archive-nl.com » NL » I » ISAE3402.NL

Total: 336

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • dit geval kan de stichting extra kosten in rekening brengen 5 7 Ingeval van kennelijk opzettelijke verstrekking van onjuiste gegevens besluit het bestuur dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen De aanvrager en de Commissie worden daarover schriftelijk ingelicht De aanvrager kan binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling een bezwaarschrift indienen bij de secretaris van de stichting Het bezwaarschrift wordt behandeld door de Commissie Indien de commissie het bezwaar verwerpt wordt gedurende een termijn van tien jaren te rekenen vanaf de datum van de beslissing van de Commissie geen aanvraag van de betreffende persoon in behandeling genomen 5 8 Indien een aanvraag wordt gedaan door een aanvrager van wie is gebleken c q blijkt dat hij zij voor het tijdstip van de aanvraag het desbetreffende keurmerk ten onrechte heeft gevoerd dan wordt die aanvraag voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de datum van ontvangst door de stichting Corporate Governance van de aanvraag niet in behandeling genomen Het vermelde in 5 7 en 7 9 is in een dergelijk geval van overeenkomstige toepassing 6 Aanvaarding certificaat 6 1 Het bestuur stelt zo nodig per aanvraag vast of een certificaat als aanvaardbaar geldt in het kader van dit reglement 7 Besluit tot toelating of niet toelating 7 1 Het bestuur beslist op basis van de door de aanvrager verstrekte informatie en eventuele overige ter beschikking gestelde informatie over het al dan niet toelaten van de aanvrager tot het register 7 2 De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van het resultaat van de beslissing van het bestuur Een afwijzende beslissing wordt met redenen omkleed 7 3 Ingeval het bestuur afwijzend beschikt kan de aanvrager tot twee maanden na de datum vermeld in de schriftelijke afwijzing daartegen schriftelijk in beroep gaan 7 4 Het beroep moet per aangetekend schrijven plaatsvinden en worden gericht aan het secretariaat van de stichting 7 5 Het beroep wordt behandeld door de Commissie 7 6 De Commissie doet binnen drie maanden na ontvangst van het beroep uitspraak 7 7 De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de uitspraak van de Commissie 7 8 Met de indiening van een beroep verplicht de aanvrager zich stilzwijgend tot aanvaarding van de uitspraak van de Commissie en het afzien van enige verdere actie in of buiten rechte 7 9 Nadat het bestuur heeft besloten dat de aanvrager kan worden toegelaten tot het register zal de secretaris tot inschrijving overgaan 8 Duur van de inschrijving 8 Duur van de inschrijving 8 1 De inschrijving geldt voor de duur van een jaar 8 2 Na verloop van een jaar kan het bestuur besluiten tot herziening van de inschrijving Indien hiertoe niet besloten wordt wordt de inschrijving stilzwijgend met een jaar verlengd 8 3 Na controle en akkoord bevinding van de in artikel 9 3 vermelde bescheiden wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd voor de termijn van een jaar 8 4 Indien een of meer van de in paragraaf 12 vermelde artikelen niet niet tijdig of onvolledig wordt

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/reglement (2014-12-07)
  Open archived version from archive • Regelgeving Ieder agency past haar eigen methodiek voor het meten van de kwaliteit van ISAE3402 rapporten en maakt gebruik van een specifieke rating schaal Gewoonlijk worden ratings uitgedrukt in cijfers of waarderingen De ratings van de stichting Corporate Governance variëren van één check kwalificatie tot drie checks Stichting Corporate Governance Nieuwsbrief Blijf op de hoogte over de laatste ontwikkelingen op het gebied van risk management Vul uw e mailadres in

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/regelgeving (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • Organisaties die geregistreerd zijn in het ISAE3402 register kunnen hun rapportage laten beoordelen door de Stichting Indien een organisatie zijn rapportage laat beoordelen dient dit te worden aangevraagd doormiddel van een rating abonnement De kosten voor dit abonnement worden voornamelijk besteed aan de werkzaamheden ten behoeve van de rating De ratings van de stichting Corporate Governance variëren van één tot vier De rating wordt uitgedrukt in Tickmarks het symbool opgenomen in het logo van de Stichting De algemene betekenis van de credit ratings wordt hieronder samengevat Rating definities VVVV Rating VVV Rating VV Rating V Rating Vier Tickmarks Kwalitatief uitstekend rapport Het rapport voldoet aan de ISAE3402 vereisten heeft minimaal drie achtereenvolgende jaren geen beperkingen of bevindingen voldoet aan diverse control frameworks zoals COSO ERM COSO 2013 en Cobit 5 0 Rapport voldoet aan de formele en inhoudelijke level A kwaliteitseisen van de stichting Corporate Governance Rapport is maximaal twaalf maanden oud en heeft betrekking op twaalf maanden Hoogste Rating Drie Tickmarks Kwalitatief zeer goed rapport Het rapport voldoet aan de ISAE3402 vereisten heeft minimaal één jaar geen bevindingen voldoet aan diverse control frameworks zoals COSO ERM COSO 2013 en Cobit 5 0 Rapport voldoet aan de formele en inhoudelijke level B kwaliteitseisen van de stichting Corporate Governance Rapport is maximaal twaalf maanden oud en heeft betrekking op twaalf maanden Eén na hoogste Rating Twee Tickmarks Kwalitatief goed rapport Het rapport voldoet aan de ISAE3402 vereisten het huidige rapport heeft geen bevinden voldoet aan diverse control frameworks zoals COSO ERM COSO 2013 en Cobit 5 0 Rapport voldoet aan de formele en inhoudelijke level C kwaliteitseisen van de stichting Corporate Governance Rapport is maximaal twaalf maanden oud en heeft betrekking op minimaal zes maanden Eén Tickmark Kwalitatief redelijk goed rapport Het rapport voldoet aan de ISAE3402 vereisten heeft het afgelopen

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/rating-definities (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • een vaste procedure toegepast die globaal bestaat uit een initiële beoordeling 1 een review door een expert panel 2 en hoor en wederhoor met de betrokken organisatie 3 indien noodzakelijk en of gewenst door het bestuur van de Stichting of de organisatie zelf Na de procedure voor hoor en wederhoor wordt overgegaan tot publicatie van de rating Stichting Corporate Governance Nieuwsbrief Blijf op de hoogte over de laatste ontwikkelingen op

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/procedure-rating (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • rating worden op een toppositie weergegeven zowel in het volledige register als op de branchespecifieke pagina s Exposure rapportage ISAE 3402 rapportages met een hoge rating voldoen aan strenge kwaliteitseisen Potentiële klanten zullen dit als positief ervaren Onafhankelijke toetsing De rapportage is naast de toetsing door de accountantsorganisatie getoetst door meest deskundige experts op het gebied van ISAE 3402 en COSO Stichting Corporate Governance Nieuwsbrief Blijf op de hoogte over

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/voordelen-rating (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • markt om de kwaliteit van rapporten te verbeteren Zijn rapporten zonder rating kwalitatief niet goed Zeker niet Het kan zijn dat deze rapporten niet beoordeeld zijn door de rating agency De rating is stimulerende maatregel vanuit de stichting Corporate Governance en niet een strafmaatregel voor partijen die niet voldoen aan de vereisten Zijn er kosten verbonden aan de rating Ja De stichting Corporate Governance maakt gebruik van ISAE3402 deskundigen voor de beoordeling van de ISAE3402 rapporten Deze deskundigen worden tegen een gereduceerd tarief ingehuurd door de stichting Corporate Governance Hierdoor is het voor de stichting Corporate Governance mogelijk om de rating tegen de onderstaande tarieven uit te voeren Deze tarieven zijn kosten dekkend plus een kleine marge voor de kosten die gemaakt worden voor de instandhouding van het ISAE3402 register Het tarief voor organisaties die voldoen aan het regime klein minder dan 20 medewerkers met een omzet lager dan EUR 2 mln is EUR 650 per jaar Het tarief voor organisatie die voldoen aan het regime middelgroot minder dan 50 medewerkers met een omzet lager dan 5mln is EUR 850 per jaar Het tarief voor organisaties die voldoen aan het regime groot is EUR 1 150 per jaar De fee voor de beoordeling is uitsluitend bedoeld om de kosten van het onderzoek te dekken hier zijn geen rechten voor de uitkomst van de rating aan te ontlenen Zijn er rechten te ontlenen aan de rating Nee de rating is op geen enkele wijze een waarborg dat de interne controle toereikend is Hierover wordt een oordeel uitgesproken door de desbetreffende accountant Het is uitsluitend een kwaliteitsbeoordeling door de agency hier zijn GEEN rechten aan te ontlenen Vindt de rating onafhankelijk plaats Ja de rating wordt gebaseerd op een interne vastgesteld kwaliteitsraamwerk Iedere rating wordt door minimaal één onafhankelijke medebeoordelaar herbeoordeelt Indien

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/veelgestelde-vragen (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • beïnvloeding De rating komt zoveel mogelijk onafhankelijk tot stand en indien gewenst maakt de stichting Corporate Governance gebruik van externe deskundigen hiertoe In het geval dat een organisatie rechtstreeks of indirect beoordelaars experts medewerkers of betrokkenen bij de Stichting Corporate poogt te beïnvloeden in dit proces dan zal onmiddellijke verwijdering uit het register plaatsvinden voor een periode van minimaal een jaar zulks ter uiteindelijke beoordeling van het bestuur van de

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/legal-disclaimer (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • ISAE3402 register | The Ultimate ISAE3402 Resource
  Contact Home Nieuws Starbucks bespaart belasting door gebruiksaanwijzing koffiebranderij Goedkoop koffiebranden By ehoor 0 Reacties Read more Jaarrekeningen AEX fondsen niet transparant Volgens de jury van de prestigieuze Henri Sijthofprijs zijn de jaarrekeningen van de By ehoor 0 Reacties Read more Guidance SOC Guidance voor accountants die rapporteerden over controls van een service organisatie relevant voor de financiële rapportage van gebruikersorganisatie was voornamelijk opgenomen in SAS70 Deze regelgeving was gericht op risico s met betrekking tot de financiële rapportage In de markt werd deze regelgeving misbruikt voor rapportage over operations of compliance De SSAE16 en ISAE3402 regelgeving is opgesteld om deze issues op te lossen By ehoor ISAE 3402 0 Reacties Read more Pages 1 2 3 4 5 6 volgende laatste Categorieën AIFMD Interne beheersing ISAE 3000 ISAE 3402 ISO 27001 Popular Recent SAS70 in het verleden misbruikt Oct 04 2012 ISAE3402 en SSAE16 Jan 04 2013 Corporate Governance Code Feb 04 2011 Starbucks bespaart belasting door gebruiksaanwijzing koffiebranderij Nov 17 2014 Jaarrekeningen AEX fondsen niet transparant Nov 11 2014 Guidance SOC Oct 30 2014 Stichting Corporate Governance Nieuwsbrief Blijf op de hoogte over de laatste ontwikkelingen op het gebied van risk management Vul uw e mailadres in een

  Original URL path: http://www.isae3402.nl/nieuws (2014-12-07)
  Open archived version from archive •