archive-nl.com » NL » K » KALIBERADVISEURS.NL

Total: 86

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nederlandse staat moet schade vakantiedagenregeling vergoeden - Kaliber
  vergoeden Volgens een Europese Richtlijn zijn de EU landen verplicht om te regelen dat werknemers jaarlijks recht hebben op ten minste vier weken vakantie met behoud van loon Alleen bij beëindiging van het dienstverband mag het recht op vakantiedagen worden afgekocht en vergoed in geld Deze richtlijn had uiterlijk op 23 november 1996 moeten zijn verwerkt in de nationale wetgeving De Nederlandse wetgeving is pas per 1 januari 2012 aangepast aan de voorschriften van de richtlijn Dit gebeurde naar aanleiding van enkele arresten van het Hof van Justitie EU uit 2009 Tot 2012 gold dat bij langdurige ziekte alleen over de laatste zes maanden van de ziekte vakantiedagen werden opgebouwd De nieuwe wetsbepaling houdt in dat voor het opnemen van vakantiedagen een vervaltermijn geldt van zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven Er geldt een uitzondering voor de situatie waarin een werknemer in die periode niet in staat is geweest om vakantie op te nemen Deze bepaling geldt echter uitsluitend voor vakantiedagen die zijn opgebouwd na 1 januari 2012 De Hoge Raad heeft in een procedure van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst na ruim twee jaar van arbeidsongeschiktheid werd ontbonden de Nederlandse staat veroordeeld tot betaling

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/nieuws/nederlandse-staat-moet-schade-vakantiedagenregeling-vergoeden/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Ook Hoge Raad vindt iPad een computer - Kaliber
  boekhouden Over Kaliber Adviseurs Onze specialisten Europees Sociaal Fonds Vacatures Kennis delen Op z n Kalibers Nieuws Contact Ook Hoge Raad vindt iPad een computer De vraag of een iPad als een computer of als een telefoon moet worden aangemerkt voor de loonbelasting is door de Hoge Raad beantwoord Een iPad is een computer Omdat de wet twee elkaar uitsluitende categorieën kent moet een apparaat in één van die categorieën worden ingedeeld De categorie computers is uitgesloten van de categorie telefoon internet en dergelijke communicatiemiddelen Daarom moet eerst worden beoordeeld of een apparaat valt in de categorie computers en dergelijke Is dat niet het geval dan moet onderzocht worden of het apparaat past in de categorie telefoons en dergelijke Hof Amsterdam heeft die wijze van beoordeling niet toegepast en daarmee een verkeerd uitgangspunt gekozen voor zijn beslissing De in cassatie niet bestreden omschrijving van een iPad in de hofuitspraak laat volgens de Hoge Raad geen andere conclusie toe dan dat een iPad is bedoeld voor taken die ook door een computer kunnen worden verricht Daarmee valt een iPad in de categorie computers en wordt niet meer toegekomen aan de vraag of een iPad wellicht als telefoon kan worden aangemerkt Like

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/nieuws/ook-hoge-raad-vindt-ipad-een-computer/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Belastingplan 2016 - Kaliber
  die per 1 januari 2016 budgettair effect hebben en maatregelen die de uitvoering door de Belastingdienst moeten vereenvoudigen Daarnaast is in het wetsvoorstel Belastingplan 2016 een herziening van box 3 opgenomen De herziening van box 3 gaat overigens pas in in 2017 De overige wetsvoorstellen zijn het wetsvoorstel Wet implementatie wijzigingen Moeder dochterrichtlijn 2015 het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2016 het wetsvoorstel Wet tegemoetkomingen loondomein en het wetsvoorstel Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2 Fonds Dit wetsvoorstel regelt de vrijstelling van bepaalde uitkeringen aan Joodse slachtoffers van vervolging ten tijde van de Tweede Wereldoorlog De implementatie van een Europese richtlijn in dit geval de moeder dochterrichtlijn gebeurt altijd in de vorm van een afzonderlijk wetsvoorstel Het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen omvat maatregelen in het kader van noodzakelijk onderhoud van bestaande wetgeving en maatregelen van technische aard zonder budgettaire gevolgen De Wet tegemoetkoming loondomein is een kaderwet voor tegemoetkomingen in het loondomein Zo worden de huidige premiekortingen grotendeels vervangen door andere tegemoetkomingen In deze wet worden het lage inkomensvoordeel en de loonkostenvoordelen voor specifieke groepen opgenomen Het Belastingplan 2016 bevat de volgende maatregelen op het terrein van het inkomensbeleid verlaging van het tarief in de tweede en derde schijf verlengen van de

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/nieuws/belastingplan-2016/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning - Kaliber
  doen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar in verband met de eigen woning De schenking moet worden gedaan in verband met de aankoop of verbouwing van een eigen woning de afkoop van rechten van erfpacht opstal of beklemming of voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van een voormalige eigen woning van het kind De vrijstelling bedraagt in 2015 52 752 De vrijstelling wordt met ingang van

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/nieuws/verruiming-schenkingsvrijstelling-eigen-woning/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Vpb-plicht overheidsondernemingen - Kaliber
  plicht overheidsondernemingen Per 1 januari 2016 worden door de overheid gedreven ondernemingen in beginsel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting Tijdens de parlementaire behandeling is toegezegd dat de wet op enkele punten zal worden aangevuld of verduidelijkt Het betreft twee inhoudelijke wijzigingen De eerste wijziging is bedoeld om te voorkomen dat ondernemingswinsten door publiekrechtelijke rechtspersonen onbelast kunnen worden genoten door de onderneming onder te brengen in een commanditaire vennootschap De tweede wijziging

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/nieuws/vpb-plicht-overheidsondernemingen/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling - Kaliber
  verstrekkingen mag niet in belangrijke mate groter zijn dan gebruikelijk is Als een vergoeding of verstrekking op zichzelf al ongebruikelijk is zal het ook ongebruikelijk zijn dat deze wordt aangewezen als eindheffingsbestanddeel Om te kunnen beoordelen of iets gebruikelijk is kan ten eerste een vergelijking worden gemaakt met de andere werknemers van de werkgever Als een werkgever vrijwel de volledige vrije ruimte gebruikt voor een paar werknemers is dat ongebruikelijk

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/nieuws/gebruikelijkheidscriterium-werkkostenregeling/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Wet tegemoetkomingen loondomein - Kaliber
  UWV berekent jaarlijks de hoogte van de tegemoetkomingen aan de hand van gegevens in de polisadministratie Samenloop tussen de verschillende tegemoetkomingen is uitgesloten Het recht op tegemoetkomingen kan niet hoger zijn dan het bedrag van de hoogste tegemoetkoming voor de betreffende werknemer De inwerkingtreding van dit wetsvoorstel zal worden geregeld bij koninklijk besluit Het is de bedoeling dat het lage inkomensvoordeel in werking zal treden op 1 januari 2017 De loonkostenvoordelen volgen dan op 1 januari 2018 Dat zou betekenen dat in 2017 de huidige premiekortingen nog van toepassing zijn Lage inkomensvoordeel De maximale hoogte van het lage inkomensvoordeel is 2 000 per jaar bij een jaarloon van 100 tot 110 van het wettelijk minimumloon en 1 000 per jaar bij een jaarloon van 110 tot 120 van het wettelijk minimumloon Het lage inkomensvoordeel wordt alleen toegekend bij banen voor ten minste 24 uur per week Er geldt geen leeftijdsondergrens maar wel een bovengrens Dat is de AOW leeftijd omdat voor AOW gerechtigde werknemers geen premies voor de werknemersverzekeringen betaald hoeven te worden Loonkostenvoordeel Het loonkostenvoordeel voor een oudere werknemer of voor een arbeidsgehandicapte werknemer bedraagt op jaarbasis maximaal 6 000 Voor de doelgroep banenafspraak wordt het maximum 2 000

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/nieuws/wet-tegemoetkomingen-loondomein/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Eigen woning - Kaliber
  en andere financiële instellingen zijn verplicht informatie over de eigenwoningschuld aan de Belastingdienst te verstrekken Wie zijn eigenwoningschuld gefinancierd heeft bij een andere instelling heeft te maken met een informatieplicht Voor deze informatieplicht heeft de Belastingdienst een modelformulier opgesteld Vanaf het belastingjaar 2016 moet de informatie niet meer via dit formulier maar in de aangifte worden aangeleverd Om voor renteaftrek in aanmerking te komen moeten vragen in de aangifte worden beantwoord Met het doen van aangifte wordt automatisch voldaan aan de informatieplicht Verzachten sanctie bij aflossingsachterstand Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschuld een aflossingsverplichting Alleen als daaraan wordt voldaan heeft de eigenwoningbezitter recht op aftrek van de betaalde rente In bepaalde gevallen mag tijdelijk worden afgeweken van de verplichte aflossing Wordt de aflossingsachterstand niet op tijd ingehaald dan gaat de schuld permanent over naar box 3 en is er geen recht meer op renteaftrek Een eventuele nieuwe schuld geldt tot het niveau van de schuld die is overgegaan naar box 3 niet als eigenwoningschuld Deze sanctie wordt verzacht De schuld gaat bij een aflossingsachterstand nog steeds naar box 3 maar deze overgang hoeft niet permanent te zijn Dat betekent dat in beginsel slechts tijdelijk geen recht bestaat op

  Original URL path: http://www.kaliberadviseurs.nl/nieuws/eigen-woning/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive