisch kader in presentaties is niet

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/opleidingen/opleiders/sacha-spoor.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Ed Fenne1 : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  het opleidingsdeel ben ik als coördinator en als docent betrokken bij de vorming van vertrouwenspersonen Als docent richt ik me inhoudelijk op de kaders waarbinnen vertrouwenspersonen zich kunnen en mogen bewegen Dat kan in de praktijk heel spannend zijn als je weet dat vertrouwenspersonen niet altijd aan de verwachtingen van de functienaam kunnen voldoen Wet en regelgeving eigen opvattingen en ideologie maar soms ook het organisatiebelang is hier debet aan Het stelt je als vertrouwenspersoon soms voor de vraag hou ik dit verhaal voor mijzelf of ga of moet ik zelfs met anderen delen In mijn bijdrage probeer ik aan de hand van oneliners de essentiële ijkpunten van het juridische deel bij de deelnemers te verankeren Het doel is dat deelnemers de bijzondere aandachtsmomenten en de valkuilen van het vertrouwenswerk gaan herkennen Denk daarbij aan het moment dat wellicht aangifte gedaan moet worden bij justitie of het moment waarop de werkgever moet worden geïnformeerd Tijdens mijn bijdragen gebruik ik eigen en ingebrachte casuïstiek Daarnaast kan ik als voormalig medewerker van een meldpunt integriteit en onderzoeker van integriteitsschendingen de deelnemers ook meenemen in de werkelijke wereld van meldingen en onderzoek waarbij de vertrouwenspersoon een eigen rol heeft Inschrijven BIOS opleiding Investeer

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/opleidingen/opleiders/ed-fenne1.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Marc de Droog : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de werknemers in overheidsorganisaties Om de integriteit van de overheid te bevorderen moet je volgens mij ook aandacht besteden aan de politieke en bestuurlijke kant van het overheidsbestuur Daarom richt ik mij als adviseur bij BIOS op de integriteit van politiek en bestuur In de leergangen breng ik de verhouding tussen politieke en ambtelijke integriteit ook onder de aandacht Tot slot integriteit heeft voor mij een stevige relatie met vertrouwen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/opleidingen/opleiders/marc-de-droog.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Edgar Karssing : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  naar concrete handvatten voor de praktijk Die praktijk is dan een harde leerschool Want na een mooi theoretisch verhaal volgt altijd de vraag En nu Wat kan ik hiermee Hoe gaat mij dit helpen Mijn uitgangspunt is dat we niet alleen het kwaad moeten bestrijden maar juist het goede moeten bevorderen Zonder naïef te zijn Zowel het goed als het kwade zit in de mens Het kwade maakt integriteit nodig het goede maakt integriteit mogelijk Om het goede te bevorderen vind ik het spannend om aan de slag te gaan met begrippen als vertrouwen beroepstrots morele moed en vriendschap Integriteit bevorder je niet door als een bovenmeester een moralistische boodschap neer te zetten maar door als tuinier de juiste condities te creëren Als filosoof ben ik een optimistisch fallibilist Fallibilist omdat we ons altijd kunnen vergissen hoe goed we een bepaalde stellingname ook onderbouwen En optimist omdat ik denk dat goede redenen hebben om ervan uit te gaan dat we onze denkbeelden kunnen verbeteren door ze kritisch te onderzoeken Daarom is het zo belangrijk dat we met elkaar een open dialoog blijven voeren Waarbij we bescheiden zijn ten aanzien van onze eigen opvattingen maar ambitieus ten aanzien van de doelstellingen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/opleidingen/opleiders/edgar-karssing.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive