archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  onderzoek is uitgevoerd door Alain Hoekstra BIOS en Muel Kaptein hoogleraar integriteitsmanagement Erasmus Universiteit en beschrijft de ontwikkelingen van het Nederlandse integriteitsbeleid over de periode 1990 2010 Naast een historisch overzicht biedt het onderzoek inzicht in de factoren en actoren die op dit proces van invloed zijn geweest Het artikel maakt duidelijk dat er in deze periode weliswaar continue aandacht is geweest voor integriteit maar dat de veranderingen in het

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek/details/20-jaar-integriteitsbeleid-onderzocht-door-bios-en-erasmus-universiteit-rotterdam.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  op de agenda Voor dat bestuur geldt een aantal beginselen het bestuur en beleid moeten doeltreffend doelmatig rechtmatig democratisch en integer zijn Integriteit van het openbaar bestuur is cruciaal voor het functioneren van de overheid Dit rapport gaat over politieke en ambtelijke integriteit op lokaal niveau Onderzocht werd of er een probleem met de integriteit in het lokale bestuur is doen we er iets aan en werkt dat De onderzoeksresultaten

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek/details/rapport-integriteit-van-het-lokaal-bestuur.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  vergelijkbare gegevens over corruptie beschikbaar zijn baseert TI zich bij het samenstellen van de index op de reputatie van landen bij deskundigen zoals zakenlieden en risicoanalisten Hieronder treft u de meest recente rapporten aan Een barometer van 2008 is niet ontwikkeld Voor meer informatie kunt u terecht op de website www transparency org Global Corruption Barometer Survey 2009 452 KB Global Corruption Barometer Survey 2007 270 KB Global Corruption Barometer Survey 2006 295 KB Global Corruption Barometer Survey 2005 289 KB Global Corruption Barometer Survey 2004 451 KB Global Corruption Barometer Survey 2003 320 KB Nederland behoudt zijn positie op de ranglijst minst corrupte landen Nederland heeft in 2008 zijn 7e plaats op de Corruption Perceptions Index vast weten te houden Daarmee is de stijgende lijn vastgehouden Daarmee is Nederland terug in de top 10 niveau 2003 In 2004 10e plaats en 2005 11e plaats was er nog sprake van een serieuze daling Deze tijdelijke daling kan worden verklaard door het naijlen van de bouwfraude aangezien de jaarlijkse scores zijn gebaseerd op de perceptie van de mate van corruptie in de laatste drie jaar Corruptie Perceptie Index 2008 276 KB Corruptie Perceptie Index 2007 161 KB Corruptie Perceptie Index 2006

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek/details/transparency-international-global-corruption-barometer-survey-en-corruption-perception-index.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Een op de vier ambtenaren vindt dat in de eigen organisatie geen sprake is van een open organisatiecultuur waarin voldoende ruimte is voor het uiten van kritiek en het geven van eerlijke adviezen In het onderzoek is integriteit breed gedefinieerd Integriteit gaat over de manier van werken in een organisatie Het is meer dan het oneigenlijk gebruik van materiaal van de werkgever of het aannemen van geschenken van belanghebbenden Integriteit

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek/details/onderzoek-naar-integriteitsbeleving-bij-de-overheid-door-ministerie-van-binnenlandse-zaken-in-2008.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Volgens de onderzoekers bevorderen de huidige regelingen voor klokkenluiders slechts in beperkte mate het intern melden en opsporen van misstanden en bieden zij geen rechts bescherming aan ambtelijke klokkenluiders In een derde van de gevallen wordt het vermoeden van een misstand niet intern gemeld omdat men bang is voor de negatieve gevolgen voor zichzelf Minister

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek/details/evaluatie-klokkenluidersregelingen-publieke-sector-2008.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Koninkrijksrelaties BZK een inventarisatie gehouden naar het integriteitsbeleid bij het openbaar bestuur en politie Deze inventarisatie geeft een beeld van de mate waarin overheidsorganisaties maatregelen op het gebied van integriteit hebben geïmplementeerd In de inventarisatie is gekeken naar maatregelen zoals die zijn genoemd in de basisnormen en in de relevante wetgeving Het betreft zowel maatregelen gericht op het bevorderen van de integriteit van ambtenaren als op bestuurders en volksvertegenwoordigers Het onderzoek is een herhaling van de inventarisatie die in 2004 heeft plaatsgevonden Uit de resultaten blijkt dat er sprake is van een duidelijke vooruitgang Het blijkt echter ook dat de mate waarin de wettelijke verplichtingen worden nageleefd onderling verschillen De minister van BZK vindt de resultaten voor een drietal thema s teleurstellend Het gaat om de regeling voor melding van financiële belangen de regeling voor het openbaar maken van gemelde nevenfuncties en om het afleggen van verantwoording over het integriteitsbeleid Samen met andere betrokken overheidssectoren zal de minister van BZK bezien hoe verbetering kan worden bewerkstelligd De inventarisatie 2008 Inventarisatie integriteitsbeleid Openbaar Bestuur en Politie 2008 445 KB Bijlagen tabellen inventarisatie integriteitsbeleid 2008 128 KB Aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer over inventarisatie integriteitsbeleid 2008 245 KB De inventarisatie 2004 Inventarisatie

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek/details/inventarisatie-integriteitsbeleid-openbaar-bestuur-en-politie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  aard en omvang van ambtelijke corruptie Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de parlementaire enquête bouwnijverheid uit 2003 Het onderzoek is in augustus 2005 openbaar gemaakt en aangeboden aan de Tweede Kamer Hieronder vindt u de relevante documenten het rapport en de reacties op de vragen die door de Kamer zijn gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie Rapport Onderzoek Ambtelijke Corruptie

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek/details/onderzoek-ambtelijke-corruptie-vu-nav-parlementaire-enquete-bouwnijverheid-in-2005.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  is er wel meer aandacht voor integriteit maar ministeries maken nog steeds weinig risicoanalyses en integriteitsinbreuken worden nauwelijks centraal geregistreerd Het onderzoeksrapport is op 21 april 2005 aan de Tweede Kamer aangeboden Hieronder treft u de relevante documenten Rapport Zorg voor integriteit nulmeting integriteit 2004 Aanbiedingsbrief Verslag van het Algemeen Overleg n a v het rapport op 18 juli 2005 Eerdere onderzoeken van de Algemene Rekenkamer op dit gebied Rapport

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek/details/integriteitsonderzoek-nulmeting-algemene-rekenkamer-2004.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •