archive-nl.com » NL » J » JANSSENSEVENUM.NL

Total: 640

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Contact » Camping Centrale Gebr. JanssenCamping Centrale Gebr. Janssen -
  te sturen Camping Centrale Gebr Janssen streeft ernaar zo snel en goed mogelijk reactie te geven op uw e mailberichten Wij proberen dit in principe altijd dezelfde dag nog te doen Helaas is dit niet altijd mogelijk Als u binnen 2 of 3 werkdagen nog geen reactie heeft ontvangen kan het zijn dat het e mailadres dat u hebt ingegeven niet bereikbaar is U kunt uw reactie dan nog een

  Original URL path: http://www.janssensevenum.nl/info/klantenservice/contact/ (2013-05-05)
  Open archived version from archive


 • Algemene voorwaarden » Camping Centrale Gebr. JanssenCamping Centrale Gebr. Janssen -
  e de vereistenvoor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is 6 Ingeval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering ARTIKEL 6 HERROEPINGSRECHT Bij levering van producten 1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger 2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren conformde door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies Bij levering van diensten 3 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst 4 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies ARTIKEL 7 KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening 2 Indien de consument een bedrag betaald heeft zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen ARTIKEL 8 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 1 De ondernemer kan het herroepingsrechtvan de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3 De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod althans tijdig voor het sluitenvan de overeenkomst heeft vermeld 2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten a die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument b die duidelijk persoonlijk van aard zijn c die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden d die snel kunnen bederven of verouderen e waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft f voor losse kranten en tijdschriften g voor audio en video opnamen en computersoftware waarvande consument de verzegeling heeft verbroken 3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten a betreffende logies vervoer restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode b waarvan de levering met uitdrukkelijke instemmingvan de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken c betreffende weddenschappen en loterijen ARTIKEL 9 DE PRIJS 1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en of diensten niet verhoogd behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven 2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft met variabele prijzen aanbieden Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden bij het aanbod vermeld 3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen 4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en a deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of b de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat 5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw ARTIKEL 10 CONFORMITEIT EN GARANTIE 1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en of diensten voldoen aan de overeenkomst de in het aanbod vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en of bruikbaarheid ende op de datum vande totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en of overheidsvoorschriften Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik 2 Een door de ondernemer fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grondvan de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden ARTIKEL 11 LEVERING EN UITVOERING 1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten 2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt 3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding 4 Ingeval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen 5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekeningvan de ondernemer 6 Het risico van beschadiging

  Original URL path: http://www.janssensevenum.nl/info/algemene-voorwaarden/ (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Disclaimer » Camping Centrale Gebr. JanssenCamping Centrale Gebr. Janssen -
  en nodigt u uit het aangebodene te kopen Gebr Janssen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen Beperkte aansprakelijkheid Gebr Janssen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en of aan te vullen Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en of onjuist is Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer en typefouten U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Gebr Janssen Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gebr Janssen Kopiëren verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gebr Janssen behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht zoals citaatrecht tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen Reactie ongedaan maken REAGEER OP DIT BERICHT Naam Email Wordt niet gepubliceerd Reactie Berichtcategorieën Camping Kampeerartikelen Camping centrale gebroeders Janssen B V Al tientallen jaren verkopen wij tenten voortenten voorluivels en overige kampeerartiekelen

  Original URL path: http://www.janssensevenum.nl/info/disclaimer/ (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Campingmeubelen - Kampeer artikelen | Uw tenten, voortenten en kampeerspecialist
  Kooktafels Bekijk Picknicktafels Bekijk Relaxstoelen Bekijk Stoelen Bekijk Vouwstoelen Bekijk Strandstoelen Bekijk Stretchers Bekijk Tafels Bekijk Visstoelen Bekijk Accessoires Bekijk Er komen geen producten overeen met de selectie Blader door Categorie Hang en legkasten 14 Hangmatten en frames 0 Kooktafels 3 Picknicktafels 0 Relaxstoelen 1 Stoelen 12 Vouwstoelen 1 Strandstoelen 1 Stretchers 5 Tafels 19 Visstoelen 5 Accessoires 0 077 467 18 18 Ontvang informatie per e mail Bezoek onze

  Original URL path: http://www.janssensevenum.nl/kampeer-artikelen/meubelen (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Barbecue - Kampeer artikelen | Uw tenten, voortenten en kampeerspecialist
  Kampeer artikelen Barbecue Barbecue Terug Zoek Barbecue s diversen Bekijk Cramer koffergrills Bekijk Cadac Accessoires Bekijk Cadac Gas BBQ Bekijk Er komen geen producten overeen met de selectie Blader door Categorie Barbecue s diversen 5 Cramer koffergrills 3 Cadac Accessoires 12 Cadac Gas BBQ 4 077 467 18 18 Ontvang informatie per e mail Bezoek onze showroom Contactgegevens en openingstijden Contactfomulier Routebeschrijving Uw specialist voor tenten voortenten camperluifels fietsdragers caravanaccessoires

  Original URL path: http://www.janssensevenum.nl/kampeer-artikelen/barbecue (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Electrisch huishoudelijk - Kampeer artikelen | Uw tenten, voortenten en kampeerspecialist
  huishoudelijk Electrisch huishoudelijk Terug Zoek Bakplaten Bekijk Diverse electrische producten Bekijk Koffiezetters Bekijk Ovens en magnetron Bekijk Stofzuigers Bekijk Waterkokers Bekijk Er komen geen producten overeen met de selectie Blader door Categorie Bakplaten 2 Diverse electrische producten 10 Koffiezetters 10 Ovens en magnetron 7 Stofzuigers 3 Waterkokers 9 077 467 18 18 Ontvang informatie per e mail Bezoek onze showroom Contactgegevens en openingstijden Contactfomulier Routebeschrijving Uw specialist voor tenten voortenten

  Original URL path: http://www.janssensevenum.nl/kampeer-artikelen/electrisch-huishoudelijk (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Gasflessen - Kampeer artikelen | Uw tenten, voortenten en kampeerspecialist
  Home Kampeer artikelen Gasflessen Gasflessen Terug Zoek Gasflessen staal Bekijk BP gasflessen light Bekijk LPG gasfles Bekijk Gascilinders wegwerp Bekijk Er komen geen producten overeen met de selectie Blader door Categorie Gasflessen staal 5 BP gasflessen light 2 LPG gasfles 9 Gascilinders wegwerp 0 077 467 18 18 Ontvang informatie per e mail Bezoek onze showroom Contactgegevens en openingstijden Contactfomulier Routebeschrijving Uw specialist voor tenten voortenten camperluifels fietsdragers caravanaccessoires en

  Original URL path: http://www.janssensevenum.nl/kampeer-artikelen/gasflessen (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Huishoudelijk - Kampeer artikelen | Uw tenten, voortenten en kampeerspecialist
  Droogmolens Bekijk Droogrekken Bekijk Multi purpose emmers Bekijk Pannen Bekijk Vliegengordijnen Bekijk Vuilniszakhouders Bekijk Opvouwbare huishoudelijke artikelen Compact opvouwbare huishoudelijke accessoires ruimtebesparend Bekijk Er komen geen producten overeen met de selectie Blader door Categorie Droogmolens 2 Droogrekken 4 Multi purpose emmers 3 Pannen 13 Vliegengordijnen 1 Vuilniszakhouders 4 Opvouwbare huishoudelijke artikelen 11 077 467 18 18 Ontvang informatie per e mail Bezoek onze showroom Contactgegevens en openingstijden Contactfomulier Routebeschrijving Uw

  Original URL path: http://www.janssensevenum.nl/kampeer-artikelen/huishoudelijk (2013-05-05)
  Open archived version from archive