archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de Integriteit georganiseerd op donderdag 14 november Een verfrissende en interactieve editie in het Media Plaza in Utrecht Aan het programma en thema wordt nog gewerkt U kunt alvast een voorinschrijving doen door een e mail met uw gegevens te sturen naar info integriteitoverheid nl Jaarlijks organiseert Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector BIOS de Dag van de Integriteit Een dag vol actuele thema s kennisuitwisseling praktijkvoorbeelden innovatieve instrumenten en interactieve workshops

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/bios-nieuws/details/dag-van-de-integriteit-2013.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de hoeder van integriteit Het antwoord daarop is nee De HR afdeling levert een belangrijke bijdrage maar het is onverstandig om de verantwoordelijkheid voor het thema integriteit geheel te beleggen bij HR of bij een van de andere stafafdelingen Het thema integriteit is vanwege zijn multidisciplinaire karakter gebaat bij een meer eigenstandige positionering Dat zegt Alain Hoekstra in zijn column HR als hoeder van de moraal in HR Overheid Hij

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/nieuws/details/column-hr-als-hoeder-van-de-moraal.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  uitkomsten van een onderzoek met het bijbehorend advies zijn openbaar Voorzitter mr Harm Brouwer Een integere overheid is belangrijk Ieder incident is er een teveel Nederland kan over het algemeen bogen op een behoorlijk bestuur maar overal gaat het wel eens mis De Onderzoeksraad wil bijdragen aan een integere overheid en tegelijkertijd aan het beter beschermen van de melder Melders verdienen aandacht en waardering Ook als er geen persoonlijke melding is gedaan kunnen wij onder bijzondere omstandigheden besluiten een verkennend onderzoek te doen Aanbevelingen De Onderzoeksraad Integriteit Overheid is de opvolger van de Commissie Integriteit Overheid CIO die in 2012 is gestopt en een beperkter werkgebied kende Zo doet de Onderzoeksraad in het teken van preventie ook in algemene zin aanbevelingen aan overheidsinstanties om misstanden te voorkomen Ook ziet hij toe op de rechtspositionele bescherming van de melder voor tijdens en na het onderzoek naar de vermoede misstand Het zelfreinigend vermogen van een organisatie door zelf misstanden te onderzoeken moet het mogelijk maken dat melders altijd veilig kunnen melden Het uitgangspunt is ook dat een medewerker zijn vermoede misstand eerst in de eigen organisatie meldt tenzij een bijzondere omstandigheid dat in de weg staat In dat geval kan de melder zich meteen tot de Onderzoeksraad wenden Samenwerking De Onderzoeksraad werkt samen met het Adviespunt Klokkenluiders een onafhankelijke instantie die potentiële klokkenluiders binnen de overheid en het bedrijfsleven adviseert en ondersteunt Ook gaat hij op zoek naar interessante en bruikbare voorbeelden van vergelijkbare organisaties in andere landen Van medewerkers tot en met uitzendkrachten De Onderzoeksraad Integriteit Overheid is er voor alle medewerkers van de genoemde overheidssectoren of voor hun ex medewerkers die nog geen twee jaar uit dienst zijn Ook kunnen bijvoorbeeld ZZP ers en uitzendkrachten werkzaam voor deze sectoren bij de Onderzoeksraad terecht De Onderzoeksraad kan anonieme meldingen niet behandelen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/bios-nieuws/details/nieuwe-website-onderzoeksraad-integriteit-overheid-in-de-lucht.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  rolmodel zijn voor anderen Voordragen voor 1 september Elke twee jaar wordt door de Ien Dales Leerstoel van deUniversiteit van Amsterdam en het CAOP uit Den Haag de Ien Dales Integriteitsaward toegekend Organisaties en instellingen kunnen op basis van criteria mensen tot 1 september 2013 voordragen Het voeren van individuele gesprekken met hen die een voordracht doen en met de voorgedragen kandidaten zelf kunnen tot de juryprocedure behoren De Ien Dales Award 2013 wordt uitgereikt op 10 december 2013 tijdens het jaarcongres van de leerstoelen van het CAOP Criteria De voorgedragen personen moeten zich op meerdere vlakken onderscheiden in de wijze van het uitoefenen van zijn of haar functie vanwege bepaalde publicaties kwalificaties verdiensten en of gedachten die raken aan vraagstukken die liggen op het snijvlak van integriteit en goed bestuur Zij beschouwen het bestrijden van onrechtmatigheden en het zorgvuldig opereren in een bestuurlijke en sociaaleconomische complexe omgeving als een belangrijk aandachtsgebied en zijn hierin ook een voorbeeld Zij moeten van onbesproken gedrag zijn Award De Stichting Ien Dales Leerstoel van het CAOP beheert het erfgoed van wijlen mevrouw drs C I Dales oud minister van Binnenlandse Zaken De leerstoel richt zich op de facilitering van onderwijs en onderzoek en

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/bios-nieuws/details/voorbeeldpersonen-voordragen-voor-de-ien-dales-integriteitsaward-2013.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  het bevorderen van de integriteit in de publieke sector is nodig Zeker nu de afgelopen jaren de aandacht voor integriteit onder invloed van de crisis lijkt te zijn afgenomen Dat zegt Alain Hoekstra in zijn column Integriteitspolitie in HR Overheid Hij reageert daarin met aanscherpingen op het pleidooi van Kamerlid Pierre Heijnen PvdA om een landelijke integriteitsrecherche in het leven te roepen Hoekstra is expert Integriteit bij BIOS In 2013

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/nieuws/details/column-integriteitspolitie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  te melden omdat dit zou zorgen voor trammelant zielig is voor dader etc Hoe krijgt u ongewenst gedrag geagendeerd Wat heeft werkgever voor handelingsrepertoire om met ongewenst gedrag om te gaan Moet u ongewenst gedrag en integriteit apart behandelen aparte regelingen aparte Vertrouwenspersonen of juist niet Hoe zorgt u voor goede klachtenprocedure Wat is de verantwoordelijkheid van de werkgever t a v ontslagen medewerker die ergens anders kan gaan werken en hetzelfde gedrag kan vertonen Deze vragen komen door middel van uw eigen inbreng maar ook door bijdragen van de sprekers aan bod Daarnaast zorgt BIOS voor een gevarieerd programma met interessante sprekers en onderwerpen Best practices Heeft u zelf best practices met betrekking tot Ongewenste omgangsvormen Integriteit die u wilt bespreken Of heeft u ergens iets interessants gezien dat zeker voor de deelnemers de moeite waard is om aan bod te laten komen Laat het ons weten Ook als u een specifieke integriteitsvraag heeft die u met de integriteitscollega s wilt bespreken geef dit aan ons door vóór 4 maart a s Tijdstip en locatie De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 maart a s van 13 00 17 00 uur bij het CAOP Lange Voorhout 13 te Den

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/bios-nieuws/details/kio-bijeenkomst-thema-ongewenst-gedrag.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Oproep voordrachten Ien Dales Integriteitsaward 2013 Tot 1 september 2013 kunnen voordrachten voor de Ien Dales Integriteitsaward 2013 worden ingebracht De integriteitsaward is voor personen die zich onderscheiden in bijzondere verrichtingen en betrokkenheid bij vraagstukken op het snijvlak van integriteit en openbaar bestuur Organisaties en instellingen kunnen individuen die voldoen aan de criteria voordragen bij het secretariaat van de jury De Award wordt uitgereikt tijdens het Openbare Jaarcongres Leerstoelen op

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/bios-nieuws/details/oproep-voordrachtenien-dales-integriteitsaward-2013.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  in gesprek met Vaste Kamercommissie Tweede Kamer motie Heijnen en Schouw Op 16 januari 2013 vond een rondetafelgesprek plaats met de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over de motie Heijnen en Schouw over integriteit in het openbaar bestuur Marijn Zweegers hoofd BIOS nam hier deel aan Onderzoek toont aan dat er bij bestuurders het nodige geïnvesteerd dient te worden op het gebied van de organisatie en borging van integriteit bewustwording en integriteitsbesef morele kompas en de daadwerkelijke naleving van de bestaande regels Ook op het gebied van ambtelijke integriteit zijn de nodige verbeteringen noodzakelijk zo schiet de voorbeeldfunctie van het management tekort en wordt nog steeds zwak wordt gescoord op een aantal wettelijke verplichtingen en hard controls BIOS kan zich vinden in het voorstel van lid Heijnen PvdA ten aanzien van de integriteitsrecherche maar over de uitwerking van een concrete organisatie is nog nadere overdenking vereist BIOS is van mening dat een dergelijk bureau er niet alleen zou moeten zijn voor bestuurders en de ambtelijke top maar voor alle publieke functionarissen In de motie ligt met name de focus op de bestuurlijke integriteit Uit recent onderzoek dat BIOS heeft verricht blijkt dat ook de integriteit van

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/bios-nieuws/details/bios-in-gesprek-met-vaste-kamercommissie-tweede-kamer-motie-heijnen-en-schouw.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •