archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Kenniscentrum Onderzoek Monitor Integriteit Publicaties Jaarboeken Jaarboek 2014 Jaarboek 2013 Jaarboek 2012 Jaarboek 2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie Registratie Integriteitsschendingen openbaar bestuur en politie De gebrekkige registratie is echt zorgelijk De ambtelijke en bestuurlijke top moet weten waar de zwakke plekken in de organisatie zitten aldus Hoogleraar Beleidswetenschappen Hans van de Heuvel in Binnenlands Bestuur 14 september 2007 Deze folder vertelt u waarom Aanmelden nieuwsbrief Op de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/publicaties/details/folder-zicht-op-integriteit-2007.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de Tweede Kamer gestuurd Het doel van de nota is inzicht te verschaffen in de aanpak van corruptie Er zijn vijf lijnen waarlangs het kabinet dit wil bestrijden De vijf lijnen komen voort uit de inventarisatie van het proces van preventie en repressie Er wordt gekeken naar integriteit registratie signalen van corruptie strafrechtelijke handhaving en het Platform Corruptiebestrijding De downloads die hierbij horen zijn Nota Corruptiepreventie 2005 59 KB Persbericht

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/publicaties/details/nota-corruptiepreventie-ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties-2005.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  genoemde publieke moraal is een begrip waarachter een brede thematiek schuilgaat Het gaat enerzijds om verschillende vormen van handelen variërend van onrechtmatig handelen tot ongewenst handelen Uit het debat dat plaatsvond in de Tweede Kamer kwamen een aantal concrete voorstellen voort ter verbetering van de integriteit in de publieke sector het toezicht op de marktsector en het beleid ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik Hieronder treft u alle relevante

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/publicaties/details/debat-over-de-publieke-moraal.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  een inventarisatie naar de integriteitsmaatregelen die zijn getroffen door het openbaar bestuur en de politie Op basis van de uitgevoerde inventarisatie is een modelaanpak Integriteitsbeleid ontwikkeld Alle relevante documenten vindt u hieronder De nota Integriteitsbeleid Openbaar bestuur en Politie 2003 68 KB De begeleidende brief van de Minister van BZK 12 KB Het verslag van het Algemeen overleg van de vaste commissie BZK en Justitie 54 KB Brief van de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/publicaties/details/nota-integriteitsbeleid-openbaar-bestuur-en-politie-2003.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  onderhoud De rapportage Integriteit van het openbaar bestuur 1999 van het kabinet en de Tweede Kamer der Staten Generaal gaat in op recente beleidsinitiatieven en beleidsvoornemens met betrekking tot het integriteitsbeleid De nota heeft voor een belangrijk deel betrekking op het integriteitsbeleid in de sector Rijk maar beperkt zich niet tot die sector Hoewel het integriteitsbeleid in de sector Rijk tijdens het voornoemde Algemeen Overleg centraal stond werden door de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/publicaties/details/integriteit-van-het-openbaar-bestuur.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  in de Arbeidsomstandighedenwet Gemeenten hebben vaak wel een klachtenregeling en een lokale of regionale klachtencommissie voor klachten over seksuele intimidatie discriminatie pesten agressie en geweld Maar bij deze klachtencommissies komen doorgaans zo weinig klachten binnen dat de commissieleden nauwelijks deskundigheid kunnen opbouwen Op initiatief van de vier grote gemeenten is daarom besloten tot een bundeling via een landelijke Klachtencommissie Aansluiting is alleen mogelijk voor organisaties die met instemming van de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/besluit-melden-vermoeden-misstand-bij-rijk-en-politie-staatsblad-2009-572.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  2003 in werking is getreden Stb 2003 60 Deze wijziging van de Ambtenarenwet regelt dat overheden een zgn klokkenluidersregeling dienen vast te stellen De ambtenaar die vermoedens heeft van misstanden en deze uit volgens de bedoelde procedure zal geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens en na het volgen van die procedure Daarnaast regelt deze wijziging dat overheden een regeling ter voorkoming van financiële belangenverstrengeling meldplicht en een regeling omtrent het openbaar maken van geregistreerde nevenfuncties dienen vast te stellen Besluiten voortgekomen uit wijzigingen Ambtenarenwet Besluit instelling Commissie Integriteit Overheid Stb 2006 130 2006 35 KB Documenten na aanleiding van de voorgestelde wetswijziging van de Ambtenarenwet in verband met Integriteit door de Eerste Kamer 2003 Publicatie en inwerkingtreding wijziging Ambtenarenwet Stb 2003 60 2003 19 KB Handelingen Eerste Kamer EK 15 I 2003 64 KB Handelingen Eerste Kamer EK 15 II 2003 58 KB Memorie van Antwoord EK 27 602 nr 72 2003 28 KB Gewijzigd voorstel van wet EK 27 602 nr 279 2002 17 KB Documenten over Wijziging van de Ambtenarenwet in verband met Integriteit door de Tweede Kamer 2000 2001 Handelingen Tweede Kamer TK 59 2002 145 KB Voorstel van wetswijziging Ambtenarenwet Integriteit TK 27 602

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/ambtenarenwet-integriteit.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  maar vooral ook van de werkgever die zijn medewerkers dient te beschermen Overheidswerkgevers zijn verplicht om een integriteitsbeleid te voeren gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen Onderdeel daarvan is de verplichte gedragscode en de aflegging van de eed of belofte bij aanstelling als ambtenaar Documenten Voortkomende documenten uit de wijzigingen Ambtenarenwet 2006 door de Eerste Kamer 2004 2005 Publicatie en inwerkingtreding wijzigingen Stb 2005 695 2005 25 KB Eindverslag Vaste Commissie BZK EK 29 436 nr d 15 KB Handelingen Tweede Kamer na aanleiding van de wijzigingen in de Ambtenarenwet tk53 2005 143 KB Gewijzigd voorstel van Ambtenarenwet door de Eerste Kamer EK 29 436 nr a 2005 25 KB Voorlopig verslag van de vaste commissie BZK Eerste Kamer EK 29 436 nr b 2005 26 KB Memorie van antwoord EK 29 436 nr c 2005 50 KB Documenten Wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met goed ambtelijk handelen goed werkgeverschap en algemene regels over integriteit door de Tweede Kamer 2003 2004 Koninklijke boodschap over goed ambtenaarschap TK 29 436 nr 1 2004 38 KB Voorstel van wet over goed ambtenaarschap TK 29 436 nr 2 2004 24 KB Memorie van toelichting over goed

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/ambtenarenwet-goed-ambtelijk-handelen-2003-2004.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •