archive-nl.com » NL » I » ITPEDIA.NL

Total: 523

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kosten van applicatiebeheer onder de loep | Welkom op ITpedia
  meestal de opvolger van een eerdere applicatie die de bedrijfsprocessen voorheen ondersteunde En er zal ook een tijd komen dat een nu gloednieuwe applicatie als verouderd gezien zal worden Application Lifecycle Management richt zich op de opeenvolgende generaties van applicaties die een bedrijfsproces ondersteunen Wanneer de ondersteuning door een applicatie op het gewenste niveau is en de fase van verbetering in efficiency is bereikt zal periodiek een belangrijk besluit moeten worden genomen over de toekomst van de applicatie Het besluit zou kunnen zijn om de huidige ICT architectuur te continueren en slechts kleine wijzigingen aan te brengen Wanneer de basisfunctionaliteit nog steeds voldoet maar de bedrijfsprocessen een betere performance of meer flexibiliteit nodig hebben zou een migratie naar een ander platform een toepasselijke stap zijn De meest radicale stap is om de gehele applicatie te veranderen wanneer een fundamentele verandering in de bedrijfsprocessen plaatsvindt moet ook de manier waarop deze nieuwe processen ondersteund wordt door de ICT geheel opnieuw bekeken worden Binnen de levensloop van een applicatie zal na verloop van tijd het relatieve belang van bovengenoemde vier aspecten wijzigen ALM en Kostenmanagement De ICT kosten van een organisatie kunnen worden bezien als het product van enerzijds het volume aan ICT dat de organisatie verbruikt gemeten in eenheden zoals werkplekken functiepunten enz en anderzijds de kosten per eenheid De door een organisatie gekozen strategie werkt primair door in het verbruikte volume Op effectiviteit gerichte organisaties zullen additionele eenheden ICT blijven verbruiken zolang het inzetten ervan leidt tot een substantiële verbetering van het te leveren product De op innovatie gerichte organisatie verbruikt eenheden tot het moment dat een extra eenheid niet veel innovatief vermogen meer toevoegt Organisaties die zich op efficiency oriënteren verbruiken extra eenheden ICT wanneer dat per saldo direct geld oplevert grensnut Dit verschilt van de benadering bij de keuze voor effectiviteit en innovatie bij deze twee benaderingen wordt in ICT geïnvesteerd in de overtuiging dat deze strategie indirect tot geldelijk voordeel zal leiden Bij de keuze voor flexibiliteit worden ICT eenheden verbruikt tot het gewenste niveau van flexibiliteit bereikt is Dit verschilt van de benaderingen voor effectiviteit en innovatie in die zin dat het niet zinvol is extra eenheden te verbruiken teneinde extra flexibiliteit te creëren het gewenste niveau is afdoende Het ligt voor de hand dat organisaties met een effectiviteits of innovatiebenadering van de markt een hoger volume aan ICT verbruiken dan organisaties die zich op efficiency of flexibiliteit richten Dit kan belangrijk zijn bij het hanteren van benchmarks Samenvatting bedrijfskundige benadering van applicatiebeheer In onze optiek gaat een juist Application Lifecycle Management uit van de volgende omstandigheden Door een applicatie ondersteunde bedrijfsprocessen veranderen continu De dynamiek van deze veranderingen is terug te voeren op de business lifecycle De fundamentele keuzes die gemaakt moeten worden draaien om vier met elkaar deels concurrerende aspecten innovatie effectiviteit efficiëntie en flexibiliteit Een duidelijke keuze voor één dominant aspect in het bedrijfsbeleid is noodzakelijk om een succesvol ICT en ALM beleid te kunnen definiëren De gebruikersorganisatie is verantwoordelijk voor functioneel beheer de ICT organisatie voor applicatiebeheer en beide processen zijn nauw zijn met elkaar verbonden In onze visie zijn beide partijen verantwoordelijk voor het in lijn houden van het feitelijk gevoerde ICT beleid met het algemene bedrijfsbeleid Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed Application Lifecycle Management biedt een solide basis voor een succesvolle samenwerking tussen de gebruikersorganisatie en de automatiseringsorganisatie waardoor de voordelen van ICT optimaal worden benut FACTOR 2 DE INRICHTING VAN DE APPLICATIEBEHEERORGANISATIE ZELF In deze paragraaf worden de kosten van de operationele processen van applicatiebeheer in beeld gebracht en worden enkele aanbevelingen voor kostenbesparingen gedaan Deze verbeteringen die met efficiënter kennismanagement te maken hebben kunnen worden bereikt door in het strategisch ASL proces Skills Definition het belang van het aspect kenniscontinuïteit expliciet te benoemen en vervolgens vanuit het tactisch ASL proces Planning en Control dit te operationaliseren Operationele kosten van applicatiebeheer Het merendeel van de kosten die met applicatiebeheer samenhangen heeft te maken met de personele bezetting eigen en of ingehuurde medewerkers Het andere deel heeft met de faciliteiten te maken die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden De kosten van de faciliteiten worden voornamelijk beïnvloed door de keuzes die de applicatiearchitecten en ontwikkelaars hebben gemaakt Een indicatie van de verhouding tussen deze twee soorten kosten is dat de personeelskosten 70 à 80 van het geheel beslaan De inspanning van de applicatiebeheerders is voornamelijk gericht op de instandhouding en verbetering van de applicatie alsmede op ondersteuning op functioneel en technisch gebied Naast deze directe werkzaamheden zijn er ook noodzakelijke indirecte werkzaamheden om de applicatiebeheertaken goed te kunnen uitvoeren Tijdsbesteding Applicatiebeheer Een van de belangrijkste activiteiten in deze categorie betreft het opbouwen en instandhouden van de benodigde kennis van de applicatie De hoeveelheid benodigde kennis wordt hierbij beschouwd als een gegeven dit is immers voornamelijk door applicatiearchitectuur en ontwikkeling bepaald waar het nu om gaat is de efficiency waarmee het kennismanagement wordt uitgevoerd Van de totale inspanning voor applicatiebeheer wordt afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden 15 tot 50 besteed aan het opdoen van voldoende kennis om in staat te zijn de werkzaamheden uit te voeren Dit percentage is het hoogste bij grote applicaties met relatief weinig incidenten wijzigingen en ondersteuningsvragen De voornaamste factor die de omvang van deze kosten bepaalt is de frequentie van vervanging van personeel Vaak vindt vervanging plaats op verzoek van de medewerker zelf Dit gebeurt meestal omdat de medewerker het niet meer naar zijn zin heeft Hij is toe aan iets anders Het is algemeen aanvaard dat er verschillen zijn tussen de stereotiepe ontwikkelaar en de stereotiepe beheerder De ontwikkelaar wordt primair door creativiteit gedreven de beheerder meer door verantwoordelijkheid Wanneer applicatiebeheeropdrachten met stereotiepe ontwikkelaars worden bemand zal er vaker sprake zijn van vervanging dan wanneer op beheerderskwaliteiten is geselecteerd Bij vervanging van een teamlid begint de kennisoverdracht met een korte periode voor uitleg door ervaren teamleden en het bestuderen van de applicatie inclusief documentatie en de broncode Deze periode duurt een paar dagen en wordt gevolgd door een lange periode

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/03/02/kosten-van-applicatiebeheer-onder-de-loep/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • Application Lifecycle Management | Welkom op ITpedia
  prijsniveau dit rechtvaardigt hogere ICT kosten Een variant gebaseerd op efficiëntie zou uitmonden in een situatie waarin het functioneel applicatiebeheer aan de gebruikers steeds nee verkoopt tenzij er een kostenvoordeel te behalen valt En van de technisch applicatiebeheerders wordt verwacht dat zij eventueel concessies in de functionaliteit van gevraagde oplossingen voorstellen indien dit aanzienlijk in de kosten scheelt Varianten voor innovatie en flexibiliteit zijn er natuurlijk ook Welke keuze er ook gemaakt wordt het is essentieel dat de relevante ICT disciplines in bovenstaande voorbeelden gaat het om de functioneel applicatiebeheerder en de technisch applicatiebeheerder zich richten op het bedrijfsbeleid en dat zij dit in de uitvoering van hun activiteiten doorvoeren Application Lifecycle Management De focus van het Application Lifecycle Management ALM is niet beperkt tot de levenscyclus van slechts één applicatie Een recent gebouwde applicatie is meestal de opvolger van een eerdere applicatie die de bedrijfsprocessen voorheen ondersteunde En er zal ook een tijd komen dat een nu gloednieuwe applicatie als verouderd gezien zal worden Application Lifecycle Management richt zich op de opeenvolgende generaties van applicaties die een bedrijfsproces ondersteunen Wanneer de ondersteuning door een applicatie op het gewenste niveau is en de fase van verbetering in efficiency is bereikt zal periodiek een belangrijk besluit moeten worden genomen over de toekomst van de applicatie Het besluit zou kunnen zijn om de huidige ICT architectuur te continueren en slechts kleine wijzigingen aan te brengen Wanneer de basisfunctionaliteit nog steeds voldoet maar de bedrijfsprocessen een betere performance of meer flexibiliteit nodig hebben zou een migratie naar een ander platform een toepasselijke stap zijn De meest radicale stap is om de gehele applicatie te veranderen wanneer een fundamentele verandering in de bedrijfsprocessen plaatsvindt moet ook de manier waarop deze nieuwe processen ondersteund wordt door de ICT geheel opnieuw bekeken worden Binnen de levensloop van een applicatie zal na verloop van tijd het relatieve belang van bovengenoemde vier aspecten wijzigen ALM en Kostenmanagement De ICT kosten van een organisatie kunnen worden bezien als het product van enerzijds het volume aan ICT dat de organisatie verbruikt gemeten in eenheden zoals werkplekken functiepunten enz en anderzijds de kosten per eenheid De door een organisatie gekozen strategie werkt primair door in het verbruikte volume Op effectiviteit gerichte organisaties zullen additionele eenheden ICT blijven verbruiken zolang het inzetten ervan leidt tot een substantiële verbetering van het te leveren product De op innovatie gerichte organisatie verbruikt eenheden tot het moment dat een extra eenheid niet veel innovatief vermogen meer toevoegt Organisaties die zich op efficiency oriënteren verbruiken extra eenheden ICT wanneer dat per saldo direct geld oplevert grensnut Dit verschilt van de benadering bij de keuze voor effectiviteit en innovatie bij deze twee benaderingen wordt in ICT geïnvesteerd in de overtuiging dat deze strategie indirect tot geldelijk voordeel zal leiden Bij de keuze voor flexibiliteit worden ICT eenheden verbruikt tot het gewenste niveau van flexibiliteit bereikt is Dit verschilt van de benaderingen voor effectiviteit en innovatie in die zin dat het niet zinvol is extra eenheden te verbruiken teneinde extra flexibiliteit te creëren het gewenste niveau is afdoende Het ligt voor de hand dat organisaties met een effectiviteits of innovatiebenadering van de markt een hoger volume aan ICT verbruiken dan organisaties die zich op efficiency of flexibiliteit richten Dit kan belangrijk zijn bij het hanteren van benchmarks Samenvatting bedrijfskundige benadering van applicatiebeheer In onze optiek gaat een juist Application Lifecycle Management uit van de volgende omstandigheden Door een applicatie ondersteunde bedrijfsprocessen veranderen continu De dynamiek van deze veranderingen is terug te voeren op de business lifecycle De fundamentele keuzes die gemaakt moeten worden draaien om vier met elkaar deels concurrerende aspecten innovatie effectiviteit efficiëntie en flexibiliteit Een duidelijke keuze voor één dominant aspect in het bedrijfsbeleid is noodzakelijk om een succesvol ICT en ALM beleid te kunnen definiëren De gebruikersorganisatie is verantwoordelijk voor functioneel beheer de ICT organisatie voor applicatiebeheer en beide processen zijn nauw zijn met elkaar verbonden In onze visie zijn beide partijen verantwoordelijk voor het in lijn houden van het feitelijk gevoerde ICT beleid met het algemene bedrijfsbeleid Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed Application Lifecycle Management biedt een solide basis voor een succesvolle samenwerking tussen de gebruikersorganisatie en de automatiseringsorganisatie waardoor de voordelen van ICT optimaal worden benut FACTOR 2 DE INRICHTING VAN DE APPLICATIEBEHEERORGANISATIE ZELF In deze paragraaf worden de kosten van de operationele processen van applicatiebeheer in beeld gebracht en worden enkele aanbevelingen voor kostenbesparingen gedaan Deze verbeteringen die met efficiënter kennismanagement te maken hebben kunnen worden bereikt door in het strategisch ASL proces Skills Definition het belang van het aspect kenniscontinuïteit expliciet te benoemen en vervolgens vanuit het tactisch ASL proces Planning en Control dit te operationaliseren Operationele kosten van applicatiebeheer Het merendeel van de kosten die met applicatiebeheer samenhangen heeft te maken met de personele bezetting eigen en of ingehuurde medewerkers Het andere deel heeft met de faciliteiten te maken die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden De kosten van de faciliteiten worden voornamelijk beïnvloed door de keuzes die de applicatiearchitecten en ontwikkelaars hebben gemaakt Een indicatie van de verhouding tussen deze twee soorten kosten is dat de personeelskosten 70 à 80 van het geheel beslaan De inspanning van de applicatiebeheerders is voornamelijk gericht op de instandhouding en verbetering van de applicatie alsmede op ondersteuning op functioneel en technisch gebied Naast deze directe werkzaamheden zijn er ook noodzakelijke indirecte werkzaamheden om de applicatiebeheertaken goed te kunnen uitvoeren Tijdsbesteding Applicatiebeheer Een van de belangrijkste activiteiten in deze categorie betreft het opbouwen en instandhouden van de benodigde kennis van de applicatie De hoeveelheid benodigde kennis wordt hierbij beschouwd als een gegeven dit is immers voornamelijk door applicatiearchitectuur en ontwikkeling bepaald waar het nu om gaat is de efficiency waarmee het kennismanagement wordt uitgevoerd Van de totale inspanning voor applicatiebeheer wordt afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden 15 tot 50 besteed aan het opdoen van voldoende kennis om in staat te zijn de werkzaamheden uit te voeren Dit percentage is het hoogste bij grote applicaties met relatief weinig incidenten wijzigingen en

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/application-lifecycle-management/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Derde generatie applicatiebeheer | Welkom op ITpedia
  daarvoor Stukje bij beetje werden de ICT afdelingen beter maar vaak nog steeds niet goed genoeg aangestuurd Actuele ontwikkelingen Hoewel wij in de eerste vier decennia veel verandering hebben gezien lijken de ontwikkelingen van de laatste tijd een nieuwe fase in te luiden Met de doorbraak van internet is er vrijwel alle benodigde informatie in de basis beschikbaar De kunst nu is om nuttige combinaties van informatiebronnen te maken Wie dit kan heeft een voorsprong op zijn concurrenten Ontwikkelingen op het gebied van hardware Na de eeuwwisseling de internet bubble en de economische malaise begon er weer een fase van groei Moore s Law gold nog steeds chips werden steeds kleiner en sneller en goedkoper en de netwerken breder en mobieler Als de huidige fase van mobiele netwerken vergelijkbaar is met de krakende inbelvoorzieningen van tien of vijftien jaar gelden dan staat ons heel wat te wachten Mobile devices brengen nieuwe mogelijkheden met zich mee Vaak wordt positioneringstechnologie ingezet Op den duur zullen niet alleen de meeste mensen via internet aan elkaar gekoppeld zijn maar ook dingen zoals auto s en huishoudelijk apparatuur Zoals altijd zullen er zowel goede als kwade toepassingen zijn Global terrorisme heeft immers een investering in security met zich meegebracht Privacy is belangrijker geworden Ontwikkelingen op het gebied van software In de wereld van applicaties is er ook wat gaande Neem bijvoorbeeld Service Oriented Architecture SOA biedt de belofte van flexibiliteit integratie en lagere kosten maar het is wel complex SOA introduceert een aantal nieuwe componenten Service Oriented Architecture de principes en richtlijnen voor inrichtingen en gebruik van deze benadering de Service Oriented Infrastructure Enterprise Services Bus Message Broker Service Registry Repository die de koppeling van Services mogelijk maakt de individuele Services zelf de Service Oriented Application een andere SOA waarin de logica van combineren van services geprogrammeerd zit SOA is gebaseerd op de stokoude principes van loose coupling and tight binding maar wordt nu ondersteund door nieuwe technologie Het geeft veel te bieden maar brengt een stevige uitdaging op het gebied van IT governance met zich mee De vraag wie waarvoor verantwoordelijk is technische maar juist ook functioneel staat hier centraal Wie steekt zijn vinger op en kan de consequenties dragen Andere uitdagingen voor de applicatiebeheerder zijn Standaardpakketten en massa maatwerk in plaats van traditionele maatwerkoplossingen Ontwikkeling en onderhoud in lagelonenlanden offshore en nearshore Applicaties en componenten die door Open Source Communities worden geleverd en met een beetje geluk ook nog ondersteund Software as a Service SaaS Web 2 0 waarbij de internetgebruiker niet meer consument van informatie is maar ook producent Data is the new Intel Inside wie de data heeft kan er geld mee verdienen Ontwikkelingen op het gebied van de business Internet heeft onze wereld veranderd Anders dan vroeger toen wij als individuen te weinig informatie hadden ervaren wij nu een information overload Desondanks hebben wij dankzij meer informatie ook meer macht en dit geeft het bedrijfsleven en de overheid een uitdaging Hoe om te gaan met consumenten en burgers die beter geïnformeerd zijn meer macht hebben een andere loyaliteit vertonen veeleisender zijn In marketing is er een verschuiving van tientallen marketen van miljoenen mensen naar miljoenen markten van tientallen mensen Organisaties moeten zich dus meer op wensen van kleinere groepen en individuen richten Handiger gebruik van informatiesystemen kan helpen om mensen aan organisaties te binden We gebruiken de technologie steeds meer om relaties aan te gaan en te onderhouden Zakelijk en privé Slechts tien jaar gelden had een minderheid van de populatie een mobiele telefoon nu doe je als tienjarige zonder mobieltje niet mee SMS MSN MySpace Hyves Second Life het elektronische is in de hedendaagse Maslow piramide duidelijk herkenbaar In 2006 kwamen 80 van de huwelijken in de Verenigde Staten tot stand dankzij internet De auteur voegt het aspect Engagement aan ICT toe ICET Vanuit bedrijfskundig optiek appelleert dit aan de noodzaak om in een sterk concurrerende wereld mensen te binden aan de organisatie 2005 2020 Derde generatie applicatiebeheer inhoudelijk integrerend in de ICET fase De hierboven geschetste ontwikkelingen op het gebied van hardware software en de business hebben invloed op het beheren van applicaties De business wordt geconfronteerd met toenemende concurrentie en vraagt inzet van ICT als onderscheidend middel Ontwikkelingen op het gebied van hardware maken het mogelijk om over landsgrenzen heen mensen en systemen aan elkaar te koppelen Dit creëert een veelbelovend applicatielandschap maar brengt een flinke uitdaging voor de applicatiebeheerder met zich mee Vroeger kon je applicaties duidelijk aanwijzen Ze bevonden zich in de ICT afdeling en de ICT afdeling ging erover Nu zijn de grenzen veel meer diffuus We gebruiken pakketten componenten en services van derden Met deze partijen hebben we wel afspraken gemaakt maar het is daarmee erg complex geworden Zowel het aantal partijen als het aantal componenten waaruit een applicatie ontstaat is sterk toegenomen En wie overziet het geheel Wie durft zijn vinger op te steken en verantwoordelijkheid voor de werking van zulke complexe constructies op zich te nemen Of is het geen finger raising maar finger pointing Dit is de uitdaging voor de derde generatie applicatiebeheerder het inhoudelijk overzien en beheersen van de complexiteit waarbij derden steeds vaker de feitelijke aanpassing van onderdelen van applicatie zullen doen Deze partijen hebben echter weinig inhoudelijk besef van de locale context waarin hun schakel een onmisbare rol speelt Laat staan dat ze daarvoor verantwoordelijk of aansprakelijk zijn Inrichting derde generatie applicatiebeheer Bij het inrichten van een applicatiebeheerorganisatie die toekomstvast is moet rekening worden gehouden met een aantal aspecten Dit zijn De complexiteit van het applicatielandschap en de relatie met de onderliggende infrastructuur bijvoorbeeld een Enterprise Service Bus De vele partijen die hierbij een rol vervullen en het governance model wie is waarvoor verantwoordelijk De extra complexiteit die ontstaat wanneer componenten van buiten de eigen organisatie worden betrokken Bij het beheren en onderhouden van composiete applicaties is het essentieel zicht te hebben op de diversiteit van componenten Ook moet geregeld worden dat voor elke component het beheer is geregeld In een SOA omgeving betekent dit dat voor

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/02/14/derde-generatie-applicatiebeheer/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Beheerkosten en -baten in de greep | Welkom op ITpedia
  op de totstandkoming van nieuwe informatiesystemen en welk deel op het beheer ervan 1b Is het beheerdeel groter dan gelijk aan of kleiner dan tien jaar geleden 2a Welke deel van uw IT kosten heeft betrekking op de infrastructuur bestaande uit technische voorzieningen apparatuur systeemprogrammatuur tot en met generieke kantoorapplicaties en welk deel op applicaties 2b Is het applicatiedeel groter dan gelijk aan of kleiner dan tien jaar geleden Bij de eerste vraag liggen de antwoorden van de IT managers dicht bij elkaar tussen de 70 en 80 van hun IT kosten wordt aan beheer besteed Ook is er consensus over het feit dat er nu verhoudingsgewijs meer aan beheer wordt besteed dan vroeger De antwoorden op de vraag hoe de kosten tussen infrastructuur en applicaties zijn verdeeld vallen in een breder spectrum tussen 25 en 55 wordt aan applicaties toegerekend Maar er was wel consensus over de toename van applicatiegerelateerde kosten ten opzichte van vroeger zie figuur 1 de pijlen geven aan in welke richting de cijfers zich bewegen Dit betekent uitgaande van gemiddelden van 75 beheerkosten en 40 applicatiekosten dat 30 van alle IT kosten aan beheer van applicaties wordt besteed 40 van 75 dat is meer dan tien jaar geleden Dit rechtvaardigt te onderzoeken waar en hoe kosten van beheer kunnen worden verlaagd ECONOMISCHE ASPECTEN Wat zijn de verschillende soorten economisspecten en welke zijn bij beheer van applicaties van belang In de economische wetenschap wordt langs twee lijnen naar economische aspecten gekeken enerzijds baten en lasten anderzijds financieel en niet financieel Kijkend vanuit het financiële perspectief dan gaat het over opbrengsten en kosten die tezamen het resultaat dus winst of verlies bepalen Ook wordt naar de verandering in liquiditeit gekeken dat wil zeggen de ontvangsten minus de uitgaven Aan de niet financiële kant wordt gesproken over een bijdrage die positief of negatief kan zijn Bij het bepalen van de economische aspecten die van belang zijn bij het beheren van applicaties is het belangrijk eerst vast te stellen vanuit welk oogpunt hiernaar moet worden gekeken Dit is nadrukkelijk niet vanuit een IT afdeling maar vanuit de onderneming die ondersteund wordt met informatiesystemen en de daarmee samenhangende diensten Het is de onderneming die kosten maakt en opbrengsten incasseert Het is ondoenlijk en onzinnig om de opbrengsten bijvoorbeeld naar applicatiebeheer door te vertalen in termen van deze opbrengsten zijn voor 23 de verdienste van applicatiebeheer Wel kan worden vastgesteld dat kosten worden gemaakt voor het uitvoeren van applicatiebeheer dat er ook feitelijke uitgaven zijn en dat applicatiebeheer in een bepaalde mate een bijdrage levert aan de bedrijfsprocessen Positieve bijdragen aan het bedrijfsresultaat die mogen worden verwacht van het professioneel beheren van applicaties zijn bijvoorbeeld meer zekerheid ten aanzien van de productiviteit van de bedrijfsvoering en een bijdrage aan de verbetering van de efficiëntie de effectiviteit het innovatief vermogen of de flexibiliteit van de bedrijfsvoering Drift 2002 Bij een onderneming die efficiëntie als dominante marktbenadering gekozen heeft die zich dus profileert als specialist in producten en diensten die in Consumentenbond termen

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/02/11/beheerkosten-en-baten-in-de-greep/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Applicatieonderhoud in de schijnwerpers | Welkom op ITpedia
  op na de bouw van applicaties dus aan beheer Toch worden deze onderhoudskosten grotendeels bepaald door factoren buiten de invloed van de onderhoudsfunctie De voornaamste factoren die substantiële gevolgen voor de onderhoudskosten hebben zijn te vinden in de wijze waarop een applicatie wordt gebouwd het aantal wijzigingen daarop de keuze voor een applicatie in relatie tot de andere applicaties applicatieportefeuille en de effectiviteit van de samenwerking tussen applicatieontwikkeling applicatiebeheer waaronder onderhoud valt technisch beheer functioneel beheer en de bedrijfsvoering Deze relativering pleit voor een adequate en integrale inrichting van de processen Daarbij moeten de inhoudelijke keuzes worden gemaakt voor functionaliteit die de bedrijfsdoelstellingen ondersteunt waaronder kostenbesparingsdoelstellingen Dit kunnen bezuinigingen op de ict kosten zijn maar ook besparingen op de niet ict kosten met inzet van ict Verder moet worden gestuurd op drie zaken effectiviteit en kosten van de applicatieportefeuille gevolgen van nieuwbouw voor kosten van onderhoud en samenwerking tussen ict functies en de bedrijfsvoering Dit alles plaatst kostenbesparing van applicatiebeheer in een groter geheel van kostenbesparende maatregelen Anders is het risico reëel dat grote inefficiënties elders de besparing vanuit applicatiebeheer teniet doen Professionalisering Bovenstaand pleidooi voor goed ingerichte processen brengt me bij professionalisering Er is veel aan professionalisering gebeurd In de jaren tachtig was er vooral aandacht voor softwareontwikkeling Daarna was technisch beheer aan de buurt Nu wordt applicatiebeheer ter hand genomen ASL Application Services Library de Itil voor applicatiebeheer speelt op deze behoefte in Opmerkelijk is de snelheid waarmee deze leveranciersonafhankelijke aanpak wordt geaccepteerd Dit is kenmerkend voor de pragmatiek van applicatiebeheerders ASL is gebaseerd op best practices en dat herkennen ze meteen Ja klopt wel een beetje zeggen ze Iemand heeft de moeite genomen om op te schrijven hoe ik werk Daaraan is aandacht voor de richtinggevende beheerprocessen toegevoegd Hieraan ontleent ASL een deel van zijn meerwaarde voor de informatievoorziening van zowel de gebruikersorganisatie als de applicatiebeheerorganisatie zelf Vanuit de bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigd door functioneel beheer wordt richting aan de informatievoorziening gegeven maar ASL creëert een moment om het met zijn allen over de toekomst te hebben Je zou verwachten dat dit initiatief vanuit functioneel beheer komt maar de professionalisering daarvan staat bij de meeste bedrijven niet eens op de agenda Dat is een gemiste kans want als er één ict functie is die de sleutel heeft waarmee de waarde van ict voor de bedrijfsactiviteiten valt te ontsluiten is dat functioneel beheer wel Een voorbeeld van waar deze waarde te vinden valt is applicatie portfolio management Dit is gericht op sturing van de effectiviteit en tegenwoordig vooral de kosten van de applicatieportefeuille Dit is zowel top als teamsport Topsport omdat het mede door de recessie cruciaal is voor bedrijven Omdat je het niet alleen vanuit applicatiebeheer kunt doen is het teamsport met de andere beheerdisciplines functioneel en technisch beheer Functioneel beheer als intermediair tussen de bedrijfsvoering en de ict is aanvoerder Het is prima dat applicatiebeheer hierin het initiatief neemt maar de kunst is om functioneel beheer te laten sturen ieder zijn rol Meestal wordt in professionalisering geïnvesteerd vanwege

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/02/06/applicatieonderhoud-in-de-schijnwerpers/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • ITIL v3 en ASL, een Latrelatie | Welkom op ITpedia
  ITIL centraal Een dienst wordt opgebouwd uit dienstverlening rondom producten die door interne en externe partijen buiten het gebied van servicemanagement worden aangeleverd ITIL v3 vertelt in vijf boeken dat je moet nadenken over welke diensten je wilt aanbieden Service Strategy dan een nieuwe dienst moet ontwerpen Service Design vervolgens ervoor moet zorgen dat de nieuwe dienst in gebruik kan worden genomen Service Transition en dan ook nog eens de dienst goed moet uitvoeren Service Operation Ten slotte is het belangrijk dat je regelmatig aandacht besteed aan het vernieuwen verbeteren van je diensten Continual Service Improvement De vijf boeken komen overeen met de vijf fasen in de levenscyclus van een dienst De oude bekende ITIL Service Support en Service Delivery processen uit versie 2 zijn zo goed mogelijk verdeeld over deze nieuwe boeken maar enkele processen komen in meerdere boeken aan de orde omdat ze zowel tactische als operationele elementen bevatten Voorbeelden hiervan zijn Capacity Management en Availability Management Het aantal processen in ITIL is sterk uitgebreid Er zijn er nu ongeveer 25 ongeveer omdat bepaalde processen niet consistent als proces worden gedefinieerd zoals Demand Management en Service Measurement ITIL v2 bevat 10 processen Het is goed om te beseffen dat ITIL niet alleen processen gebruikt om servicemanagement te beschrijven Aanvullend daarop tref je activiteiten functies principes enzovoorts die het beeld completeren Door alleen op de processen te focussen krijg je dus een gedeeltelijk beeld ITIL over applicatiebeheer In ITIL v3 wordt de wereld van applicaties opgedeeld in Application Management en Application Development Application Management heeft vooral het karakter van het monitoren en managen van applicaties die in beheer zijn Ook borgt Application Management dat applicaties die door Application Development worden gebouwd nieuwbouw of verbouwd onderhoud aan eisen vanuit servicemanagement voldoen Dit gebeurt door vooraf eisen aan Application Development te stellen deel te nemen aan de vervaardiging van releases en betrokken te worden bij de acceptatie ervan Hiermee wijkt ITIL v3 af van ITIL v2 waarin Application Management werd beschreven als een superset van Application Development en Service Management Deze afbakening wijkt ook af van de definitie van applicatiebeheer in de context van het drieluik van Looijen functioneel beheer applicatiebeheer en technisch beheer Waar in applicatiebeheer volgens Looijen en ASL onderhoud een prominente plaats inneemt zit onderhoud bij ITIL in Application Development Samen met nieuwbouw dus Voor het goed interpreteren van ITIL v3 vanuit het applicatiedomein is het essentieel om dit te weten In het Service Design boek wordt het meeste beschreven over applicatiemanagement gerelateerde activiteiten Application Management wordt gezien als een Function oftewel een functionele eenheid die applicaties beheert net als Technical Management binnen ITIL de Infrastructuren beheert Application Management is verantwoordelijk voor het management van applicaties gedurende hun levenscyclus De Application Management functie ondersteunt en onderhoudt de operationele applicaties en speelt een belangrijke rol in het ontwerpen testen en verbeteren van applicaties die deel uitmaken van de IT diensten Application Management is over het algemeen verdeeld over verschillende afdelingen gebaseerd op de applicatieportfolio van de organisatie waardoor je

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/02/05/itil-v3-en-asl-een-latrelatie/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Availability Management | Welkom op ITpedia
  internet kosten kwaliteit Management methodologie outsoursing project projectfasering projectmanagement SEO Sociale software social media uitbesteden web 2 0 websites WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better ITIL v3 en ASL een Latrelatie Samenvatting van volledige publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation In de nieuwe versie van ITIL is vrij veel veranderd Aspecten van applicatiebeheer komen in alle vijf kernboeken voor en de raakvlakken met ASL lijken nadrukkelijker aanwezig dan in de vorige versie Toch zijn er op diverse gebieden verschillende opvattingen binnen ITIL en ASL over wat applicatiebeheer is en hoe dat wordt ingevuld Dit artikel schetst de voornaamste overeenkomsten en verschillen tussen ITIL v3 en ASL ITIL v3 Voorafgaand aan de uitleg over de plaats van applicatiebeheer binnen ITIL v3 geven we in het kort aan wat ITIL v3 inhoudt en noemen we wat opvallende zaken ITIL v3 in hoofdlijnen ITIL biedt richtlijnen voor het inrichten van processen voor servicemanagement Eigenlijk voor het inrichten van nieuwe IT diensten het begrip service staat in ITIL centraal Een dienst wordt opgebouwd uit dienstverlening rondom producten die door interne en externe partijen buiten het gebied van servicemanagement worden aangeleverd ITIL v3 vertelt in vijf boeken dat je moet nadenken over welke diensten je wilt aanbieden Service Strategy dan een nieuwe dienst moet ontwerpen Service Design vervolgens ervoor moet zorgen dat de nieuwe dienst in gebruik kan worden genomen Service Transition en dan ook nog eens de dienst goed moet uitvoeren Service Operation Ten slotte is het belangrijk dat je regelmatig aandacht besteed aan het vernieuwen verbeteren van je diensten Continual Service Improvement De vijf boeken komen overeen met de vijf fasen in de levenscyclus van een dienst De oude bekende ITIL Service Support en Service Delivery processen uit versie 2 zijn zo goed mogelijk verdeeld over deze nieuwe boeken maar enkele processen komen in meerdere boeken aan de orde omdat ze zowel tactische als operationele elementen bevatten Voorbeelden hiervan zijn Capacity Management en Availability Management Het aantal processen in ITIL is sterk uitgebreid Er zijn er nu ongeveer 25 ongeveer omdat bepaalde processen niet consistent als proces worden gedefinieerd zoals Demand Management en Service Measurement ITIL v2 bevat 10 processen Het is goed om te beseffen dat ITIL niet alleen processen gebruikt om servicemanagement te beschrijven Aanvullend daarop tref je activiteiten functies principes enzovoorts die het beeld completeren Door alleen op de processen te focussen krijg je dus een gedeeltelijk beeld ITIL over applicatiebeheer In ITIL v3 wordt de wereld van applicaties opgedeeld in Application Management en Application Development Application Management heeft vooral het karakter van het monitoren en managen van applicaties die in beheer zijn Ook borgt Application Management dat applicaties die door Application Development worden gebouwd nieuwbouw of verbouwd onderhoud aan eisen vanuit servicemanagement voldoen Dit gebeurt door vooraf eisen aan Application Development te stellen deel te nemen aan de vervaardiging van releases en betrokken te worden bij de acceptatie ervan Hiermee wijkt ITIL v3 af van ITIL

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/availability-management/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Looijen | Welkom op ITpedia
  kosten kwaliteit Management methodologie outsoursing project projectfasering projectmanagement SEO Sociale software social media uitbesteden web 2 0 websites WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better ITIL v3 en ASL een Latrelatie Samenvatting van volledige publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation In de nieuwe versie van ITIL is vrij veel veranderd Aspecten van applicatiebeheer komen in alle vijf kernboeken voor en de raakvlakken met ASL lijken nadrukkelijker aanwezig dan in de vorige versie Toch zijn er op diverse gebieden verschillende opvattingen binnen ITIL en ASL over wat applicatiebeheer is en hoe dat wordt ingevuld Dit artikel schetst de voornaamste overeenkomsten en verschillen tussen ITIL v3 en ASL ITIL v3 Voorafgaand aan de uitleg over de plaats van applicatiebeheer binnen ITIL v3 geven we in het kort aan wat ITIL v3 inhoudt en noemen we wat opvallende zaken ITIL v3 in hoofdlijnen ITIL biedt richtlijnen voor het inrichten van processen voor servicemanagement Eigenlijk voor het inrichten van nieuwe IT diensten het begrip service staat in ITIL centraal Een dienst wordt opgebouwd uit dienstverlening rondom producten die door interne en externe partijen buiten het gebied van servicemanagement worden aangeleverd ITIL v3 vertelt in vijf boeken dat je moet nadenken over welke diensten je wilt aanbieden Service Strategy dan een nieuwe dienst moet ontwerpen Service Design vervolgens ervoor moet zorgen dat de nieuwe dienst in gebruik kan worden genomen Service Transition en dan ook nog eens de dienst goed moet uitvoeren Service Operation Ten slotte is het belangrijk dat je regelmatig aandacht besteed aan het vernieuwen verbeteren van je diensten Continual Service Improvement De vijf boeken komen overeen met de vijf fasen in de levenscyclus van een dienst De oude bekende ITIL Service Support en Service Delivery processen uit versie 2 zijn zo goed mogelijk verdeeld over deze nieuwe boeken maar enkele processen komen in meerdere boeken aan de orde omdat ze zowel tactische als operationele elementen bevatten Voorbeelden hiervan zijn Capacity Management en Availability Management Het aantal processen in ITIL is sterk uitgebreid Er zijn er nu ongeveer 25 ongeveer omdat bepaalde processen niet consistent als proces worden gedefinieerd zoals Demand Management en Service Measurement ITIL v2 bevat 10 processen Het is goed om te beseffen dat ITIL niet alleen processen gebruikt om servicemanagement te beschrijven Aanvullend daarop tref je activiteiten functies principes enzovoorts die het beeld completeren Door alleen op de processen te focussen krijg je dus een gedeeltelijk beeld ITIL over applicatiebeheer In ITIL v3 wordt de wereld van applicaties opgedeeld in Application Management en Application Development Application Management heeft vooral het karakter van het monitoren en managen van applicaties die in beheer zijn Ook borgt Application Management dat applicaties die door Application Development worden gebouwd nieuwbouw of verbouwd onderhoud aan eisen vanuit servicemanagement voldoen Dit gebeurt door vooraf eisen aan Application Development te stellen deel te nemen aan de vervaardiging van releases en betrokken te worden bij de acceptatie ervan Hiermee wijkt ITIL v3 af van ITIL v2

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/looijen/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive