archive-nl.com » NL » K » KATHOLIEKNETWERK.NL

Total: 365

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van de Adelbert Vereniging, door Bart van Doorn
  het doel van de vereniging en ook overigens de algemeen optredende ontzuiling hebben consequenties gehad voor het voortbestaan van meerdere afdelingen Recent vinden in het land weer activiteiten plaats die leiden tot een oriëntatie op en versterking van de landelijke organisatie en her oprichting van Adelbert afdelingen Maatschappelijke ontwikkelingen De laatste decennia hebben grote veranderingen op maatschappelijk gebied in de samenleving plaatsgevonden Recent heeft de oud vicepresident van de Raad van State zich hier nog over uitgelaten Hij sprak onder andere over een verzwakte democratische rechtstaat als gevolg van het op afstand plaatsen van politieke verantwoordelijkheden en de kleinere rol van het maatschappelijke middenveld Juist in een tijd van individualisering mondialisering en het verdwijnen en ontkrachten van de vele instituties en zekerheden wordt echter de behoefte aan een adequaat maatschappelijke middenveld steeds vaker waar te nemen De Adelbert Vereniging wil in dit verband vanuit haar traditie en grondslag een bijdrage leveren aan de meningsvorming in de samenleving door ruimte te geven voor het debat en vrijmoedige opinievorming Wat wil de Adelbert Vereniging Adelbert biedt een ontmoetingsplaats aan haar leden om kennis te kunnen nemen van ontwikkelingen in samenleving en wetenschap en kritisch te kunnen reflecteren op maatschappelijke thema s op velerlei terrein Levensbeschouwing cultuur geschiedenis filosofie ethiek economie en techniek leveren onderwerpen voor debat en studie Leden van de vereniging voelen zich betrokken op een maatschappij waar naast de noodzakelijke inzet om de economie te laten functioneren belang wordt gehecht aan waarden als eerlijkheid trouw compassie rechtvaardigheid en vrijheid in gebondenheid De vereniging weet zich daarbij geïnspireerd door haar christelijke traditie en gedachtegoed en met een open blik naar de samenleving De vereniging wil participeren in groter geheel van organisaties met herkenbare het doel van de vereniging ondersteunende uitgangspunten Het landelijk bestuur onderhoudt hiervoor contacten op landelijk niveau met gelijk

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=137&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van FNV Vakcentrale, door Agnes Jongerius
  dat nu ruimt twee miljoen werknemers zijn werkzaam binnen een flexibele arbeidsrelatie De problemen met deze flexcontracten zijn bekend makkelijk ontslag minder scholing slechtere beloningen en het voor jou tien anderen Mond houden en doorwerken Voor werkgevers in de ban van geld en concurrentie zijn werknemers een onkostenpost De argumenten van het bedrijfsleven klonken aannemelijk De starre arbeidsverhoudingen moesten doorbroken worden en flexibiliteit wordt als heel belangrijk beschouwd De sociale partners sloten een akkoord Flex en Zekerheid in 1996 De bedoeling van de vakbeweging was flex in goede banen te leiden en dat mocht ook een vaste baan zijn bij een uitzendbureau Maar dat pakte anders uit Zo was de regeling voor tijdelijk contracten bedoeld als opstap naar een vaste baan maar werd in de praktijk een afstap Even drie maanden er uit en dan misschien weer een contract voor een jaar Aan flexibiliteit blijken meer kwalijke kanten te zitten Het werken in een flexibele economie kan zelfs karakters aantasten meent de Amerikaanse socioloog Sennett Flexibele mensen worden steeds belangrijker geacht en die moeten daar dan ook de vaardigheden voor hebben zoals het nemen van risico s Lariekoek volgens Sennett Voor mensen die de connecties en de kwaliteiten niet hebben heeft risico s nemen een heel ander betekenis They don t take risks but they are at risk Tegelijkertijd is de ideologie dat als je echt iets wilt alles mogelijk is Ook mensen zelf overschatten de mogelijkheid waarin zij de regels van het spel kunnen bepalen En als het misgaat geven zij zichzelf de schuld Alsof succes een keuze is en voor iedereen binnen handbereik We willen ons van de last van anderen bevrijden maar de keerzijde is dat anderen dat ook doen Hoe autonomer anderen worden hoe minder ze jou nodig hebben Een andere keerzijde is dat het een

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=139&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Tilburg University, door Hein van Oorschot
  en zijn ook onredelijk als een bewoner in een straat een dief blijkt stop je toch niet alle inwoners van die straat in de gevangenis De ontwikkelingen gaan lijnrecht in tegen het idee van subsidiariteit het leggen van de verantwoordelijkheid op de juiste plek in dit geval bij de universiteiten zelf En het ergste het onderwijs laat het gebeuren door de ontworteling in onderwijsland Grote fusiegolven hebben ervoor gezorgd dat het onderwijs van niemand meer is of lijkt te zijn De vraag van eigenaarschap speelt dus in alle hevigheid op De oorzaken en redenen van dit gebrek aan vertrouwen en de toegenomen ontworteling zijn divers Enerzijds lijkt men van bovenaf de overheid gevangen te zitten in een vorm van instrumenteel denken De gedachte is dat goed onderwijs van bovenaf geregeld en gecontroleerd moet worden Anderzijds raken universiteiten los van hun vertrouwde inbedding De alsmaar gefuseerde onderwijsinstellingen kwamen vroeger voort uit een gemeenschap Dat is nu veel minder het geval De verbinding tussen het onderwijs en de lokale samenleving is zwakker dan voorheen Deze ontwikkeling in combinatie de met hang naar controle en instrumenteel denken is schadelijk voor goed onderwijs en onderzoek Een oplossing voor deze complexe ontwikkelingen is niet direct voorhanden Volgens mij is het in ieder geval van belang te benadrukken dat de universiteit onderdeel uitmaakt van de samenleving Wij hebben een belangrijke taak in het vormen en opbouwen van onze samenleving onder meer door studenten te vormen en bewust te maken van de verbondenheid tussen universiteit en samenleving Zo werk je aan een ander bewustzijn Zo voedt je een ander geluid Onze visie op wat een universiteit behoort te zijn hebben we ook uitgewerkt in het boekje Met oog op goed leven Cobbenhagen en onze universitaire cultuur Dit boekje is verstrekt aan al onze medewerkers en aan alle

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=138&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Oikocredit, door Otto Albrecht
  onderpand niet bancable zoals dat bankkringen heet Duurzame vrede kan niet worden bereikt tenzij grote bevolkingsgroepen manieren vinden om uit de armoede te breken Microkrediet is zo n manier Ontwikkeling van onderaf dient bovendien de bevordering van democratie en mensenrechten aldus het Nobelcomité Oikocredit startte ongeveer terzelfder tijd als Yunus 37 jaar geleden met een soortgelijk microfinancieringssysteem Dat gebeurde na kritiek op de eigen beleggingen van kerken Niet investeren in wapenindustrie of andere foute bedrijven maar in mensen was de hartenkreet toen vooral van jongeren binnen de kerken Zij stonden aan de wieg van wat nu een van de grootste en oudste microfinancieringsinstellingen ter wereld is In Nederland vond Oikocredit onderdak en groeide van onderop met leningen van gelovigen en religieuze instellingen tegen alle verwachtingen in Decennia voordat prinses Maxima microfinanciering op de kaart zette Solidariteit met mensen die minder kansen hebben dan wij is nu algemeen geaccepteerd en banken als Triodos en ASN spelen daar op in Oikocredit is en blijft uniek omdat naast een bescheiden rente in geld immateriële rente wordt gegeven kansen op onderwijs ziekenzorg betere behuizing voedsel en kleding Ondernemende vrouwen hebben bij ons een streepje voor en respect voor milieu is voorwaarde voor een lening Maar vinden we met ons unieke leenmodel nog aansluiting bij een jongere generatie die niet automatisch begrippen als rentmeesterschap en medeverantwoordelijkheid omzet in meedoen Dat is de centrale vraag die ons als vereniging en bestuur bezighoudt Zijn we voldoende in staat om een nieuwe generatie te inspireren en te motiveren Voorlopig ziet dat er niet naar uit In onze organisatie hebben we net als in de meeste maatschappelijke organisaties moeite om te verjongen Jongeren moeten met nieuwe instrumenten en met nieuwe media benaderd worden om ze te kunnen bereiken Denk aan alle soorten social media Maar wij als organisatie zijn

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=132&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Stichting Thomas More, door Joost van der Net
  conversatie zich noodgedwongen terug achter de beschermende muren van kloosters en abdijen om zich bij de opkomst van de middeleeuwse steden weer snel breed te maken onder meer in kloosterscholen en aan universiteiten Welvarende middeleeuwse stadsbewoners voelden al snel een dringende behoefte om net als de kloosterlingen door middel van studie en gebed aan de katholieke conversatie deel te nemen alleen dan zonder de wereld te verzaken In het gewoel der tijden is dit streven spijtig genoeg uitgelopen op wat we de reformatie zijn gaan noemen Reeds betrekkelijk snel na het begin van de reformatie sloeg de katholieke conversatie op slot De idee vatte post dat een onveranderlijk traductum zo zuiver en onaangeroerd mogelijk tegen allerhande bedreigingen van buiten moest worden beschermd Een geborneerd in zichzelf gekeerd katholiek gesprek trad in de plaats van de open conversatie van voorheen Pas in de 19e eeuw werd het open gesprek hersteld Vanuit de praktische wens om de noden van tijdgenoten te lenigen braken nieuw opgerichte ordes en congregaties de in zichzelf gekeerde conversatie namelijk open Iedere orde en congregatie verwijdde op haar eigen werkterrein de katholieke horizon het bredere gesprek zoekend waar dat bij het eigen charisma paste Daarna gingen de ontwikkelingen snel Al aan het eind van de 19 e eeuw had de gedachte postgevat dat ook katholieke leken in het brede maatschappelijke gesprek niet mochten ontbreken vooral niet als dat op het hoogste academische niveau werd gevoerd In Nederland werd vanuit die gedachte anno 1905 de Radboudstichting opgericht En dan het Tweede Vaticaans Concilie Deze vijftig jaar geleden geopende kerkvergadering markeerde het definitieve afscheid van een geborneerd verleden Het Concilie in zich zelf een Groot Gesprek herstelde de katholieke conversatie als een open gedachtewisseling die de hele wereld in zich op wil nemen Het is in de geest van Vaticanum

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=131&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van IKV Pax Christi, door Edwin Ruigrok
  vertrekt altijd vanuit een concrete levenssituatie Het visioen van Martin Luther King bijvoorbeeld gevisualiseerd in het hand in hand lopen van zijn zwarte dochters met blanke kinderen werd geboren in een situatie waar de waarde van gelijkwaardigheid botste met de rassenwetten van zijn tijd In de wereld van 2012 wordt de wereld beheerst door het geweld in Syrië Sheikh Mouaz Al Khatib geestelijke uit een eeuwenoud geslacht van predikers van de Omayyadenmoskee in Damascus roept op tot vreedzaam verzet Zijn boodschap van vrede wordt gezien als een kritiek op de overheid hij werd meer dan tien jaar geleden al uit zijn ambt gezet Sinds het begin van de onlusten is Mouaz Al Khatib vier keer gearresteerd geweest waarvan de laatste keer bijna een maand lang Geïnspireerd door zijn traditie komt hij op voor een maatschappij waar vrijheid gebaseerd is op regels voor een goed samenleven IKV Pax Christi verbindt zich aan zijn strijd niet op dezelfde godsdienstige basis dat moge duidelijk zijn maar op basis van een gedeeld visioen van vrede waar plaats is voor elke mens en waar verschillen er mogen zijn In het visioen van de vrede wandelen dus mensen van vlees en bloed van heel verschillende aard In deze samenleving met verschillen is men bereid ruimte voor elkaar te scheppen en eigen belang te offeren voor het algemeen belang Ook in het visioen van de vrede zullen mensen daar niet geheel in slagen zonder het optuigen en verbeteren van rechtvaardige instituties als bijvoorbeeld het internationaal recht de Verenigde Naties maar ook kerken In dit visioen van de vrede zijn feilbare mensen beschermd en in toom gehouden door deze rechtvaardige instituties steeds weer genegen en in staat gesteld om hun agressie en geweld te kanaliseren Toch zal geweld niet ontbreken maar het wordt bloot gesteld en mensen zullen

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=125&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van CNV Onderwijs, door Joany Krijt
  de grilligheid van de politieke stromingen in het land Gevolg is dat de leerkracht voor de buitenwereld niet meer aan de eisen voldoet en het werkplezier minder wordt doordat de professionele ruimte waarbinnen de leerkracht als professional kan opereren afneemt Oorzaken Het onderwijs is van ons allemaal Dat is de stelling die vanuit vele kanten te horen is Het is ook waar maar is dat niet een deel van het probleem Het onderwijs kent vele stakeholders de overheid de maatschappij de ouders de kerk en of de parochie Stakeholders zijn belanghebbenden maar geen eigenaren Toch gedragen de stakeholders van het onderwijs zich vaak als eigenaren De overheid bepaalt in Nederland de onderwijswetgeving en gaat over de bekostiging De uitvoering is in handen van het onderwijs zelf Met andere woorden De overheid gaat over het wat het onderwijs zelf over het hoe Deze grens wordt in de praktijk echter door de overheid vaak overschreden Ouders worden daarnaast gezien als consumenten van het onderwijs Dit stelt de ouders in een opdrachtgevende rol ten aanzien van de professional die het onderwijs aanbiedt u vraagt wij draaien Maar ouders zijn direct belanghebbenden van het onderwijs Zij zouden direct betrokken moeten worden bij het onderwijsproces maar zijn tegelijkertijd ook medeverantwoordelijk De maatschappij vindt zichzelf ook eigenaar van het onderwijs maar het onderwijs maakt deel uit van de maatschappij Met andere woorden iedereen denkt iets te zeggen te hebben over het onderwijs maar niemand voelt zich mede verantwoordelijk Visioen Door het onderwijs te zien als een onderdeel van de maatschappij waar wie allemaal mede verantwoordelijk voor zijn rekening houdend met de professionaliteit van de mensen die in het onderwijs werken kunnen we de kwaliteit van het onderwijs verhogen de professionele ruimte optimaliseren en het werkplezier van de medewerkers vergroten Dit vergroot de menselijke waardigheid van zowel

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=124&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Persbericht Visies & visioenen
  goede samenleving Het moet toch anders kunnen Het moet toch beter kunnen Daarover hebben ook de ruim dertig maatschappelijke organisaties die zijn aangesloten bij het VKMO Katholiek Netwerk visies en visioenen Waar het visioen ontbreekt verwildert het volk Spreuken 29 18 Deze zin vormt het startpunt voor het VKMO project Visies Visioenen Aan alle 34 aangesloten organisaties is gevraagd om vanuit het perspectief van hun eigen organisatie een visie of visioen te verwoorden Het leverde een bloemlezing op van vergezichten waarin onder andere de sectoren onderwijs zorg media ontwikkelingssamenwerking en arbeid aan bod komen Vergezichten op een andere betere samenleving Over hoe het anders kan en beter Vanaf vandaag publiceert het VKMO Katholiek Netwerk dertig visies en visioenen op de website www katholieknetwerk nl Iedere werkdag een nieuwe bijdrage De reeks wordt geopend door een bijdrage van Joany Krijt lid van het dagelijks bestuur van CNV Onderwijs Haar visioen spreekt over een menswaardig onderwijs met een essentiële rol voor zowel de leraren de leerlingen als de ouders In het najaar rond het VKMO Allerheiligenberaad op 8 november verschijnt een bundeling van alle visies en visioenen Het VKMO Katholiek Netwerk is een actief knooppunt van katholieke maatschappelijke organisaties Het Verband gevestigd

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=123&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive