archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  heeft meer dan 100 deelnemers getrokken BIOS organiseerde deze dag in het Geldmuseum in Utrecht waar iedereen via de gulden middenweg het auditorium bereikte Andrée van Es DG op het ministerie van BZK kondigde de vernieuwde klokkenluidersregeling aan en presenteerde het eerste Jaarboek Integriteit van BIOS Na inleidingen over diverse thema s op het gebied van integriteit was er gelegenheid om bij de sprekers onder wie verschillende hoogleraren een korpschef een oud directeur Integriteit van de Wereldbank en een ervaren trainer een masterclass te volgen De Dag van de Integriteit wordt een jaarlijks terugkerend platform voor integriteitsdeskundigen en praktijkmensen om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen Jaarboek Integriteit 2010 Het Jaarboek Integriteit 2010 belicht integriteit vanuit verschillende invalshoeken in een verzameling artikelen van integriteitsdeskundigen aangevuld met interviews en praktijkvoorbeelden Het boek een product van BIOS in samenwerking met Nyenrode laat onder meer de volgende deskundigen aan het woord Ron Niessen bijzonder hoogleraar Ien Dales Leerstoel Marc Bovens en Gerolf Pikker Universiteit Utrecht Hans van den Heuvel en Leo Huberts Vrije Universiteit Amsterdam Paul van Tongeren en Marcel Bekker Universiteit Nijmegen Edgar Karssing en Sacha Spoor Business Universiteit Nyenrode Tica Peeman directeur VIStrainingen De meeste experts benadrukken de noodzaak

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/thema/algemeen-integriteitsbeleid/entiteit/nieuws/details/dag-van-de-integriteit.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  mate In het document Hoe verhoog je de meldingsbereidheid geeft BIOS een nadere uitwerking van de aanbevelingen en praktische suggesties en handvatten om de werking van het meldsysteem in de publieke sector te verbeteren en het vertrouwen erin te vergroten De aanbevelingen zijn erop gericht de drempels om te melden zoveel mogelijk weg te nemen En daarmee te voorkomen dat het melden van een misstand een zaak wordt voor onwetenden

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek/details/conclusies-en-aanbevelingen.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de Graaf en Karin Lasthuizen beiden lid van de Onderzoeksgroep Quality of Governance van de Vrije Universiteit Het rapport bestaat uit twee gedeelten Deel 1 Bevindingen van survey onderzoek onder ambtenaren naar de beleving van de interne meldprocedures en systemen Auteurs Dr Karin Lasthuizen Bram ter Schegget BSc Deel 2 Bevindingen van interviews en enquête onder vertrouwenspersonen Integriteit en medewerkers van centrale interne meldpunten Auteurs Dr Gjalt de Graaf Thijs

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek/details/vu-meldsystemen.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  naar aanwezigheid en kwaliteit van nota s en documenten die ministeries provincies en waterschappen gebruiken voor het vastleggen van hun integriteitsbeleid Alain Hoekstra expert integriteit van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector BIOS Het vastleggen van het integriteitsbeleid is eigenlijk een kwestie van goed projectmanagement Overheidsorganisaties gebruiken de projectmatige aanpak veelvuldig maar gek genoeg nog maar amper voor het integriteitsbeleid Organisaties die dat wel doen hebben veel meer grip en sturing op het integriteitsbeleid en zijn ook beter in staat om het levend te houden Wettelijke verplichtingen Volgens de Ambtenarenwet en bestuurlijke afspraken horen overheidsorganisaties hun integriteitsbeleid schriftelijk vast te leggen Het formaliseren van het integriteitsbeleid draagt bij aan een duurzame verankering en de effectiviteit van de integriteit zo blijkt ook uit literatuur Het onderzoek wijst echter uit dat nog relatief veel organisaties onvoldoende aan deze verplichtingen voldoen Een kwart van de onderzochte organisaties geeft wel aan bezig te zijn met het ontwikkelen van integriteitsplannen Handvatten Aan het onderzoek zijn diverse handvatten voor een goed integriteitsbeleid toegevoegd zoals een checklist en een stappenplan voor het ontwikkelen van een meerjarenbeleid Ook zijn in de tekst verwijzingen opgenomen naar praktische handreikingen en modellen Over het onderzoek Aan het onderzoek hebben 30 organisaties uit

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek/details/integriteitsbeleid-bij-overheid-onvoldoende-verankerd.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  een onderzoek naar de organisatie van de integriteitsfunctie hoe wordt integriteit in de publieke sector vormgegeven gecoördineerd en verankerd door verschillende afdelingen en functionarissen In deze lacune wil deze studie voorzien door middel van een onderzoek naar de praktische uitvoering van het integriteitsbeleid van de stadsdelen van de gemeente Amsterdam de meest actieve stad met betrekking tot integriteitsbeleid In deze studie wordt enerzijds gekeken naar de uitgebreidheid van het integriteitsbeleid in de stadsdelen van Amsterdam Onderdelen waarnaar gekeken wordt zijn het beleid in de vorm van een gedragscode en regels het hebben van een integriteitsfunctionaris en vooral de rol van de integriteitsfunctionaris in de praktijk trainingen en de mate waarin leidinggevenden steun geven aan het integriteitsbeleid Anderzijds zal er gekeken worden naar de invloed van voornoemde punten op de kennis en het gedrag van de medewerkers Uit het onderzoek komen een aantal variabelen naar voren die een positieve invloed hebben op kennis van het integriteitsbeleid van medewerkers en integer gedrag In lijn der verwachtingen heeft uitvoerigheid van de organisatie van het integriteitsbeleid een behoorlijk grote positieve invloed op de kennis van het integriteitsbeleid en de mate waarin medewerkers zich integer zeggen te gedragen Daarnaast is er uit de analyse van de onderzoeksresultaten naar voren gekomen dat de steun van leidinggevenden aan het integriteitsbeleid geen significante positieve invloed heeft op de kennis van het integriteitsbeleid of op integer gedrag van medewerkers Dit is opmerkelijk aangezien het belang van leidinggevenden die het goede voorbeeld geven zowel nationaal als internationaal wordt onderschreven Naast het onderzoek naar de mogelijke invloed van de twee primaire onafhankelijke variabelen uit het conceptuele model is de mogelijke invloed van enkele algemene variabelen getoetst Daaruit bleek dat vier variabelen een positieve invloed hebben op kennis van het integriteitsbeleid van medewerkers of op integer gedrag Het feit dat respondenten de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek/details/organiseren-van-integriteit.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  of het bestrijden van corruptie Daarvoor zijn de belangrijkste bestuurlijke en maatschappelijke instellingen gëevalueerd voor wat betreft de volledige capaciteit hun interne bestuurlijke systemen en procedures en hun rol in het complete integriteitssysteem De resultaten van het onderzoek geven aan hoe sterk de integriteitsborging van Nederland op centraal niveau is Het onderzoek heeft uitgewezen dat de Nederlandse politieke economische en sociale basis sterk is Desondanks constateert het een aantal elementen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek/details/nationaal-integriteitssysteem-nis-landenstudie-nederland.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  orde in twee recente onderzoeksrapporten die in opdracht van het ministerie van BZK zijn gemaakt Lees meer 31 10 2014 Best Practices Manual Civil Society Involvement in Drafting Implementing and Assessing Anticorruption Policies Dit onderzoek is uitgevoerd met financiering door the Prevention of and Fight against Crime Programme van de Europese Commissie door o m Saxion Hogeschool Enschede Lees meer 21 10 2014 Integriteit trends en ontwikkelingen in het openbaar bestuur Andersson Elffers Felix beschrijven in hun rapport Integriteit in ontwikkeling dat in okt 2014 is verschenen de laatste trends en ontwikkelingen en de verwachte invloed op de integriteit van het openbaar bestuur Lees meer 15 05 2014 Samen integriteit versterken in externe samenwerkingsverbanden Integriteitsfunctionarissen bundelen hun krachten in externe samenwerkingsverbanden Dat blijkt uit dit onderzoek van BIOS en de RSM Samenwerking buiten de deur biedt de nodige voordelen Lees meer 24 04 2014 VU onderzoek naar integriteitsschendingen april 2014 Om meer zicht te krijgen op de aard en de omvang van integriteitsschendingen binnen de Nederlandse overheid heeft de VU Amsterdam in opdracht van BIOS een nader onderzoek uitgevoerd Lees meer 05 08 2013 Integriteit parlementariërs rechters en openbare aanklagers tegen het licht gehouden Internationaal Periodiek voert GRECO onderzoek uit

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek.html?no_cache=1 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de 27 EU lidstaten Slechts een enkele studie gaat in op de institutionalisering van ethiek en de effectiviteit van de instrumenten op dit gebied Om deze leemte aan kennis hierover op te vullen is binnen de EU aanvullend onderzoek gedaan Het onderzoek gaat een stap verder dan alle studies tot nu toe op dit gebied In deze bijzondere vergelijkende studie wordt geanalyseerd in hoeverre de overgang naar een nieuw en meer complex concept van ethiek en bestuur heeft bewezen effectief en vruchtbaar te zijn De auteurs stellen dat discussies over de ethiek beter moeten zijn geïntegreerd in andere beleidsterreinen die het gedrag van ambtenaren beïnvloeden Dit zijn openbare hervormingen van het beheer human resource beleid en leiderschapsstijlen percepties van organisatorische eerlijkheid de impact van de aanhoudende financiële crisis en kosten en baten overwegingen Zij gaan verder in op vragen als is ethisch gedrag te verbeteren Zijn de nieuw ontwikkelde ethiek instrumenten effectief Is het mogelijk om te veel te doen aan ethiek Hoe kan effectief ethisch beleid geïnstitutionaliseerd worden binnen een organisatie Wat zijn goede werkwijzen en de beste manieren om ethisch beleid te organiseren De auteurs stellen voor om een bredere discussie over de toegevoegde waarde van goed bestuur

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek/details/effectiveness-of-public-service-ethics-and-good-governance-in-the-central-administrations-of-the-eu.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive