archive-nl.com » NL » J » JWINTER.NL

Total: 7

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Winters webshop
  Tips Contact Links Welkom Wij zijn een technisch reparatie bedrijf met een jarenlange ervaring op het gebied van plasma tv s lcd tv s witgoed vaatwassers wasmachines en audio apparatuur Tevens doen wij bedrijfsinstallaties van bijv tv s of audio

  Original URL path: http://www.jwinter.nl/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Winters webshop
  Zoom of Katwijk dan kunt u bij ons terecht voor allerlei klachten aan uw apparatuur Voor reparaties aan plasma tv s lcd tv s allerlei witgoed wasmachine vaatwasser enz audio apparatuur enz Heeft u een reparatie stuur dan een email

  Original URL path: http://www.jwinter.nl/technischedienst.html (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Winters webshop
  speciaal daarvoor bedoeld waszakje bol voor in uw wasmachine zo voorkomt u onnodige schade aan uw machine door losgeraakte bh beugels Oven reinigen oven en rooster insmeren met vloeibare groene zeep een bakje met ammoniak in de oven zetten en

  Original URL path: http://www.jwinter.nl/tips.html (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Winters webshop
  Home Technische dienst Tips Contact Menu Home Technische dienst Tips Contact Links Contact J Winter vof Calandweg 35 4612 PG Bergen op Zoom Email ons Home Disclaimer Algemene voorwaarden

  Original URL path: http://www.jwinter.nl/contact.html (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Winters webshop
  Home Technische dienst Tips Contact Menu Home Technische dienst Tips Contact Links Links Home Disclaimer Algemene voorwaarden

  Original URL path: http://www.jwinter.nl/links.html (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Winters webshop
  BTW en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en of aangepast WINTERS WEBSHOP behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren Alle informatie producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige impliciete garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid deugdelijkheid geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins Aansprakelijkheid Hoewel WINTERS WEBSHOP alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen is WINTERS WEBSHOP niet aansprakelijk voor informatie en of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden Bepaalde hyper links in deze site leiden naar websites buiten het domein van WINTERS WEBSHOP welke geen eigendom zijn van WINTERS WEBSHOP maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen Indien deze links geactiveerd worden verlaat men de website van WINTERS WEBSHOP Hoewel WINTERS WEBSHOP uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door WINTERS

  Original URL path: http://www.jwinter.nl/disclaimer.html (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Winters webshop
  of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden 5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen a het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan b de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht c de informatie over bestaande service na aankoop en garanties d de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst e de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is 6 Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering Artikel 6a Herroepingsrecht bij levering van producten 1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument 2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies Artikel 6b Herroepingsrecht bij levering van diensten 1 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst 2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies Artikel 7 Kosten in geval van herroeping 1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening 2 Indien de consument een bedrag betaald heeft zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht 1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld 2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten a die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument b die duidelijk persoonlijk van

  Original URL path: http://www.jwinter.nl/algemene%20voorwaarden.html (2016-04-26)
  Open archived version from archive •