archive-nl.com » NL » J » JBR.NL

Total: 335

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • JBR
  in de biomassa afval landbouw en slibmarkten Vanwege de duurzame milieuontwikkelingen Kyoto protocol richtlijnen afvalstorting veranderen de markten Probleemstelling Een toonaangevende multinational toonde belangstelling in het verwerven van de onderneming die op dat moment marginale resultaten boekte Om zijn gedachte te bepalen omtrent de interesse van deze potentiële koper had de aandeelhouder antwoord nodig op een aantal vragen zoals wat zijn de marktvooruitzichten en het potentieel van het bedrijf Zijn wij in staat om dit te realiseren op een stand alone basis Onze bijdrage Wij leverden een gedetailleerde marktbeschrijving en een toekomstperspectief met inbegrip van de operationele en organisatorische voorwaarden om aandeelhouderswaarde te maximaliseren Het resultaat Diepgaand inzicht in de biomassa slib afval landbouw en voedselmarkten Duidelijk zicht op het potentieel van de onderneming met inbegrip van de daarmee verbonden ondernemingswaarde Zicht op de operationele beperkingen in combinatie met externe analyse om te komen tot maximaal haalbare aandeelhouderswaarde Home Nieuws Contact Algemene voorwaarden Sitemap X Mijn nieuws pagina Slideshow front NL About JBR Glossary Maritime Offshore Energy Environmental Services Food Agriculture TIME Care and living Strategy Corporate Finance Restructuring Debt Advisory Partners Management Consultants Consultants Research Associates Maritime Offshore Energy Environmental Services Food Agriculture TIME Care and living Industry Maritime

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=26 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • JBR
  op afstand dynamische verkeersregeling en total lifecycle costs steeds belangrijker in de markt Tevens spelen CO2 reductie en verduurzaming een rol mede vanuit het Nationaal Energieakkoord Probleemstelling Welke strategische opties heeft Ziut voor de periode 2014 2017 en welke optie is de meest kansrijke Hoe kan de gekozen strategie het beste worden geïmplementeerd Onze bijdrage JBR heeft 42 interne en externe interviews gehouden De externe interviews waren met klanten leveranciers adviesbureaus en experts Daarnaast is een aantal nieuwe proposities door JBR beoordeeld op marktpotentieel bestaande concurrentie match met de competenties van Ziut en andere krachtenvelden Er is een drietal strategische opties ontwikkeld en deze zijn door JBR beoordeeld op basis van vooraf vastgestelde criteria De geselecteerde strategische optie is vervolgens gedetailleerd doorgerekend en verder uitgewerkt in een implementatieplan Het volledige Strategisch Plan 2014 2017 is gepresenteerd en bediscussieerd met de Raad van Commissarissen Het resultaat Een helder Strategisch Plan 2014 2017 waarin de strategische richting is vastgesteld met een goed onderbouwde financiële analyse Doordat het plan in samenwerking met de klant is opgesteld is het draagvlak voor de implementatie ervan groter Het plan is goed ontvangen door de Raad van Bestuur RvB Het besluit van de RvB kan uiteraard vanwege

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=46 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • JBR
  één van de aandeelhoudsters ook naar Europa gehaald In eerste instantie is Paula s Choice Europe BV gestart als exclusieve distributeur voor Nederland Nu tien jaar later bediende de onderneming ook een groot deel van de Europese markt nog altijd als distributeur Probleemstelling Begin 2014 gaf het Amerikaanse moederconcern het eerste signaal af graag een belang te willen nemen in Paula s Choice Europe om zodoende de relatie verder aan te halen en ook de belangen meer in lijn te brengen De aandeelhoudsters van Paula s Choice Europe BV hebben hierbij JBR gevraagd om hen te adviseren bij een deel verkooptraject waarbij de relatie met de principaal uiteraard van essentieel belang was Bekijk de transactie Onze bijdrage JBR heeft de aandeelhoudsters begeleid vanaf de eerste beeldvorming tot het uitonderhandelen van de uiteindelijke deal en de closing hiervan Hierbij heeft JBR constant oog gehad voor de onderliggende verhoudingen tussen de aandeelhoudsters in Europa en de relatie met de principaal Het resultaat Het resultaat is dat sinds maart 2015 er sprake is van een joint venture tussen Paula s Choice Europe BV en Paula s Choice LLC Hierbij zijn beide partijen zeer tevreden over de uitkomst en wordt momenteel verder gebouwd aan

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=55 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • JBR
  maatregelen was de toekomst van dit duurzame bedrijf ongewis In overleg met haar financier werd ons gevraagd de onderneming door te lichten en mogelijke opties voor de toekomst uit te werken Onze bijdrage We hebben een vergelijking gemaakt tussen de oorspronkelijke aannames in het duurzame plan en de werkelijke resultaten Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met het management en andere betrokken partijen om de aannames te toetsen Door als met de sector bekende buitenstaander onafhankelijk naar de ontstane situatie te kijken kon relatief snel worden vastgesteld waar de knelpunten lagen en hoe deze konden worden weggenomen Het resultaat Na afloop van de quick scan was duidelijk wat de oorzaken van de huidige situatie waren en hoe de onderneming op korte termijn weer winstgevend zou kunnen worden gemaakt Daarnaast is in kaart gebracht welke maatregelen genomen dienen te worden om op langere termijn voldoende winst te kunnen genereren zodanig dat zowel financiers als de eigenaars een acceptabel rendement kunnen realiseren Moraal van het verhaal investeren in duurzaamheid kan een prima optie zijn maar de business case dient wel volledig uitgewerkt te worden Dat betekent naast een focus op duurzaam ondernemen ook blijvende aandacht voor de financiële en organisatorische gevolgen van een

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=35 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • JBR
  de duurzame energieproductiestrategie van de opdrachtgever wat zijn de individuele strategische mogelijkheden en hoe gaan we de deal sluiten Onze bijdrage Wij maakten een selectie van Europese bedrijven waarvan de strategie en activiteiten pasten bij de duurzame energieproductiestrategie van onze klant en coördineerden het acquisitieproces Het resultaat Diepgaande kennis en toenadering van potentiële partners in de Europese duurzame markt Home Nieuws Contact Algemene voorwaarden Sitemap X Mijn nieuws pagina Slideshow

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=6 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • JBR
  bij het ingeschat marktpotentieel Het gevolg hiervan is dat de proposities niet objectief met elkaar vergeleken kunnen worden waardoor het management niet weet welke proposities zich kwalificeren en welke niet Probleemstelling Een Nederlands energiebedrijf op zoek naar een review van nieuwe proposities voor duurzame energie Onze bijdrage Een aantal proposities is gereviewed waarbij voor elke propositie een financieel model is ontwikkeld dat het potentieel aan EBIT per propositie op een en dezelfde wijze berekent waardoor de vier proposities financieel met elkaar vergeleken kunnen worden Naast de EBIT berekening is ook een gedegen risico en gevoeligheidsanalyse uitgevoerd Tevens is per propositie inzicht gegeven in het totale marktpotentieel de bereikbare markt voor onze klant en het daarbij behorende omzet en EBIT potentieel Het model is overgedragen aan de klant zodat in de toekomst zelf de financiële analyse gemaakt kan worden De proposities zijn inhoudelijk uitgedaagd aan de hand van kennis ervaring en deskresearch De geanalyseerde proposities betreffen producten en diensten op het gebied van duurzame energie Het resultaat Per propositie is een uitgebreide financiële en marktanalyse opgeleverd op basis waarvan de Raad van Bestuur heeft kunnen besluiten welke proposities geïntroduceerd zullen worden en welke niet Daarnaast heeft JBR een model ontwikkeld voor

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=40 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • JBR
  stond archiefbeheer op grote afstand van de andere logistieke activiteiten van Koninklijke Saan en zou er de komende jaren fors geïnvesteerd moeten worden in opslagcapaciteit en de ontwikkeling van digitale services Probleemstelling Na de strategische heroriëntatie werd besloten om de mogelijkheid tot verkoop van Saan Archiefbeheer B V te onderzoeken en JBR werd gevraagd Koninklijke Saan in dit proces te begeleiden In haar 115 jarige bestaan had Koninklijke Saan nog nooit een onderneming verkocht Bekijk de transactie Onze bijdrage JBR heeft eerst een inventarisatie gedaan om de mogelijke interesse van strategische kopers te vernemen Gezien de serieuze interesse is in samenspraak met onze klant besloten een selectieve veilingprocedure te starten waarbij alleen de meest waarschijnlijke kopers werden benaderd met een Informatie Memorandum Gedurende dit proces kwam het Amerikaanse Cintas als meest gewenste koper naar voren waarna een LOI werd ondertekend en exclusief met Cintas werd toegewerkt naar een transactie Het resultaat Saan Archiefbeheer is succesvol verkocht aan Cintas Tevens heeft Cintas het vastgoed in Almere gekocht van onze klant zodat Cintas op die locatie vorm kan geven aan haar verdere groeiambities Edwin Saan de vierde generatie van het familiebedrijf en verantwoordelijk voor Saan Archiefbeheer gaat leiding geven aan de combinatie

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=44 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • JBR
  of en hoe hij actief moet blijven in de gas en olie industrie in de Noordzee Hoe hij zijn grote installaties competitief kan aanbieden in de rest van de wereld en of hij hierdoor genoodzaakt wordt om zijn productie te verplaatsen De directie is onzeker over de ontwikkelingen en heeft geen goed onderbouwd antwoord op bovenstaand dilemma Aan JBR wordt gevraagd om het bestaande plan van de directie te valideren en zonodig alternatieve strategieën aan te dragen Onze bijdrage Het bestaande plan van de directie wordt beoordeeld en daarmee worden relatieve zekerheden en risico s inzichtelijk gemaakt voor de Raad van Commissarissen Op basis van het besluit van de Raad van Commissarissen gaat JBR aan een nieuw plan werken dat resulteert in een samenwerkingsverband met een Amerikaans engineeringbureau zodat meer grip wordt verkregen op het onderscheidend vermogen op de ontwerpfase van grote installaties Daarnaast wordt geadviseerd om buitenlandse werven te openen daar waar de lokale content geleverd kan worden door het verkrijgen van projecten In de Noordzee wordt een andere strategie geadviseerd van gestandaardiseerd en modulair bouwen Dit leidt tot kleinere flexibeler en goedkopere units Het resultaat Een strategisch plan dat onderscheid maakte tussen grote projecten waarvoor het onderscheidend vermogen

  Original URL path: http://www.jbr.nl/nl/casus/index.jsp?USMID=56&case=9 (2016-04-29)
  Open archived version from archive