archive-nl.com » NL » I » ISAE3402.NL

Total: 336

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • eigen inkomsten via de abonnementsgelden kan de stichting Corporate Governance strijden voor meer transparantie van financiële markten en bevordering van goed ondernemingsbestuur Met de bijdragen van donateurs financiert het de stichting Corporate Governance wetenschappelijk onderzoek en initieert zij initiatieven die bijdragen aan meer transparantie De stichting Corporate Governance besteedt gemiddeld 90 van de inkomsten aan nieuwe initiatieven Ook geven we voorlichting over Corporate Governance en adviseren we over verbetering van verslaggeving Wat hebben we bereikt in de afgelopen jaren hebben wij bereikt dat er meer discussie is ontstaan over de kwaliteit van ISAE3402 rapporten en stimuleren wij de adoptie binnen diverse sectoren zoals de vermogensbeheer ASP en SaaS en Credit Management sector Bent u nog geen donateur Help mee om de doelstellingen te realiseren Uw bijdrage is hard nodig De stichting Corporate Governance ontvangt geen overheidssubsidie Hoe kunt u geven Donateur worden Uw sponsor actie starten Geld nalaten aan de stichting Een periodieke schenking doen Donateursservice Bent u donateur en wilt u uw adres of andere gegevens wijzigen Geef het door via deze website of bel met onze donateursservice lieke de ficquelmont isae3402 nl Tot onze vaste sponsors en donateurs behoren SASconsult Risk Governance ISAE3402 advisors knowledge partner Constitute training

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/donateurs-en-sponsoren?language=nl (2014-12-07)
  Open archived version from archive • van transparantie en duurzaamheid Door het initiëren en exploiteren van registers en informatieve websites In algemene zin behelst de doelstelling van de Stichting Corporate Governance de bevordering van goed ondernemingsbestuur en transparantie binnen het maatschappelijk verkeer De Stichting Corporate Governance werkt aan de realisatie van deze doelstelling door middel van de vier peilers toepassen informeren bevorderen en ontwikkelen Toepassen Ondersteunen en adviseren van organisaties ten aanzien transparantie met betrekking tot de externe verslaggeving Informeren Het informeren van het publiek welke Nederlandse bedrijven en of instanties in welke mate transparant rapporteren Bevorderen Het ondersteunen en institutionaliseren van initiatieven gericht op goed ondernemingsbestuur en transparante externe verslaglegging Ontwikkelen Het bijdragen aan de ontwikkeling invoering en verspreiding van systemen modellen en hulpmiddelen op het gebied van Corporate Governance De stichting Corporate Governance is tevens initiator van www isae3402 co uk en www aifm nl Beide websites zijn gericht op het bevorderen van control bewustzijn en het informeren van de markt over wet en regelgeving Het ISAE3402 register is één van de middelen van de Stichting Corporate Governance ter bevordering van het bestaan van en de inzichtelijkheid in de beschikbaarheid van kwalitatieve en transparante informatie Stichting Corporate Governance Nieuwsbrief Blijf op de hoogte over

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/missie-en-werkwijze?language=nl (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • abonnement niet noodzakelijk dat u een ISAE3402 rapportage registreert Deze abonnementsvorm is ook gericht op accountants consultants en overige gebruikers van rapporten zoals user organizations Het professional en premium abonnement zijn beide gericht op het verkrijgen van meer publiciteit met uw ISAE3402 rapport Basic Gratis Basisvermelding View only 9 Toegang meer info Basisvermelding optioneel Raadplegen extra info bijv accountant Toegang kenniscentrum Opzegtermijn één maand Basic 19 Toegang website Basisvermelding Certificaat inschrijving Raadplegen extra info bijv accountant Toegang kenniscentrum Meer categorieën Eénmalig nieuwsitem Eigen publiciteitspagina persoonlijke inlog Webeditor Link naar webpagina Opzegtermijn één maand Executive 29 Internationaal Basisvermelding Certificaat inschrijving Vermelding ISAE3000 com Vermelding ISAE3402 co uk Vermelding ISAE3402 fr Raadplegen extra info bijv accountant Toegang kenniscentrum Meer categorieën Eénmalig nieuwsitem Eigen publiciteitspagina persoonlijke inlog Webeditor Link naar webpagina Opzegtermijn één maand Vaak gekozen Professional 49 Corporates Basisvermelding Certificaat inschrijving Vermelding ISAE3000 com Vermelding ISAE3402 co uk Vermelding ISAE3402 fr Raadplegen extra info bijv accountant Toegang kenniscentrum Meer categorieën Eénmalig nieuwsitem Eigen publiciteitspagina persoonlijke inlog Webeditor Link naar webpagina Rating rapport Opzegtermijn één maand Premium 95 Multinationals Basisvermelding Certificaat inschrijving Vermelding ISAE3000 com Vermelding ISAE3402 co uk Vermelding ISAE3402 fr Raadplegen extra info bijv accountant Toegang kenniscentrum Meer categorieën Eénmalig nieuwsitem

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/registerbijdrage-tarieven?language=nl (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • dit geval kan de stichting extra kosten in rekening brengen 5 7 Ingeval van kennelijk opzettelijke verstrekking van onjuiste gegevens besluit het bestuur dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen De aanvrager en de Commissie worden daarover schriftelijk ingelicht De aanvrager kan binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling een bezwaarschrift indienen bij de secretaris van de stichting Het bezwaarschrift wordt behandeld door de Commissie Indien de commissie het bezwaar verwerpt wordt gedurende een termijn van tien jaren te rekenen vanaf de datum van de beslissing van de Commissie geen aanvraag van de betreffende persoon in behandeling genomen 5 8 Indien een aanvraag wordt gedaan door een aanvrager van wie is gebleken c q blijkt dat hij zij voor het tijdstip van de aanvraag het desbetreffende keurmerk ten onrechte heeft gevoerd dan wordt die aanvraag voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de datum van ontvangst door de stichting Corporate Governance van de aanvraag niet in behandeling genomen Het vermelde in 5 7 en 7 9 is in een dergelijk geval van overeenkomstige toepassing 6 Aanvaarding certificaat 6 1 Het bestuur stelt zo nodig per aanvraag vast of een certificaat als aanvaardbaar geldt in het kader van dit reglement 7 Besluit tot toelating of niet toelating 7 1 Het bestuur beslist op basis van de door de aanvrager verstrekte informatie en eventuele overige ter beschikking gestelde informatie over het al dan niet toelaten van de aanvrager tot het register 7 2 De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van het resultaat van de beslissing van het bestuur Een afwijzende beslissing wordt met redenen omkleed 7 3 Ingeval het bestuur afwijzend beschikt kan de aanvrager tot twee maanden na de datum vermeld in de schriftelijke afwijzing daartegen schriftelijk in beroep gaan 7 4 Het beroep moet per aangetekend schrijven plaatsvinden en worden gericht aan het secretariaat van de stichting 7 5 Het beroep wordt behandeld door de Commissie 7 6 De Commissie doet binnen drie maanden na ontvangst van het beroep uitspraak 7 7 De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de uitspraak van de Commissie 7 8 Met de indiening van een beroep verplicht de aanvrager zich stilzwijgend tot aanvaarding van de uitspraak van de Commissie en het afzien van enige verdere actie in of buiten rechte 7 9 Nadat het bestuur heeft besloten dat de aanvrager kan worden toegelaten tot het register zal de secretaris tot inschrijving overgaan 8 Duur van de inschrijving 8 Duur van de inschrijving 8 1 De inschrijving geldt voor de duur van een jaar 8 2 Na verloop van een jaar kan het bestuur besluiten tot herziening van de inschrijving Indien hiertoe niet besloten wordt wordt de inschrijving stilzwijgend met een jaar verlengd 8 3 Na controle en akkoord bevinding van de in artikel 9 3 vermelde bescheiden wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd voor de termijn van een jaar 8 4 Indien een of meer van de in paragraaf 12 vermelde artikelen niet niet tijdig of onvolledig wordt

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/reglement?language=nl (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • Regelgeving Ieder agency past haar eigen methodiek voor het meten van de kwaliteit van ISAE3402 rapporten en maakt gebruik van een specifieke rating schaal Gewoonlijk worden ratings uitgedrukt in cijfers of waarderingen De ratings van de stichting Corporate Governance variëren van één check kwalificatie tot drie checks Stichting Corporate Governance Nieuwsbrief Blijf op de hoogte over de laatste ontwikkelingen op het gebied van risk management Vul uw e mailadres in

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/regelgeving?language=nl (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • Organisaties die geregistreerd zijn in het ISAE3402 register kunnen hun rapportage laten beoordelen door de Stichting Indien een organisatie zijn rapportage laat beoordelen dient dit te worden aangevraagd doormiddel van een rating abonnement De kosten voor dit abonnement worden voornamelijk besteed aan de werkzaamheden ten behoeve van de rating De ratings van de stichting Corporate Governance variëren van één tot vier De rating wordt uitgedrukt in Tickmarks het symbool opgenomen in het logo van de Stichting De algemene betekenis van de credit ratings wordt hieronder samengevat Rating definities VVVV Rating VVV Rating VV Rating V Rating Vier Tickmarks Kwalitatief uitstekend rapport Het rapport voldoet aan de ISAE3402 vereisten heeft minimaal drie achtereenvolgende jaren geen beperkingen of bevindingen voldoet aan diverse control frameworks zoals COSO ERM COSO 2013 en Cobit 5 0 Rapport voldoet aan de formele en inhoudelijke level A kwaliteitseisen van de stichting Corporate Governance Rapport is maximaal twaalf maanden oud en heeft betrekking op twaalf maanden Hoogste Rating Drie Tickmarks Kwalitatief zeer goed rapport Het rapport voldoet aan de ISAE3402 vereisten heeft minimaal één jaar geen bevindingen voldoet aan diverse control frameworks zoals COSO ERM COSO 2013 en Cobit 5 0 Rapport voldoet aan de formele en inhoudelijke level B kwaliteitseisen van de stichting Corporate Governance Rapport is maximaal twaalf maanden oud en heeft betrekking op twaalf maanden Eén na hoogste Rating Twee Tickmarks Kwalitatief goed rapport Het rapport voldoet aan de ISAE3402 vereisten het huidige rapport heeft geen bevinden voldoet aan diverse control frameworks zoals COSO ERM COSO 2013 en Cobit 5 0 Rapport voldoet aan de formele en inhoudelijke level C kwaliteitseisen van de stichting Corporate Governance Rapport is maximaal twaalf maanden oud en heeft betrekking op minimaal zes maanden Eén Tickmark Kwalitatief redelijk goed rapport Het rapport voldoet aan de ISAE3402 vereisten heeft het afgelopen

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/rating-definities?language=nl (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • een vaste procedure toegepast die globaal bestaat uit een initiële beoordeling 1 een review door een expert panel 2 en hoor en wederhoor met de betrokken organisatie 3 indien noodzakelijk en of gewenst door het bestuur van de Stichting of de organisatie zelf Na de procedure voor hoor en wederhoor wordt overgegaan tot publicatie van de rating Stichting Corporate Governance Nieuwsbrief Blijf op de hoogte over de laatste ontwikkelingen op

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/procedure-rating?language=nl (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • rating worden op een toppositie weergegeven zowel in het volledige register als op de branchespecifieke pagina s Exposure rapportage ISAE 3402 rapportages met een hoge rating voldoen aan strenge kwaliteitseisen Potentiële klanten zullen dit als positief ervaren Onafhankelijke toetsing De rapportage is naast de toetsing door de accountantsorganisatie getoetst door meest deskundige experts op het gebied van ISAE 3402 en COSO Stichting Corporate Governance Nieuwsbrief Blijf op de hoogte over

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/voordelen-rating?language=nl (2014-12-07)
  Open archived version from archive