archive-nl.com » NL » J » JACHTHAVENBRESKENS.NL

Total: 20

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Welkom - Jachthaven Breskens
  plaats Het waren er slechts een stuk of vijf van onder andere Jaap Maas jachtbouwer Verschoor de Havenmeester Notaris v d Hoek en een paar sportvisboten Na verloop van een aantal jaren is een nieuwe ligplaats verkregen aan het begin van de steiger van de beroepsvissers Intussen was het aantal plezierjachten toegenomen tot een stuk of zes zeven In 1954 kregen we de beschikking over de hele westkant van deze steiger Met behulp van giften van de lokale horeca aangevuld met 1500 gulden van de Bruxelles Royal Yachting Club kochten we aangespoelde sparren reddingsvlotten etc en met de hulp van alle lokale zeilers werd onze eerste haven een feit Met grote feestelijkheden en een belangrijk aantal bezoekende jachten merendeels Belgen werd onze haven geopend er was plaats voor ca 100 boten Na verloop van tijd hebben we kans gezien een partij pontonniersboten aan te kopen Twee aan elkaar verbonden leverde een solide ponton en na het opruimen van het zwembad en uitbaggeren van de ruimte achter de Oosthavendam kregen we een nieuwe behuizing waar nu de sportvissers liggen Geleidelijk werden de pontons verbeterd Na aankoop van een partij gebruikte persleiding welke als drijvers dienst deden hebben we uiteindelijk nieuwe pijp

  Original URL path: http://www.jachthavenbreskens.nl/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Overzicht ligplaatsen - Jachthaven Breskens
  Jachthaven Breskens Nederlands English kies uw taal Overzicht ligplaatsen Download hier een overzicht van de jachthaven Contactgegevens Oosthavendam 3 4511 AZ Breskens Nederland

  Original URL path: http://www.jachthavenbreskens.nl/ligplaatsen.php (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Tarieven - Jachthaven Breskens
  tot 01 04 zomer seizoen van 01 04 tot 01 10 Vaste liggers 9 62 per m 28 87 per m alleen winterliggers 14 44 per m Bootlengte tot Oppervlakte m Toeristenbelasting Zomer 8 meter 28 52 90 9 meter 33 75 52 90 10 meter 40 52 90 11 meter 48 13 52 90 12 meter 60 52 90 13 meter 66 66 52 90 14 meter 73 5

  Original URL path: http://www.jachthavenbreskens.nl/tarieven.php (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Faciliteiten - Jachthaven Breskens
  Combipomp Vuilwaterpomp Electra Wateraansluitingen Trailerhelling Vuil Glas Papiercontainers Voorzieningen Camera toezicht Defibrillator havengebouw Draadloos Internet GRATIS Drijvend sanitaire gebouw Fietsen Invalidentoilet en douche Speeltuin Uitstortplaats chemisch toilet VHF Kanaal 31 Wasserete Rond de haven Café Restaurants Jachtmakelaar Mastenmaker Reparatie Winterberging

  Original URL path: http://www.jachthavenbreskens.nl/faciliteiten.php (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Fotogalerij - Jachthaven Breskens
  Jachthaven Breskens Nederlands English kies uw taal Fotogalerij next Contactgegevens Oosthavendam 3 4511 AZ Breskens Nederland

  Original URL path: http://www.jachthavenbreskens.nl/fotogalerij.php (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Havenreglement - Jachthaven Breskens
  heeft ingevuld 2 Van het afsluiten van hierbedoelde verzekering moet blijken op het aanmeldingsformulier Artikel 8 Indien de huurder op de in artikel 4 genoemde data zijn ligplaats niet heeft ontruimd behoudens wanneer er sprake is van winterligging zal ontruiming geschieden zonder voorafgaande kennis geving op kosten en voor risico van de huurder Artikel 9 1 De huurder is gehouden de bepalingen van dit havenreglement alsmede de aanwijzingen door of namens de verhuurder en de havenmeester stipt na te komen bij gebreke waarvan artikel 7 lid 1 van toepassing is 2 De verhuurder is verplicht ter handhaving van een goede gang van zaken in de haven in de gebouwen op de bijbehorende terreinen alsmede op de vaartuigen behoorlijk toezicht te houden 3 Indien door s huurders toedoen of nalatigheid gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht is de verhuurder in spoedeisende gevallen zonder waarschuwing en in alle andere gevallen indien de huurder aan zijn waarschuwing niet binnen redelijke termijn gevolg geeft gerechtigd om op kosten van de huurder de naar zijn oordeel noodzakelijke voorzieningen te treffen 4 De verhuurder heeft het recht om indien de omstandigheden zulks naar zijn oordeel noodzakelijk maken en zoveel mogelijk in overleg afneembare delen van het vaartuig op kosten van de huurder te demonteren en weer aan te brengen 5 Op of in de haven en de daartoe behorende terreinen of gebouwen mogen werkzaamheden die niet het dagelijks onderhoud betreffen door de huurder slechts met toestemming van de verhuurder worden verricht De verhuurder moet toelaten dat derden na kennisgeving werkzaam heden ter plaatse verrichten voor zover het betreft a garantie en service vanwege de leverancier b reparatie en onderhoud aan specialistische apparatuur zoals motoren en elektronische uit rusting Voor alle andere werkzaamheden van derden is toestemming nodig van de verhuurder Huurder dient er zorg voor te dragen dat geen enkele verontreiniging van de jachthaven kan optreden 6 Onderverhuur of bruiklening van het gehuurde is niet toegestaan Artikel 10 Ten behoeve van milieuschadelijke afvalproducten zoals olie en chemicaliën zijn opvangtanks geplaatst aan de voorzijde van het clubgebouw Het is ten strengste verboden deze producten op andere plaatsen dan in de daarvoor bestemde opvangtanks te deponeren of te lozen Het ledigen van chemische toiletten dient eveneens te geschieden aan de voorzijde van het clubgebouw in de daarvoor bestemde stortplaats Artikel 11 Om losslaan te voorkomen dienen huurders bij het afmeren van de vaartuigen de volgende voor zieningen aan te brengen a voldoende sterke landvasten vervaardigd van soepel deugdelijk materiaal b stootkussens van voldoende grootte en aantal minimaal 4 stuks om schade aan andere vaar tuigen te voorkomen Artikel 12 Zowel bij aankomst als bij vertrek dient de schipper van het vaartuig zich bij de havenmeester te melden Wanneer men zijn seizoenligplaats voor een periode van een etmaal of langer verlaat dient men de havenmeester de vermoedelijke datum van terugkomst mede te delen In de periode van afwezig heid is de havenmeester gerechtigd de vrijgekomen plaats tijdelijk aan andere vaartuigen toe te

  Original URL path: http://www.jachthavenbreskens.nl/havenregelement.php (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Route - Jachthaven Breskens
  Jachthaven Breskens Nederlands English kies uw taal Route Uw adres NL BE UK FR DE ES IT AU SE FI NO Bestemming Contactgegevens Oosthavendam 3 4511 AZ Breskens Nederland

  Original URL path: http://www.jachthavenbreskens.nl/route.php (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Wachtlijst - Jachthaven Breskens
  kies uw taal Wachtlijst Naam Adres Postcode Woonplaats Land Telefoon GSM E mail Naam vaartuig Soort boot Zeilboot Motorboot Type boot Bouwmateriaal Grootste lengte Grootste breedte Datum Contactgegevens Oosthavendam 3

  Original URL path: http://www.jachthavenbreskens.nl/wachtlijst.php (2016-05-02)
  Open archived version from archive