archive-nl.com » NL » J » JCSL.NL

Total: 158

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • weergegeven Foutmelding Table jcslnl admin nieuws doesn t exist Query SELECT nieuws tekst titel nieuws tekst tekst nieuws datum nieuws link FROM nieuws INNER JOIN nieuws tekst ON nieuws id nieuws tekst url WHERE nieuws tekst taal NL AND status

  Original URL path: http://www.jcsl.nl/jcsl.php (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • J.C. Sound & Light - Algemene Voorwaarden
  50 van het overeengekomen bedrag bij annulering 1 14 dagen voor het ingaan van het overeengekomen prestatiedatum Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen prestatiedatum wordt het volle contractbedrag in rekening gebracht 11 2 Wanneer er aantoonbaar sprake is van gemaakte kosten door het niet door gaan van een boeking kan J C Sound Light deze kosten in rekening brengen bij de wederpartij 12 Prijzen 12 1 Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakkings verzend of afleveringskosten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen 12 2 Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren J C Sound Light behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens wijziging van lonen of andere prijsbepalende factoren haar prijzen te wijzigen Huur 13 Levering en terugbezorging bij huur 13 1 Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij gehuurde goederen zelf bij J C Sound Light op te halen en bij het beëindigen van de huurtermijn terug te bezorgen Het brengen en of terugbezorgen van gehuurde goederen is voor rekening en risico van de wederpartij 13 2 De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen 13 3 Indien J C Sound Light zich jegens de wederpartij heeft verplicht gehuurde goederen aan wederpartij te bezorgen zal J C Sound Light ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer ook niet na ingebrekestelling aanspraak geven op schadeloosstelling 14 Annulering Annuleren van de huurovereenkomst dient zo tijdig mogelijk te geschieden J C Sound Light berekent 25 van het overeengekomen bedrag bij annulering 15 30 dagen voor de overeengekomen verhuurdatum en 50 van het overeengekomen bedrag bij annulering 1 14 dagen voor de overeengekomen verhuurdatum Bij annulering binnen 24 uur voor de overeengekomen verhuurdatum wordt het volle contractbedrag in rekening gebracht 15 Duur van een huurovereenkomst 15 1 Huurovereenkomsten worden gesloten voor een bepaalde in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur 15 2 Wederpartij is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip bij J C Sound Light terug te bezorgen bij gebreke waarvan wederpartij ten behoeve van J C Sound Light een boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde voor iedere dag dat het gehuurde te laat wordt terugbezorgd 16 Schade en gebreken 16 1 Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan J C Sound Light te melden Zonder toestemming van J C Sound Light mag wederpartij niet tot reparatie overgaan 16 2 Veranderingen en of reparatie aan de gehuurde goederen zal J C Sound Light slechts in eigen werkplaats aanbrengen c q verrichten 16 3 3 Het opzettelijk toebrengen van schade of schade die is onstaan door het verkeerd gebruik van de gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht jegens J C Sound Light in het bijzonder niet op vervanging en of schadevergoeding 17 Aansprakelijkheid 17 1 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan

  Original URL path: http://www.jcsl.nl/NL/algemene-voorwaarden (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • J.C. Sound & Light - Sitemap
  Contact Sitemap Dit is de sitemap van J C Sound Light Welkom bij J C Sound Light Verhuur Verkoop Workshops Opdrachten Referenties Fotoalbums Disco Verlichting Concerten Verlichting Theater Shows Podia Evenementen Beursen en presentaties Rigging Geluidsversterking Verlichting Podia Podium Verhuur Contact Disclaimer Algemene Voorwaarden Sitemap Opdrachten In Afghanistan Meidenbeurs Ypenburg 2010 1000 Wishes Ein Deutsches Requim Open Huis Roemer Visscher College Meer opdrachten Foto s Meer Disco Verlichting foto s

  Original URL path: http://www.jcsl.nl/NL/sitemap (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • J.C. Sound & Light - Disclaimer
  aard dan ook De website van J C Sound Light bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van J C Sound Light liggen Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van J C Sound Light J C Sound Light is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen J C Sound Light geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud data adviezen verklaringen software producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen Het technisch functioneren van de breedband verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de breedband verbinding J C Sound Light aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de breedband leverancier J C Sound Light vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van J C Sound Light en J C Sound Light geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van J C Sound Light Tevens is J C Sound Light niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van J C Sound Light die de informatie toegankelijk maakt Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is J C Sound Light in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere incidentele indirecte bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat Indien misleidende onjuiste of anderszins ongeschikte informatie onder onze aandacht is gebracht zal naar redelijkheid en billijkheid een inspanning worden gedaan om deze informatie aan te passen of te verwijderen Indien hier volgens u sprake van

  Original URL path: http://www.jcsl.nl/NL/disclaimer (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • J.C. Sound & Light - Higherlevel Goes to the Beach
  kennen J C Sound Light werd gevraagd te zorgen voor de muzikale invulling Naast de geluidsinstallatie en de Dj wilde de organisatie graag een draadloze microfoon gebruiken voor het optreden van stand up comedian Omar Ons plan Om ervoor te zorgen dat de muziek en spraak zowel binnen als buiten goed te horen was hebben we ervoor gekozen om de speakers zowel binnen als buiten te plaatsen Onze vaste DJ

  Original URL path: http://www.jcsl.nl/N/NL/opdracht/higherlevel-goes-to-the-beach (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • J.C. Sound & Light - Russisch Europees CultuurFonds
  Het Spaanse Hof Tijdens het concert werden ook creaties van de bekende mode ontwerpster Larisa Katz getoond J C Sound Light werd gevraagd te zorgen voor de versterking het podium en de verlichting Omdat Het Spaanse Hof gebouwd is in 1469 was de eis dat alles voorzichtig werd opgebouwd harde wielen of scherpe punten waren uit ten bozen Ons plan Om zo veel mogelijk de sfeer van het pand te behouden hebben wij gekozen voor meerdere kleine speakers zodat de spreiding van het geluid optimaal was zonder dat de speakers overheersend aanwezig waren Om het gebruik van kabels tot een minimum te beperken hebben we deze avond alles zoveel mogelijk draadloos gedaan zo kon de op en afbouw tijdens de avond zo soepel en snel mogelijk gebeuren Vanwege de veel grote spiegels in de zaal werd er in overleg met de organisatie gekozen om alles vanaf de zijkant te belichten Uitvoerende artiesten Adil Abdullaev tenor Irina Pozdniakova menno sopraan Natalja Jakovleva lyrische coloratuur sopraan Alexei Pevzner Viool Irina Antonova Piano Opdrachtgever Russisch Europees CultuurFonds Website Locatie Het Spaanse Hof Westeinde 12 2512HD Den Haag 020 6554300 www hetspaansehof nl Russisch Europees CultuurFonds Russisch Europees CultuurFonds Russisch Europees CultuurFonds Russisch Europees

  Original URL path: http://www.jcsl.nl/N/NL/opdracht/recf (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • J.C. Sound & Light - Discotheque
  technicus te leveren voor de Club Ons plan Met genoeg een tijd en genoeg verlichting is er van elke zaal een mooie discotheek te maken Zo ook op deze oudejaarsavond In combinatie met een perfecte line up en een uit verkochte zaal werd het een fantastische avond Uitvoerende artiesten Jeroenski www djjeroenski com Mike Van Loon www mikevanloon com D Rashid www d rashid nl Mc Nova novatjuh hyves nl

  Original URL path: http://www.jcsl.nl/N/NL/opdracht/discotheque (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • J.C. Sound & Light - Niets Aan De Hand
  wilde de theatergroep twee werelden creëren de realitische koude wereld en een zonnig vrolijke wereld waarin alles mooi en perfect is Ons plan Wij hebben in overleg met de opdrachtgever voor gekozen om naast de gebruikelijke verlichting ook lampen te gebruiken met een roze kleurenfilter Lee 128 Met als resultaat een roze gloed over het podium en de spelers Opdrachtgever The Big Mo Impro Theater Show Website Locaties Theater Aan

  Original URL path: http://www.jcsl.nl/N/NL/opdracht/niets-aan-de-hand (2016-01-29)
  Open archived version from archive •