archive-nl.com » NL » J » JBR.NL

Total: 335

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • JBR
  voor medisch specialistische zorg met meer dan twintig klinieken verspreid over heel Nederland Probleemstelling Academische ziekenhuizen gaan zich meer richten op de meest complexe zorg en de opleidingsfunctie Voor basisziekenhuizen en klinieken ligt de focus op veelvoorkomende minder complexe zorg Met betrekking tot vrouwenzorg zullen AMC en VUmc de laag en midden complexe gynaecologische tweedelijns vrouwenzorg verder afbouwen Bergman Clinics wilde haar belang in Alant Vrouw Amsterdam B V juist uitbreiden Bekijk de transactie Onze bijdrage AMC en VUmc hebben JBR Corporate Finance BV gevraagd hen te adviseren en ondersteunen inzake de waardering van Alant Vrouw en de voorgenomen transactie JBR heeft hen begeleid bij de verkoop van aandelenbelang in Alant Vrouw kliniek aan Bergman Clinics Met de transactie zijn tevens afspraken gemaakt over de governance en samenwerking op het gebied van opleiding en de inzet van personeel van AMC en VUmc bij Alant Vrouw Het resultaat AMC en VUmc hebben aandelenbelang in Alant Vrouw verkocht aan Bergman Clinics Home Nieuws Contact Algemene voorwaarden Sitemap X Mijn nieuws pagina Slideshow front NL About JBR Glossary Maritime Offshore Energy Environmental Services Food Agriculture TIME Care and living Strategy Corporate Finance Restructuring Debt Advisory Partners Management Consultants Consultants Research Associates Maritime Offshore

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=63 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • JBR
  met onder andere Priva Van Vliet en Hoogendoorn Probleemstelling Vanwege JBR s werkzaamheden en ervaringen in de sector zochten de oprichters van Argus vorig jaar contact met JBR om te spreken over hun opvolgingsvraagstuk en hun ambitie om hun erfgoed en de enorme energie die zij met hun 25 medewerkers hadden geïnvesteerd op een optimale gebalanceerde wijze tot waarde te brengen Bekijk de transactie Onze bijdrage Wij vroegen ons af of het nu echt praktisch en nodig was om als Nederlands adviesbureau een verkoop advies mandaat te accepteren uit White Rock grensplek tussen Seattle en Vancouver JBR kreeg de ruimte om een grondige analyse te maken en niet voor de usual suspects te gaan Op grond van de door Argus ontwikkelde technologie zochten we de koper die daar een volgende stap mee kon maken Wij vonden Conviron in Winnipeg Het resultaat Deze familieonderneming 150 medewerkers is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling productie en verkoop van plantengroei simulatieapparatuur plantengroeikamers De combinatie van deze twee ondernemingen geeft Argus nieuwe marktkanalen en geeft Conviron toegang tot technologie waardoor zeer innovatieve producten aan klanten kunnen worden geleverd JBR voerde de regie over het gehele transactieproces en realiseerde een succesvolle transactie Klik hier voor het

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=42 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • JBR
  gewenste maatschappelijke resultaat te komen voor klanten Ze worden hierin gesterkt door het regeerakkoord dat verwijst naar nieuwe combinaties die ruimte weten te creëren voor nieuwe concepten in wonen en zorg Uitgangspunt hierbij is een totaalpakket van wonen diensten en zorg voor iedereen in de samenleving die ondersteuning kan gebruiken en daarmee zo lang mogelijk de regie over het eigen leven kan behouden Probleemstelling Kunnen de organisaties samen adequaat invulling geven aan hun maatschappelijke doelstelling Onze bijdrage Wij hebben vanaf het eerste moment dat bestuurders met de gedachten speelden om een fundamentele samenwerking aan te gaan over de traditionele grenzen van wonen diensten en zorg heen de bestuurders en commissarissen begeleid Hierbij zijn vragen beantwoord als wat wil je bereiken op welke wijze zou dat kunnen wat is daar voor nodig kan het ook op een andere manier wat zou dat betekenen voor klanten wat zou dat betekenen voor de organisatie op welke wijze leidt dat tot voordelen etc Uiteindelijk heeft en ander zijn weerslag gevonden in een koersdocument dat is opgesteld door 50 medewerkers van de drie organisaties leidend hierin was het landelijk grootschalig ontwikkelen van diensten teneinde deze kleinschalig en regionaal te kunnen aanbieden Het resultaat Een gedragen

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=37 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • JBR
  AMC wilde weten of een overname van VZA strategisch gewenst en gegeven de marktomstandigheden financieel haalbaar zou zijn en vanuit de positie van anti kartelvorming mogelijk Bekijk de transactie Onze bijdrage JBR begeleidde het AMC bij de analyse of het strategische wenselijk was om ambulancediensten toe te voegen aan haar dienstenpakket De strategische rationale achter de overname van VZA kwam vanuit marktontwikkelingen nieuwe wetgeving en locale marktomstandigheden Omdat zorgverlenen begint op het moment dat de ambulance ter plaatse van een noodgeval arriveert zag het AMC de mogelijkheden om het zorgverleningsproces vanaf het eerste patiëntcontact te verbeteren Aanvullend begeleidde JBR het AMC bij de eerste onderhandelingen van de deal hetgeen resulteerde in een Letter of Intent LOI JBR organiseerde namens het AMC het due diligenceproces en selecteerde externe partijen om de financiële belastingtechnische en juridische aspecten te onderzoeken Na voltooiing van het due diligenceproces heeft JBR namens het AMC de finale contractsonderhandelingen gevoerd in nauwe samenwerking met de juridisch adviseur van het AMC Het resultaat VZA is volldig overgenomen door het AMC en heeft hiermee een passende aandeelhouder voor de toekomst gevonden Het AMC kan met deze acquisitie haar ambitie waarmaken om in een zo vroeg mogelijk stadium van de zorgketen

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=27 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • JBR
  belangrijke opstap was een grondige beoordeling van hun financiële prestaties ten opzichte van een groep van vooraanstaande Europese marktpartijen Onze klanten wilden meer inzicht krijgen in hun gemeenschappelijke business model potentiële synergie en gebieden voor verbetering Probleemstelling Waar kunnen we profiteren van ons strategisch partnerschap Onze bijdrage De benchmark was gebaseerd op een gedetailleerd drie jaar omvattend waardeschema op basis van zeven bedrijven met een uitsplitsing van de economische prestaties naar onderdelen als omzetgroei voorzieningen en organisatorische kosten netwerk en apparatuur inventaris en schulden De benchmark onthulde een aantal belangrijke verbeteringsmogelijkheden bijvoorbeeld in inkoopkosten personeel investeringsgraad en werkkapitaal met vermelding van een belangrijk potentieel voor verbetering van het rendement op de investering voor beide klanten Het resultaat Een helder performancekader om het businessplan te verfijnen en het businessmodel van het partnerschap verder vorm te geven Home Nieuws Contact Algemene voorwaarden Sitemap X Mijn nieuws pagina Slideshow front NL About JBR Glossary Maritime Offshore Energy Environmental Services Food Agriculture TIME Care and living Strategy Corporate Finance Restructuring Debt Advisory Partners Management Consultants Consultants Research Associates Maritime Offshore Energy Environmental Services Food Agriculture TIME Care and living Industry Maritime Offshore Energy Environmental Services Food Agriculture Care and living JBR opinion News test

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=28 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • JBR
  onze klant gewenst is Op nationaal gebied zijn er wijzigingen in de Warmtewet aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer die warmteprojecten financieel aantrekkelijker zouden kunnen maken Probleemstelling Ondersteunen bij de het bepalen van de strategie rondom Warmte Onze bijdrage JBR heeft de markt in kaart gebracht Zowel grootschalige als kleinschalige warmteprojecten in operatie en in ontwerp zijn in beeld gebracht Van een concreet warmteproject is de businesscase volledig tegen het licht gehouden en zijn er diverse scenario en gevoeligheidsanalyses gemaakt Er is een uitgebreide risico inventarisatie gemaakt waarbij zowel de project als de volledige ketenrisico s zijn geanalyseerd Tevens is een analyse gemaakt van de beschikbare capabilities op het gebied van warmte en is er een match gemaakt met de missie en visie van de onderneming Deze externe interne en financiële analyse heeft geleid tot een conclusie van de rol die de klant zou kunnen spelen in Warmte en de daarbij behorende implicaties Deze conclusie is gepresenteerd aan de Raad van Bestuur van de klant Het resultaat Een helder strategiedocument waarin de analyses zijn samengevat en de onderbouwing van de aanbevolen strategie is weergegeven De conclusie is goed ontvangen door de Raad van Bestuur RvB Het besluit van de

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=41 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • JBR
  netwerk benaderd Daaruit bleek dat er naast het verstrekken van de brugfinanciering veel interesse was om de laboratoriumactiviteiten en in sommige gevallen het hele bedrijf over te nemen Op basis daarvan is contact gelegd met Eurofins de wereldleider in dit segment en de geijkte strategische koper van de laboratoriumactiviteiten JBR heeft een analyse van BLGG gemaakt en heeft vervolgens met een financieringsmemorandum enkele specifieke financiële partijen in haar brede netwerk benaderd Daaruit bleek dat er naast het verstrekken van de brugfinanciering veel interesse was om de laboratoriumactiviteiten en in sommige gevallen het hele bedrijf over te nemen Op basis daarvan is contact gelegd met Eurofins www eurofins com de wereldleider in dit segment en de geijkte strategische koper van de laboratoriumactiviteitenJBR heeft een analyse van BLGG gemaakt en heeft vervolgens met een financieringsmemorandum enkele specifieke financiële partijen in haar brede netwerk benaderd Daaruit bleek dat er naast het verstrekken van de brugfinanciering veel interesse was om de laboratoriumactiviteiten en in sommige gevallen het hele bedrijf over te nemen Op basis daarvan is contact gelegd met Eurofins www eurofins com de wereldleider in dit segment en de geijkte strategische koper van de laboratoriumactiviteiten Het resultaat In een snel efficiënt en prettig proces is BLGG succesvol verkocht aan Eurofins Alle start ups blijven achter bij de CEO De komende jaren zal de CEO enerzijds leiding blijven geven aan het verkochte BLGG en anderzijds de start ups verder gaan ontwikkelen met behulp van externe aandeelhouders JBR voerde de regie over het gehele transactieproces en realiseerde een succesvolle transactie In een snel efficiënt en prettig proces is BLGG succesvol verkocht aan Eurofins Alle start ups blijven achter bij de CEO De komende jaren zal de CEO enerzijds leiding blijven geven aan het verkochte BLGG en anderzijds de start ups verder gaan ontwikkelen met behulp

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=43 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • JBR
  management en Foreman Capital Achtergrond In 2011 is de onderneming De Jong toen deel van MNO Vervat onderdeel geworden van Boskalis De onderneming richt zich op het groen en grijs onderhoud van wegen in Nederland Hiermee is de voornaamste opdrachtgever Rijkswaterstaat Probleemstelling Omdat Boskalis zich richt op middel grote infraprojecten paste De Jong en Zoon Beheer niet langer in de strategie van het bedrijf Vanuit het management bestond de ambitie om de onderneming zelfstandig voort te zetten buiten het Boskalis concern Bekijk de transactie Onze bijdrage JBR heeft Boskalis geadviseerd inzake de waardering het gehele transactie proces begeleid en de onderhandelingen tot en met de closing gevoerd Het resultaat Het resultaat is een succesvolle verkoop van De Jong en Zoon Beheer BV aan Foreman Capital en het management van De Jong Home Nieuws Contact Algemene voorwaarden Sitemap X Mijn nieuws pagina Slideshow front NL About JBR Glossary Maritime Offshore Energy Environmental Services Food Agriculture TIME Care and living Strategy Corporate Finance Restructuring Debt Advisory Partners Management Consultants Consultants Research Associates Maritime Offshore Energy Environmental Services Food Agriculture TIME Care and living Industry Maritime Offshore Energy Environmental Services Food Agriculture Care and living JBR opinion News test Over JBR Begrippenlijst Maritiem

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=54 (2016-04-29)
  Open archived version from archive