archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  en Koninkrijksrelaties BZK een inventarisatie gehouden naar het integriteitsbeleid bij het openbaar bestuur en politie Deze inventarisatie geeft een beeld van de mate waarin overheidsorganisaties maatregelen op het gebied van integriteit hebben geïmplementeerd In de inventarisatie is gekeken naar maatregelen zoals die zijn genoemd in de basisnormen en in de relevante wetgeving Het betreft zowel maatregelen gericht op het bevorderen van de integriteit van ambtenaren als op bestuurders en volksvertegenwoordigers Het onderzoek is een herhaling van de inventarisatie die in 2004 heeft plaatsgevonden Uit de resultaten blijkt dat er sprake is van een duidelijke vooruitgang Het blijkt echter ook dat de mate waarin de wettelijke verplichtingen worden nageleefd onderling verschillen De minister van BZK vindt de resultaten voor een drietal thema s teleurstellend Het gaat om de regeling voor melding van financiële belangen de regeling voor het openbaar maken van gemelde nevenfuncties en om het afleggen van verantwoording over het integriteitsbeleid Samen met andere betrokken overheidssectoren zal de minister van BZK bezien hoe verbetering kan worden bewerkstelligd De inventarisatie 2008 Inventarisatie integriteitsbeleid Openbaar Bestuur en Politie 2008 445 KB Bijlagen tabellen inventarisatie integriteitsbeleid 2008 128 KB Aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer over inventarisatie integriteitsbeleid 2008 245 KB De inventarisatie 2004

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/thema/algemeen-integriteitsbeleid/entiteit/onderzoek/details/inventarisatie-integriteitsbeleid-openbaar-bestuur-en-politie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  iedereen maar dat ombudsmannen ook binnen organisaties te vinden zijn is niet algemeen bekend De Universiteit Utrecht heeft zo n eigen ombudsman voor het personeel Deze ombudsman is er om te adviseren en te bemiddelen bij uiteenlopende kwesties van conflicten met leidinggevenden tot ontslag en promovendi problematiek In het Tijdschrift Thema zetten Paul Herfs en Sytske Teppema uiteen wat een Ombudsman Personeel binnen een instelling van het Hoger Onderwijs kan

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/publicaties/details/ombudsman-personeel.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  en Regelgeving Jurisprudentie Beleidsevaluatie integriteitsbeleid 2014 Ministerie van Binnenlandse Zaken Het rapport betreft een doorlichting van het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken gevoerde integriteitsbeleid gericht op de ambtelijke dienst binnen het openbaar bestuur over de periode 2006 2012 Ook de periode 1992 2005 waarin diverse beleidsnota s zijn opgesteld en wet en regelgeving werden aangescherpt zijn bij de doorlichting betrokken Dit heeft ertoe geresulteerd dat de doorlichting tevens een

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/publicaties/details/jaarverslag-adviespunt-klokkenluiders-2013.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  11 03 2015 Hoekstra BIOS Management kijkt nog met een te roze bril naar zichzelf Leiders in organisaties hebben een verwrongen beeld van hoe vanuit de organisatie naar hen wordt gekeken schrijft Alain Hoekstra BIOS deze maand in HR Overheid Lees meer 07 11 2014 Cultuur de ontmaskering van het zwarte gat in het integriteitsdiscours Sommige begrippen zijn als zwarte gaten ze oefenen een enorme aantrekkingskracht uit en bezitten tegelijkertijd het vermogen om zaken vakkundig aan het zicht te onttrekken Cultuur is zo n begrip aldus Alain Hoekstra in zijn column in HR Overheid Lees meer 22 10 2014 Integriteit kun je niet uitbesteden Organisaties doen er goed aan een integriteitsfunctionaris aan te stellen maar deze functionaris is niet in z n eentje het morele geweten van de organisatie Aldus Alain Hoekstra van BIOS tijdens het rondetafelgesprek overheid en integriteit aan de vooravond van de Dag van de Integriteit Lees meer 16 09 2014 Netwerken bieden oplossingen voor integriteitsmanagement van vandaag Op 10 september 2014 traden prof mr R Bekker hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector Albeda Leerstoel en prof mr dr R Nieuwenkamp hoogleraar Overheid als arbeidsorganisatie Ien Dales Leerstoel gelijktijdig terug van hun leerstoel Lees meer 11 09

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/publicaties.html?no_cache=1 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  in semipublieke sectoren hebben geschaad en daarmee het vertrouwen in de publieke zaak Werken voor het maatschappelijk belang brengt een morele verantwoordelijkheid met zich mee Tegen deze achtergrond heeft het kabinet de commissie gevraagd gedragsregels voor professioneel en ethisch verantwoord handelen op te stellen voor bestuurders en interne toezichthouders Het rapport van de commissie levert in de eerste plaats een waardevolle bijdrage aan de discussie over gedrag in de semipublieke

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/publicaties/details/advies-commissie-behoorlijk-bestuur-een-lastig-gesprek.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de beleving van medewerkers op het gebied van integriteit en het ethisch klimaat Het instrument legt medewerkers niet alleen vragen voor over regels procedures en codes maar ook over rechtvaardigheid de relatie met collega s de voorbeeld rol van het management moreel bewust gedrag en eerlijkheid Met het verkregen inzicht in de ethische cultuur kunt u effectief integriteitsbeleid opstellen of aanpassen Integriteitsoverleg Het nut en noodzaak van het overleggen van

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/publicaties/details/integriteitsoverleg.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  sector een uitgave in de CAOP publicatiereeks Overheid Arbeid staat stil bij de rol van de OR in het kader van het integriteitsbeleid van de organisatie en bij integriteit binnen de verschillende rollen van de OR richting bestuurder en achterban De publicatie bevat bijdragen van verschillende deskundigen wetenschappers op het gebied van arbeidsrecht medezeggenschapsrecht en integriteit en ambtenaren in dienst van de semi publieke sector met een ruime ervaring in

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/publicaties/details/or-en-integriteit-in-de-semi-publieke-sector.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Jurisprudentie Brochure registratie integriteitsschendingen openbaar bestuur en politie Om te tonen dat de overheid serieus optreedt tegen integriteitsschendingen en daarbij niets verbergt hebben vertegenwoordigers van de gemeenten de provincies de waterschappen de politie en het Rijk samengewerkt aan de ontwikkeling van het landelijk model voor de Registratie integriteitsschendingen openbaar bestuur en politie Een dergelijke uniforme registratie biedt openheid over schendingen bij de overheid en geeft de mogelijkheid dit probleem te

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/publicaties/details/brochure-registratie-integriteitsschendingen-openbaar-bestuur-en-politie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive