archive-nl.com » NL » K » KATHOLIEKNETWERK.NL

Total: 365

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VKMO - Katholiek Netwerk - 06-05-2013 Het nieuwe arbeidersvraagstuk? (CSC-plein)
  van aard Dit zien we onder meer terug in het aanbestedingenbeleid van gemeenten bijvoorbeeld in de thuiszorg Commerciële bedrijven gaan ver in het binnenhalen van opdrachten Ze strijden met elkaar om de laagste prijs De prijs wordt echter betaald door de werknemers van deze organisaties verpleegkundigen en ander thuishulpondersteunend personeel dat wordt ontslagen om vervolgens tegen geheel andere voorwaarden en een lager salaris weer te solliciteren op hun eigen baan Niet zelden onder de vlag van een ander bedrijf CNV sprak vorige maand over een doemscenario binnen de thuiszorg in Rotterdam Minimaal 350 medewerkers komen op straat te staan en nog eens 250 van hen leveren 20 salaris en opgebouwde dienstjaren in In een brief aan een van de wethouders van Rotterdam schrijft Joost Veldt van CNV Publieke Zaak de invulling van de aanbesteding betekent een substantiële vermindering van werkgelegenheid en heeft bovendien als praktisch effect dat de grootste aanbieder van huishoudelijke verzorging op een faillissement afstevent Dergelijk kortzichtig beleid heeft uiteindelijk kwalijke consequenties voor alle partijen werknemers moeten meer werk verzetten in minder tijd voor een lager salaris bedrijven worden uitgehold tot machines die drijven op woorden als efficiëntie meetbaarheid en kostenreductie en overheden tot slot snijden zichzelf in de vingers omdat kleine besparingen op de ene post grote kostenposten elders opleveren Maar het allerbelangrijkste is dat de menselijke maat compleet zoek is Met alle gevolgen van dien een grote bestaans onzekerheid niet gewaarborgde rechten en structuren die mensen eerder uitdoven dan tot bloei brengen Deze misstanden laten zien dat het symbolisch startpunt van het katholiek sociaal denken de rondzendbrief Rerum novarum 1891 nog altijd springlevend is De kloof tussen rijkdom en armoede tussen patroons en arbeiders die deze rondzendbrief aan de kaak stelt is niet verdwenen Ze is alleen van gedaante veranderd Meer dan 120 jaar geleden stelde

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=219&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • VKMO - Katholiek Netwerk - 23-02-2013: Is uw adoratie van Kuyper terecht?
  ROTTERDAM Aurelius Augustinus Thomas van Aquino Johannes Calvijn Guillaume Groen van Prinsterer Abraham Kuyper Hendrik Kersten en Herman Dooyeweerd ChristenUnie en SGP laten in een masterclass en een fellows talentenprogramma jongeren kennismaken met de grondleggers van de christelijke politiek Op

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=214&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - 13-02-2013: Askruisje startsein Vastentijd (Kerknieuws)
  Vastentijd Kerknieuws Met het halen van een askruisje in de kerk is woensdagochtend voor Rooms katholieken de vastentijd begonnen De veertigdagentijd die geldt als voorbereiding op Pasen is voor de

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=211&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - 15-12-2012: Samenleving in een spagaat over religie (Friesch Dagblad)
  Actueel 15 12 2012 Samenleving in een spagaat over religie Friesch Dagblad Een licht bewerkt opinie artikel verscheen op pagina 11 van het Friesch Dagbad Deze link brengt u bij

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=200&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - 06-12-2012: Rechtvaardige economie doet mens meer mens zijn (Het Goede Leven)
  dit dat zij de mens centraal stelt Zijn onvervreemdbare waardigheid dient uitgangspunt te zijn van denken én handelen Relationele wezens Ik spreek over de persoon en niet over een individu omdat in ons zelfverstaan de relatie tot de ander altijd doorklinkt Wij zijn relationele wezens en ten diepste aangewezen op onze onderlinge afhankelijkheid om tot bloei te kunnen komen Dit wordt treffend zichtbaar bij de ontwikkeling van de mens van baby tot zelfstandig persoon Eerst zijn we aangewezen op de zorg van anderen alvorens wijzelf in staat zijn te geven Ouders bieden een veilige omgeving waarin kinderen stap voor stap kunnen toegroeien naar autonomie Dit alles in een bredere context die ons óók wordt aangereikt Zo ontvangen wij van anderen taal en een cultuur waarin wij leren onszelf te verstaan en tot uitdrukking te brengen Elkaars verlengde Wij zijn dus geen individuen maar personen die in elkaars verlengde tot bloei komen En een rechtvaardige economie wordt daar zichtbaar waar het unieke en eigene van de persoon tot uitdrukking komen zonder dat de ander uit het oog verloren wordt De gevleugelde uitspraak de mens is voor de mens een wolf die geregeld klinkt als het over economie of marktwerking gaat gaat voor het katholiek sociaal denken dus niet op Een rechtvaardige economie wordt niet afgemeten aan succes maar aan het vermogen om de eigen waardigheid te zien als onderdeel van een groter geheel Om het werken aan een rechtvaardige economie in goede banen te leiden gebruikt het katholiek sociaal denken een ordeningsbeginsel het principe van subsidiariteit Daarbij dient de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk te liggen Wat mensen zelf kunnen mag hen niet uit handen worden genomen door anderen Op die manier komen talenten en vermogens tot ontplooiing Met wat mensen evenwel niet zelf kunnen moeten ze worden geholpen Zo ondersteunt en draagt het lagere het hogere Tegelijkertijd voorziet het hogere in de dingen die mensen of kleine gemeenschappen in praktische zin niet zelf voor elkaar krijgen Initiatief Subsidiariteit wijst ons op onze eigen verantwoordelijkheid en het belang dat ieder heeft in te brengen ten behoeve van het grote geheel Vooral dit laatste is van belang Eigen inzet en initiatief zijn niet belangrijk omdat we anders ten ondergaan in een strijd van allen tegen allen zoals het neoliberale denken ons zo vurig voorhoudt Eigen initiatief is gekoppeld aan de overtuiging dat ieders talenten op fundamentele wijze bijdragen aan een goede samenleving en in het verlengde daarvan aan een rechtvaardige economie Catharina van Siena een beroemde mystica uit de veertiende eeuw heeft dit treffend opgeschreven God zo schrijft zij zou haar het volgende hebben toevertrouwd Ik had de mensen zonder moeite zo kunnen maken dat iedereen alles had maar ik gaf er de voorkeur aan verschillende gaven aan verschillende mensen te geven zodat ze elkaar allemaal nodig zouden hebben Anticiperen op vragen Het is in deze context dit weefsel van gezamenlijkheid dat wij met elkaar onderzoeken wat een rechtvaardige economie inhoudt Hoe deze economie er in concreto uitziet is nooit op voorhand gegeven

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=197&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - 14-11-2012: Hans Wiegel citeert Sophie van Bijsterveld in artikel over SGP (NRC)
  SGP NRC Tussen de stormen over de nivellering en nog zo wat vandaag mijn toegezegde column over de SGP die haar zeteltal met 50 procent zag stijgen Rots in de politieke branding Maanden geleden alweer liet het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg weten dat de SGP vrouwen niet mag weren van haar kieslijst Twee Nederlandse hooggeleerden professor Van Bijsterveld hoogleraar religie rechtsstaat en samenleving en

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=186&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - 13-11-2012: Prijs voor Samwenwerking CNV en Adventiat (RKK)
  Prijs voor Samwenwerking CNV en Adventiat RKK Hilversum Van onze redactie 13 november 2012 Tijdens het jaarlijkse Allerheiligenberaad van het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties VKMO op 8 november werd voor de eerste maal de Poelspenning uitgereikt Er waren twee

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=180&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - 12-11-2012: VKMO reikt eerste Poelspenning uit (Bisdom Roermond)
  sociaal handelen uitgereikt Deze penning is genoemd naar de Limburgse priester Henri Poels die begin vorige eeuw als bisdommelijk hoofdaalmoezenier van Sociale Werken een voorvechter was van wat de sociale kwestie genoemd wordt De eerste penning werd aan twee instellingen

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=182&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive