archive-nl.com » NL » I » ITPEDIA.NL

Total: 523

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Elektronische consultant en kwaliteitstool | Welkom op ITpedia
  het systeem dan gaat het ook goed met de gebruikersorganisatie en anders om In veel gevallen krijgt het systeem de schuld als het niet goed gaat in de gebrui kersorganisatie Als de performance eens een keer niet zo goed is krijgen de automati seerders de volle laag terwijl de eigenlijke oorzaak misschien een tijdelijk grotere werkdruk bij de gebruikers is waardoor de slechte performance nog eens extra wordt gevoeld De beheerders moeten zich dus in de eerste plaats bekomme ren over het welzijn van de betrokken gebruikers Dit kan door een voor de gebruiker zo optimaal mogelijk informatiesysteem aan te bieden Kwaliteitsverbetering dankzij een gedegen aanpak De levensloop van een informatiesysteem wordt meestal volgens een methodologie in de tijd weergege ven Globaal zijn de fases vooronderzoek analyse en ontwerp realisatie invoering en exploitatie te onderkennen Het huidige aanbod van methoden zoals Agile lijken het standaard watervalconcept van een methodologie te achterhalen Dit is echter schijn bij Agile moeten alle stappen wel degelijk worden doorlopen zij het sneller en vaak impliciet Vaak moeten Agile projecten in een korte tijd worden afgerond zodat het gevaar bestaat om zich bij de oplossing tot het probleemgebied te beperken Ondanks het toepassen van deze technie ken blijft het van groot belang om voldoende tijd te besteden aan het nadenken over de opzet van het informatiesysteem vooronderzoek en analyse En waarom dan niet volgens een beproefd concept Voorwaarde hierbij is wel dat de methodologie het overslaan van stappen toestaat Door de introductie van nieuwe methoden en technieken ontstaan nieuwe methodologiën en varianten op bestaande methodologiën die het gebruik van de nieuwe methoden en technieken toestaan De gebruiker heeft een andere kijk op de automatisering dan de beheerder zelf Voor de gebruiker is automatisering niet meer dan een middel om zijn doel te bereiken De bijkomen de methodo logie die moet leiden tot zijn doel is een noodza kelijk kwaad In plaats van de mijlpalen van een methodologie onder kent hij andere vaak andere kritische momen ten in het leven van het systeem Deze kritische momenten worden veeleer veroorzaakt door bedrei gin gen van buitenaf of binnenuit die direct ingrijpen op de organisatie Het informa tie systeem dat de organisatie ondersteund moet flexibel genoeg zijn om te veranderen zodat deze knelpunten opgelost kunnen worden De veranderingen vinden meestal pas plaats als het systeem al in productie is genomen Veel knelpunten hebben echter vaak grotere gevolgen dan met de technieken die in de exploitatie fase worden toegepast kunnen worden opgelost Om een ernstig knelpunt te kunnen overleven is er meestal de invoering van nieuwe kwaliteit verho gende technieken vereist Niet anders als in de natuur blijkt dat het evolutionaire IT proces is gestuurd vanuit de noodzaak om te overleven Telkens ontstonden nieuwe knelpunten die ieder een eigen aanpak verlang den Achteraf wordt zichtbaar dat dit proces parallel loopt met het proces dat geldt voor kwaliteitsverbetering t w 1e stap Gerichtheid op de primaire kwaliteit van producten en diensten 2e stap Beheersing van de interne processen 3e stap Relatie

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/03/27/elektronische-consultant-en-kwaliteitstool/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • Het nut van formulieren | Welkom op ITpedia
  Exchange Server patch alsnog onderdeel Patch Tuesday 5 december 2014 Google project Loon blijkt hoogvlieger 5 december 2014 Sinterklaas koopt veel meer online 5 december 2014 Sonylek gegevens 47 000 werknemers les voor elk bedrijf 5 december 2014 Toegang Inloggen RSS Feed Aanvullingen RSS Het nut van formulieren Het gebruik van formulieren is per organisatie verschillend Organisaties die een hoge mate van vrijheid kennen maken minder gebruik van formulieren dan strak geleide organisaties die werken met controleerbare procedures Hieruit kunnen direct de voor en nadelen van formulieren worden afgeleid Een formulier formaliseert namelijk de communicatie waardoor de procedure die door het formulier wordt ondersteund een officieel karakter krijgt Formulieren zien we dan ook het meeste bij de primaire bedrijfsprocessen van een organisatie Het aanmelden als lid op openen van een rekening het maken van een bekeuring het afsluiten van een verzekering het doen van de belastingaangifte alles met een formulier Voordelen van formulieren Veel mensen vinden een formulier vervelend en formulieren zouden nooit worden ingezet als er geen grote voordelen aan verbonden zouden zitten Deze zijn Een uniforme aanlevering van gegevens zodat opname in een informatiesysteem mo ge lijk is De relevante gegevens worden niet vergeten door de aanwezigheid van invulvakken Door de gelijkvormigheid van aanlevering is het mogelijk de formulieren eenduidig te archiveren Procedures zijn door het gebruik van formulieren snel en eenvoudig op te zetten Nadelen van formulieren Er kleven ook nadelen aan het gebruik van formulieren Ze worden door veel mensen gehaat niet iedereen is even handig met pen en papier Vooral als je een taalachterstand hebt is dat een probleem Niet veel bedenkers van processen houden daar rekening mee Er is vaak geen ruimte voor losse opmerkingen of toelichtingen Creativiteit vooruitgang wordt onderdrukt door het statische karakter van formulieren en procedures Bijhorende procedures kunnen vertragend werken op de voortgang je moet eerst nog even dit formulier invullen Buiten de vakjes Het is natuurlijk mogelijk om buiten de vakjes te schrijven en allerlei toelichtingen te geven Deze informatie gaat meestal verloren omdat de medewerkers daarvoor geen ruimte hebben in het systeem waarin het formulier moet worden opgenomen Dit geldt ook voor het geven van verkeerde antwoorden Hoe leuk is het op iets in te vullen wat helemaal niet kan Tegenstrijdigheden en onmogelijkheden kunnen zomaar op het papier komen te staan terwijl de medewerker er niets mee kan Er zijn dan twee opties het formulier gaat terug naar de aanvrager of het verdwijnt in de prullenbak De oplossing zit in het elektronisch via het web aanbieden van het formulier Daar kan je de aanvrager direct op de vingers tikken als hij een fout maakt Het aantal fouten vermindert gelijk zienderogen Daarnaast wordt gelijk flink bespaard op het aantal medewerkers dat nodig was om de formulieren te beoordelen en in te voeren Voorwaarde is dat er achter het formulier een controle module zit die online de ingevulde waarden controleert en terugkoppeld Als de aanvrager niet direct een ok krijgt op zijn formulier heeft het web weinig toegevoegde waarde Door

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/03/20/het-nut-van-formulieren/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Juridisch webdesign | Welkom op ITpedia
  verwerken Je mag alleen niet precies dezelfde tabbladen of precies hetzelfde icoontje gebruiken Overnemen door anderen Het omgekeerde kan zich natuurlijk ook voordoen je hebt een mooie website gemaakt en iemand anders gaat met de tekst afbeeldingen of scripts aan de haal Meestal is het erg lastig om hier iets aan te doen Het beste is om zo snel mogelijk bewijs te verzamelen van wat er overgenomen is en door wie Daarna kun je een vriendelijke doch dringende brief liever per post dan per e mail sturen naar de beheerder van de site met het verzoek deze materialen binnen een paar dagen weg te halen Ga niet eisen dat alles direct moet worden weggehaald of meteen dreigen met een rechtszaak De rechter zal niet snel geneigd zijn een partij die zich onredelijk opstelt gelijk te geven En om drie uur s nachts een mailtje sturen met de opdracht onmiddellijk een bepaald plaatje te verwijderen is niet redelijk Reageert de andere partij niet ook niet als je de brief per aangetekende post verstuurt dan is de volgende stap de provider aanspreken Veel providers hanteren de regel dat een webpagina wordt verwijderd als er een klacht over inbreuk op auteursrecht binnenkomt Een rechtszaak starten is een uiterste redmiddel Dit is erg duur en wordt niet gedekt door een eventuele rechtsbijstandverzekering Conflicten omtrent intellectuele eigendom en dat is het auteursrecht zijn vrijwel altijd uitgesloten van dekking Verder is er het probleem dat schade moeilijk aan te tonen zal zijn zeker bij hobby sites beheerd door particulieren Aanbieden van bestanden zonder toestemming Auteursrechtelijke problemen doen zich vaak voor bij mensen die MP3 s of software op een website aanbieden Vrijwel altijd gaat het hier om aanbieden zonder toestemming van de rechthebbenden Organisaties als de BUMA Stemra BREIN of de BSA zijn erg actief bij het zoeken naar dergelijke websites De beheerders en hun providers kunnen dan op korte termijn een boze brief verwachten met de dreiging van een rechtszaak Providers wachten dat meestal niet af en gooien de bestanden van de website of sluiten simpelweg de hele site De algemene voorwaarden bij het hosting contract staan dit vrijwel altijd toe Linken naar andermans werk Een hyperlink is legaal behalve in bijzondere situaties Gebruik van frames of inline links of het veroorzaken van overlast kan zo n bijzondere situatie opleveren Een ander auteursrechtelijk probleem waar Web designers tegenaan kunnen lopen is hergebruik van andermans werk Het is mogelijk om in een website een afbeelding die op een andere server staat te presenteren als onderdeel van je eigen webpagina Ook filmpjes en muziek bestanden kunnen op deze manier worden verwerkt in een website Met behulp van frames is het zelfs mogelijk om gehele webpagina s van derden als integraal onderdeel van je eigen site te presenteren Hierbij wordt er niet gekopieerd maar alleen een link gelegd naar het werk op die andere website Hyperlinken op zich is toegestaan Bijzondere omstandigheden kunnen dat veranderen Zo is het framen van andermans site onrechtmatig als dat zonder toestemming gebeurt

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2012/04/23/juridisch-webdesign/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Rechtsgeldigheid van e-mail | Welkom op ITpedia
  blijkt hoogvlieger 5 december 2014 Sinterklaas koopt veel meer online 5 december 2014 Sonylek gegevens 47 000 werknemers les voor elk bedrijf 5 december 2014 Toegang Inloggen RSS Feed Aanvullingen RSS Rechtsgeldigheid van e mail Héél héél veel vragen krijg ik over de rechtsgeldigheid van e mail Die variëren van heb ik een contract als er in e mail akkoord staat tot kan ik met deze e mail aangifte doen van bedreiging stalking smaad Nou heel kort ja e mail is rechtsgeldig behalve in een paar uitzonderlijke gevallen En als ik zo vrij mag zijn die zijn niet relevant voor mijn vraagstellers De focus op rechtsgeldigheid heeft me altijd verbaasd Er is nooit discussie geweest of bijvoorbeeld een mondelinge toezegging rechtsgeldig zou zijn Afspraak is afspraak zeggen juristen dan Alleen bewijzen wat er mondeling is afgesproken ja dat is lastig Maar bij e mail schiet ineens iedereen in een juridische stuip want oh jee zou de rechter dat niet categorisch afkeuren omdat het triviaal vervalsbaar is Ik vermoed dat dit te maken heeft met een vaag onthouden discussie over de rechtsgeldigheid van faxen Daar was de vraag of een faxbericht geaccepteerd mocht worden als akte of dat echt alleen het origineel voor dat doel geschikt was Ja ook de akte telt in die situatie bepaalde de Hoge Raad begin jaren negentig Een faxapparaat produceert een letterlijke kopie en indien gewenst kan het papieren origineel altijd worden opgevraagd en vergeleken Misschien is daaruit het idee ontstaan dat een elektronisch document alleen rechtsgeldig is wanneer er ook een papieren origineel is Die rechtspraak ging echter specifiek over aktes ondertekende geschriften die bedoeld zijn als bewijs van bijvoorbeeld een koop of erkenning van een schuld Daarvan eist de wet inderdaad dat ze schriftelijk zijn maar sinds een paar jaar kan dat ook elektronisch Het grote probleem bij elektronische akten zit hem dan ook meer in de handtekening want een elektronische handtekening zetten is een heel gedoe Wanneer de wet geen akte eist dan mag alles als bewijs worden gebruikt De rechter kijkt niet naar het middel waarin dat bewijs vervat zit maar kijkt naar wat het bewijs bewijst Pas als er iemand gaat roepen dat het bewijs vervalst is dan wordt er gekeken naar hoe waarschijnlijk dat is in dit geschil Je komt dus niet ver met dit is mail iedereen weet dat dat te vervalsen is nee je moet bewijzen dat deze mail vervalst is Ook in strafzaken is het geen probleem om e mail als bewijs te gebruiken Daar ligt het iets lastiger want de wet art 339 Strafvordering noemt een beperkt aantal bewijsmiddelen en e mail staat niet in die lijst Er staat wel schriftelijke bescheiden en dit mag volgens de Hoge Raad worden gelezen als zolang er maar letters te zien zijn Een spandoek en sms bericht zijn schriftelijk verklaard volgens dat oordeel en e mail valt er natuurlijk ook onder In de strafrechtspraak hebben rechters dan ook weinig moeite met bijvoorbeeld bedreigingen per e mail schriftelijk noemen Bij

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2012/02/27/rechtsgeldigheid-van-e-mail/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Open Source: virus of vaccin? | Welkom op ITpedia
  maar voor een mens niet Een programmeur heeft de broncode nodig om de werking van de software te kunnen achterhalen en om er wijzigingen of aanvullingen op te maken Omdat het met de broncode wel heel makkelijk wordt om een programma na te maken houden de meeste commerciële leveranciers hun broncode strikt geheim Zo zijn zij de enigen die fouten kunnen repareren en verbeteringen of uitbreidingen kunnen introduceren uiteraard tegen vergoeding Open source software Open source heeft een andere benadering De software is vrij beschikbaar voor iedereen inclusief broncode De licentie verleent iedereen toestemming om de broncode aan te passen of uit te breiden bijvoorbeeld om fouten te repareren om een effici ntere implementatie te maken of om geheel nieuwe functionaliteit toe te voegen Ook mag de software al dan niet in gewijzigde vorm vrijelijk verspreid worden De auteur vraagt hier geen geld voor De software staat gratis beschikbaar op Internet Sterker nog iemand die de open source software van een ander verkoopt mag de opbrengst geheel zelf houden Alhoewel er dus geen geld gevraagd wordt voor het gebruik of de verspreiding van open source software stellen de licenties vaak wel bepaalde voorwaarden Zo ben je bij sommige licenties verplicht om de naam van de auteur al dan niet in de vorm van een copyright notice te vermelden als je het werk verspreidt of in een commercieel product opneemt Andere licenties eisen dat de broncode van het werk altijd meegeleverd moet worden of op zijn minst ter beschikking moet worden gesteld door de leverancier van het werk Vrijwel altijd ben je verplicht om wijzigingen die je maakt duidelijk te markeren of in aparte bestanden op te nemen Ook is het soms verplicht om aangepaste versie van het werk een andere naam te geven Zo kan er geen verwarring ontstaan over wat nu de offici le versie is GNU General Public License De bekendste open source licentie is de GNU General Public License GPL Zo n 80 procent van de open source wordt aangeboden onder de voorwaarden van deze licentie Het gebruiken kopiëren en verspreiden van software onder de GPL is altijd toegestaan Ook het aanpassen van deze software of zelfs het ontwikkelen van een eigen software pakket dat gebruikmaakt van bijvoorbeeld een bibliotheek onder de GPL is geen probleem Echter wordt zo n pakket op de markt gebracht dan moet het gehele pakket onder de GPL aangeboden worden zonder verdere restricties voor de ontvanger Ook moet de broncode van het gehele pakket vrijelijk beschikbaar gesteld worden De ontvanger mag dus nu het gehele pakket vrijelijk gebruiken aanpassen uitbreiden kopi ren en verder verspreiden zonder dat hij hiervoor de leverancier hoeft te betalen Hij mag het pakket ook in aangepaste vorm verspreiden mits ook hij dat maar doet onder de GPL Het is overigens niet verplicht om aangepaste of uitgebreide versies op de markt te brengen Wie priv of intern binnen zijn bedrijf een wijziging aan een pakket onder de GPL doorvoert mag die wijziging geheimhouden Pas op het moment dat

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/12/19/open-source-virus-of-vaccin/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Met bijdragen van... | Welkom op ITpedia
  het stuur 4 december 2014 Ierse overheid neust in privégegevens Nederlanders 4 december 2014 Strenge aanpak belastingontwijkers via Google tax 4 december 2014 RSS Computable Privacy is grootste obstakel bij IoT 5 december 2014 Apple garage blijkt een mythe 5 december 2014 Limburg laat onderhoud opslag aan SLTN IA 5 december 2014 Universiteit Leiden kiest voor ARP Misco en SA 5 december 2014 RDW blijkt trouwe klant van Centric 5 december 2014 LeaseWeb opent datacenter in Hongkong 5 december 2014 Wereldwijde actie programmeerles op scholen 5 december 2014 Rijk deelt ruimtelijke plannen via webbrowser 5 december 2014 Dienstverlener kiezen voor specialisatie of groei 5 december 2014 HP haalt Mendix als partner voor Helion cloud 4 december 2014 RSS Automatiseringgids Het opvallendste nieuws volgens Jeroen Verberg 5 december 2014 IBM zet Watson nu gratis aan het werk 5 december 2014 Vier organisaties die de networked economy begrijpen 5 december 2014 ICTWaarborg stelt inkoopvoorwaarden ICT bedrijven op 5 december 2014 Fujitsu ontwikkelt slimme kleine krachtige RFID tag 5 december 2014 IBM hokt nu ook met Docker 5 december 2014 Exchange Server patch alsnog onderdeel Patch Tuesday 5 december 2014 Google project Loon blijkt hoogvlieger 5 december 2014 Sinterklaas koopt veel meer online

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/bijdragers/?uid=15 (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Systeem | Welkom op ITpedia
  december 2014 Vier organisaties die de networked economy begrijpen 5 december 2014 ICTWaarborg stelt inkoopvoorwaarden ICT bedrijven op 5 december 2014 Fujitsu ontwikkelt slimme kleine krachtige RFID tag 5 december 2014 IBM hokt nu ook met Docker 5 december 2014 Exchange Server patch alsnog onderdeel Patch Tuesday 5 december 2014 Google project Loon blijkt hoogvlieger 5 december 2014 Sinterklaas koopt veel meer online 5 december 2014 Sonylek gegevens 47 000 werknemers les voor elk bedrijf 5 december 2014 Toegang Inloggen RSS Feed Aanvullingen RSS systeem Gebruik de 521 IT checklisten van ITpedia met in totaal 22022 vragen Zoek in de omschrijvingen Omschrijving Aantal vragen IT projectfasering Bestaat uit meerdere checklisten Application Services Library ASL Bestaat uit meerdere checklisten Continuïteit Bestaat uit meerdere checklisten Kwaliteitsattributen Bestaat uit meerdere checklisten Functies in de automatisering Bestaat uit meerdere checklisten Webdesign Bestaat uit meerdere checklisten Of zoek naar een woord Fulltekst Laatst gebruikt Exploitatie en auditing op 2014 12 06 17 57 Checklist Toezenden van eerdere beoordelingen per e mail E mailadres applicatiebeheer ASL beheer beveiliging BiSL checklisten copyright formulier Het Nieuwe Werken HNW internet kosten kwaliteit Management methodologie outsoursing project projectfasering projectmanagement SEO Sociale software social media uitbesteden web 2 0 websites WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better Wat is een audit wat is een review Audits en Reviews lijken in vele opzichten op elkaar en worden vaak met elkaar verward Beide zijn het activiteiten om de kwaliteit van automatiseringsproducten vast te stellen en beide vinden ze onafhankelijk van het eigenlijke maak proces plaats Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen Klik op de titel voor het gehele artikel Van Wim Hoogenraad op 23 januari 2011 Definities Organisatie Aanvullen Tags audit audittype project review systeem Checklisten 8 Is het strafbaar om je systeem slecht te beveiligen Vraag Het is strafbaar om binnen te dringen in een geautomatiseerd werk zoals een computer of een netwerk Maar is het ook strafbaar om je systeem slecht te beveiligen zodat het onnodig makkelijk is voor anderen om binnen te dringen Antwoord Nee dat is niet strafbaar Binnendringen is strafbaar net als het vernielen van gegevens veranderen wissen onbruikbaar of ontoegankelijk maken of gegevens eraan toevoegen Hiervan is ook wat juristen noemen een culpose variant Hij aan wiens schuld te wijten is dat er gegevens worden vernield oftewel hij die nalatig was in het voorkomen van vernieling is ook strafbaar Maar gegevensovername of gegevensdiefstal wordt hier niet genoemd Dus stel ik zet mijn klantenbestand online zonder adequate beveiliging en een Chinees kopieert de hele boel na het raden van het wachtwoord De Chinees schendt 138ab maar is niet te vervolgen Maar wat valt mij te verwijten Er is niets veranderd gewist onbruikbaar of ontoegankelijk gemaakt en ik heb geen beveiliging doorbroken Ik was ook niet op onbevoegd terrein het was immers mijn eigen server De Wbp eist adequate beveiliging van persoonsgegevens Dat artikel overtreden is strikt gesproken niet strafbaar het Cbp kan er bestuursrechtelijk tegen optreden en een last onder

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/systeem/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • Te snel geklikt sluit venster en probeer nogmaals

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/inspector/checkmate.php (2014-12-07)
  Open archived version from archive