archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Editie 2010 : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  die bescheidenheid Mensen die gevoelig zijn voor status en graag willen scoren zijn zwakker qua integriteit Organisaties moeten daarom goed opletten dat zij de juiste dingen belonen aldus De Vries Dus benadruk bij de werving van personeel niet de status of de glanzende carrière maar wel het inhoudelijke en betekenisvolle werk Beloon bescheidenheid en oprechtheid van medewerkers want dat moedigt aan en stimuleert het integer werken Varen op het persoonlijke kompas Roos Vonk hoogleraar Sociale Psychologie aan de Radboud Universiteit legt in haar presentatie de link naar de persoonlijke waarden die ieder mens heeft Wees een rolmodel voor de organisatie bepleit zij ondersteund met sprekende beelden Leidinggevenden moeten mensen inspireren zodat ze zich kunnen verbinden Wees een goede coach en adviseur maar nodig je medewerkers vooral uit om kritisch te denken stelt zij Wie er even bij stilstaat beseft dat persoonlijke waarden zoals moed of betrokkenheid het kompas zijn waar ieder individu zich op richt Wie zich te veel aanpast aan anderen of zich alsmaar wil bewijzen verliest het contact met die waarden Sta vooral stil bij de momenten dat je ego opspeelt waarschuwt zij want die vormen uiteindelijke een barrière voor integriteit Het is een kwestie van beleven èn discussie Geïnspireerd door deze verschillende invalshoeken konden de deelnemers vervolgens in interactieve workshops of masterclasses aan de slag Daarmee brachten zij het thema van de dag integriteit is een kwestie van beleven en discussie direct in de praktijk Hoe werkt bijvoorbeeld een self assessment In de oude bibliotheek van het kasteel Nyenrode werd de discussie gevoerd over kwetsbaarheid risico s en integriteitsmaatregelen met behulp van 24 aan elkaar gekoppelde laptops het zogeheten Group Decision Room principe In een andere workshop gingen de deelnemers in op een stappenmodel dat helpt om mensen aan te spreken en aangesproken te worden op hun gedrag en hoe organisaties dit kunnen bevorderen Verschillende werkvormen zoals een kort rollenspel en een oefening met een praktijkcasus gaven handreikingen om aanspreken te bevorderen en vormden de basis voor een goede gedachtenwisseling met de deelnemers Handelen in overeenstemming met persoonlijke kernwaarden Klokkenluiders zijn geen querulanten maar mensen met hart voor de zaak meende Jos Verlaan in zijn workshop In een intensieve discussie bespraken de deelnemers de oorzaken en gevolgen van klokkenluiden Wanneer moet je aan de bel trekken Is het goed de media in te schakelen als de eigen organisatie geen gehoor geeft en wat te doen met kwesties die in de media worden opgeblazen Ook hier blijkt dat het nooit een zwart wit verhaal is Ook na afloop van de sessie ging het debat geanimeerd door Tijdens de workshop Vertrouwenspersonen Integriteit VPI is de kennis over de vernieuwde meldprocedure naar voorbeeld van meldprocedure van Rijk en Politie getest onder de deelnemers Verder is onder meer ingezoomd op de complexe rol van VPI s bij advies en melden Dat melden ondanks de verruimde rechtsbescherming voor melders niet zonder risico s is is het algemene beeld van de deelnemers Roos Vonk vertelde in de plenaire sessie al over transformationeel leiderschap

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/dvi/voorgaande-edities/editie-2010.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Editie 2009 : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  De dag van de Integriteit vindt plaats in Utrecht Andrée van Es Nederland is met zijn integriteitsbeleid een eind op streek We behoren wat dat betreft tot de Top Tien van de wereld Maar er is nog werk aan de winkel Zo is de nieuwe klokkenluidersregeling die in 2010 van kracht wordt weer een belangrijke stap voorwaarts Dat geldt ook voor het op te richten landelijk advies en verwijspunt voor klokkenluiders bij markt en overheid Maar bovenal moet iedereen zichzelf in de spiegel kunnen aankijken Speech Andrée van Es Alain Hoekstra hoofd BIOS De afgelopen vijf jaar hebben organisaties steeds vaker hun integriteitsbeleid sterker op orde Toch is het glas eerder half leeg dan half vol Ik vind vooral dat de rol van de integriteitsfunctionaris veel meer vorm moet krijgen Deze functionaris is de verbindende factor tussen alle betrokken disciplines en adviseur van het management Bij integriteitsbeleid moet je gewoon voor de volle honderd procent gaan Jaarboek en Integriteitsdag In het jaarboek staan meningen van deskundigen wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoorbeelden Aan het woord zijn onder andere Andrée van Es DG BZK Prof Mr Ron Niessen Bijzonder Hoogleraar Ien Dales Leerstoel Prof dr Marc Bovens Universiteit Utrecht Prof dr Leo

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/dvi/voorgaande-edities/editie-2009.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  2014 Jaarboek 2014 In het jaarboek Integriteit 2013 blikken Marijn Zwegers en Edgar Karssing terug op incidenten en in de media breed uitgemeten schandalen Lees meer 19 11 2013 Jaarboek 2013 In het jaarboek Integriteit 2013 blikken Marijn Zwegers en Edgar Karssing terug op incidenten en in de media breed uitgemeten schandalen Lees meer 10 09 2013 Jaarboeken Lees meer 10 09 2013 Jaarboek 2012 Lees meer Aanmelden BIOS nieuwsbrief

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jaarboeken-1.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  BIOS op woensdag 20 mei 2015 het eerste Kennisforum Integriteit Politieke Ambtsdragers KIPA Het thema is Integriteit in het openbaar bestuur fundament of voor de bühne Prof dr Job Cohen verzorgt een introductie onder de titel Politiek ambtsdragers op het keerpunt van integriteit Vervolgens zal dhr Johan Remkes Commissaris van de Koning in Noord Holland ingaan op de integriteitsrol van CdK s Marc de Droog en Hans Groot BIOS nemen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/bios-nieuws/details/bios-organiseert-eerste-kennisforum-integriteit-politieke-ambtsdragers.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Activiteit : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Steunpunt BIOS Activiteiten Activiteit Nieuws Activiteiten Nieuws Columns Nieuwsbrieven Aanmelden BIOS nieuwsbrief Blijf op de hoogte van BIOS ontwikkelingen en activiteiten Meld aan voor de BIOS nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief Op de hoogte blijven Meld u aan voor de nieuwsbrief IntegriteitOverheid

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/nieuws/activiteiten/activiteit/entiteit/bios-activiteiten/details/11-juni-kennisforum-integriteit-overheid-kvo.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  netwerk is gericht op de publieke sector en is ontstaan vanuit de behoefte om kennis en ervaringen uit te wisselen met internationale collega s op het gebied van integriteitsbevordering De eerste bijeenkomst was een groot succes Een belangrijk doel van deze bijeenkomst bestond uit gezamenlijk verkennen en vormgeven van het nieuwe samenwerkingsverband Tevens is er een actieagenda opgesteld voor het komende jaar Opvallend daarbij was dat de entiteiten kampen met dezelfde vraagstukken hetgeen het nut en de noodzaak voor structurele uitwisseling onderstreept Inhoudelijke thema s die besproken zijn tijdens deze eerste vergadering betreffen whistleblowing en de betrokkenheid van civil society organizations bij integriteits en anticorruptie programma s BIOS initiates European Network of Integrity Practitioners ENIP From 4 till 6 March 2015 the Dutch National Integrity Office BIOS organized a meeting that laid the basis for a European Network of Integrity Practitioners ENIP The practitioners are working for a national or regional integrity entity The network focuses on the public sector and arose from the need to exchange knowledge and experiences with international colleagues in promoting integrity The first meeting was a great success An important goal of this meeting was to jointly explore and shape the new partnership An action

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/bios-nieuws/details/bios-initieert-europees-netwerk-van-integriteit-practitioners-enip.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  ligt op de loer Meerdere instanties Eenzaam ben je nooit alleen Een medewerkster van ons die zelf het slachtoffer was geweest van een incident vertelde mij eens dat zij zich heel eenzaam had gevoeld Terwijl er meerdere interne instanties en disciplines betrokken waren bij haar situatie Als medewerker kan je je bij verschillende disciplines melden als je iets is overkomen bijvoorbeeld je manager HRM de maatschappelijk werker een vertrouwenspersoon arbo mediation een voorziening die wij het luisterend oor noemen en Bureau Integriteit Allemaal disciplines met hun eigen deskundigheid hun eigen focus kijkend door hun eigen koker Wat we daarom gedaan hebben deze meldpunten uitgenodigd om met elkaar om tafel te gaan Vanuit de gedachte dat die meldpunten weliswaar verschillende disciplines zijn maar wel met een gemeenschappelijke drive namelijk mensgerichtheid en alle op zoek naar het goede in de mens en de integriteit Verschillende perspectieven Het werd een bijzondere bijeenkomst Na het officiële voorstelrondje werd er op de deur geklopt Een jonge vrouw naar later bleek een ingehuurde actrice kwam in tranen de kamer binnen Haar ex vriend dreigde haar op het werk te komen opzoeken om wraak te nemen Volgens hem bracht zij verhalen in de wereld dat hij een uitkering had vanwege een psychische aandoening Meteen werd duidelijk dat elk meldpunt popelde om zijn rol te pakken Vanuit de ene hoek werd troost geboden vanuit andere hoeken kwamen tips voor conflictbemiddeling coaching om zelf met het conflict om te gaan of bescherming op de werkplek Er werd zelfs al gesproken over een integriteitsonderzoek Ieder meldpunt liet zijn eigen kracht zien ieder met en een eigen insteek Ook werd meteen duidelijk hoe belangrijk het kan zijn om elk van die krachten op het goede moment in te zetten en te bundelen Een integriteitsonderzoek bijvoorbeeld richt zich van nature sterk op

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/column/details/kokereenzaamheid-ligt-altijd-op-de-loer.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  De taken en de macht van de overheid kunnen verregaande gevolgen hebben Denk aan het innen van belasting verlenen van vergunningen gebruik van dwangmiddelen en zelfs geweld Regelgeving geeft niet in alle gevallen voldoende duidelijkheid en er is bij ambtenaren en bestuurders niet zelden sprake van een discretionaire bevoegdheid Het gaat dus vaak over grijze gebieden met morele vraagstukken Geeft de agent een bon of een waarschuwing Wordt een verdachte op zijn huisadres aangehouden in bijzijn van zijn kinderen En kan de wethouder in zijn eigen gemeente als privépersoon ook deel uitmaken van een vereniging Zulke beslismomenten vragen nogal wat van het beoordelingsvermogen van de individuele ambtenaar Hij moet zo n beslismoment herkennen een juiste afweging kunnen maken en bereid zijn daar verantwoording over af te leggen Als organisatie zou je deze dilemma s kunnen inventariseren om er zo veel mogelijk van te leren Leren kan ook zonder dat er sprake is van een incident bijvoorbeeld door de inzet van soft controls zoals dilemmatrainingen groepsgesprekken en werkoverleggen Handhaven leren én beschermen In de integriteitsliteratuur worden verschillende strategieën beschreven Over het algemeen is er een verschil tussen de nalevings of handhavingsstrategie en de stimulerende op vertrouwen gebaseerde strategie Ik ben van mening dat dit niet een keuze is Een integriteitsstrategie moet altijd een combinatie zijn van beide strategieën toegespitst op de eigen organisatie Bovendien moet deze dubbele strategie altijd worden aangevuld met een derde element de beschermende strategie Risico s beheersen Bescherming betekent vanuit integriteit aansluiten bij de kern van het werk Bij de inkoper kan het dan gaan over het wel of niet ingaan op een uitnodiging bij de agent over het gebruik van geweld en bij de militair over de morele dilemma s in andere culturele omgevingen Heb je zicht op zulke integriteitrisico s dan kun je wellicht meer

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/column/details/integriteitsbeleid-juist-voor-de-goedwillende-medewerker.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive



 •