archive-nl.com » NL » K » KALIBERADVISEURS.NL

Total: 86

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vacatures - Kaliber
  RA maar gaandeweg hun carrièrepad tot het besef komen dat ze zich ook buiten de begane paden willen doorontwikkelen Personen die beseffen dat ze bij hun huidige werkgever alleen taakgericht werken en steeds meer verworden tot een verlengstuk van de belastingdienst Deze mensen die niet meer binnen het keurslijf van hun beroepsorganisatie willen werken maar wel hun vak op kwalitatief hoog niveau willen uitoefenen zijn welkom Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in vindingrijke ondernemende en commercieel fiscaal gedreven belastingadviseurs FA RB alsmede proactieve administratief medewerkers SPD MBA We bieden een informele werkomgeving met een grote mate van vrijheid waarbij we een groot beroep doen op zelfstandigheid Onze focus op studie en kennis zal je helpen je carrière te ontwikkelen We verwachten wel dat je na enige begeleiding in staat bent om op termijn zelfstandig cliënten van advies te dienen Op dit moment zijn er geen specifieke vacatures Mochten er specifieke vacatures zijn dan vind je die op deze pagina Open sollicitaties zijn altijd welkom Uiteraard garanderen we niet dat we een werkplek hebben In gesprek met de adviseurs van Kaliber Vanuit de kracht van uw organisatie gaan wij opzoek naar kansen Bedrijfsadvies Cijfertjes zijn een klein deel van het ondernemersbestaan Financieeladvies Vanuit de kracht van uw organisatie gaan wij opzoek naar kansen Bedrijfsadvies Binnen van de grenzen van de wet zo min mogelijk belasting betalen Belastingadvies Samen houden wij het overzicht Financieeladvies Het komt regelmatig voor dat een belastingambtenaar een mening verdedigt waarin hij blijft hangen terwijl de wet veelal multi interpretabel is Het is dan zaak de inspecteur te overreden en op basis van jurisprudentie en redelijkheid te komen tot een veel lagere aanslag Soms is daarbij een beroep op de rechter noodzakelijk In deze hoedanigheid heb ik bij vele cliënten duizenden maar in enkele situaties ook tonnen aan belasting

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/vacatures/#wpcf7-f100-p262-o1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Kennis delen - Kaliber
  Kalibers Iedereen heeft een andere visie op de wereld Wij van Kaliber hebben dat uiteraard ook In ons item Op z n Kalibers willen wij onze klanten op originele wijze laten meekijken met onze visie Nieuwsitems over fiscale onderwerpen tips voor startende en ervaren ondernemers een blik achter de schermen Wij zorgen voor variatie de wereld is immers niet zwart wit Lees meer Nieuws Onze maatschappij is constant in beweging

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/kennis-delen/#wpcf7-f100-p13-o1 (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • BTW op oninbare vorderingen - Kaliber
  heeft deze btw als voorbelasting in mindering gebracht op zijn aangifte Deze niet ontvangen btw kunt u terugvragen aan de Belastingdienst Let op U mag deze btw niet zelf verrekenen in uw btw aangifte Wanneer kunt u btw terugvragen U kunt de btw terugvragen zodra zeker is dat uw klant de factuur niet geheel zal betalen U stuurt binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is geworden dat uw openstaande factuur niet betaald zal worden een verzoek om teruggave van de in rekening gebrachte btw naar de Belastingdienst Stuur met het verzoek gegevens mee waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen Het verzoek om teruggave omvat in ieder geval de volgende gegevens naam en adres van uw afnemer datum en nummer van de betreffende factuur het niet betaalde factuurbedrag het bedrag aan btw dat u terugvraagt Als deze gegevens op de factuur staan kunt u ook een kopie van de factuur meesturen Wat moet u doen als uw afnemer na teruggave van de btw alsnog betaalt Het is niet uitgesloten dat uw afnemer de openstaande factuur alsnog betaalt nadat uw verzoek om teruggave is toegekend door de Belastingdienst In dat geval zult u het

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/nieuws/btw-op-oninbare-vorderingen/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Beperkte mogelijkheden herinvesteringsreserve na gedeeltelijke staking - Kaliber
  boekwinst die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld Dat gebeurt door de vorming van een herinvesteringsreserve De gereserveerde boekwinst wordt vervolgens afgeboekt op investeringen in andere bedrijfsmiddelen in hetzelfde boekjaar of in een volgend boekjaar De afboeking verlaagt de afschrijfcapaciteit van het aangeschafte bedrijfsmiddel en leidt dus tot hogere winsten Ook bij gedeeltelijke staking van een onderneming kan een herinvesteringsreserve worden gevormd Aanwending van de herinvesteringsreserve moet gebeuren binnen het voortgezette deel van de onderneming of in een uitbreiding daarvan Een maatschap exploiteerde een rundveebedrijf Het bedrijf bestond uit een melkveehouderij en een jongveehouderij In 2004 en 2005 werd de melkveehouderij beëindigd In dat kader werd het melkquotum verkocht De daarbij behaalde winst werd in een herinvesteringsreserve opgenomen De maatschap deed in 2006 enkele investeringen Een van deze investeringen betrof een graafmachine die via een leaseovereenkomst aan een derde ter beschikking werd gesteld De maatschap boekte een deel van de herinvesteringsreserve af op de aanschafkosten van de graafmachine De Belastingdienst corrigeerde de afboeking van de herinvesteringsreserve omdat de graafmachine niet werd gebruikt in het voortgezette deel van de onderneming Hof Den Bosch deelde de opvatting van de inspecteur Het exploiteren van een graafmachine was

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/nieuws/beperkte-mogelijkheden-herinvesteringsreserve-na-gedeeltelijke-staking/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Voortgang afschaffing VAR - Kaliber
  specialisten Europees Sociaal Fonds Vacatures Kennis delen Op z n Kalibers Nieuws Contact Voortgang afschaffing VAR De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel tot afschaffen van de verklaring arbeidsrelatie naar de Eerste Kamer gestuurd Het wetsvoorstel heeft de naam Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties meegekregen De strekking van het wetsvoorstel is het herstellen van de balans in verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer en verbetering van de mogelijkheden tot handhaving De huidige regeling van de VAR schiet op deze punten te kort Handhaving bij de opdrachtgever is vrijwel niet mogelijk omdat de Belastingdienst daarvoor dient te bewijzen dat de opdrachtgever frauduleus heeft gehandeld Alle risico s liggen in de huidige systematiek bij de opdrachtnemer Wanneer de Belastingdienst achteraf constateert dat een arbeidsverhouding als dienstbetrekking moet worden aangemerkt wordt de opdrachtnemer geconfronteerd met naheffingen Verder creëert de VAR slechts schijnzekerheid omdat geen oordeel over de fiscale status van de opdrachtnemer wordt gegeven In de nieuwe opzet worden echte zelfstandigen niet onnodig belast met papierwerk en verbeteren de mogelijkheden van handhaving De staatssecretaris denkt dat nog deze maand de eerste voorbeeldovereenkomsten zullen worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst Hij verwacht dat de nieuwe systematiek op 1 januari

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/nieuws/voortgang-afschaffing-var/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Verhuur garageboxen - Kaliber
  uit 2009 beleid gepubliceerd over de verhuur van parkeerruimte De verhuur van multifunctionele ruimten die primair worden gebruikt voor andere doeleinden dan het parkeren van voertuigen valt volgens het besluit onder vrijgestelde verhuur tenzij is overeengekomen dat de ruimte uitsluitend wordt gebruikt als parkeerruimte In een procedure over de verhuur van een aantal garageboxen merkte Hof Den Bosch op dat garageboxen vaak worden gebruikt voor andere doeleinden dan de stalling

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/nieuws/verhuur-garageboxen/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Hoge vrijstelling erfbelasting voor gehuwde mantelzorger - Kaliber
  partner van de erflater geldt een hoge vrijstelling Deze vrijstelling geldt tot 1 januari 2016 onder voorwaarden ook voor een mantelzorger De voorwaarden zijn dat de erflater als ontvanger van de mantelzorg geen partner mag hebben om te voorkomen dat de hoge vrijstelling tweemaal voor dezelfde nalatenschap wordt verstrekt en dat de mantelzorger het zogenaamde mantelzorgcompliment moet hebben genoten De hoge vrijstelling voor de mantelzorger is overigens niet bij de vrijstellingen geregeld maar door de mantelzorger die aan de voorwaarden voldoet aan te merken als partner van de erflater De rechtbank Zeeland West Brabant is van oordeel dat de hoge vrijstelling ook geldt voor een gehuwde mantelzorger Volgens de rechtbank dient de eis dat de erflater ongehuwd moet zijn ter voorkoming van twee verkrijgers die recht hebben op de hoge vrijstelling van erfbelasting De eis dat de mantelzorger ongehuwd moet zijn om in aanmerking te komen voor de hoge vrijstelling heeft volgens de rechtbank geen enkele functie Er is sprake van een ongelijke behandeling zonder rechtvaardigingsgrond Het verschil in behandeling laat zich niet verklaren door de wetsgeschiedenis of het systeem van de wet De rechtbank kwam tot dit oordeel in een procedure van een getrouwde vrouw Haar vader woonde in

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/nieuws/hoge-vrijstelling-erfbelasting-voor-gehuwde-mantelzorger/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Acupunctuur valt onder vrijstelling medische prestaties - Kaliber
  leggen Het Hof van Justitie EU heeft in zijn rechtspraak gezegd dat de vrijstelling alleen geldt voor diensten die worden verleend door personen met de vereiste beroepskwalificaties Wel moet het beginsel van fiscale neutraliteit in acht worden genomen wanneer de wetgever een beroep of een specifieke werkzaamheid op het gebied van de gezondheidskundige verzorging van de mens wil uitsluiten van de vrijstelling De door Hof Den Bosch behandelde casus had

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/nieuws/acupunctuur-valt-onder-vrijstelling-medische-prestaties/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive