archive-nl.com » NL » I » ITPEDIA.NL

Total: 523

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kwaliteitssysteem | Welkom op ITpedia
  dat juist dit ministerie de voorsprong van de Amerikaanse software industrie weer teniet heeft gedaan Het internet heeft ervoor gezorgd dat software bedrijven over de hele wereld achterstanden konden inhalen Sinds 1995 zijn veel bedrijven ook Microsoft alle informatie op internet gaan publiceren Inmiddels lopen Nederlandse ICT bedrijven niet meer achter op de Verenigde Staten En dit geldt eigenlijk ook voor de rest van de wereld CMMI in vogelvlucht CMMI bestaat uit verschillende procesgebieden Elk procesgebied bestaat uit verschillende praktijkhandelingen die uitgevoerd moeten worden CMMI als kwaliteitssysteem vertelt wat te doen en niet hoe het te doen Het bekendst is CMMI door de verschillende niveaus In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is CMMI niveau 3 veelal verplicht Veel organisaties zien het halen van de CMMI niveaus als doel Maar processen en niveaus zijn slechts een hulpmiddel Waar het om gaat is Vergroten van de kwaliteit Vergroten van de zekerheid dat projecten op tijd af zijn Verminderen van de kosten Verkorten van de projecten Verhogen van de productiviteit Hogere klanttevredenheid Hogere tevredenheid van gebruikers Tevreden ICT medewerkers CMMI niveau 1 Initieel Dit is een net woord voor chaotische projectontwikkeling en is cruciaal omdat ontwikkelaars inzien hoe belangrijk de procesorganisatie van een project is In deze fase zijn fouten op grond van eerdere ervaringen ingecalculeerd en des te meer je achter CMMI staat des te strakker de procedures zijn Met strakke procedures wordt bedoeld Vanzelfsprekende zaken als versiebeheer issuemanagement en productintegratie goed zijn geregeld Belangrijke stappen zoals het opstellen van specificaties goed worden genomen en niet worden overgeslagen of afgeraffeld Het project goed en volgens planning verloopt Risico s goed in kaart worden gebracht zodat het management niet voor verrassingen komt te staan Kwantitatieve gegevens worden verzameld zodat het management een zo objectief mogelijk beeld heeft van het project Deze kwantitatieve gegevens kunnen ook in het volgende project worden gebruikt ISO 9001 voor procedures ISO 9001 is een standaard die bevordert dat klanten op een gestructureerde manier de nodige aandacht krijgen Maar ISO is te algemeen om concreet van waarde te zin voor softwareontwikkeling Implementatie van ISO is relatief eenvoudig omdat ISO in de vorm van procedures wordt vastgelegd Het beschrijft nauwgezet wat een medewerker achter elkaar moet doen Het beste is om ISO en CMMI tegelijkertijd te realiseren ITIL voor ICT beheer ITIL betekent IT Infrastructure Library Het is een verzameling proces gebieden gericht op ICT beheer zowel voor het technische beheer als het functionele ITIL is voor het beheren van systemen CMMI gaat niet over beheer maar over het maken en vernieuwen van systemen CMMI en ITIL overlappen elkaar slechts in geringe mate CMMI niveau 2 Herhaalbare uitvoering In CMMI termen is herhaalbare uitvoering de basis voor projectontwikkeling Het project wordt realistisch gepland en gevolgd Herhaalbare uitvoering bestaat uit de volgende procesgebieden en aandachtspunten voor de opdrachtgever en zijn management Specificatie management Het doel van specificatiemanagement is het beheren van specificaties en inconsistenties tussen specificaties opsporen Project planning Projectplanning is het opstellen en onderhouden van een projectplan In dat plan moeten zowel de activiteiten van de ontwikkelaars als die van de opdrachtgever en gebruikers betrokken worden Een projectplan moet tezamen met de offshore leverancier tot stand komen Een projectplan gaat vaak heen en weer tussen de opdrachtgever en de offshore leverancier De opdrachtgever en het management moet vooral aandacht geven aan de taken planning communicatie en risicomanagement De opdrachtgever moet meewerken aan het opstellen van de specificaties en moet tijd reserveren om de opgeleverde producten van de offshore leverancier te integreren in de overige producten Tevens het testen van de opgeleverde software in de beoogde omgeving waarbij zoveel mogelijk echte gebruikers worden ingeschakeld Project monitoring en controle Het doel van project monitoring en controle is inzicht krijgen in de voorgang van het project zodat de juiste corrigerende acties kunnen worden ondernomen wanneer de resultaten afwijken van het plan Precieze urenverantwoording inzicht in alle unit tests testprotocollen en wijzigingen van de specificaties moeten hem daarbij helpen Leverancier overeenkomst management Een opdrachtgever stelt een overeenkomst op met een leverancier Daarin moeten concrete werkafspraken worden opgenomen Het is raadzaam deze afspraken in begrijpelijke termen te beschrijven Daarnaast zijn juridische contracten vaak zinloos als ze rechtstreeks worden afgesloten met een onderneming in een offshore land Sluit een overeenkomst af op basis van een vaste prijs waarbij ook meerwerk alleen voor een vaste prijs wordt toegelaten Regel de wijze waarop met de offshore leverancier wordt gecommuniceerd goed en regel wie waarvoor verantwoordelijk is Beschrijf de processen of hoe die processen tijdens het project worden gedefinieerd en regel heel precies productintegratie sub contracting en aankoop van componenten Meten en analyse Meten en analyse op CMMI niveau 2 hebben tot doel dat er een meetsysteem word ontwikkeld dat het management informatie verschaft Op CMMI niveau 4 en 5 worden deze getallen gebruikt om voorspellingen te doen en om de kwaliteit van processen in de organisatie te meten Op niveau 2 van CMMI wordt de informatie per project verzameld en geanalyseerd Het is van belang zo spoedig mogelijk te beginnen met meten Immers op het moment dat een organisatie klaar is voor niveau 4 moeten er ook historische gegevens beschikbaar zijn Het allerbeste is dat de meetmethode uitgaat van data die in het kader van een goede projectuitvoering toch worden geproduceerd zoals urenverantwoording issuelijst sources e mails en resterende speling Proces en product kwaliteit waarborging Het doel van dit procesgebied is de kwaliteit van processen en producten waarborgen Er moeten objectieve duidelijke criteria worden aangelegd zoals vragen binnen een werkdag beantwoorden wekelijks de status van alle issues controleren veranderingen alleen doorvoeren met goedkeuring van de projectleider van testresultaten altijd een issue maken het opleverprotocol definieert de aanvullingen en wijzigingen gebruikers mogen pas software testen nadat het projectteam de software heeft geverifieerd en gevalideerd etc Het is de taak van iedereen speciaal de projectleider om te controleren of aan de criteria wordt voldaan Configuratie Management Het doel van Configuratie Management is ervoor te zorgen dat de integriteit van het product blijft gewaarborgd In veel organisaties wordt het versiemanagement genoemd Een

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/kwaliteitssysteem/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • De thuiskopie in het Nederlands auteursrecht | Welkom op ITpedia
  die een thuiskopie wil hebben van een werk moet die zelf maken Hij kan ook een ander opdracht geven om voor hem een thuiskopie te maken maar die kopie moet dan wel uitsluitend voor de opdrachtgever bestemd zijn De maker van de kopieën mag dus niet bijvoorbeeld voor het gemak 100 exemplaren maken als hij verwacht dat 100 mensen hem om een thuiskopie gaan vragen Een thuiskopie van een geluids of video opname mag niet in opdracht op CD of DVD worden gemaakt Artikel 16c dat specifiek de thuiskopie op zo n drager regelt zegt nergens dat je iemand opdracht mag geven tot het maken van een thuiskopie Je moet het zelf doen Je mag dus bijvoorbeeld niet een CD voor een vriend kopiëren en claimen dat dat een thuiskopie in opdracht is Wel mag je hem die CD uitlenen Hij mag dan zelf daar een kopie voor eigen oefening studie of gebruik van maken en daarna het origineel teruggeven Door rechtmatige verkrijger of niet De wet zegt niet dat een thuiskopie alleen mag worden gemaakt door de rechtmatige verkrijger van het origineel Ook niet dat het origineel rechtmatig gepubliceerd of aangeboden moet zijn Je mag dus uit illegale bron downloaden Wetsgeschiedenis Een juridiche eis dat alleen een koper van het origineel een thuiskopie mag maken staat niet in het wetsartikel Dit lijkt ook nooit de bedoeling te zijn geweest van dit artikel Het stamt uit de tijd waarin men met carbonpapier een artikel kon overtikken De kwaliteit van mechanische reproducties in die tijd stencilmachines audio cassetterecorders was dusdanig laag dat een kopie thuis geen probleem kon vormen Die kopie kon immers nooit de markt voor het hoge kwaliteit origineel aantasten Bovendien is het vrijwel onmogelijk om na te gaan wie er een kopie thuis maakt en of deze wel in het bezit was van het origineel toen de kopie werd gemaakt Artikel 45k dat handelt over de reservekopie voor computerprogramma s stelt wel expliciet dat alleen de rechtmatige verkrijger van een programma er een reservekopie van kan maken Kennelijk wilde de wetgever hier dus restrictiever zijn dan bij de thuiskopie die overigens niet is toegestaan voor computerprogramma s Het is dus toegestaan om een kopie voor eigen oefening studie of gebruik te maken van een werk waarvoor niet is betaald door de kopieerder Je mag dus voor jezelf een gehuurde of geleende CD kopiëren of voor jezelf muziek in MP3 formaat van Internet downloaden Deze kopie mag echter niet aan derden ter beschikking worden gesteld Juridische bronnen Deze conclusie lijkt vérgaand maar is gebaseerd op de nodige juridische bronnen Zo verklaarde de minister enkele jaren geleden Kamerstuk 28 482 nr 5 blz 33 Het ontbreken van de eis dat het origineel legaal moet zijn kan er dus toe leiden dat van een illegale bron legale privié kopieën worden gemaakt voor zover de overige voorwaarden die artikel 16c stelt in acht worden genomen De beperking inzake privié kopieëren staat het niet toe dat zo n kopie wordt afgegeven of wordt

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/09/02/de-thuiskopie-in-het-nederlands-auteursrecht/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • CD | Welkom op ITpedia
  de draagbare MP3 speler de kopie van de CD voor in de auto en misschien nog wel een kopietje voor op het werk Dit valt nog te verdedigen maar bij vijf kopieën van een foto wordt dat al een stuk lastiger Eigen oefening studie of gebruik Zoals de naam al aangeeft moet het gaan om een kopie voor thuis In de terminologie van de wet moet er sprake zijn van een exemplaar voor eigen oefening studie of gebruik Dit is een zeer brede formulering Er zijn maar weinig handelingen te bedenken die je zou kunnen verrichten met een werk die hier niet onder vallen Essentieel is wel dat het een eigen exemplaar blijft De kopie mag dus niet aan derden ter beschikking worden gesteld Het is dan immers geen eigen gebruik meer Opdracht geven tot verveelvoudiging Iemand die een thuiskopie wil hebben van een werk moet die zelf maken Hij kan ook een ander opdracht geven om voor hem een thuiskopie te maken maar die kopie moet dan wel uitsluitend voor de opdrachtgever bestemd zijn De maker van de kopieën mag dus niet bijvoorbeeld voor het gemak 100 exemplaren maken als hij verwacht dat 100 mensen hem om een thuiskopie gaan vragen Een thuiskopie van een geluids of video opname mag niet in opdracht op CD of DVD worden gemaakt Artikel 16c dat specifiek de thuiskopie op zo n drager regelt zegt nergens dat je iemand opdracht mag geven tot het maken van een thuiskopie Je moet het zelf doen Je mag dus bijvoorbeeld niet een CD voor een vriend kopiëren en claimen dat dat een thuiskopie in opdracht is Wel mag je hem die CD uitlenen Hij mag dan zelf daar een kopie voor eigen oefening studie of gebruik van maken en daarna het origineel teruggeven Door rechtmatige verkrijger of niet De wet zegt niet dat een thuiskopie alleen mag worden gemaakt door de rechtmatige verkrijger van het origineel Ook niet dat het origineel rechtmatig gepubliceerd of aangeboden moet zijn Je mag dus uit illegale bron downloaden Wetsgeschiedenis Een juridiche eis dat alleen een koper van het origineel een thuiskopie mag maken staat niet in het wetsartikel Dit lijkt ook nooit de bedoeling te zijn geweest van dit artikel Het stamt uit de tijd waarin men met carbonpapier een artikel kon overtikken De kwaliteit van mechanische reproducties in die tijd stencilmachines audio cassetterecorders was dusdanig laag dat een kopie thuis geen probleem kon vormen Die kopie kon immers nooit de markt voor het hoge kwaliteit origineel aantasten Bovendien is het vrijwel onmogelijk om na te gaan wie er een kopie thuis maakt en of deze wel in het bezit was van het origineel toen de kopie werd gemaakt Artikel 45k dat handelt over de reservekopie voor computerprogramma s stelt wel expliciet dat alleen de rechtmatige verkrijger van een programma er een reservekopie van kan maken Kennelijk wilde de wetgever hier dus restrictiever zijn dan bij de thuiskopie die overigens niet is toegestaan voor computerprogramma s Het is dus toegestaan

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/cd/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Collaboration | Welkom op ITpedia
  reageren op content 40 en het delen van video s 30 Podcasting wordt minst toegepast Bij 60 van de organisaties wordt hier totaal geen gebruik van gemaakt Niet zo gek aangezien podcasting in mijn optiek nou niet echt een logische tool is voor online samenwerken Opvallend is de beperkte inzet van tagging Slechts 9 van de organisaties heeft dit organisatiebreed geïmplementeerd 15 gedeeltelijk en bij 39 wordt hier nog geen gebruik van gemaakt En dat is jammer Het taggen van content zorgt voor nieuwe informatiestromen en maakt het vinden van relevante informatie een stuk eenvoudiger Een mogelijke verklaring is dat taggen vrij fors ingrijpt op de basisarchitectuur van het intranet lees het platform waarop het intranet draait voor zover er al een geïntegreerde platform is De wiki van MAN Diesel Turbo SE bron Intranet Design Annual 2012 Nielsen Norman Group Ratings Intranet theater a bit of show but little value Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd van het rating concept Like 1 Door medewerkers content te laten beoordelen zie je als individuele gebruiker sneller wat hot is en wat niet Gekoppeld aan een socialenetwerkfunctionaliteit zie je welke content door bijvoorbeeld je directe collega s of vakgenoten als goed beoordeeld wordt In het rapport van McConnell staat echter een interessante kanttekening van één van de respondenten die mij aan het denken heft gezet We have a 5 rating system people rate but we don t do anything with the information and secondarily it s not clear on what basis they rate the doc i e do they like the news The style The picture So hard to say I call it intranet theatre a bit of show but little value Hoewel het raten van content op sites als Facebook en LinkedIn erg goed werkt werkt het mechanisme op intranet wellicht wat minder Met miljoenen gebruikers en dito hoeveelheden content helpt het raten bij het bepalen van de relevantie Of in ieder geval de populariteit en actualiteit Voor intranetten met een relatief beperkte hoeveelheid content en aantal gebruikers gaat dit minder op En wat zeggen 10 Likes inderdaad over de kwaliteit van de content Grootste voordelen wat levert online collaboration op Allereerst de voordelen Wat levert online samenwerking op Een overzicht Stroomlijnen van processen Verminderen van hoeveelheid e mail Kostenreductie en vermijding Sneller problemen oplossen en beslissingen nemen Minder tijd nodig voor training van medewerkers Snellere time to market Beter geïnformeerde medewerkers Hoge betrokkenheid onder medewerkers Meer kennisdeling Experts worden sneller en meer gevonden Kruisbestuivingen en innovatie Zoals Boudewijn Bugter eerder al opmerkte zien organisaties vooral de toegevoegde waarde in kennisdeling en de betrokkenheid en geïnformeerdheid van medewerkers Zachte waarde dus Hardere metrics als een snellere time to market of kostenbesparing worden minder gezien Grootste drempels aandachtspunten voor effectieve inzet online collaboration Waarom blijft het voor veel organisaties vooralsnog bij pilots en experimenteren terwijl we buiten de organisatie ontzettend actief zijn op social media Uit de Digital Workplace Trends 2012 destilleerde ik verschillende problemen die ik hierna omvorm tot zeven praktische adviezen Verreweg

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/collaboration/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Cultuur | Welkom op ITpedia
  publicatieproces geholpen bron Intranet Design Annual 2012 Nielsen Norman Group Interessante ontwikkelingen in deze sociale middelenmix Blogs of wiki s zijn het meest ingeburgerd 50 van de ondervraagde organisaties maakt organisatiebreed of op afdelingsniveau gebruik van blogs of wiki s Daarna volgt de mogelijkheid om te reageren op content 40 en het delen van video s 30 Podcasting wordt minst toegepast Bij 60 van de organisaties wordt hier totaal geen gebruik van gemaakt Niet zo gek aangezien podcasting in mijn optiek nou niet echt een logische tool is voor online samenwerken Opvallend is de beperkte inzet van tagging Slechts 9 van de organisaties heeft dit organisatiebreed geïmplementeerd 15 gedeeltelijk en bij 39 wordt hier nog geen gebruik van gemaakt En dat is jammer Het taggen van content zorgt voor nieuwe informatiestromen en maakt het vinden van relevante informatie een stuk eenvoudiger Een mogelijke verklaring is dat taggen vrij fors ingrijpt op de basisarchitectuur van het intranet lees het platform waarop het intranet draait voor zover er al een geïntegreerde platform is De wiki van MAN Diesel Turbo SE bron Intranet Design Annual 2012 Nielsen Norman Group Ratings Intranet theater a bit of show but little value Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd van het rating concept Like 1 Door medewerkers content te laten beoordelen zie je als individuele gebruiker sneller wat hot is en wat niet Gekoppeld aan een socialenetwerkfunctionaliteit zie je welke content door bijvoorbeeld je directe collega s of vakgenoten als goed beoordeeld wordt In het rapport van McConnell staat echter een interessante kanttekening van één van de respondenten die mij aan het denken heft gezet We have a 5 rating system people rate but we don t do anything with the information and secondarily it s not clear on what basis they rate the doc i e do they like the news The style The picture So hard to say I call it intranet theatre a bit of show but little value Hoewel het raten van content op sites als Facebook en LinkedIn erg goed werkt werkt het mechanisme op intranet wellicht wat minder Met miljoenen gebruikers en dito hoeveelheden content helpt het raten bij het bepalen van de relevantie Of in ieder geval de populariteit en actualiteit Voor intranetten met een relatief beperkte hoeveelheid content en aantal gebruikers gaat dit minder op En wat zeggen 10 Likes inderdaad over de kwaliteit van de content Grootste voordelen wat levert online collaboration op Allereerst de voordelen Wat levert online samenwerking op Een overzicht Stroomlijnen van processen Verminderen van hoeveelheid e mail Kostenreductie en vermijding Sneller problemen oplossen en beslissingen nemen Minder tijd nodig voor training van medewerkers Snellere time to market Beter geïnformeerde medewerkers Hoge betrokkenheid onder medewerkers Meer kennisdeling Experts worden sneller en meer gevonden Kruisbestuivingen en innovatie Zoals Boudewijn Bugter eerder al opmerkte zien organisaties vooral de toegevoegde waarde in kennisdeling en de betrokkenheid en geïnformeerdheid van medewerkers Zachte waarde dus Hardere metrics als een snellere time to market of kostenbesparing worden minder gezien Grootste drempels aandachtspunten

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/cultuur/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • E-mail | Welkom op ITpedia
  tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better E mail en encryptie De enige manier om te voorkomen dat de verkeerde personen een e mailtje kunnen lezen is door encryptie te gebruiken E mail is na Websurfen waarschijnlijk de meest populaire toepassing van het Internet Wat veel mensen zich echter niet realiseren is hoe makkelijk het is voor een e mailtje om bij een ander te belanden dan de bedoelde Van Arnoud Engelfriet op 17 oktober 2011 Analyses Juridisch Aanvullen Tags beveiliging e mail encryptie PGP Checklisten 2 De veiligheid van e mail E mail is een van de onveiligste communicatiemedia ter wereld Het is eenvoudig te onderscheppen en te vervalsen Bovendien verspreiden virussen zich vooral per e mail E mail is een van de meest populaire communicatiemedia van tegenwoordig Het is bijzonder eenvoudig om iemand een e mail te sturen en het behandelen van e mail is een stuk vrijblijvender dan bijvoorbeeld Van Arnoud Engelfriet op 28 juli 2011 Adviezen Analyses Juridisch Aanvullen Tags beveiliging e mail encryptie virus Checklisten 2 Anonimiteit en privacy op het internet Anonimiteit en privacy op het Internet zijn twee onderwerpen die helaas vooral in negatieve zin aandacht krijgen Dit is onterecht Er zijn vele goede redenen om anoniem op Internet te willen opereren Hiervoor zijn diverse oplossingen beschikbaar Deze bieden tevens een beveiliging tegen vervalste e mail Alhoewel het internet een steeds belangrijker deel van het dagelijks Van Arnoud Engelfriet op 5 april 2011 Achtergronden Juridisch Aanvullen Tags anoniem e mail internet privacy Checklisten 1 E mail rechtsgeldig Per e mail kan een overeenkomst contract rechtsgeldig worden gesloten of juist worden opgezegd Ook verklaringen in e mail kunnen dienen als rechtsgeldig bewijs In Nederland geldt geen eis dat een overeenkomst contract op schrift moet worden vastgelegd behalve bij een zeer beperkt aantal overeenkomsten Daarom is het mogelijk om een overeenkomst te sluiten per e mail Ook Van Arnoud Engelfriet op 29 maart 2011 Analyses Juridisch Knelpunten Aanvullen Tags contract e mail Checklisten Geen Rechtsgeldigheid van e mail Héél héél veel vragen krijg ik over de rechtsgeldigheid van e mail Die variëren van heb ik een contract als er in e mail akkoord staat tot kan ik met deze e mail aangifte doen van bedreiging stalking smaad Nou heel kort ja e mail is rechtsgeldig behalve in een paar uitzonderlijke gevallen En als ik zo vrij mag zijn die zijn niet relevant voor mijn vraagstellers De focus op rechtsgeldigheid heeft me altijd verbaasd Er is nooit discussie geweest of bijvoorbeeld een mondelinge toezegging rechtsgeldig zou zijn Afspraak is afspraak zeggen juristen dan Alleen bewijzen wat er mondeling is afgesproken ja dat is lastig Maar bij e mail schiet ineens iedereen in een juridische stuip want oh jee zou de rechter dat niet categorisch afkeuren omdat het triviaal vervalsbaar is Ik vermoed dat dit te maken heeft met een vaag onthouden discussie over de rechtsgeldigheid van faxen Daar was de vraag of een faxbericht geaccepteerd mocht worden als akte of dat echt

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/e-mail/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Rechtsgeldig | Welkom op ITpedia
  patch alsnog onderdeel Patch Tuesday 5 december 2014 Google project Loon blijkt hoogvlieger 5 december 2014 Sinterklaas koopt veel meer online 5 december 2014 Sonylek gegevens 47 000 werknemers les voor elk bedrijf 5 december 2014 Toegang Inloggen RSS Feed Aanvullingen RSS rechtsgeldig Gebruik de 521 IT checklisten van ITpedia met in totaal 22022 vragen Zoek in de omschrijvingen Omschrijving Aantal vragen IT projectfasering Bestaat uit meerdere checklisten Application Services Library ASL Bestaat uit meerdere checklisten Continuïteit Bestaat uit meerdere checklisten Kwaliteitsattributen Bestaat uit meerdere checklisten Functies in de automatisering Bestaat uit meerdere checklisten Webdesign Bestaat uit meerdere checklisten Of zoek naar een woord Fulltekst Laatst gebruikt Exploitatie en auditing op 2014 12 06 17 57 Checklist Toezenden van eerdere beoordelingen per e mail E mailadres applicatiebeheer ASL beheer beveiliging BiSL checklisten copyright formulier Het Nieuwe Werken HNW internet kosten kwaliteit Management methodologie outsoursing project projectfasering projectmanagement SEO Sociale software social media uitbesteden web 2 0 websites WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better Rechtsgeldigheid van e mail Héél héél veel vragen krijg ik over de rechtsgeldigheid van e mail Die variëren van heb ik een contract als er in e mail akkoord staat tot kan ik met deze e mail aangifte doen van bedreiging stalking smaad Nou heel kort ja e mail is rechtsgeldig behalve in een paar uitzonderlijke gevallen En als ik zo vrij mag zijn die zijn niet relevant voor mijn vraagstellers De focus op rechtsgeldigheid heeft me altijd verbaasd Er is nooit discussie geweest of bijvoorbeeld een mondelinge toezegging rechtsgeldig zou zijn Afspraak is afspraak zeggen juristen dan Alleen bewijzen wat er mondeling is afgesproken ja dat is lastig Maar bij e mail schiet ineens iedereen in een juridische stuip want oh jee zou de rechter dat niet categorisch afkeuren omdat het triviaal vervalsbaar is Ik vermoed dat dit te maken heeft met een vaag onthouden discussie over de rechtsgeldigheid van faxen Daar was de vraag of een faxbericht geaccepteerd mocht worden als akte of dat echt alleen het origineel voor dat doel geschikt was Ja ook de akte telt in die situatie bepaalde de Hoge Raad begin jaren negentig Een faxapparaat produceert een letterlijke kopie en indien gewenst kan het papieren origineel altijd worden opgevraagd en vergeleken Misschien is daaruit het idee ontstaan dat een elektronisch document alleen rechtsgeldig is wanneer er ook een papieren origineel is Die rechtspraak ging echter specifiek over aktes ondertekende geschriften die bedoeld zijn als bewijs van bijvoorbeeld een koop of erkenning van een schuld Daarvan eist de wet inderdaad dat ze schriftelijk zijn maar sinds een paar jaar kan dat ook elektronisch Het grote probleem bij elektronische akten zit hem dan ook meer in de handtekening want een elektronische handtekening zetten is een heel gedoe Wanneer de wet geen akte eist dan mag alles als bewijs worden gebruikt De rechter kijkt niet naar het middel waarin dat bewijs vervat zit maar kijkt naar wat het bewijs bewijst Pas als er iemand gaat

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/rechtsgeldig/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Waterval versus cyclisch projectmanagement | Welkom op ITpedia
  lang duurt de installatie en integratie van de nieuwe software bij de bestaande systemen van de klant Het ontbreken van kennis over mogelijke oplossingen maakt het schatten van de benodigde hoeveelheid tijd ook moeilijk Het is daarbij ook moeilijk in te schatten hoe lang het verkrijgen van de benodigde kennis duurt Uit bovenstaande lijst blijkt dat er heel veel factoren zijn die van invloed zijn op de hoeveelheid tijd die uiteindelijk nodig blijkt te zijn voor de realisatie van software Uit onderzoek McConnell 1996 p 168 is gebleken dat de schattingen voor de benodigde tijd voor het realiseren van functionaliteit in het begin van een project varieert tussen vier keer te weinig tijd en vier keer teveel tijd Dat betekent bij een verkeerde schatting dat de benodigde hoeveelheid tijd 4 maal hoger of lager kan uitvallen Die schattingen worden nauwkeuriger naarmate het project verder is Na het maken van een functioneel ontwerp is de marge echter nog altijd tussen de 25 teveel of te weinig Pas vlak voordat functionaliteit gerealiseerd wordt kan een schatting met redelijk hoge zekerheid gegeven worden zie figuur 8 Figuur 8 Nauwkeurigheid van inschatten van benodigde tijd voor het realiseren van een functionaliteit Bron McConnell 1996 p 168 Software is nooit 100 foutloos Zelfs van bekende software pakketten waar velen mee werken als Word Excel Explorer OSX PHP Flash zijn er lijsten van bekende bugs te vinden op het internet Er komen geregeld nieuwe releases op de markt waarvan er fouten uit de software gehaald zijn Klanten verwachten soms foutloze software maar als dat nagestreefd zou worden in de praktijk zou dat betekenen dat software nooit af is Bovendien komt het niet zelden voor dat de fout in de software niet in de eigen software zit Een educatieve game werd gemaakt in Flash Afgesproken was dat de game als bestand aangeleverd zou worden en dat de klant hem zelf zou installeren op zijn server Gedurende het project wilde de klant graag dat er een high score aan de game zou worden toegevoegd om het competitieve element tussen de spelers te verhogen Daarvoor was een stuk scriptcode nodig in PHP De gamebouwers maakte die scriptcode en testten die op hun eigen server die op Linux draaide Het werkte De game en de scriptcode werden aangeleverd aan de klant Die klant had echter een Windows server en om de een of andere reden werkte het script niet goed meer De high scores werden niet opgeslagen Uiteindelijk had de programmeur een week nodig om het probleem op te lossen Het bleek zo te zijn dat de combinatie van PHP en Windows server soms niet goed werkt In het script zelf zat helemaal geen fout Door een hack kon hij het werkend krijgen en iedereen was tevreden Alhoewel wie moest die week extra werk betalen Bij een ander softwareontwikkelingstraject werd ook educatieve software gemaakt Het probleem was dat de software bij de programmeurs prima werkte maar bij de klant het niet goed deed Na van alles geprobeerd te hebben besloot de programmeur bij de klant op bezoek te gaan Daar bleek dat de computer van de klant een oude pentium III was Door de traagheid van de computer deed de software het niet goed Bij de programmeurs was echter ook getest op een pentium III en daar werkte het prima Na verder onderzoek bleek dat de computer van de klant zo traag was omdat het systeem vol zat met virussen en spyware Bovenstaande onzekerheid maakt het schrijven van projectplannen niet eenvoudiger Ook het maken van afspraken tussen betrokken partijen wordt er lastig door Iemand moet het risico dragen voor het meerwerk dat gedaan moet worden Als er betaald wordt op uurbasis dan ligt het risico bij de klant Als er een fixed price is afgesproken zoals bij subsidiefinancieringen ligt het risico bij de softwarebouwer Als er meer dan twee partijen bij zijn betrokken ligt het nog complexer Wie betaalt er dan voor de meeruren op een project Vaak ontstaat er een discussie over wie er verantwoordelijk is voor de vertragingen Het aanwijzen van een schuldige is in veel gevallen heel moeilijk En wellicht is er überhaupt geen schuldige omdat er geen sprake is van vertraging maar van een verkeerde inschatting van de hoeveelheid uren in de eerste plaats Het overschrijden van het aantal projecturen en de vraag wie dat moet betalen is een bron van conflicten in de IT wereld Het is wenselijk dat alle tussenresultaten door de gebruiker gedurende het traject getest kunnen worden In de definitiefase en de ontwerpfase wordt van klanten gevraagd hun eisen en wensen zo goed mogelijk te formuleren Dat is lastig om twee redenen Ten eerste hebben klanten maar een beperkte voorstelling van de on mogelijkheden van ICT Ze weten niet goed wat er kan of zou kunnen en dus weten ze ook niet goed wat ze wel of niet moeten wensen Ten tweede hebben klanten vaak maar een beperkte kennis van hun eigen bedrijfsprocessen Veel ICT projecten gaan over het automatiseren van bestaande bedrijfsprocessen bij een klant Hoewel de klant misschien al vele jaren volgens die processen werkt blijkt vaak dat hij niet goed in staat is om zijn eigen bedrijfsproces te definiëren Hij kan prima op zijn eigen manier werken maar hij kan niet zeggen welke manier dat nu precies is Deze precieze definiëring van processen is wel een voorwaarde voor het maken van software die de automatisering zal aansturen De complexiteit voor klant neemt daarbij toe als hij ook nog eens niet bestaande processen moet gaan beschrijven Vaak zie je dat er in de definitiefase een eisen en wensenlijst op tafel komt die onvolledig is In de realisatiefase maken de programmeurs de software op basis van die onvolledige lijst Wanneer de gebruiker dan de eerste versies van de nieuwe software voorgeschoteld krijgt komen er meer eisen en wensen op tafel Dat ziet er goed uit kan je het nu ook zo maken dat ik met een knopje kan inloggen zodat ik niet steeds mijn password hoef te herhalen De programmeurs verzuchten dat de klant niet weet wat ie wil De klant beroept zich op het feit dat de softwareontwikkelaars professionals zijn en eerder hadden moeten inzien dat de klant dat wilde Bij een softwareproject voor de automatische afhandeling van aanvragen voor een dienst via het web was een uitgebreid functioneel ontwerp gemaakt Lange lijsten van eisen en wensen van de klant waren opgesteld Een aantal schermontwerpen en flow charts waren toegevoegd waarna de programmeurs aan de slag konden Wellicht omdat het project onder grote tijdsdruk stond of misschien omdat de organisatie van de klant behoorlijk rommelig was bleek dat de ontwerpers een belangrijk onderdeel waren vergeten handmatig beheer De aanvragen werden door de software verwerkt Omdat het verwerken van de aanvragen automatisch zou moeten verlopen dachten de programmeurs dat er geen handmatig beheer gewenst zou zijn Die eis stond ook niet in het functioneel ontwerp Toen de software werd opgeleverd om te testen realiseerde de klant zich dat er uitzonderingen waren bij de aanvragen Sommige aanvragen mochten niet automatisch verwerkt worden maar moesten handmatig verwerkt worden De software werkte echter alleen automatisch In het watervalmodel wordt het gerealiseerde projectresultaat getest aan het einde van de realisatiefase Dat is laat in het ontwikkelingstraject In de tijd liggen er meerdere maanden soms zelfs meer dan een jaar tussen de definitiefase ontwerpfase en de realisatiefase Als er in een laat stadium fouten in het ontwerp boven water komen is het duur of soms zelfs onmogelijk om de software nog aan te passen zonder een geheel nieuw project te starten Omdat we gezien hebben dat het eigenlijk onmogelijk is alle eisen en wensen vooraf goed te definiëren zou een werkwijze wenselijk zijn waarbij het mogelijk is om tussen resultaten eerder te testen Bij de keuze voor een softwarehuis werden enkele partijen vergeleken De klant vroeg bij de concurrerende partijen wat er zoal mogelijk was De ene partij was wat terughoudend en had zijn twijfels of bepaalde klantwensen wel zonder meer uitvoerbaar waren De andere partij had een gedreven verkoper in dienst Als de klant aan de verkoper vroeg of een bepaalde wens mogelijk was belde hij met een van zijn programmeurs Kunnen wij een functionaliteit bouwen die X kan De programmeur dacht voornamelijk in termen van techniek en antwoordde daarop dat in principe alles mogelijk was De programmeur en de verkoper maakten zich beiden niet druk om de haalbaarheid in termen van projectmanagement tijd geld complexiteit risico s en dergelijke Het enthousiasme van de verkoper werkte beter dan de wat terughoudende houding van de andere partij De klant koos voor de aanbieding van de gedreven verkoper Het vers binnengehaalde project kwam vervolgens in handen van een projectleider en een groep programmeurs Na verloop van tijd bleek dat het project niet voldeed aan de wensen van de klant Dat had onder andere te maken met het feit dat de processen bij de klant veel ingewikkelder bleken dan op het eerste oog leek Bij een zwaar weer gesprek tussen beide partijen beriep de klant zich op het feit dat de verkoper had gezegd dat functionaliteit X geen enkel probleem zou zijn Cyclische projectmanagementmethodes Door bovengeschetste problematiek zijn er de afgelopen jaren andere methodes voor projectmanagement ontstaan die met name worden toegepast bij ICT ontwikkelprojecten DSDM RUP eXtreme Programming XP RAD agile projectmanagement zijn enkele van de namen van deze relatief nieuwe stromingen binnen projectmanagement McConnell 1996 Kroll 2004 Chromatic 2003 Stapleton 2002 ii iii Hoewel bovenstaande projectmanagementmethodes op aspecten van elkaar verschillen komen ze in essentie overeen Omdat de weg naar het einddoel bij ICT projecten zo onzeker is gebleken gaan deze methodes uit van het bereiken van het doel in een aantal korte cyclussen Vandaar de benaming cyclisch projectmanagement voor deze methodes Figuur 9 De activiteiten in een cyclus Bij cyclisch projectmanagement tracht men bij het projectdoel te komen middels enkele korte cycli die na elkaar plaatsvinden Elke cyclus duurt relatief kort bij voorkeur korter dan een maand Binnen een cyclus wordt een deel van het project uitgevoerd Binnen een cyclus wordt geanalyseerd ontworpen gerealiseerd en getest Dit is wezenlijk anders dan bij de watervalmethode waar die activiteiten allemaal in een eigen fase plaatsvinden Bij de watervalmethode wordt bovendien maar éénmaal gedefinieerd ontworpen gerealiseerd en getest Bij de cyclische methodes gebeurt dat vele malen na elkaar Tijdens de cycli worden verschillende onderdelen van de software gerealiseerd De cycli staan daarmee maar deels los van elkaar Nadat een cyclus is afgerond vindt evaluatie plaats Mocht het zo zijn dat door voortschrijdent inzicht er nieuwe of andere eisen aan het project zijn ontstaan dan worden de werkzaamheden van de komende cycli daarop aangepast Een cyclus begint bij het maken of bijstellen van de planning Vervolgens worden de eisen en wensen onderzocht van hetgeen dat gemaakt moet worden in deze cyclus Er wordt een ontwerp gemaakt dit ontwerp wordt geprogrammeerd en getest Vervolgens vindt evaluatie plaats en bij sommige methodes ook in gebruikname van de nieuwe software Daarna kan de volgende cyclus starten om het volgende deel van het project uit te voeren Voor een meer uitvoerige beschrijving van cyclische methodes en de verschillen tussen de methodieken zie onder andere Kroll 2004 Chromatic 2003 Stapleton 2002 De grote voordelen van het werken met een cyclische methode zijn hogere kwaliteit van het product en betere implementatie van functionaliteiten Realistischer begroting van tijd en geld Projectteam komt minder onder druk te staan Hogere kwaliteit Uit vorige hoofdstukken is gebleken dat het moeilijk of wellicht onmogelijk is om in een vroeg stadium in het project de gewenste functionaliteiten goed te bepalen In de cyclische methoden worden de gewenste functionaliteiten middels enkele korte cycli gerealiseerd Per cyclus wordt een klein deel van de gewenste functionaliteit niet alleen onderzocht maar ook ontworpen gerealiseerd eventueel geïmplementeerd én getest Met name het kort opeenvolgen van ontwerpen realiseren en testen leidt tot betere kwaliteit Het maakt dat het team in staat is aanpassingen te doen Als een ontwerp in de praktijk niet goed uitpakt wordt dit binnen het tijdvak van de cyclus duidelijk Er kan dan bijgestuurd worden Binnen deze manier van werken kan de klant dus vragen om aanpassingen Een andere reden dat cyclisch projectmanagement tot betere kwaliteit leidt is omdat er in een cyclus intensief wordt samengewerkt tussen klant ontwerpers en programmeurs Er is een multidisciplinair team dat gezamenlijk oplossingen bedenkt en uitvoert Bij de watervalmethode is de klant vooral in het begin aan het woord bij het formuleren van de eisen en wensen daarna maken ontwerpers een ontwerp en vervolgens programmeren de programmeurs de software De projectleider is de schakel tussen al die partijen en moet ervoor zorgen dat de informatie over en weer terecht komt In de praktijk betekent het bijvoorbeeld dat veel programmeurs en ontwerpers de klant nooit zien Die komt pas weer in beeld als de software af is Cyclische projectmanagement methodes zijn vooral goed voor projecten waarbij men het te bereiken doel vooraf niet goed kan vaststellen zoals creatieve projecten of onderzoeksprojecten Door te werken in een aantal cycli met een multidisciplinair team waarin de eindgebruikers ook vertegenwoordigd zijn leert het team wat nu eigenlijk echt de bedoeling is van het project en hoe dat het beste bereikt kan worden In elke cyclus zit een reflectiemoment en is er de mogelijkheid tot bijsturen Bij waterval projecten wordt vooraf een doel geformuleerd Reflectie op het oorspronkelijke doel is in mindere mate mogelijk Het oorspronkelijk geformuleerde doel wordt niet geheel bereikt En geconstateerd wordt dat zowel het oorspronkelijk geformuleerde doel als het bereikte doel helemaal niet de daadwerkelijk gewenste doelen zijn Figuur 10 Door cyclisch te werken wordt een beter resultaat bereikt Illustratie Rachèl Harmsen De laatste reden waarom een cyclische projectmethodiek tot een beter resultaat leidt is dat de klant na elke cyclus acceptatietests uitvoert Bovendien wordt de kwaliteit verder verstevigd door van meet af aan uit te gaan van tests als criterium voor goed werkende functionaliteit Programmeurs moeten daarvoor voordat ze hun code gaan schrijven zogenaamde falende tests definiëren unit tests Alleen als de code de falende test passeert is hij goed Hoe werkt testgericht werken Bij testgericht werken moet de programmeur voordat hij nieuwe code schrijft bewijzen dat er geen bugs in de nieuwe code zitten Dit doet hij door een test te bedenken die een eventuele bug aan zal wijzen falende tests voordat hij gaat coderen Bijvoorbeeld stel dat een programma gemaakt moet worden voor het berekenen van de juiste hoeveelheid wisselgeld die je moet terugkrijgen van een snoepmachine Allereerst moet er getest worden of er al een functie bestaat die wisselgeld geeft Deze functie wordt geef wisselgeld genoemd Een simpele test zal gemaakt worden en als die uitgevoerd wordt dan zal er blijken dat er nog niet een functie geef wisselgeld bestaat Wanneer de programmeur vervolgens de functie aanmaakt maar nog geen inhoud geeft zal deze test slagen De volgende stap is dat getest moet worden of de machine de juiste hoeveelheid geld teruggeeft als er iets gekocht wordt Stop 60 cent in de machine en koop een item van 50 cent De test zal niet slagen want de functie is nog leeg De programmeur zal vervolgens de code schrijven In de functie geef wisselgeld schrijft hij dat de hoeveelheid terug te geven wisselgeld de hoeveelheid geld is die er in de machine is gestopt minus de kostprijs van het gekozen snoep De test zou nu moeten slagen Enzovoort voor elk deel van de software moet vooraf een test bedacht worden voorbeeld vertaald en aangepast uit Chromatic 2003 p 27 e v Niet alleen de code moet technisch getest worden ook de functionaliteiten moeten getest worden acceptatie tests Daarvoor moet de klant voor het coderen bepalen onder welke condities de nieuw te bouwen functionaliteiten geaccepteerd gaan worden Bijvoorbeeld hoe snel een computer moet reageren op een bepaalde actie van een gebruiker Met name het vooraf aangeven onder welke condities de nieuwe functionaliteit geaccepteerd zal worden blijkt moeilijk en tijdrovend Toch is de actieve rol van klanten bij het testen zeer bepalend voor het succes van het project Realistischer begroting van tijd en geld Bij een cyclische projectmethodiek worden de te realiseren functionaliteiten niet vastgepind aan het begin van het project De beschikbare tijd wordt wel vastgelegd Afgesproken wordt welke richting het project opgaat en onderweg wordt gekeken wat echt nodig zinnig en realistisch is met betrekking tot de nieuw te maken software Bij cyclische projecten worden dus niet de te realiseren functionaliteiten als vaststaand doel beschouwd met als risico dat de benodigde uren en dus benodigd geld extreem uit de hand kunnen lopen Om dat te voorkomen wordt de beschikbare tijd als uitgangspunt genomen en wordt gaandeweg gekeken wat men op realistische wijze kan maken in de beschikbare tijd Dit is ook de reden dat cyclische projectmanagementmethodes veel vriendelijker zijn voor het projectteam Het team doet wat het kan in de gestelde tijd maar wordt niet onder druk gezet om onrealistische planningen te halen of te werken met veel te krappe begrotingen Ook het beheersen van externe leveranciers is gemakkelijker Bij de watervalmethode zit je op een gegeven moment helemaal vast aan één leverancier tot het einde van het project of die leverancier nu goed presteert of niet Bij de cyclische werkwijze is het in principe mogelijk om per cyclus of zelfs per op te leveren component afspraken te maken en desnoods te wisselen van leverancier Voorwaarden voor cyclisch projectmanagement Om cyclisch projectmanagement te kunnen toepassen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn 1 Actieve betrokkenheid van gebruikers klanten Bij cyclisch projectmanagement vindt het opstellen van eisen en wensen het ontwerpen realiseren en testen in elke cyclus plaats Dat betekent dat er veel beslissingen genomen moeten worden in een cyclus Om in staat te zijn de wensen van de klant goed te laten uitkomen in de software moet de klant actief meedoen in het projectteam Hij moet zo goed mogelijk zijn wensen uitleggen aan de programmeurs en ontwerpers Men moet denken aan wekelijkse of minimaal tweewekelijkse aanwezigheid in het projectteam Klanten houden zich binnen het project bezig met het bepalen van de gewenste functionaliteiten en de planning

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2012/01/23/waterval-versus-cyclisch-projectmanagement/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive