archive-nl.com » NL » K » KATHOLIEKNETWERK.NL

Total: 365

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van NKO, door Frank van den Heuvel
  zulke grote organisaties dat zij anoniem zijn het onveiliger wordt men zich een nummer voelt er geen binding is en dat alles centraal geregeld wordt zodat op de werkvloer de ruimte om zelf vorm te geven aan het onderwijs verdwijnt Zeker in het onderwijs waarin je via menselijke relaties werkt met kinderen en jongeren in een pedagogische context is dat de dood in de pot Bij zorginstellingen en woningcorporaties zien we dezelfde ontwikkelingen En eveneens in het bedrijfsleven en bankwezen De Rabobank is een voorbeeld dat klein binnen groot echt vorm probeert te geven Hoewel het ook daar vaak lastig is Op zoek naar de balans die er uiteindelijk nooit helemaal zal komen Dé oplossing hiervoor is ook al jaren bekend organiseer klein in groot Dat betekent dat je werkt met aparte locaties of in een groot gebouw met vleugels of afdelingen waarbinnen leer en werkgemeenschappen ontstaan op het niveau dat men elkaar kent Dat leraren bindingen kunnen aangaan met leerlingen dat leerlingen dat onderling kunnen dat er een wij gevoel ontstaat enz Bekend is dat zo n kleine eenheid niet veel groter mag zijn dan 70 mensen anders ken je elkaar niet meer Dus zeker niet de schaalvergroting rigoureus terugdraaien maar hieraan een slimmer vervolg geven In veel organisaties zeker ook in het onderwijs is bij fusies dit klein in groot organiseren wel beloofd en gepredikt maar niet waar gemaakt Bij de fusie is een nieuw bestuur gekomen nieuw logo een aantal sessies om elkaar te leren kennen een organogram getekend en dan stopt het vaak Maar echt werk maken van klein in groot organiseren gebeurt vaak niet In die zin worden de fusies niet netjes afgemaakt en gaan de nadelen van schaalvergroting wel degelijk een rol spelen Zo is het in veel grote onderwijsinstellingen heel moeilijk je weg

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=126&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Actioma, door Tine Ansems
  en praktische oplossing niet aansluit bij het bestaande aanbod van maatschappelijke organisaties onderwijs en overheden Hierdoor raken deze mensen hun lef en creativiteit kwijt en gaan zij hun problemen en gewenste oplossingen formuleren aan de hand van het bestaande beschikbare en volgens de regels toegestane oplossingen Oplossing Vooral bij zogenaamde multi problem personen en gezinnen heeft dit een sterk vertragende en kostenverhogende werking Daarbij leidt de hulp eerder tot schijnoplossingen dan tot een houdbare oplossing Het afstemmen van de hulpverlening het benodigde inkomen passende huisvesting en onderwijs van de kinderen vergt voor de personen en gezinnen onbegrijpelijk veel discussie plannen maken veranderen van plannen en evaluatie Terwijl ze zelf een eenvoudigere aanpak voor ogen hadden waarbij ze dachten meer regie over hun eigen leven te houden Zo leren ze het wel af op zoek te gaan naar hun eigen kracht en passen zij zich aan door apathisch te worden of in verzet te gaan Hierdoor wordt het oplossingsproces nog meer vertraagd stijgen de kosten daalt het gevoel van eigenwaarde en het levensgeluk is steeds moeilijker te vinden We zien zelfs dat gezinnen of personen bij wie het probleem in eerste instantie enkelvoudig was in de loop der jaren afglijden naar de status van multi problem Dienstbaar denken De oplossing ligt in een omslag van denken bij overheden maatschappelijke organisaties en onderwijs Namelijk van aanbodgericht denken naar dienstbaar denken Deze twee hoeven niet in tegenspraak te zijn maar dienstbaar denken zou hierin wel voorop moeten staan Daarbij moeten organisaties niet in eerste instantie bedenken waar ze goed in zijn waardoor ze hun subsidie kunnen behouden of vergroten of hun mensen aan de slag kunnen houden als goed werkgever Er zal met de persoon het gezin ook de kinderen laten meepraten bekeken moeten worden hoe de knelpunten nu en op de langere

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=127&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Hogeschool HAS, door Dick Pouwels
  proces Een proces in het laatste kwart van de vorige eeuw begonnen door de hogescholen te ontwortelen uit hun maatschappelijke inbedding het eigendom weg te halen bij de vaak sterk aan de beroepspraktijk gelieerde partijen Daarmee een proces van vervreemding van die beroepspraktijk op gang brengend en het bijzondere en speciale karakter van de betreffende hogeschool laten vervagen Als het ware weg te bewegen van een speciaal product naar een massaproduct Bij een massaproduct past ook maar één manier van organiseren namelijk schaalgrootte grote organisaties dus met veel oog voor efficiency standaardvoorschriften en vanuit de optiek als hogeschool onvoldoende ruimte voor de docent om maatwerk te leveren Maatwerk dat ieder mens uniek individu als hij is verdient Maatwerk gericht op de ontwikkeling van die student zeker niet gebaat bij een standaardaanpak Daarmee is de ontworteling gecompleteerd Corrigerende maatregelen worden genomen medezeggenschap van studenten op bestuurs niveau accreditatieorganen die kwaliteit moeten definiëren overheden die protocollen gaan opstellen over hoe kwaliteit moet worden vormgegeven Allemaal maatregelen die via indirecte kanalen een oplossing proberen te bedenken zonder het probleem eerst gedefinieerd te hebben Sterker nog juist via hun oplossingen zorgen voor het steeds verder wegdrijven van de kern van het probleem De kern ligt namelijk bij het herstellen van de trias educatis student docent beroepspraktijk In die driehoek moet het echte werk gebeuren met ruimte voor de professionele inbreng van de docent en de beroepspraktijk en met ruimte voor de student om zich als jong volwassene te ontwikkelen tot een professionele werker maatwerk dus ieder mens is uniek STOP dus aan al die indirecte kanalen die al regulerend het onmogelijk maken nog echt maatwerk te leveren Herstel van de trias educatis professionele ruimte aan de docent om in te spelen op de unieke behoefte van de student en de ontwikkelingen in de beroepspraktijk

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=129&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Cordaid, door René Grotenhuis
  die rechtvaardige inclusieve en duurzame wereld delen Florerende gemeenschappen zijn een voorwaarde tot verandering Cordaid gelooft dat de verandering die nodig is burgergedreven is sterke civiele actoren zijn onmisbaar Sterke gemeenschappen zijn belangrijk in een complexe en instabiele wereld In bloeiende gemeenschappen is plaats voor zelfvertrouwen en bescherming van elkaar in het taaie gevecht dat inherent is aan sociale en politieke verandering Verandering is noodzakelijk op alle niveaus lokaal regionaal nationaal en internationaal Daarom heeft Cordaid het concept ontwikkeld van Global Communities of Change om de verschillende niveaus en de verschillende actoren met elkaar te verbinden zodat verandering tot stand gebracht kan worden Het eerste begin van Cordaid gaat terug naar 1914 Zorg voor de ander voor de mensen die gemarginaliseerd worden en in armoede moeten leven heeft altijd in het hart van Cordaid s missie gestaan Mensen zich laten verbinden met hun gemeenschap Dit was en is onze drijfveer Een drijfveer die diep in de katholieke traditie van Cordaid geworteld is een gemeenschap bijeen rond de tafel van brood en wijn Drie trends onderstrepen de noodzaak om juist nu de ontwikkeling van bloeiende gemeenschappen als de drijvende kracht bij verandering te zien de ongelijkheid is wereldwijd groeiende en er is een afnemende bereidheid om hulpbronnen en rijkdommen te delen De afgeschermde en beveiligde wijken voor rijken overal ter wereld zijn de meest zichtbare en fysieke expressie van de ongelijkheid de discriminatie van de lagere kasten in India en van de inheemse bevolking van Guatemala is misschien minder zichtbaar maar even ingrijpend de globale common goods zijn in groot gevaar Als wij er niet in slagen om de te verwachten schaarste aan natuurlijke hulpbronnen eerlijk en rechtvaardig te delen kan onmogelijk een antwoord gegeven worden op de groei van de wereldbevolking naar 9 miljard mensen in 2050 en het gerechtvaardigde

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=128&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Mensen met een Missie, door Manon Vanderkaa
  anderen het nemen van eigen initiatieven om elders in de wereld de helpende hand toe te steken om zelf geld in te zamelen voor een goed doel groter is dan ooit Privé initiatieven voor schooltjes in ontwikkelings landen humanitaire hulp en het steunen van kleine ondernemingen maken een grote bloei door Mensen zoeken nabijheid en tastbaarheid zichtbare resultaten van hun inspanningen en giften Voor Mensen met een Missie is nabijheid een belangrijke waarde Het gaat uiteindelijk altijd om ontmoetingen van mens tot mens Misschien is het waar dat ontwikkelingssamenwerking te ver is doorgeschoten in haar wens tot maakbaarheid in het meetbaar maken van haar resultaten in de bureaucratisering en technologisering van de hulp De betrokkenheid en mensgerichtheid van ontwikkelingshulp moet weer voorop komen te staan Ontwikkelingssamenwerking gaat om meer dan economische groei en vooruitgang Het behelst een diepgaande visie op menselijke betrekkingen in internationaal perspectief Gerechtigheid is een kernwaarde in deze visie Mensen met een Missie streeft naar een rechtvaardiger verdeling van welvaart naar sociale gerechtigheid voor iedereen Zo ziet Mensen met een Missie ook haar hedendaagse invulling van missie het gaat er niet om de ander te bekeren maar om haar te herstellen in haar menselijke waardigheid Dat is het visioen van gerechtigheid waar Mensen met een Missie zich door gedragen weet in het oprichten van de ander of liever in het aanreiken van de mogelijkheden voor mensen om zichzelf op te richten realiseren wij iets van het Rijk Gods Dat is niet een visioen dat ons aan het eind der tijden wacht maar een concreet en dagelijks verlangen in het leven van mensen die door armoede onrecht en ongelijke kansen worden neergedrukt Mensen met een Missie wil een gezicht geven aan het werken aan gerechtigheid Daarom zendt zij mensen uit die hun betrokkenheid wereldwijd gestalte geven in een

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=140&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Unie NKV, door Marie-Louise van Wijk-van de Ven
  in de maatschappij en dus ook in de kerk dikwijls niet open staat voor en barrières opwerpt tegen datgene wat vrouwen inbrengen De lijn van vrouwen stokt soms even Op punten waar ook andere lijnen uitkomen houden vrouwen stil maken een uitnodigend gebaar naar degenen die misschien nog aarzelen trekken dan weer op gezamenlijk en in solidariteit De lijn van vrouwen is een doorgaande lijn Vanuit de kracht van hetgeen hun voormoeders hebben bereikt houden vrouwen hun uiteindelijke doel goed voor ogen Indien nodig houden zij anderen daarbij soms aan het lijntje gaan dan weer verder vastberaden niet gehaast andante De lijn van vrouwen is een opgaande lijn Vrouwen laten zich niet makkelijk uit het veld slaan zij blijven hopen op en werken aan een betere wereld en een goed leven voor allen voor het bonum commune In de visie van de Unie NKV zou de lijn van vrouwen moeten uitwaaieren in een breed en veelkleurig palet Om dat te bereiken is het noodzakelijk dat op alle niveaus een actief genderbeleid wordt gevoerd Dat betekent het bevorderen van een evenredige vertegenwoordiging en deelname van vrouwen en mannen op alle terreinen en op alle niveaus de politiek het bedrijfsleven de wereld

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=143&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Adveniat Geloofseducatie, door Monique Walrave
  een eigentijdse en Bijbelse geloofseducatie die gebruik maakt van zoveel mogelijk middelen zoals boeken magazines websites filmpjes geloofskoffertjes en catecheseprojecten willen we de mensen dichter bij hun geloof brengen Waar mogelijk en nuttig doen we dat het liefst door middel van crossmediale projecten waarin diverse uitingen elkaar aanvullen en versterken Nu bisdommen moeten bezuinigen en hun catechetische staf uitdunnen is het belangrijk tot samenwerking te komen en de ideeën met elkaar te delen Het aangeboden materiaal coördineren en aantrekkelijk aanbieden is een absolute noodzaak waarvoor Adveniat gepaste oplossingen voorstelt Een eeuwenoude boodschap van geloof en liefde doorgeven is een bijzondere uitdaging Adveniat wil het geloofsverhaal samen met de bisdommen in Nederland en Vlaanderen en met landelijke meestal katholieke of oecumenische organisaties doorvertellen Mensen moeten eerst geraakt worden door het Bijbelse geloofsverhaal voordat ze aan het kernbegrip van het katholiek sociaal denken solidariteit gestalte kunnen geven Zo vullen geloofseducatie en diaconie elkaar aan Adveniat wil een ankerpunt zijn voor bisdommen en parochies scholen gezinnen en verenigingen die behoefte hebben aan geschikt materiaal voor catechese en groei in het geloof Dit is de missie van Adveniat de rooms katholieke uitgever die ervoor zorgt dat het woord van God toegankelijk is voor allen

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=142&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van de Unie KBO, door Agnes van Balkom
  beeldvorming en ontmaskering van negatieve beelden omdat ze niet kloppen Ontmaskeren Het klopt niet om over ouderen te spreken als een inactieve groep die alleen maar geld kost Feitelijk en moreel niet De inzet van veel ouderen via vrijwilligerswerk raden van bestuur mantelzorg opvang en opvoeding van kinderen wordt onvoldoende gezien en niet geteld Wat is dat voor een samenleving die alleen werkenden en actievelingen positief waardeert Het klopt ook niet om ouder worden louter als proces van verlies te waarderen Waarom wordt er nauwelijks gesproken over de specifieke ontwikkelingsmogelijkheden van het ouder worden zoals ontwikkelen van levenskunst morele en spirituele diepgang Reële ontwikkelingsmogelijkheden die al langer worden bevestigd door onderzoek en uit de praktijk van het leven En wat betreft het verlies van fysieke vermogens als je ouder wordt werken aan behoud van vitaliteit is een goede zaak zelfs een verantwoordelijkheid maar de idiote anti age rage die onze samenleving kenmerkt is ouderen onvriendelijk en mensonvriendelijk Het ideaal van waaruit deze rage vertrekt is bovendien een waanbeeld namelijk de eeuwige jeugd Positieve beeldvorming stimuleren Het spreken over ouder worden en ouderen gaat wat ons betreft niet over hoe we jong blijven of hoe we de kosten zo laag mogelijk houden Het gaat om de vraag naar de betekenis van goed ouder worden Die vraag zou het maatschappelijk debat over ouder worden en ouderen moeten domineren Wat betekent goed ouder worden voor mij wat betekent goed ouder worden voor onze samenleving Zijn hierop inspirerende visies Welke plaatjes en beelden zijn er Moet iedereen dat zelf bedenken en uitzoeken Inderdaad zal de oudere van vandaag en morgen dat zelf willen uitzoeken maar dat doet hij niet los van naasten gedeelde waarden of visies van waaruit hij of zij leeft Een inspirerende weg Als ouderenorganisatie vervullen wij een rol bij deze zoektocht

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=141&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive