archive-nl.com » NL » K » KATHOLIEKNETWERK.NL

Total: 365

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van RIPD, door Erik Borgman
  door het breken van de macht van de zonde werd bevrijd om naar Gods raadsbesluit te worden omgevormd en tot voltooiing te komen no 2 Hoge theologische taal waarvan ik in ieder geval in toenemende mate het belang ben gaan inzien het leven het lijden de dood en de verrijzenis van Jezus de Gezalfde maakt op verborgen maar reële wijze duidelijk dat God met onze dubbelzinnige gebroken en vaak eerder van kwaad dan van goed getuigende wereld reddend verbonden is Kunnen wij dit teken nog lezen als een goddelijk teken kunnen en willen wij nog tekenen van de tijd zien Of zeggen wij zoals koning Achaz bij de profeet Jesaja Jesaja 7 10 12 quasi bescheiden dat we God niet met onze zorgen willen lastig vallen in feite bedoelend dat wij Gods verwarrende betrokkenheid niet nodig hebben en het liever overzichtelijk houden met plannen die wij zelf bedenken en die we daarom ook kunnen doorgronden ook al schieten ze hopeloos tekort Het Tweede Vaticaans Concilie wilde op een nieuw manier de wereld openen voor wat ten volle een gelovig leven diende te zijn een gelovige visie op het bestaan een theologaal een op God gericht beeld van de wereld Deze wereld de wereld waarin we zijn opgenomen en waar we deel van zijn met alles wat we zijn en met alles wat we zeggen en denken deze wereld is de plaats waar God zich met ons verbindt ook al drukken wij God door de manier waarop wij ons leven inrichten en door de manier waarop wij over ons leven denken voortdurend buiten beeld Ik citeer nog een keer uit Gaudium et Spes het is mijn lievelingscitaat geworden In de dynamiek van zijn geloof waardoor het gelooft dat het wordt geleid door de Geest van de Heer die de gehele aarde

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=144&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van VKO, Centrum voor Katholiek Onderwijs, door Dick Wijte
  hele leven in dit citaat besloten Havel heeft altijd weerstand geboden tegen anonieme ideologieën en systemen Geloof niet abstracte speculaties volg de stem van je geweten schrijft hij Maar volgens Marjolijn Februari een andere denker lijkt de abstracte aanpak er beter uit te zien De jaarstukken van haar vereniging van huiseigenaren gaan tegenwoordig over de belegging van reserves en het staffelen van contributies Het draait niet om de werkelijkheid maar om de afgeleiden daarvan een omslag die zij overal meent waar te nemen 1 Zo ook in het onderwijs Paul van Maanen van de Hogeschool Leiden maakt zich druk over deze omslag Ons onderwijs is in de greep van de stopwatch stelt hij Hij doelt op de prestatieafspraken die scholen tegenwoordig met de overheid moeten maken afspraken die een uniformering van onderwijstoetsing in de hand werken want scholen moeten onderling vergelijkbaar zijn We hebben al toetsingscommissies moeten instellen die de kwaliteit van de toetsen bewaken vertelt Van Maanen die afkomstig is van het onderwijsdepartement Een bureaucratische mentaliteit dreigt zich van het onderwijs meester te maken heel onwezenlijk voor leraren Want zij werken niet met afgeleiden maar met kinderen jongeren studenten Hun werk staat niet in het teken van cijfers en procedures want hun vak gaat over de inhoud van lessen en over de vraag hoe zij die lesstof over kunnen brengen op de klas de groep Docenten hebben vanwege hun invloed op lesinhoud en hun verstandhouding met de jeugd een uitgelezen taak in de samenleving een beschavingstaak Als zij daarvan worden afgeleid of afgehouden gebeurt dat niet zonder gevolgen Het kan zelfs gebeuren dat leraren uiteindelijk afwezig zijn In Duitsland aan het begin van de vorige eeuw ontbrak het aan leraren die jonge mensen konden uitleggen wat de positieve kanten van hun aspiraties zijn en welke kanten meer ontwrichtend uitwerken

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=154&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van de Stichting Carmelcollege, door Ton Thomassen
  lelijk goed of slecht Op deze wijze voorzien we ons handelen denken en argumenteren van een fundament omdat we aan onze waarden ook normen ontlenen Binnen het perspectief van waardegericht leren hebben we leerlingen voor ogen die groeien in de vaardigheid om te reflecteren over de eigen waarden en die van anderen Want wie dat kan heeft de kracht om voorbij het eigen standpunt te zien En daardoor respect op te brengen voor de waarden van anderen ook als hij zichzelf daarin niet herkent Waardegericht leren kunnen we daarom ook niet beperken tot lessen levensbeschouwing of een enkel project Iedereen binnen de school kan hier zijn bijdrage aan leveren Gebruikmaken van de eigen ervaringen in betekenisvolle situaties en op die manier bij anderen die waarden oproepen inclusief de gevoelens en betrokkenheid die daarbij horen Het gaat ook over het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de omgeving Het gaat over het voelen en nemen van sociale verantwoordelijkheid Het oprichten van scholen zoals Stichting Carmelcollege sinds 1923 deed is een voortreffelijk voorbeeld van het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid Voor de problemen van de toekomst kunnen we kinderen en jongeren niet de benodigde oplossingen meegeven Maar we kunnen we wel leren om op een bepaalde manier te denken om samen te werken en samen te leven zodat ze later in staat zijn om op een zinvolle en effectieve manier de problemen van hun tijd te tackelen Voor onze medewerkers zijn wij op zoek naar volwassen arbeidsverhoudingen Met elkaar samen nadenken hoe het anders en beter kan Volwassen arbeidsverhoudingen bestaan niet uit een cafetariamodel waar werknemers hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf kunnen samenstellen Ook worden volwassen arbeidsverhoudingen uiteindelijk niet ingevuld door betere voorwaarden voor scholing of doorgroei in salaris Dit zijn verbeteringen veranderingen van de eerste orde Een echte transformatie in het denken over de

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=157&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van het Thijmgenootschap, door Edith Brugmans
  Ten tweede de christelijke religie Op institutioneel niveau hebben veel katholieke en protestantse kerken het tegenwoordig niet gemakkelijk Ze kampen met teruglopend kerkbezoek en met interne reorganisaties Ook onderwijs en zorginstellingen die in het verleden verbonden waren met religieuze ordes en congregaties zijn in de laatste decennia geseculariseerd en verbonden met de neutrale overheid of de competitieve markteconomie En toch is het christelijk geloof voor miljoenen mensen ook in Nederland een dagelijkse bron van inspiratie Ten derde de samenleving Commercialisering van media en stemmingmakerij in publieke discussies leiden tot kwaliteitsverlies in de intellectuele dienstverlening Commentatoren columnisten en redacteuren worden door hun bedrijven niet direct aangemoedigd zich echt te verdiepen in wetenschappelijk werk en religieus gedachtegoed Het cultureel niveau van de samenleving en het kritische vermogen van de publieke opinie lijden onder de massa human interest stukjes waarmee de gaten van kennis en kritische beschouwing worden gevuld in kranten opiniebladen discussieprogramma s op televisie en locale debatten En toch willen mensen betrokken blijven en bijdragen aan het algemeen welzijn en aan culturele goederen In de configuratie van deze drie biedt het Thijmgenootschap publicaties en lezingen die dwarsverbindingen maken en zo bruggen bouwen De boeken bevatten informatie uit de wetenschappelijke wereld beschouwingen

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=167&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Stichting Bonaventura, door Cees Akerboom
  de pedagogische opdracht om de vraag wat het mensbeeld is waarnaar wij de leerlingen willen laten toegroeien Voor een katholieke school is het van belang dat leerlingen ervaren dat dit mensbeeld geënt is op de evangelische waarden die de persoon Jezus ons heeft voorgehouden en voorgeleefd Omdat wij ervan uitgaan dat ieder mens geschapen is naar het evenbeeld van God staat respect voor de menselijke waardigheid hierbij voorop Een dergelijke levensbeschouwelijke oriëntatie is dan ook iets dat de hele mens raakt en daarmee het hele curriculum van de school Sint Bonaventura is ervan overtuigd dat identiteit een zaak is die waargemaakt moet worden op schoolniveau en dus niet effectief van bovenaf kan worden opgelegd Alle betrokkenen in een school dragen in dit proces een eigen verantwoordelijkheid maar het zijn de onderwijsgevenden die in hun dagelijkse ontmoeting met leerlingen een sleutelrol vervullen Zonder bevlogen leraren geen geïnspireerd confessioneel onderwijs In ieder van ons leeft het verlangen dat de overtuigingen en ontwikkelingen die de leraar aanreikt en die de leerling opneemt aan elkaar gewaagd zijn aan elkaar opengaan Deze interpersoonlijke contacten verbindende communicatie zullen binnen de schoolcontext een tegenwicht vormen voor de gevolgen van de verzakelijking van de maatschappelijke verhoudingen Dit pedagogisch klimaat deze mentale ruimte biedt leerlingen een wenkend en positief venster op hun toekomst De vereniging Sint Bonaventura ziet het als haar taak in samenwerking met andere partners in het katholieke onderwijsveld juist onderwijsgevenden in het proces van identiteitsontwikkeling te bereiken toe te rusten en te inspireren De door de vereniging ontwikkelde producten zijn voor een groot deel op deze vorming van identiteitsontwikkeling op schoolniveau gericht Waardengericht leren kan alleen op een door de gehele school gedragen uniek pedagogisch fundament Op deze grond staat de school als gemeenschap Als we onze professionaliteit koppelen aan bezieling dan zal dit zijn positieve

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=158&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van het VKMO-Katholiek Netwerk, door Pieter Hemels
  kerk en instituties als vakbewegingen verenigingen en het maatschappelijk middenveld maakt het sombere beeld compleet Op zonnige dagen zie ik een heel ander beeld Steeds meer mensen leven hun leven in solidariteit vormen verbanden en samenwerkingen en komen tot mooie daden Zeg tegen hen dat ze mantelzorger zijn en ze zullen dat steevast ontkennen Ze regelen zelf wat ze zelf kunnen regelen en ontlasten daarmee de overheid en andere instanties Zij geloven in een goede samenleving waarin menselijke waardigheid een centrale rol speelt En werken keihard aan die mooie maatschappij Deze mensen worden gedreven door naastenliefde en spiritualiteit en laten zich op tal van manieren inspireren Ik zie veel van deze mensen een persoonlijke invulling geven aan hun geloof en een persoonlijke kerk bouwen Op de zonnige dagen zie ik massaal mensen de grondbeginselen van het katholiek sociaal denken omarmen bonum commune subsidiariteit solidariteit en menselijke waardigheid Dat roept de vraag op welke kant we opgaan Belanden we in een totaal verharde maatschappij waarin geen ruimte meer is voor de ander Of keert de wal het schip en komen we tot inkeer dat Zelf alleen kan samenleven als er sprake is van een ander Ik zie een visioen waarin het

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=172&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van VNBreizen, door Jos van Bussel
  iets Juist daarom kan pelgrimeren zo zinvol zijn voor de mens van vandaag die holt en juist niet stilstaat bij elke stap die hij zet Die zich niet realiseert dat elke stap op de weg van het leven waarde heeft en niet alleen het doel waarnaar je op weg bent van waarde is Zomaar in een vliegtuig een reis naar Lourdes neem ik plaats naast een pelgrim die met onze organisatie reist 80 jaar reeds lang weduwe en op weg naar Lourdes Ze is er nooit geweest ze verlangde er reeds lang naar ooit deze bijzondere plaats te bezoeken en nu is het er dan toch van gekomen Samen met haar parochie mensen uit de gemeenschap waar ze reeds lang woont en leeft Met mensen die ze kent slechts van gezicht wat oppervlakkig en soms wat beter Maar ze voelt zich thuis ze voelt zich op haar gemak zelfs in een vliegtuig een vervoermiddel waar ze nooit eerder mee reisde Nog voordat het vliegtuig los van de baan kwam had ze met mij de belangrijkste zaken uit haar leven gedeeld Met mij die ze niet kende voor ik naast haar kwam zitten maar die slechts even haar tochtgenoot mocht zijn op weg naar die bijzondere plaats Stil staan bij haar leven bij vreugde en verdriet Ze kwam niet elke zondag meer in de kerk haar kinderen die ze toch gelovig had opgevoed al helemaal niet meer Maar ze had veel met haar moeder Maria De kinderen waren enthousiast dat moeder had besloten eindelijk eens op bedevaart te gaan ze hadden haar weggebracht en beloofd goed op het huis te passen en de planten te verzorgen Daar zat ze dan boven de wolken even alles achterlatend en reflecterend op haar leven verlangend naar Wellicht slechts naar dat dit soort kleine betekenisvolle

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=173&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - 14-05-2013 Brood op de plank voor iedereen (Friesch Dagblad & Het Goede Leven)
  Brood op de plank voor iedereen Friesch Dagblad Het Goede Leven Zzp ers richten steeds vaker broodfondsen op een soort coöperatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid Deze fondsen illustreren treffend dat probleemoplossend vermogen volop in onze eigen samenleving aanwezig is Lees meer

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=222&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive