archive-nl.com » NL » I » ITPEDIA.NL

Total: 523

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Volwassenheidsniveau | Welkom op ITpedia
  van een organisatie en worden aangeduid als volwassenheidskenmerken Hoe hoger dit niveau is des te groter de kans dat informatiebeveiliging op de juiste wijze wordt ingebed in de operationele bedrijfssituatie Dit niveau geeft namelijk aan hoe een organisatie bijvoorbeeld omgaat met standaarden en het beveiligingsproces als geheel Als een organisatie een hoog volwassenheidsniveau heeft betekent dit dat het voorwerk dat moet worden verricht rondom informatiebeveiliging geringer is in vergelijking met een organisatie waar dit niveau lager is Het is mogelijk dat er binnen organisaties sprake is van verschillende volwassenheidsniveaus Dit kan vooral het geval zijn bij grote multifunctionele organisaties waar verschillende onderdelen zelfstandig functioneren De volgende volwassenheidskenmerken spelen een rol Cultuur De bedrijfscultuur bepaalt in grote mate het volwassenheidsniveau van een organisatie Hier zijn boeken over vol geschreven en dit valt duidelijk buiten te bestek van dit artikel Wat hier niet buiten valt is awareness normen en standaarden voor bewustzijn en bewustwording compliance methodieken en tot slot de mate waar een organisatie überhaupt over informatiebeveiliging discussieert De uitspraak soft skills are the organisation s hardest diamonds geeft aan dat cultuur als belangrijk volwassenheidskenmerk te boek staat Standvastigheid en mate van onzekerheid Rond een project is het eindresultaat wat telt Een organisatie kan hier een zekere onzekerheid over hebben los van het niveau binnen de organisatie of de betrokken functie Motivatie van de organisatie als geheel of een deel daarvan dat binnen het project een rol speelt geeft een duidelijke draai aan de mate van standvastigheid Niet gemotiveerd zijn van mensen rond informatiebeveiliging zorgt dat de koppeling naar het project niet gaat lukken Dit beïnvloedt het eindresultaat De mate van onzekerheid rond het eindresultaat kan worden weggenomen door een risk assessment uit te laten voeren met sturing op fasering de methodiek waarmee het project wordt aangepakt en bestuurd de project organisatie en als laatste de verhouding tussen de voorbereiding en de uitvoering Projectonzekerheid kan op vier manieren geïdentificeerd worden Variatie Voorziene onzekerheid Onvoorziene onzekerheid Chaos Variatie is opgehangen rondom de meer traditionele aanpakken terwijl chaos zich uit in aanpakken die ruimte bieden aan verandering Besturing De mate waarin een organisatie controle heeft over haar informatiebeveiliging bepaalt in grote mate het volwassenheidsniveau Hoe minder volwassen hoe meer activiteiten noodzakelijk zijn om te zorgen dat de al eerder genoemde koppeling tussen informatiebeveiliging en het project slaagt Bij controle past ook het kiezen van een juiste strategie voor het in balans krijgen en houden van projectvoorbereiding versus projectuitvoering Omvang Een grote organisatie zal per definitie meer tijd hebben geïnvesteerd in het formaliseren van processen het opstellen van regels en het doorvoeren van een procesgestuurde werkwijze voor informatiebeveiliging De rol van de verantwoordelijk manager voor informatiebeveiliging de security officer CISO en eventuele andere functionarissen is hierin van belang Dit heeft een directe relatie met de projectorganisatie Zal de CISO participeren hierin Of juist niet Twee petten dan Hier moet goed over nagedacht worden Beleid De aanwezigheid van beleid voor informatiebeveiliging is een belangrijk vertrekpunt voor een project waarin informatiebeveiliging een rol speelt Het volwassenheidsniveau van

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/volwassenheidsniveau/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • Top 11 van de grootste vertragers van ICT projecten | Welkom op ITpedia
  ook met Docker 5 december 2014 Exchange Server patch alsnog onderdeel Patch Tuesday 5 december 2014 Google project Loon blijkt hoogvlieger 5 december 2014 Sinterklaas koopt veel meer online 5 december 2014 Sonylek gegevens 47 000 werknemers les voor elk bedrijf 5 december 2014 Toegang Inloggen RSS Feed Aanvullingen RSS Top 11 van de grootste vertragers van ICT projecten In dit artikel staan de 11 grootste factoren van vertraging van projecten beschreven Voor een uitgebreide analyse van deze en andere vertragingsfactoren zie McConnell en Goldratt McConnell 1996 Goldratt 2002 Functionaliteitenaanwas Functionaliteiten aanwas is het fenomeen dat naarmate het project vordert er steeds nieuwe functionaliteiten bij bedacht en gevraagd worden Hierdoor komt de software nooit af Goudranden Goudranden is het fenomeen dat programmeurs en designers allerlei details van de software of ontwerpen te mooi willen maken Er wordt veel tijd gestoken in het verbeteren van details terwijl die verbeteringen niet gevraagd zijn door de klant of opdrachtgever Vaak voegen de details weinig toe aan het gewenste resultaat Kwaliteitscontroles overslaan Door tijdsdruk komen programmeurs of projectteams wel eens in de verleiding om het testen over te slaan Dit leidt vaak tot meer vertraging dan de tijd die bespaard is met het overslaan van de test Hoe langer het duurt dat een fout wordt gevonden in software des te exponentieel meer tijd het kost om hem te herstellen Te optimistische planningen Een te optimistische planning leidt tot veel druk op het projectteam Het team zal aanvankelijk trachten de niet reële deadlines te halen Hierdoor wordt er slordig gewerkt en zullen er meer fouten gemaakt worden die weer tot vertragingen leiden Wees in dit kader vooral beducht op het van bovenaf opleggen van planningen Soms wordt de wens een project snel ler af te ronden vooral ingegeven door strategische motieven maar als dat niet redelijkerwijs kan moet dat ook niet geprobeerd worden Het zal er niet sneller door gaan en het uiteindelijke product zal er niet beter van worden Werken aan veel projecten tegelijk Door het werk te versnipperen over veel verschillende projecten of andere taken ontstaan er wachttijden waardoor projecten veel vertraging oplopen Slechte ontwerpen Het ontbreken van of slecht uitgevoerde ontwerpen leidt tot vertragingen omdat er dan in een later stadium veel revisies nodig zijn Het oplossing voor alles syndroom Het gebruiken van de juiste software voor een project is belangrijk Het ene softwareplatform is beter geschikt voor bepaalde toepassingen dan het andere Het is echter een valkuil om te denken dat het gebruiken van bepaalde software tot hele grote productiviteitsverbeteringen leidt Onderzoeksgeoriënteerde projecten Projecten waarbij software gemaakt moet worden én onderzoek gedaan wordt zijn moeilijk te managen De onzekerheden van het onderzoek zijn heel groot Onduidelijk is wanneer en of er voortgang geboekt zal worden bij het onderzoek Wanneer de software ontwikkeling afhankelijk is van onderzoeksresultaten komt deze regelmatig stil te liggen Matig personeel Personeel dat onvoldoende bekwaam is zal het project vertragen Daarbij speelt niet alleen de technisch inhoudelijke kennis over het projectonderwerp een rol maar ook de kennis en

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2012/02/13/top-11-van-de-grootste-vertragers-van-ict-projecten/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Projectplan | Welkom op ITpedia
  project De zachte kant van ICT is ook de zwakke kant Een illustratief gesprekje De computerverkoper Dit nieuwe model is bijna twee keer zo snel als het vorige De klant Is dat snel genoeg Einde gesprek In een rapport van de OTR Group 2002 wordt een aparte paragraaf gewijd aan het feit dat de zogenoemde soft Van admin op 20 juli 2011 Adviezen Analyses Knelpunten Aanvullen Tags communicatie communicatieplan projectplan Checklisten 3 Definitie fase Nadat het projectplan dat gemaakt is in de initiatiefase is goedgekeurd komt het project in de tweede fase de definitiefase In deze fase worden de eisen en wensen die aan een projectresultaat gesteld worden zo goed en compleet mogelijk bepaald Het gaat erom de verwachtingen van betrokken partijen boven water te krijgen over wat men denkt dat het resultaat moet zijn Hoeveel bestanden moeten er gearchiveerd gaan worden Moet de metadata voldoen aan het Data Documentation Initiative DDI formaat of volstaat het Dublin Core DC formaat Mogen bestanden in hun originele formaat gedeponeerd worden of worden slechts Preferred Standards geaccepteerd Moet de depositor van een dataset zorg dragen voor een correcte verwerking van een dataset in het archief of is dit de verantwoordelijkheid van een archivaris Welke garanties worden gegeven op het projectresultaat Enzovoort Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium de eisen en wensen boven tafel te krijgen Wijnen Wijnen 2004 onderscheidt een aantal categorieën projecteisen die kunnen dienen als geheugensteun Randvoorwaarden Functionele eisen Operationele eisen Ontwerpbeperkingen Randvoorwaarden vormen de context waarbinnen het project uitgevoerd moet worden Voorbeelden hiervan zijn wetgeving arbo eisen keurmerkeisen en dergelijke Deze eisen zijn niet te beïnvloeden vanuit het project Functionele eisen zijn eisen die gaan over hoe goed het projectresultaat moet zijn Bijvoorbeeld hoe energiezuinig een nieuwe auto moet zijn of hoeveel kamers een nieuw gebouw moet hebben Operationele eisen gaan over de eisen aan het gebruik van het projectresultaat Bijvoorbeeld dat na het realiseren van het softwareproject het aantal storingen met 90 afneemt Ontwerpbeperkingen tenslotte zijn eisen die te maken hebben met de realisatie van het project zelf Bijvoorbeeld dat er in het project niet gewerkt wordt met giftige materialen of niet gewerkt wordt met internationale leveranciers waarvan niet duidelijk is of ze kinderarbeid toepassen Bij de ontwikkeling van een webapplicatie voor een consortium van grote organisaties was men vergeten in de definitiefase af te spreken welke browser ondersteund zou worden door de applicatie Het consortium ging er vanuit dat dit Microsoft Explorer zou zijn omdat die door iedereen gebruikt wordt De programmeurs maakten de applicatie in Firefox omdat zij daar zelf mee werkten en omdat die een aantal functies had die erg handig waren tijdens het ontwikkelen Omdat de meeste websites gemaakt voor Firefox er ook wel goed uitzien in Explorer viel het niet direct op maar tegen het einde van het project begon de klant te klagen dat de website er niet goed uitzag De programmeurs die in Firefox keken vonden natuurlijk dat de website er wel goed uitzag en begrepen de klacht

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/projectplan/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • De business bepaalt de ict-strategie | Welkom op ITpedia
  business bepaalt de ict strategie Zij die goed zijn in de uitvoering van een strategie schreef de Chinese filosoof Sun Tzu buigen de strategieën van anderen probleemloos om Dit fundamentele principe verklaart mede waarom sommige CIO s meer succes hebben dan anderen in het uitvoeren van strategie De tijden dat de ict afdeling het monopolie had op de ict van de organisatie zijn voorbij Wat eveneens voor bij is is de op controle gebaseerde ict georiënteerde strategie ontwikkeld voor het mainframe tijdperk Recente veranderingen in de businessomgeving hebben dergelijke strategieën onuitvoerbaar gemaakt De schaduw ict Met de komst van Web 2 0 en dat wat zo bizar de schaduw ict wordt genoemd realiseren CIO s zich dat hun controle over ict beslissingen met de dag afneemt Daarentegen hanteren directieleden managers stafleden en klanten binnen hun organisaties hun eigen de facto strategie voor het gebruik van ict Gesteld voor deze uitdaging onderzoeken CIO s hun mogelijkheden zoals het geheel loslaten van het idee van een ict strategie en doorgaan op de oude weg zij het vaak alleen op papier of juist door het smeden van een nieuwe generatie van strategieën voor het gebruik van ict Welke richting de CIO ook kiest het ultieme lot van de CIO rol zelf hangt daar van af In sommige bedrijven marginaliseert deze tot quasi leverancier van technologische services terwijl de CIO rol bij andere zelfs volledig verdwijnt De strategische uitdaging van de CIO ligt in het vastleggen en stroomlijnen van de energie die uitgaat van de individuele strategieën voor het gebruik van ict Geruggensteund door het bedrijfsbrede voornemen zoveel mogelijk waarde te genereren te innoveren en kosten en risico s te beperken moeten effectieve CIO s zich richten op zoals Sun Tzu het formuleert het ombuigen van enkele van deze persoonlijke strategieën Het liefst buigt de CIO die om naar een betere conclusie maar ook kan het in het geval van die individuen die doelstellingen nastreven die niet overeenkomen met de bedrijfsstrategie nodig zijn een persoonlijke strategie een zachte dood te laten sterven Veel individuele strategieën kunnen eenvoudig worden aangemoedigd of strategisch genegeerd Het failliet van de ict strategie Twee belangrijke ombuigpunten hebben ons gebracht waar we nu staan De eerste was de overgang van de domme terminal naar client server computergebruik dat zo n twintig jaar geleden begon en inmiddels met de komst van internet wereldwijd is geworden De tweede was de reactie van bedrijfsdirecties op de millenniumbug en het barsten van de dotcom luchtbel Mensen uit de business geloofden niet langer in de ict hype en in technopraat en verdachten hun leveranciers ervan de investeringen meer voor hun eigen strategieën te gebruiken dan voor die van het bedrijf Ze namen op corporate niveau de controle over van de ict agenda en richtten zich op de twee dingen waar ze goed in zijn kosten en bedrijfsinnovatie Deze twee ombuigingen legden de besluitvorming omtrent ict in de handen van niet technische mensen op operationeel en strategisch niveau Toch zijn de formele ict strategieën in handen

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/12/12/de-business-bepaalt-de-ict-strategie/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Businessanalyse | Welkom op ITpedia
  uit meerdere checklisten Continuïteit Bestaat uit meerdere checklisten Kwaliteitsattributen Bestaat uit meerdere checklisten Functies in de automatisering Bestaat uit meerdere checklisten Webdesign Bestaat uit meerdere checklisten Of zoek naar een woord Fulltekst Laatst gebruikt Exploitatie en auditing op 2014 12 06 17 57 Checklist Toezenden van eerdere beoordelingen per e mail E mailadres applicatiebeheer ASL beheer beveiliging BiSL checklisten copyright formulier Het Nieuwe Werken HNW internet kosten kwaliteit Management methodologie outsoursing project projectfasering projectmanagement SEO Sociale software social media uitbesteden web 2 0 websites WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better Waarom Requirementsmanagement Requirements inventariseren ontwikkelen opstellen is al enige jaren een soort nieuwe sport of hype maar waarvoor zijn die eigenlijk nodig In de praktijk is vaak niet duidelijk waar een bepaalde requirement vandaan komt of wat er precies mee bedoeld wordt Onderstaand een korte uitzetting van wat zijn requirements wie is verantwoordelijk voor requirements Van Wim Van Bakel op 30 maart 2011 Achtergronden Analyses Definities Aanvullen Tags Businessanalyse eisen informatie analyse Requirements wensen Checklisten 8 De business bepaalt de ict strategie Zij die goed zijn in de uitvoering van een strategie schreef de Chinese filosoof Sun Tzu buigen de strategieën van anderen probleemloos om Dit fundamentele principe verklaart mede waarom sommige CIO s meer succes hebben dan anderen in het uitvoeren van strategie De tijden dat de ict afdeling het monopolie had op de ict van de organisatie zijn voorbij Wat eveneens voor bij is is de op controle gebaseerde ict georiënteerde strategie ontwikkeld voor het mainframe tijdperk Recente veranderingen in de businessomgeving hebben dergelijke strategieën onuitvoerbaar gemaakt De schaduw ict Met de komst van Web 2 0 en dat wat zo bizar de schaduw ict wordt genoemd realiseren CIO s zich dat hun controle over ict beslissingen met de dag afneemt Daarentegen hanteren directieleden managers stafleden en klanten binnen hun organisaties hun eigen de facto strategie voor het gebruik van ict Gesteld voor deze uitdaging onderzoeken CIO s hun mogelijkheden zoals het geheel loslaten van het idee van een ict strategie en doorgaan op de oude weg zij het vaak alleen op papier of juist door het smeden van een nieuwe generatie van strategieën voor het gebruik van ict Welke richting de CIO ook kiest het ultieme lot van de CIO rol zelf hangt daar van af In sommige bedrijven marginaliseert deze tot quasi leverancier van technologische services terwijl de CIO rol bij andere zelfs volledig verdwijnt De strategische uitdaging van de CIO ligt in het vastleggen en stroomlijnen van de energie die uitgaat van de individuele strategieën voor het gebruik van ict Geruggensteund door het bedrijfsbrede voornemen zoveel mogelijk waarde te genereren te innoveren en kosten en risico s te beperken moeten effectieve CIO s zich richten op zoals Sun Tzu het formuleert het ombuigen van enkele van deze persoonlijke strategieën Het liefst buigt de CIO die om naar een betere conclusie maar ook kan het in het geval van die individuen die doelstellingen nastreven die niet overeenkomen met

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/businessanalyse/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Strategie | Welkom op ITpedia
  2014 Toegang Inloggen RSS Feed Aanvullingen RSS strategie Gebruik de 521 IT checklisten van ITpedia met in totaal 22022 vragen Zoek in de omschrijvingen Omschrijving Aantal vragen IT projectfasering Bestaat uit meerdere checklisten Application Services Library ASL Bestaat uit meerdere checklisten Continuïteit Bestaat uit meerdere checklisten Kwaliteitsattributen Bestaat uit meerdere checklisten Functies in de automatisering Bestaat uit meerdere checklisten Webdesign Bestaat uit meerdere checklisten Of zoek naar een woord Fulltekst Laatst gebruikt Exploitatie en auditing op 2014 12 06 17 57 Checklist Toezenden van eerdere beoordelingen per e mail E mailadres applicatiebeheer ASL beheer beveiliging BiSL checklisten copyright formulier Het Nieuwe Werken HNW internet kosten kwaliteit Management methodologie outsoursing project projectfasering projectmanagement SEO Sociale software social media uitbesteden web 2 0 websites WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better De business bepaalt de ict strategie Zij die goed zijn in de uitvoering van een strategie schreef de Chinese filosoof Sun Tzu buigen de strategieën van anderen probleemloos om Dit fundamentele principe verklaart mede waarom sommige CIO s meer succes hebben dan anderen in het uitvoeren van strategie De tijden dat de ict afdeling het monopolie had op de ict van de organisatie zijn voorbij Wat eveneens voor bij is is de op controle gebaseerde ict georiënteerde strategie ontwikkeld voor het mainframe tijdperk Recente veranderingen in de businessomgeving hebben dergelijke strategieën onuitvoerbaar gemaakt De schaduw ict Met de komst van Web 2 0 en dat wat zo bizar de schaduw ict wordt genoemd realiseren CIO s zich dat hun controle over ict beslissingen met de dag afneemt Daarentegen hanteren directieleden managers stafleden en klanten binnen hun organisaties hun eigen de facto strategie voor het gebruik van ict Gesteld voor deze uitdaging onderzoeken CIO s hun mogelijkheden zoals het geheel loslaten van het idee van een ict strategie en doorgaan op de oude weg zij het vaak alleen op papier of juist door het smeden van een nieuwe generatie van strategieën voor het gebruik van ict Welke richting de CIO ook kiest het ultieme lot van de CIO rol zelf hangt daar van af In sommige bedrijven marginaliseert deze tot quasi leverancier van technologische services terwijl de CIO rol bij andere zelfs volledig verdwijnt De strategische uitdaging van de CIO ligt in het vastleggen en stroomlijnen van de energie die uitgaat van de individuele strategieën voor het gebruik van ict Geruggensteund door het bedrijfsbrede voornemen zoveel mogelijk waarde te genereren te innoveren en kosten en risico s te beperken moeten effectieve CIO s zich richten op zoals Sun Tzu het formuleert het ombuigen van enkele van deze persoonlijke strategieën Het liefst buigt de CIO die om naar een betere conclusie maar ook kan het in het geval van die individuen die doelstellingen nastreven die niet overeenkomen met de bedrijfsstrategie nodig zijn een persoonlijke strategie een zachte dood te laten sterven Veel individuele strategieën kunnen eenvoudig worden aangemoedigd of strategisch genegeerd Het failliet van de ict strategie Twee belangrijke ombuigpunten hebben ons gebracht waar we nu

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/strategie/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Verzekeringsclaims verifieren middels Facebook | Welkom op ITpedia
  omdat hij mee zou hebben gedaan aan straatraces En voor mij opmerkelijk dat meldt dat het Cbp dit goedkeurt want sociale media zijn namelijk nog niet opgenomen in de privacywetgeving Ik weet niet wie ze bij het Cbp aan de lijn hebben gehad maar daar klopt niks van Goed letterlijk staat sociale media niet in de wet maar ik mag hopen dat woordvoerders íets informatiever zijn dan dat Update zie onder voor reactie Cbp Een publicatie op sociale media is gewoon een publicatie op internet zoals blijkt uit de Richtsnoeren persoonsgegevens op internet van datzelfde Cbp Die zeggen bijvoorbeeld De aanbieders van profielsites zijn samen met de gebruikers medeverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de betreffende website De aanbieders van deze diensten moeten zich daarom houden aan de regels uit de Wbp Ze dienen geschikte beveiligingsmaatregelen te treffen zoals het standaard afschermen van de profielen voor zoekmachines en alleen toegang te bieden aan vrienden van de gebruiker Ook dienen ze de mogelijkheid te bieden de profielen en elders op de site geplaatste informatie te verwijderen Wel is het zo dat wie iets op een profielsite zet zónder privacysettings daarmee toestemming geeft voor kennisname aan mensen die de pagina bezoeken Dus ook je verzekeraar Ook als het gaat om medische gegevens zoals letterlijk in de Richtsnoeren Iedere volwassene die op zijn of haar eigen homepage of weblog met opzet en onder eigen naam gevoelige informatie over zichzelf publiceert zoals verslagen van medische perikelen maakt die ge gevens duidelijk zelf openbaar Daardoor vervalt het verbod om die bijzondere gegevens te verzamelen en te verwerken Worden die gegevens echter afgeschermd voor alleen een select groepje vrienden dan wordt dat anders Dan kan de verzekeraar ze niet zomaar meer zien En dan zijn ze dus ook niet meer zomaar te gebruiken Natuurlijk kan de verzekeraar een particulier rechercheur inschakelen die zich dan onder valse naam aan probeert te melden maar dát is dan wel problematisch Hun gedragscode vermeldt namelijk dat zij strikt in overeenstemming met de wet moeten werken Voor deze gedragscode geldt als eerste basisregel dat de rechten en plichten die gelden voor iedere burger ook gelden voor particuliere onderzoeksbureaus Hierbij geldt evenwel dat van particuliere onderzoeksbureaus een grotere mate van zorgvuldigheid mag worden verwacht in het kader van hun beroepsuitoefening Bij bevoegdheden van iedere burger kan gedacht worden aan het raadplegen van openbare registers zoals de registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de registers van het Kadaster en openbare bronnen zoals het internet Een particulier rechercheur kan zijn vergunning kwijtraken als hij in strijd met de wet gegevens verzamelt van anderen Omdat er bij gebruik van zulke gegevens altijd kans op misverstanden onduidelijkheden of persoonsverwisselingen bestaan is het zeer verstandig om altijd eerst navraag te doen In de context van sollicitaties staat dat zelfs in de NVP code als expliciete eis Het lijkt me dat een afwijzing van een verzekeringsclaim zonder zulke navraag vrij eenvoudig te vernietigen moet zijn Wat alle problemen op zou lossen is als verzekeraars

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/11/21/verzekeringsclaims-verifieren-middels-facebook/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Privacy | Welkom op ITpedia
  opgesteld Deze zijn in de Staatscourant gepubliceerd Voor werkgevers betekenen de richtlijnen dat zij aan iedere werknemer toestemming moeten vragen als zij personeelsgegevens willen publiceren op internet Het College hanteert hierbij een ruime definitie van het begrip persoonsgegevens Ook de naam van de medewerker Van admin op 11 mei 2011 Achtergronden Juridisch Aanvullen Tags CBP internet privacy Wet Bescherming Persoonsgegevens Checklisten 4 Anonimiteit en privacy op het internet Anonimiteit en privacy op het Internet zijn twee onderwerpen die helaas vooral in negatieve zin aandacht krijgen Dit is onterecht Er zijn vele goede redenen om anoniem op Internet te willen opereren Hiervoor zijn diverse oplossingen beschikbaar Deze bieden tevens een beveiliging tegen vervalste e mail Alhoewel het internet een steeds belangrijker deel van het dagelijks Van Arnoud Engelfriet op 5 april 2011 Achtergronden Juridisch Aanvullen Tags anoniem e mail internet privacy Checklisten 1 Foto s op Internet Wie een afbeelding van een ander overneemt heeft daarbij meestal toestemming van die ander nodig Op vrijwel alle foto s en plaatjes op Internet rust namelijk auteursrecht Ook portretrecht kan een rol spelen Alhoewel het World Wide Web begonnen is als een puur tekstueel medium werd het pas populair nadat het mogelijk werd om afbeeldingen toe te Van Arnoud Engelfriet op 2 april 2011 Achtergronden Juridisch Aanvullen Tags copyright foto s privacy Checklisten 2 Persoonsgegevens op Internet De Wet Bescherming Persoonsgegevens is de belangrijkste wet over persoonsgegevens informatie zoals naam en adres Verwerking van persoonsgegevens mag alleen als de betrokkene geïnformeerd is over wat er met de gegevens gebeurt Er zijn uitzonderingen voor bijvoorbeeld mailinglijsten forums of privé netwerken Er bestaat in Nederland geen algemene wet op de privacy Er zijn diverse wetten Van Arnoud Engelfriet op 25 maart 2011 Achtergronden Analyses Juridisch Aanvullen Tags archieven privacy Wet Bescherming Persoonsgegevens Checklisten 3 Verzekeringsclaims verifieren middels Facebook Verzekeraars maken gebruik van sociale media om te kijken of mensen die schade hebben de boel niet oplichten Dat meldde RTL Nieuws Men verwijst naar de Telegraaf dat meldt over een verzekerde wiens autoverzekering stopgezet zou worden omdat hij mee zou hebben gedaan aan straatraces En voor mij opmerkelijk dat meldt dat het Cbp dit goedkeurt want sociale media zijn namelijk nog niet opgenomen in de privacywetgeving Ik weet niet wie ze bij het Cbp aan de lijn hebben gehad maar daar klopt niks van Goed letterlijk staat sociale media niet in de wet maar ik mag hopen dat woordvoerders íets informatiever zijn dan dat Update zie onder voor reactie Cbp Een publicatie op sociale media is gewoon een publicatie op internet zoals blijkt uit de Richtsnoeren persoonsgegevens op internet van datzelfde Cbp Die zeggen bijvoorbeeld De aanbieders van profielsites zijn samen met de gebruikers medeverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de betreffende website De aanbieders van deze diensten moeten zich daarom houden aan de regels uit de Wbp Ze dienen geschikte beveiligingsmaatregelen te treffen zoals het standaard afschermen van de profielen voor zoekmachines en alleen toegang te bieden aan vrienden van de gebruiker Ook dienen ze

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/privacy/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive