archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  2012 Jaarboek 2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie De Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren bij functionele contacten met de Staten Generaal en individuele Kamerleden vastgesteld mei 1998 Stcrt 104 geven in abstracto de kaders aan waarbinnen rechtstreekse contacten tussen ambtenaren en Kamerleden kunnen plaatsvinden Deze Leidraad geeft een concrete uitwerking van 2 van de Aanwijzingen en de daarbij behorende toelichting voor de meest voorkomende situaties zoals toegezegd

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/aanwijzingen-inzake-externe-contacten-van-rijksambtenaren.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Aan de hand van de gedane meldingen wordt inzichtelijk waar risico s voor de organisatie liggen Op basis daarvan kan preventief de integriteit beter bewaakt en gewaarborgd worden Daarnaast wordt met deze wijziging de rechtszekerheid voor de betrokken ambtenaar gediend met name door de registratie kan bevoegd gezag de ambtenaar achteraf geen verwijt maken niet op de hoogte te zijn geweest Publicatie wijzigingen in de Ambtenarenwet mbt nevenwerkzaamheden Stb 1997

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/ambtenarenwet-nevenwerkzaamheden.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  belofte rijksambtenaren Kenniscentrum Onderzoek Monitor Integriteit Publicaties Jaarboeken Jaarboek 2014 Jaarboek 2013 Jaarboek 2012 Jaarboek 2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie Bij in dienst treden van rijksambtenaren dient een ambsteed of belofte worden afgelegd Hierin staat dat de ambtenaar in kwestie zich integer zal gedragen Het formulier zoals hieronder te vinden is wordt ondertekend door de rijksambtenaar Formulier vaststellen eed belofte rijksambtenaren 18 KB Aanmelden nieuwsbrief Op de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/formulier-vaststelling-eedbelofte-rijksambtenaren.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  bij gemeenten provincies en waterschappen Algemeen integriteitsbeleid Modelaanpak basisnormen integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten provincies en waterschappen Lees meer 07 10 2013 Tweede druk handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten provincies en waterschappen beschikbaar Er is een tweede druk uitgebracht van de Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten provincies en waterschappen Deze versie is een actualisering van de eerste versie die dateert van april 2011 Lees meer 31 07 2013 Circulaire Ongewenste privécontacten rijksambtenaren Circulaire voor rijksambtenaren die ingaat op ongewenste privécontacten door rijksambtenaren Lees meer 01 05 2012 Gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand Naar aanleiding van conclusies uit de Evaluatie klokkenluiderregelingen publieke sector zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand Lees meer 10 02 2012 Besluit melden vermoeden misstand bij Rijk en Politie Staatsblad 2009 572 Structuren en processen In deze regeling vindt u de procedure die gevolgd dient te worden bij een melding van een vermoeden van een misstand bij Rijk en Politie Lees meer 09 02 2012 Arbowetgeving met betrekking tot ongewenste omgangsvormen Structuren en processen Bundeling van arbowetgeving die relevant is voor het voeren van beleid ten aanzien ongewenste omgangsvormen Lees meer Resultaten 1 tot 6 van 27

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving.html?no_cache=1 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Jaarboeken Jaarboek 2014 Jaarboek 2013 Jaarboek 2012 Jaarboek 2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie De algemene maatregel van bestuur AMvB te weten het Besluit tot instelling van de Commissie integriteit overheid is voortgekomen uit de Ambtenarenwet 2006 Deze commissie verricht n a v een melding zelfstandig onderzoek en brengt een niet bindend maar gezaghebbend advies uit aan het bevoegd gezag van de overheidsorganisatie Besluit instelling Commissie integriteit overheid

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/besluit-instelling-commissie-integriteit-overheid-cio.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  misstand provincies Kenniscentrum Onderzoek Monitor Integriteit Publicaties Jaarboeken Jaarboek 2014 Jaarboek 2013 Jaarboek 2012 Jaarboek 2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie In deze regeling vindt u de procedure die gevolgd dient te worden bij een melding van vermoeden op een misstand bij een provincie Bij een vermoedelijke integriteitsschending geeft de regeling aan welke stappen ondernomen moeten worden Procedureregeling melding misstand provincies 50 KB Aanmelden nieuwsbrief Op de hoogte

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/procedureregeling-melding-misstand-provincies.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  ambtenaar die laatstelijk werkzaamheden heeft verricht op uw ministerie gedurende een periode van twee jaar na zijn ontslag departementsbreed niet als externe op enigerlei wijze in te huren Dit construct is ter bevordering van een actief integriteitsbeleid Slechts in het kader van afspraken omtrent het beëindigen van het dienstverband kan van het bovenstaande voor een bepaalde aan te geven tijd worden afgeweken In aanbestedingsprocedures wordt verzocht als norm te hanteren

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/circulaire-tegengaan-draaideurconstructies-binnen-de-rijksdienst.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Kennis Wet en regelgeving Model klokkenluidersregeling voor de sector Waterschappen Kenniscentrum Onderzoek Monitor Integriteit Publicaties Jaarboeken Jaarboek 2014 Jaarboek 2013 Jaarboek 2012 Jaarboek 2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie In dit document vindt u de procedures die gevolgd worden indien er een melding van integriteitsschending gemaakt wordt bij een waterschap Model Klokkenluidersregeling voor de sector waterschappen 13 KB Aanmelden nieuwsbrief Op de hoogte blijven Meld u aan voor

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving/details/model-klokkenluidersregeling-voor-de-sector-waterschappen.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •