archive-nl.com » NL » J » JANWIETSMA.NL

Total: 194

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • PKI: noodzakelijk kwaad of waardvol instrument? - Jan Wietsma
  verzorgt Full Finance vele uren permanente educatie voor zijn klanten Onze pragmatische maar praktijkgerichte insteek leidt tot zeer goede waarderingen van onze inhousetrainingen en onze halfjaarlijks educatie festival in Doorn Voor ons was dus de uitdaging om enerzijds een training te verzorgen die voldoet aan de harde eisen van accreditatie maar anderzijds voldoende pragmatisch en praktisch zou en zal worden ervaren door onze klanten Om dit te borgen hebben wij besloten om alleen gedragsdocenten in te zetten die de accountancybranche door en door kennen Natuurlijk hebben zij ook veel ervaring met het kennisdomein gedrag leiderschap en ethiek Daarnaast was en is de PKI ook een hele logistieke uitdaging Ervaringen Inmiddels zijn we een halfjaar aan ervaringen verder Een aantal van die ervaringen willen we graag met u delen Bij aanvang van de eerste trainingsdag geven de meeste cursisten aan dat ze naar de cursus zijn gekomen omdat het moet van het NBA Een aantal geeft ook aan dat ze er met een nieuwsgierige instelling zitten Daarnaast geeft een aantal aan dat ze vooral gekomen zijn om op een eenvoudige wijze pe punten te halen Aan het eind van de eerste dag is de stemming nagenoeg geheel omgeslagen Deelnemers geven aan dat de cursus ze aan het denken heeft gezet dat was ook de insteek en dat ze nu toch anders tegen een aantal zaken aankijken Daarnaast is er veel waardering voor de wijze waarop wij de training vorm en inhoud geven Tijdens de daaropvolgende workshop laten we cursisten eigen casuïstiek inbrengen en daaruit blijkt met enige regelmaat dat een meer professioneel kritische instelling tot andere uitkomsten zou hebben geleid Dat is voor de meeste cursisten toch een eye opener Tijdens de training worden veel kritische opmerkingen geplaatst over de rol van de overheid en de eigen beroepsorganisatie Daarbij is naar

  Original URL path: http://janwietsma.nl/weblog/item/pki-noodzakelijk-kwaad-of-waardvol-instrument (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • De moedige accountant, waar zal men deze vinden? - Jan Wietsma
  in staat om verbinding te leggen tussen theorie en praktijk als het gaat om het herkennen bespreekbaar maken en bijsturen van niet professioneel gedrag in de sociaal economische context Gedrag is immers het startpunt voor al het economisch handelen dat in de maatschappij plaatsvindt Tuacc Het verkrijgen van nieuwe bagage heeft er ook toe geleidt dat ik mij actief ben gaan bemoeien met de werkgroep Leiderschap en gedrag bij tuacc Een werkgroep die divers is qua samenstelling Vrouwen en mannen accountants en niet accountants mensen die de accountancybranche kennen maar ook veel ervaring meenemen uit de advocatuur de bankensector het onderwijs en de ict wereld Een bont gezelschap maar met een gemeenschappelijke drijfveer Hoe zorgen we ervoor dat de accountant trots kan zijn op het werk dat hij doet en die beroepstrots ook gaat delen Wat bindt de accountant Een van de eerste zaken waar we mee aan de slag gingen was de vraag wat bindt de accountant nu Is dat het vak dat ze uitoefenen is dat de beroepsorganisatie waar ze lid van zijn is dat het dienen van het maatschappelijk verkeer is dat de goede boterham die ze verdienen is het een gemeenschappelijke gedragscode Niets van dat alles De gemeenschappelijke factor die het accountantsberoep bindt is de opleiding en daarbij horende titel Daar is men trots op en dat men daar dan vervolgens een goede boterham mee kan verdienen is dan mooi meegenomen Wettelijke verplichtingen Als die gemeenschappelijke verbindingswaarde de opleiding is hoe zorg je er dan voor dat er verbinding ontstaat op uitvoeringsniveau was onze volgende vraag Dat bleek en blijkt nog niet zo eenvoudig Want wil je als accountant h erkend worden vanwege de opleiding die je hebt gevolgd dan is dat alleen mogelijk als je besluit je te laten inschrijven in het register Vanaf dat

  Original URL path: http://janwietsma.nl/weblog/item/de-moedige-accountant (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Levert een fusie wel wat op? - Jan Wietsma
  u naar toe wil is de vraag hoe je nu vaststelt of een fusie wel iets oplevert Verwachtingen afgestemd Een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvollle fusie overname koop of verkoop is het afstemmen van de wederzijdse verwachtingen Vaak worden die wederzijdse verwachtingen onvoldoende benoemd en blijft men vaag In gesprek wordt door een kantoor met oudere vennoten aangegeven dat men graag met het andere kantoor fuseert omdat er jongere medewerkers werkzaam zijn Men vergeet dan te verifieren of die jonge medewerkers uberhaupt wel interesse hebben om op termijn de oudere vennoten op te volgen Als die jonge medewerkers dan na een aantal jaren aangeven geen interesse te hebben dan rest de oudere vennoten vaak de nodige teleurstelling en moet men alsnog op zoek naar opvolging Als men fuseert met het idee dat dit tot een kostenvoordeel leidt dan moet men ook nagaan welke investeringen er nodig zijn om die kostenvoordelen ook daadwerkelijk te realiseren De noodzaak van verbindende waarden Maar de belangrijkste succesfactor voor een geslaagde fusie is toch het aanwezig zijn van verbindende waarden Deze waarden zijn niet alleen economisch gedreven maar liggen ook op persoonlijk en kantoorniveau Bij verbindende waarden gaat het erom dat men op eenzelfde manier aankijkt tegen een zelfde set van waarden Persoonlijke waarden zijn bijvoorbeeld flexibiliteit conformiteit altruisme en overtuigingskracht Organisatorische waarden zijn bijvoorbeeld innovatie klantgerichtheid en onderzoeksgerichtheid Faalkosten Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat men het niet op alle punten met elkaar eens hoeft te zijn Maar er moeten minimaal twee of drie waarden zijn die door partijen in het fusie of overname gelijk worden beleefd Dit zijn de zogenaamde verbindende waarden Als dat niet zo is dan missen de overnamepartners een ankerpunt op het moment dat het spannend wordt Dit ontbreken van een ankerpunt leidt er uiteindelijk toe dat de

  Original URL path: http://janwietsma.nl/weblog/item/levert-een-fusie-wel-wat-op (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Scheer bankiers niet over één kam - Jan Wietsma
  steeds doordat ze betrokken zijn bij schandalen met derivaten bij woningcorporaties Vestia en zoals recent bleek ook bij universiteiten Een schandaal op het gebied van rentemanipulatie zoals liborgate is een voorbeeld van een zakenbankier die maar een doel heeft geld verdienen voor het bedrijf maar bovenal voor zichzelf Deze categorie laat zich ook nauwelijks aanspreken op moreel gedrag omdat ze zelf vinden dat ze amoreel kunnen en mogen optreden als het om geld gaat Tegelijkertijd is er een grote groep zogenaamde retailbankiers die zich richten op particulieren en het midden en kleinbedrijf die vinden dat het anders moet en kan Zij zien met lede ogen aan dat zakenbankiers de scepters binnen de grootbanken hebben overgenomen waardoor er alleen maar oog is voor het snelle geld oude bankvak Deze retailbankiers willen het oude bankvak weer in ere herstellen waarbij de belangen van de spaarder en degene die een krediet of hypotheek nodig heeft vooropstaan Werkzaamheden waar veel minder geld mee te verdienen valt maar die wel belangrijk zijn om de economie draaiende te houden Een groot aantal van deze bankiers heeft zich onlangs verenigd in het platform bank of the future Eind mei was er een bijeenkomst waarbij driehonderd personen werkzaam in de financiële sector in gesprek gingen met een zevental bestuurders over de wijze waarop het bankiersvak opnieuw zou kunnen worden vormgegeven Daarbij werden concrete voorstellen gedaan die oog hebben voor de klant en voor ethisch handelen Voorstellen die ook door de bestuurders werden omarmd Wellicht dat de lezer nu denkt eerst zien en dan geloven Dat kan ik mij voorstellen Maar grote veranderingen beginnen met kleine stapjes en dat geldt ook voor hernieuwde aandacht voor het onderwerp ethiek Het is denk ik effectiever om de bankiers die hiermee bezig zijn actief te ondersteunen dan continue alle bankiers over één

  Original URL path: http://janwietsma.nl/weblog/item/scheer-bankiers-niet-over-een-kam (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Wat zegt een tevreden klant? - Jan Wietsma
  bent Want stel dat de relatie verbroken wordt waar moet je dan naar toe Het gesprek krijgt vaak al een heel andere wending als je aan de klant vraagt welke zaken beter kunnen Maar ja dat vraagt weer moed van de accountant en die is vaak bang dat hij met die vraag de ondernemer wel eens op de gedachten kan brengen Bijvoorbeeld de gedachte om afscheid te nemen Daarover straks meer En een klanttevredenheidsonderzoek dan Een aantal lezers onder u zullen aanvoeren dat een klanttevredenheidsonderzoek de tevredenheid over de accountant objectiveert En er zijn inderdaad accountants die een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren om te weten te komen wat er onder hun klanten leeft Maar levert een klanttevredenheidsonderzoek dan voldoende inzicht op De praktijk leert dat het rapportcijfer voor tevredenheid gemiddeld tussen de 7 8 en 8 2 ligt En ook dat is niet zo gek want op het moment dat de ondernemer de accountant beoordeelt spreekt hij ook een oordeel uit over zichzelf Een laag cijfer geeft immers aan dat je als ondernemer ook wel een beetje laks of misschien wel zelfs een loser bent in je relatie met de accountant Daarnaast vinden mensen het helemaal niet leuk om lage rapportcijfers te geven Kortom een klanttevredenheidsonderzoek zegt ook niet zoveel En wie denkt dat een 8 2 toch een mooi cijfer is moet het boek De 9 organisatie maar eens lezen Exit gesprekken Klanten die bij de accountant weggaan leveren vaak wel waardevolle informatie op Deze klanten nemen vaak geen blad voor de mond en weten feilloos aan te geven waar het bij het betreffende accountantskantoor aan schort De praktijk leert echter dat de kritiek van de vertrekkende klant nogal eens wordt gebagataliseerd waardoor er meestal weinig verandert En dat is jammer De klant is niet dom Sommige kantooreigenaren beweren dat het helemaal niet zinvol is om aan de klant te vragen of deze wel of niet tevreden is Hoe moet de klant dat ooit beoordelen De klant is vaak onwetend dus wat is zijn maatstaf De hoeveelheid belasting die hij terugkrijgt Deze accountants realiseren zich onvoldoende dat de ondernemer geen dom persoon is Hij weet vaak prima aan te geven wat zijn behoeften zijn en kan vaak ook goed onder woorden brengen welke wensen hij heeft ten aanzien van het functioneren van zijn accountant Organiseer een klantenpanel Om een goed beeld te krijgen van klantbeleving klanttevredenheid klantloyaliteit en klantwensen is het organiseren van een klantenpanel zo gek nog niet Bij een klantenpanel gaan ondernemers in gesprek met de vennoten van het accountantskantoor In kleine groepjes bespreken de ondernemers een thema dat zij zelf of het accountantskantoor belangrijk vindt Daarna vindt een plenaire terugkoppeling plaats De praktijk leert dat daaruit de nodige aanbevelingen en suggesties komen om de relaltie tussen ondernemer en accountant constructief te verbeteren Huiverige accountants Toch staan veel accountants huiverig tegenover het inzetten van een klantenpanel Veel accountants geven aan dat zij bang zijn dat klanten gaan klagen als ze bij elkaar zitten en dat ze alleen maar

  Original URL path: http://janwietsma.nl/weblog/item/wat-zegt-een-tevreden-klant (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Co-creatie - Jan Wietsma
  nodig hebben in plaats te verzinnen wat zij van jou zouden moeten afnemen Een boodschap waar veel accountants en niet alleen zij nog wel aan moeten wennen Dat co creatie ook succesvol kan zijn in de zakelijke dienstverlening wil ik u graag laten zien aan de hand van een aantal voorbeelden waar ik zelf bij betrokken ben Accountantskantoor 2015 Het eerste voorbeeld dat ik met u wil delen betreft het accountantskantoor 2015 Een co creatie traject waarbij Full Finance samen met haar klanten en stakeholders op zoek is gegaan naar de thema s en vragen die leven met betrekking tot het accountantskantoor in 2015 In een vijftal sessies hebben we de vragen geformuleerd waarop een antwoord moet worden gevonden Nu zijn we een zogenaamd pilot kantoor aan de slag om methodieken te ontwikkelen waarmee we klanten en andere accountantskantoren kunnen helpen om 2015 ready te zijn Deze aanpak is nieuw voor Full Finance omdat we vroeger zelf aan de slag gingen met het ontwikkelen van een methodiek en deze daarna aan onze klanten verkochten Nu ontwikkelen we de methodiek samen met de klant hetgeen de toegevoegde waarde voor beide partijen vergroot MKB kredietcoach Een ander intiatief waarbij het principe van co creatie is toegepast en wordt toegepast betreft de ontwikkeling van de MKB kredietcoach Toen eind 2009 het idee ontstond om ondernemers in het MKB bij financieringsvraagstukken te gaan helpen was totaal niet duidelijk hoe en in welke vorm we dat zouden kunnen doen Om hierover duidelijkheid te krijgen hebben we sessies georganiseerd met ondernemers bankiers softwareleveranciers kennisinstellingen en gedragsdeskundigen Daarbij hebben we hun een vraag gesteld Wat zou volgens jullie de waardepropositie moeten zijn van een nieuw op te richten entiteit die zich richt op het oplossen van financieringsvraagstukken voor het MKB Het enige wat we daarbij gestructureerd aanboden

  Original URL path: http://janwietsma.nl/weblog/item/co-creatie (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • accountant - Jan Wietsma
  Het verslag van Frans Heitling Van maatwerk tot confectie is hier te lezen Mijn verslag leest u hierna Continue Reading Wat doet een accountant in 2017 Wat doet een accountant in 2017 Hoe ziet zijn dag eruit Bestaat er in 2017 nog wel een accountantsberoep Dat is het uitgangspunt geweest voor het schrijven van het verhaal Een dag uit het leven van Klaas Ruiters vader echtgenoot en accountant In dit verhaal beschrijf ik een dag uit het leven een accountant Een accountant die ik Klaas genoemd heb en die terugblikt op het crisisjaar 2016 Een crisisjaar dat hij heeft overleefd doordat hij al voor 2016 maatregelen heeft genomen Klaas laat u ook meekijken in de wijze waarop hij nu zijn praktijk voert Continue Reading Het gaat niet alleen om cijfers maar ook om gedrag Van oudsher houdt u zich als accountant bezig met cijfers Of u nu controleert samenstelt of een aangifte doet U bent opgeleid om vast te stellen of de cijfers kloppen en of er conform wettelijke en of verslaggevingsregels is gerapporteerd Met gedrag doet u niet zo veel als accountant het is u niet geleerd om daar rekening mee te houden en wellicht vindt u het ook wel wat soft om met gedrag bezig te zijn Misschien bent u wel de mening toegedaan dat gedrag iets is voor psychologen Continue Reading De gewone man Tijdens het laats te rondetafelgesprek over de accountancybranche in de Tweede Kamer ging het er wederom hard aan toe De politiek lijkt de accountancybranche niet te begrijpen en vice versa De politiek heeft er moeite mee dat accountants hun verantwoordelijkheid wegwuiven als organisaties in de problemen komen Voor de politiek is het onbegrijpelijk dat accountants geen waarschuwingssignalen afgaven bij Vestia Amarantis en SNS maar daarentegen wel een accountantsverklaring zonder enig voorbehoud Continue Reading

  Original URL path: http://janwietsma.nl/component/zoo/tag/weblog/accountant?f=1&Itemid=101 (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • accountants - Jan Wietsma
  Het verslag van Frans Heitling Van maatwerk tot confectie is hier te lezen Mijn verslag leest u hierna Continue Reading Wat doet een accountant in 2017 Wat doet een accountant in 2017 Hoe ziet zijn dag eruit Bestaat er in 2017 nog wel een accountantsberoep Dat is het uitgangspunt geweest voor het schrijven van het verhaal Een dag uit het leven van Klaas Ruiters vader echtgenoot en accountant In dit verhaal beschrijf ik een dag uit het leven een accountant Een accountant die ik Klaas genoemd heb en die terugblikt op het crisisjaar 2016 Een crisisjaar dat hij heeft overleefd doordat hij al voor 2016 maatregelen heeft genomen Klaas laat u ook meekijken in de wijze waarop hij nu zijn praktijk voert Continue Reading Het gaat niet alleen om cijfers maar ook om gedrag Van oudsher houdt u zich als accountant bezig met cijfers Of u nu controleert samenstelt of een aangifte doet U bent opgeleid om vast te stellen of de cijfers kloppen en of er conform wettelijke en of verslaggevingsregels is gerapporteerd Met gedrag doet u niet zo veel als accountant het is u niet geleerd om daar rekening mee te houden en wellicht vindt u het ook wel wat soft om met gedrag bezig te zijn Misschien bent u wel de mening toegedaan dat gedrag iets is voor psychologen Continue Reading De gewone man Tijdens het laats te rondetafelgesprek over de accountancybranche in de Tweede Kamer ging het er wederom hard aan toe De politiek lijkt de accountancybranche niet te begrijpen en vice versa De politiek heeft er moeite mee dat accountants hun verantwoordelijkheid wegwuiven als organisaties in de problemen komen Voor de politiek is het onbegrijpelijk dat accountants geen waarschuwingssignalen afgaven bij Vestia Amarantis en SNS maar daarentegen wel een accountantsverklaring zonder enig voorbehoud Continue Reading

  Original URL path: http://janwietsma.nl/component/zoo/tag/weblog/accountants?f=1&Itemid=101 (2014-12-07)
  Open archived version from archive