archive-nl.com » NL » I » ITPEDIA.NL

Total: 523

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Het Project evaluatieformulier | Welkom op ITpedia
  aan het werk 5 december 2014 Vier organisaties die de networked economy begrijpen 5 december 2014 ICTWaarborg stelt inkoopvoorwaarden ICT bedrijven op 5 december 2014 Fujitsu ontwikkelt slimme kleine krachtige RFID tag 5 december 2014 IBM hokt nu ook met Docker 5 december 2014 Exchange Server patch alsnog onderdeel Patch Tuesday 5 december 2014 Google project Loon blijkt hoogvlieger 5 december 2014 Sinterklaas koopt veel meer online 5 december 2014 Sonylek gegevens 47 000 werknemers les voor elk bedrijf 5 december 2014 Toegang Inloggen RSS Feed Aanvullingen RSS Het Project evaluatieformulier D m v een projectevaluatie onder alle betrokken gebruikers is te achterhalen waar er tijdens het project fouten gemaakt zijn Van de analyse van deze fouten is te leren hoe verbeteringen voor een volgend project kunnen worden doorgevoerd D m v een formulier is op eenduidige en eenvoudige wijze inzicht te krijgen over het verloop van het project Duidelijk dient wel te zijn dat het project wordt ge evalueerd en niet het informatiesysteem dat door het project tot stand is gekomen De projecte valuatie kan maar op één moment plaatsvinden namelijk vrijwel direct na het afronden van het project Een systeemevaluatie kan op elk gewenst moment tijdens het gebruik van het informatiesysteem plaatsvinden Het verdient aanbeveling om regelmatig een systeemevaluatie uit te voeren zodat bekend is hoe het systeem door de gebruiker wordt ervaren Voor wat betreft de projectevaluatie kunnen de volgende gegevens op het formulier worden aangegeven Project Er dient te worden aangegeven welk project ge evalueerd wordt De evaluatieformulieren van de betrokkenen worden verzameld en ge analyseerd waarna rapportage over de evaluatie kan plaatsvinden Aanvangdatum Datum waarop de evaluatie start Vooraf dient een periode te worden afgesproken waarbinnen de evaluatie moet plaatsvinden zodat het evaluatierapport tijdig kan worden afgerond en aan de aanpassingen van het systeem begonnen kan worden Einddatum Datum waarop de evaluatie is afgerond Onderdeel Bij grotere projecten worden vaak werkgroepen ingesteld Leden van zo n werkgroep kunnen vaak alleen maar oordelen over het projectonderdeel waarvan zij deel hebben uitgemaakt In dit vak is aan te geven welk onderdeel dat was Gebruiker Naam van de medewerker die het evaluatieformulier invult Contactpersoon Naam van de medewerker die als contactpersoon bij deze evaluatie optreedt Beoordeling Alle onder beoordeling gestelde vragen dienen te worden beantwoord Antwoord De beantwoording kan plaatsvinden door ja of nee te omcirkelen in deze kolom Toelichting In de kolom toelichting wordt door middel van het omcirkelen van ja of nee aangegeven of het antwoord op deze vraag nader wordt toegelicht Toelichting op beoordeling De antwoorden op de vragen kunnen in dit vak nader worden toegelicht als dat nodig is Met name als het antwoord negatief uitvalt is het wenselijk om een nadere toelichting te geven Deze bij deze toelicht dient dan naar de vraag te worden verwezen Het is mogelijk dat dit vak onvoldoende ruimte biedt voor de toelichting die men wil geven In dat geval zal naar een bijlage moeten worden uitgewe ken Daarbij moet de verwijzing niet worden vergeten Opmerkingen opgenomen in

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/01/03/het-project-evaluatieformier/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • Het autorisatieformulier | Welkom op ITpedia
  behulp van een algemeen autorisatieformulier kunnen nieuwe gebruikers aan een informatiesysteem worden toegevoegd Bij de uitgifte van autorisaties zijn er een aantal zaken die in de gaten moeten worden gehouden In de eerste plaats is het zo dat de gebruiker geautoriseerd wordt om een bepaalde taak uit te voeren de rechten die hij daarvoor binnen een systeem krijgt dienen slechts als hulpmiddel In de tweede plaats dient bekend te zijn welke autorisaties een gebruiker al heeft zodat gecontroleerd kan worden of de regels van functiescheiding goed worden toegepast Het zou immers erg vervelend zijn als gebruikers in staat blijken fraude te plegen dankzij het feit dat ze daarvoor voldoende rechten hebben Naast dit formulier bestaat er binnen de organisatie een parafenlijst met de parafen van alle medewerkers Tevens is op dit formulier aangegeven waarvoor deze medewerkers geautoriseerd zijn Zodoende kan iedere medewerker controleren of de autorisatie wel terecht is of dat de medewerker wel bevoegd is om een bepaalde aanvraag uit te voeren De volgende onderdelen op het Autorisatieformulier Gebruiker worden nader toegelicht Aanvrager De aanvragen is niet de medewerker die de autorisatie krijgt maar de medewerker die de autorisatie voor hem aanvraagd Meestal is dit een lijnfunctionaris die hiervoor zelf is geautoriseerd Handtekening Handtekening van de aanvrager Deze handtekening dient op juiste te worden gecontroleerd aan de hand van de parafen lijst Functie De functie van de aanvragen dient tevens ter verificatie te worden vermeld zodat wordt voorkomen dat de aanvrager autorisaties uitgeeft van systemen waarvoor hij niet geautoriseerd is Aanmelddatum Datum waarop de autorisatie is aangevraagd Aan de hand van deze datum kan achteraf worden vastgesteld hoe lang het heeft geduurd voordat de autorisa tie werd ingevoerd Gebruiker Volledige naam van de te autoriseren medewerker Afdeling Groep Organisatorische eenheid waarbij de medewerker werkzaam is Gewenste ingangsdatum De datum waarop de autorisatie ingaat kan afwijken van de aanmelddatum maar moet daarna liggen Het is aan te raden om de autorisaties ruim van te voren aan te melden zodat de werkzaamheden die bij het autoriseren horen kunnen worden ingepland Kamernummer Kamer waar de medewerker zijn vaste werkplek heeft waar hij werkt als hij de autorisatie nodig heeft Telefoonnr Telefoonnummer van de medewerker die de autorisatie krijgt Bij calamiteiten moet de verwerkingsorganisatie direct contact op kunnen nemen met de gebruikers Tevens kan de medewerker bij een spoed autorisatie direct op de hoogte worden gesteld dat de autorisatie is toegekend Einddatum geldigheid In veel gevallen zal deze rubriek leeg worden gelaten omdat er een permanente autorisatie wordt toegekend Het komt echter voor dat bepaalde werkzaamheden slecht van korte duur zijn medewerkers op contract worden aangeno men of vakantiewerk komen verrichten In die gevallen wordt de Einddatum geldigheid toegepast Autorisatie Aanvragen Wijzigen Intrekken De aard van de autorisatie dient hier te worden aangegeven User id Nieuwe medewerkers krijgen meestal een gebruikersnaam die van hun eigen naam is afgeleid Deze gebruikersnaam wordt in het vakjargon User id genoemd Tot nu toe zijn aanvrager en medewerker geïdentificeerd de feitelijke autorisatiekenmer ken volgen hieronder Als uit

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/01/03/133/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Autorisatie | Welkom op ITpedia
  uit meerdere checklisten Continuïteit Bestaat uit meerdere checklisten Kwaliteitsattributen Bestaat uit meerdere checklisten Functies in de automatisering Bestaat uit meerdere checklisten Webdesign Bestaat uit meerdere checklisten Of zoek naar een woord Fulltekst Laatst gebruikt Exploitatie en auditing op 2014 12 06 17 57 Checklist Toezenden van eerdere beoordelingen per e mail E mailadres applicatiebeheer ASL beheer beveiliging BiSL checklisten copyright formulier Het Nieuwe Werken HNW internet kosten kwaliteit Management methodologie outsoursing project projectfasering projectmanagement SEO Sociale software social media uitbesteden web 2 0 websites WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better Het autorisatieformulier Meer nog dan bij een interne verwerkingsorganisatie is bij het uitbesteden een goed formulier voor het toekennen van autorisaties van belang De leverancier kent de organisatie immers nog niet en is niet verantwoordelijk voor onterechte autorisaties Met behulp van een algemeen autorisatieformulier kunnen nieuwe gebruikers aan een informatiesysteem worden toegevoegd Bij de uitgifte van autorisaties zijn er een aantal zaken die in de gaten moeten worden gehouden In de eerste plaats is het zo dat de gebruiker geautoriseerd wordt om een bepaalde taak uit te voeren de rechten die hij daarvoor binnen een systeem krijgt dienen slechts als hulpmiddel In de tweede plaats dient bekend te zijn welke autorisaties een gebruiker al heeft zodat gecontroleerd kan worden of de regels van functiescheiding goed worden toegepast Het zou immers erg vervelend zijn als gebruikers in staat blijken fraude te plegen dankzij het feit dat ze daarvoor voldoende rechten hebben Naast dit formulier bestaat er binnen de organisatie een parafenlijst met de parafen van alle medewerkers Tevens is op dit formulier aangegeven waarvoor deze medewerkers geautoriseerd zijn Zodoende kan iedere medewerker controleren of de autorisatie wel terecht is of dat de medewerker wel bevoegd is om een bepaalde aanvraag uit te voeren De volgende onderdelen op het Autorisatieformulier Gebruiker worden nader toegelicht Aanvrager De aanvragen is niet de medewerker die de autorisatie krijgt maar de medewerker die de autorisatie voor hem aanvraagd Meestal is dit een lijnfunctionaris die hiervoor zelf is geautoriseerd Handtekening Handtekening van de aanvrager Deze handtekening dient op juiste te worden gecontroleerd aan de hand van de parafen lijst Functie De functie van de aanvragen dient tevens ter verificatie te worden vermeld zodat wordt voorkomen dat de aanvrager autorisaties uitgeeft van systemen waarvoor hij niet geautoriseerd is Aanmelddatum Datum waarop de autorisatie is aangevraagd Aan de hand van deze datum kan achteraf worden vastgesteld hoe lang het heeft geduurd voordat de autorisa tie werd ingevoerd Gebruiker Volledige naam van de te autoriseren medewerker Afdeling Groep Organisatorische eenheid waarbij de medewerker werkzaam is Gewenste ingangsdatum De datum waarop de autorisatie ingaat kan afwijken van de aanmelddatum maar moet daarna liggen Het is aan te raden om de autorisaties ruim van te voren aan te melden zodat de werkzaamheden die bij het autoriseren horen kunnen worden ingepland Kamernummer Kamer waar de medewerker zijn vaste werkplek heeft waar hij werkt als hij de autorisatie nodig heeft Telefoonnr Telefoonnummer van de medewerker die

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/autorisatie/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Cloud Computing: De ‘driver’ voor Het Nieuwe Werken? | Welkom op ITpedia
  Laten we eerst Het Nieuwe Werken en de daarbij horende technologische uitdagingen eens wat nader bekijken en vervolgens zien wat Cloud Computing hieraan kan bijdragen Technologische uitdagingen bij Het Nieuwe Werken Om te beginnen wat zijn een aantal van de technologische uitdagingen waar organisaties tegen aanlopen bij Het Nieuwe Werken Werk waar je bent Ten eerste verandert de werkplek van de medewerkers De medewerkers willen de mogelijkheid om altijd en overal te kunnen werken en het liefst met hard en software van hun eigen keuze Daarnaast wil een medewerker op verschillende plaatsen aan hetzelfde werken Bijvoorbeeld door s ochtends thuis op de PC te beginnen dan onderweg naar kantoor of de klant via de smartphone de e mail te checken op kantoor of bij de klant verder te werken en uiteindelijk s avonds nog wat af te maken Dit vereist dat gebruikers op elke locatie werk thuis onderweg moeten kunnen werken Dit heeft implicaties voor de middelen die zij daarvoor willen gebruiken Zo wil de ene medewerker een tablet PC omdat die zo handig is om mee te nemen terwijl de andere juist een laptop met een groot scherm wil zodat hij meerdere vensters naast elkaar kan openen Dit veranderde wensenpatroon is door een IT afdeling haast niet meer te managen Vandaar dat er steeds vaker wordt gesproken van het concept bring your own waarin de gebruiker een budget of vergoeding krijgt om zelf een computer met bijbehorend supportcontract aan te schaffen Dit apparaat moet wel toegang hebben tot de beschikbare bedrijfstoepassingen Hoe kan deze werkomgeving worden geboden zonder een vermogen kwijt te zijn aan het implementeren van de infrastructuur beveiliging installeren en updaten van de software en nieuwe IT governance structuren Werk samen met anderen Ten tweede verandert de manier waarop de medewerkers hun werk uitvoeren Ook wel activiteit gebaseerd werken genoemd Medewerkers kiezen bewuster hoe zij een bepaalde activiteit uitvoeren op welk locatie zij dit doen en welke technologie ze hiervoor gebruiken Hierdoor wordt het samenwerken binnen organisaties explicieter gemaakt Dit resulteert in het feit dat medewerkers een ruime set aan technologieën tot hun beschikking willen hebben om te kunnen samenwerken met andere medewerkers Denk hierbij aan e mail kalender chat presence video audio en web conferencing maar ook aan samenwerkingsruimtes portals om documenten en informatie te delen Hoe kan deze brede set aan samenwerkingstechnologieën geboden worden zonder grote investeringen in hardware software en beveiliging Werk samen met andere organisaties Ten derde verandert de manier waarop medewerkers communiceren met de wereld buiten de organisatie Medewerkers werken steeds directer samen met personen uit andere organisaties Veel organisaties leggen technische beperkingen op ten behoeve van de veiligheid zoals beperkingen op corporate e mail en beveiligde USB poorten Hierdoor gaan medewerkers eerder gebruikmaken van publieke diensten Denk bijvoorbeeld aan het versturen van grote bestanden via Hotmail of Gmail of het aanmaken van een samenwerkingsomgeving op Office Live Workspace of Google Docs Door dit te doen omzeilen zij de corporate policies met alle gevaren van dien Hoe kun je hen als organisatie

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/07/07/cloud-computing-de-%e2%80%98driver%e2%80%99-voor-het-nieuwe-werken/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Het Nieuwe Werken | Welkom op ITpedia
  Nieuwe Werken inzetten Als organisaties willen veranderen wat is dan de meest effectieve manier om dat te doen Hoe moet dit worden aangepakt Veel mensen binnen organisaties hebben zelf goede ideeën over hoe ze efficiënter zouden kunnen werken hoe ze meer uit zichzelf kunnen halen Onderzoek toont aan dat mensen binnen een organisaties graag hun productiviteit willen verhogen maar dat zij hierbij een aantal barrières tegenkomen Deze barrières zitten op vier vlakken Kwadrantenmodel AQAL model van Ken Wilber Het uitgangspunt van het model is uitermate simpel in de sfeer van het menselijke hebben we niet alleen met het individuele innerlijk te maken maar ook met het uiterlijk gedrag en met collectiviteit Een mens is pas een mens in relatie met andere mensen en met de haar of hem omringende wereld Het model dat op basis van dit idee opgebouwd kan worden biedt inzicht hoe verschillende terreinen van het leven met elkaar samenhangen Kwadrantenmodel Ken Wilber De kwadranten vertegenwoordigen verschillende levenssferen of waardendomein van ik wij het individueel dan wel collectief van bewustzijn gedrag cultuur systeem van het waardevolle het ware het juiste het functioneel passende enz Wat kun je hier nu mee De toepassing van deze integrale kaart is als volgt elke oplossing die slechts één van deze vier elementaire perspectieven integreert is incompleet en eenzijdig Zeker waar het complexe problemen betreft waarbij de oorzaken meervoudig en onderling verweven zijn is het van cruciaal belang dat elk van deze vier perspectieven worden geïntegreerd In de context van organisatieontwikkeling betekent dat dat elk probleem uiteenvalt in deze vier aspecten persoonlijke ontwikkeling en leiderschap individueel innerlijk competenties en gedrag individueel uiterlijk cultuur en communicatie collectief innerlijk en systemen en processen collectief uiterlijk Wanneer een complex verandertraject gereduceerd wordt tot slechts één van deze dimensies is het gedoemd te mislukken Om wezenlijke verandering te bewerkstelligen dienen al deze aspecten van menselijke ontwikkeling te worden verweven tot een integrale aanpak Aan de hand van Ken Wilber s kwadrantenfilosofie hebben Microsoft Boer Croon NeXtrategy en Calanza in 2006 de Factor 4 Index ontwikkeld en gebouwd Zij werken samen aan verspreiding van het gedachtegoed en continue verbetering van het instrument Over de Factor 4 Index Een onderzoek gebaseerd op de 4 dimensies van Het Nieuwe Werken Inspiratie de mate waarin mensen worden geïnspireerd het beste uit zichzelf te halen Organisatie de wijze waarop de organisatie is ingericht Cultuur de manier waarop mensen binnen de organisatie met elkaar omgaan Technologie de mate waarin technologie ondersteunt De Factor 4 Index is ontwikkeld om de ambities van bedrijven en hun medewerkers op de 4 dimensies te kunnen meten Deze dimensies hebben een directie relatie met de visie op het Nieuwe Werken De Factor 4 Index maakt zichtbaar waar binnen de organisatie dingen goed gaan en waar het verbeterpotentieel zit Hoe meet Factor 4 Index de productiviteit van uw organisatie De basis voor de Factor 4 Index is een reeks van 64 stellingen ingedeeld naar de 4 dimensies van het nieuwe werken Iedere dimensie is uitgewerkt in 4 categorieën Elke

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/06/14/het-nieuwe-werken/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Ken Wilber | Welkom op ITpedia
  van eerdere beoordelingen per e mail E mailadres applicatiebeheer ASL beheer beveiliging BiSL checklisten copyright formulier Het Nieuwe Werken HNW internet kosten kwaliteit Management methodologie outsoursing project projectfasering projectmanagement SEO Sociale software social media uitbesteden web 2 0 websites WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better Het Nieuwe Werken Iedere organisatie krijgt vroeg of laat met Het Nieuwe Werken te maken Het roept vragen op als hoe blijf ik de concurrentie voor hoe houd ik mijn kosten op peil hoe houd ik talentvolle werknemers aan boord Kortom hoe blijf ik als organisatie succesvol en productief In een kenniseconomie zijn werknemers voor werkgevers de grootste kostenpost maar ook het grootste kapitaal De behoefte aan verhoging van de arbeidsproductiviteit staat daarom hoog op de agenda van Nederlandse ondernemingen Hoe een verandertraject naar Het Nieuwe Werken inzetten Als organisaties willen veranderen wat is dan de meest effectieve manier om dat te doen Hoe moet dit worden aangepakt Veel mensen binnen organisaties hebben zelf goede ideeën over hoe ze efficiënter zouden kunnen werken hoe ze meer uit zichzelf kunnen halen Onderzoek toont aan dat mensen binnen een organisaties graag hun productiviteit willen verhogen maar dat zij hierbij een aantal barrières tegenkomen Deze barrières zitten op vier vlakken Kwadrantenmodel AQAL model van Ken Wilber Het uitgangspunt van het model is uitermate simpel in de sfeer van het menselijke hebben we niet alleen met het individuele innerlijk te maken maar ook met het uiterlijk gedrag en met collectiviteit Een mens is pas een mens in relatie met andere mensen en met de haar of hem omringende wereld Het model dat op basis van dit idee opgebouwd kan worden biedt inzicht hoe verschillende terreinen van het leven met elkaar samenhangen Kwadrantenmodel Ken Wilber De kwadranten vertegenwoordigen verschillende levenssferen of waardendomein van ik wij het individueel dan wel collectief van bewustzijn gedrag cultuur systeem van het waardevolle het ware het juiste het functioneel passende enz Wat kun je hier nu mee De toepassing van deze integrale kaart is als volgt elke oplossing die slechts één van deze vier elementaire perspectieven integreert is incompleet en eenzijdig Zeker waar het complexe problemen betreft waarbij de oorzaken meervoudig en onderling verweven zijn is het van cruciaal belang dat elk van deze vier perspectieven worden geïntegreerd In de context van organisatieontwikkeling betekent dat dat elk probleem uiteenvalt in deze vier aspecten persoonlijke ontwikkeling en leiderschap individueel innerlijk competenties en gedrag individueel uiterlijk cultuur en communicatie collectief innerlijk en systemen en processen collectief uiterlijk Wanneer een complex verandertraject gereduceerd wordt tot slechts één van deze dimensies is het gedoemd te mislukken Om wezenlijke verandering te bewerkstelligen dienen al deze aspecten van menselijke ontwikkeling te worden verweven tot een integrale aanpak Aan de hand van Ken Wilber s kwadrantenfilosofie hebben Microsoft Boer Croon NeXtrategy en Calanza in 2006 de Factor 4 Index ontwikkeld en gebouwd Zij werken samen aan verspreiding van het gedachtegoed en continue verbetering van het instrument Over de Factor 4 Index Een onderzoek gebaseerd

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/ken-wilber/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Kwadrantenmodel | Welkom op ITpedia
  eerdere beoordelingen per e mail E mailadres applicatiebeheer ASL beheer beveiliging BiSL checklisten copyright formulier Het Nieuwe Werken HNW internet kosten kwaliteit Management methodologie outsoursing project projectfasering projectmanagement SEO Sociale software social media uitbesteden web 2 0 websites WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better Het Nieuwe Werken Iedere organisatie krijgt vroeg of laat met Het Nieuwe Werken te maken Het roept vragen op als hoe blijf ik de concurrentie voor hoe houd ik mijn kosten op peil hoe houd ik talentvolle werknemers aan boord Kortom hoe blijf ik als organisatie succesvol en productief In een kenniseconomie zijn werknemers voor werkgevers de grootste kostenpost maar ook het grootste kapitaal De behoefte aan verhoging van de arbeidsproductiviteit staat daarom hoog op de agenda van Nederlandse ondernemingen Hoe een verandertraject naar Het Nieuwe Werken inzetten Als organisaties willen veranderen wat is dan de meest effectieve manier om dat te doen Hoe moet dit worden aangepakt Veel mensen binnen organisaties hebben zelf goede ideeën over hoe ze efficiënter zouden kunnen werken hoe ze meer uit zichzelf kunnen halen Onderzoek toont aan dat mensen binnen een organisaties graag hun productiviteit willen verhogen maar dat zij hierbij een aantal barrières tegenkomen Deze barrières zitten op vier vlakken Kwadrantenmodel AQAL model van Ken Wilber Het uitgangspunt van het model is uitermate simpel in de sfeer van het menselijke hebben we niet alleen met het individuele innerlijk te maken maar ook met het uiterlijk gedrag en met collectiviteit Een mens is pas een mens in relatie met andere mensen en met de haar of hem omringende wereld Het model dat op basis van dit idee opgebouwd kan worden biedt inzicht hoe verschillende terreinen van het leven met elkaar samenhangen Kwadrantenmodel Ken Wilber De kwadranten vertegenwoordigen verschillende levenssferen of waardendomein van ik wij het individueel dan wel collectief van bewustzijn gedrag cultuur systeem van het waardevolle het ware het juiste het functioneel passende enz Wat kun je hier nu mee De toepassing van deze integrale kaart is als volgt elke oplossing die slechts één van deze vier elementaire perspectieven integreert is incompleet en eenzijdig Zeker waar het complexe problemen betreft waarbij de oorzaken meervoudig en onderling verweven zijn is het van cruciaal belang dat elk van deze vier perspectieven worden geïntegreerd In de context van organisatieontwikkeling betekent dat dat elk probleem uiteenvalt in deze vier aspecten persoonlijke ontwikkeling en leiderschap individueel innerlijk competenties en gedrag individueel uiterlijk cultuur en communicatie collectief innerlijk en systemen en processen collectief uiterlijk Wanneer een complex verandertraject gereduceerd wordt tot slechts één van deze dimensies is het gedoemd te mislukken Om wezenlijke verandering te bewerkstelligen dienen al deze aspecten van menselijke ontwikkeling te worden verweven tot een integrale aanpak Aan de hand van Ken Wilber s kwadrantenfilosofie hebben Microsoft Boer Croon NeXtrategy en Calanza in 2006 de Factor 4 Index ontwikkeld en gebouwd Zij werken samen aan verspreiding van het gedachtegoed en continue verbetering van het instrument Over de Factor 4 Index Een onderzoek gebaseerd op

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/tag/kwadrantenmodel/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Het nieuwe werken en oude Arbo-regels: Thuiswerkvrees is onnodig | Welkom op ITpedia
  Arbo regels Thuiswerkvrees is onnodig De belangstelling voor thuiswerken groeit snel Niet alleen werknemers maar ook bedrijven zien hiervan de voordelen Toch schrikken veel werkgevers er in de praktijk voor terug Ze wijzen daarbij naar de Arbo regels die uitgaan van een traditionele werkomgeving Gastblogger Cas Hoogbergen van de werkgeversvereniging AWVN vindt deze angst van werkgevers onnodig Ook onder oude Arbo regels kunnen moderne werkgevers het nieuwe werken mogelijk maken Tijdens een workshop op het Congres Taskforce Mobiliteitsmanagement sprak ik laatst met verschillende werkgevers over de mogelijkheden van thuiswerken In het kader van het nieuwe werken groeit de belangstelling hiervoor Niet alleen voor kenniswerkers Opvallend is dat het nieuwe werken niet alleen bij kenniswerkers in de lift zit Aanwezige bedrijven lieten zien dat ook voor ondersteunende kantoorfuncties thuiswerken steeds meer een optie wordt Werkgevers laten zich hierbij leiden door de vraag van medewerkers maar ook door eigen mobiliteitsbeleid Niet alleen terugdringing van het aantal vierkante meters kantoorruimte speelt dan mee maar ook in de markt blijven als aantrekkelijke werkgever De aanwezigen op de workshop constateerden onder meer dat de omslag naar steeds meer sturen op output zich zal doorzetten Ook neemt de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer toe Arboregels achterhaald door techniek Helaas blijken werkgevers in de praktijk angstig voor de Arbo regels rond thuiswerken Dat is niet alleen mijn constatering ook een studie van de Taskforce Mobiliteitsmanagement toont dit aan Voor een deel gaat het hierbij om koud watervrees Maar het nieuwe werken kent andere uitgangspunten en de huidige Arbo wetgeving sluit in de praktijk niet helemaal meer aan bij moderne vormen van telewerk Een laptop thuis gebruiken geldt bijvoorbeeld als thuiswerken Maar zodra een laptop onderweg wordt gebruikt is het mobiel werken En wie een blackberry I phone notebook of kladblok gebruikt is mobiel aan het werk zelfs als hij thuis werkt De Arbo wetgeving kent wel regels voor beeldschermwerk maar blackberry en I phone vallen hier weer niet onder De precieze invulling hangt weer af van de interpretatie van de wet Kunt u er nog wijs uit Bang voor aansprakelijkheid De huidige wetgeving is volgens sommigen zo onduidelijk dat kleine en middelgrote bedrijven het nieuwe werken uitstellen omdat er te veel juridische onzekerheden zijn Zo zijn ze bang dat werknemers hen aansprakelijk stellen als het misgaat Een uitspraak van een rechter die in 2006 een schadeclaim toewees aan een werkneemster die letsel had opgelopen bij het thuiswerken heeft die angst alleen maar aangewakkerd Daarbij wordt uit het oog verloren dat het om één enkel geval gaat waar de werkgever bovendien de nodige steken had laten vallen Het is dan ook de vraag of werkgevers zich hierdoor moeten laten tegenhouden Een betere optie is dat werkgevers samen met hun werknemers nagaan hoe ze binnen de grenzen van de huidige Arbo wetgeving het nieuwe werken kunnen vormgeven Niet beperkt door Arbo regels Een werkgroep van de Taskforce Mobiliteitsmanagement is momenteel in gesprek met de overheid vakbonden en werkgeversorganisaties om een aanpassing van die Arbo regels te bewerkstelligen De meeste

  Original URL path: http://www.itpedia.nl/2011/05/19/het-nieuwe-werken-en-oude-arbo-regels-thuiswerkvrees-is-onnodig/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive