archive-nl.com » NL » K » KATHOLIEKNETWERK.NL

Total: 365

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VKMO - Katholiek Netwerk - Menselijke waardigheid: ieder mens telt
  God de mens schiep naar Zijn beeld en gelijkenis Gen 1 26 Het Nieuwe Testament bevestigt deze bijzondere band tussen mensen en hun Schepper omdat ze het verhaal vertelt van God die mens werd Jezus Christus Vanwege die bijzondere band tussen God en mensen stelde het Tweede Vaticaans Concilie 1962 1965 dat de mens middelpunt en hoogtepunt is van de schepping Gaudium et Spes Ieder mens is afzonderlijk van belang

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=71&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • VKMO - Katholiek Netwerk - Bonum commune: niemand leeft voor zichzelf
  kunnen komen Maar ook dat personen niet tot bloei kunnen komen ten koste van de gemeenschap We zullen oog moeten hebben voor het kleine en persoonlijke als we willen dat er iets goeds gaat opbloeien Welke voorwaarden zijn er nodig om personen en gemeenschappen te laten bloeien Dat zal in iedere tijd en omstandigheid anders zijn Soms gaat het om hele praktische zaken zoals voeding huisvesting werk en onderwijs En andere keer om vrijheid van godsdienst van meningsuiting en een recht op organisatie Paus Johannes XXIII 1958 1963 heeft geprobeerd de belangrijkste voorwaarden voor het algemeen welzijn de bonum commune samen te vatten in zijn rondzendbrief Pacem in Terris 1963 Misschien wel een van de grootste uitdagingen in het denken over de samenleving is dat iedere definitie van een samenleving een bepaalde groep uitsluit Het katholiek sociaal denken is zich van deze dynamiek bewust en komt met een radicaal antwoord Een samenleving waarin voor bepaalde mensen geen plaats lijkt te zijn is onvolmaakt incompleet en dus geen goede samenleving Wat staat ons mensen van goede wil nu te doen Het evangelie vertelt hoe de Zoon van God Jezus Christus zich begeeft onder de mensen die uitgesloten worden en onzichtbaar zijn

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=68&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Subsidiariteit: samen bouwen aan de toekomst
  vorm te geven Hoe besluit je nu wie ergens mee begint of waar de verantwoordelijkheden liggen Het katholiek sociaal denken gebruikt hiervoor het subsidiariteitsbeginsel Dit is een beginsel dat stelt dat de verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk neergelegd moeten worden bij de mensen die het aangaat Wat mensen zelf kunnen doen mag door niemand anders uit handen worden genomen Maar als mensen het echt niet redden dan moet een hogere beter uitgeruste instantie bijspringen Het werd voor het eerst geformuleerd door paus Pius XI in 1931 in de rondzendbrief Quadragesimo Anno In het subsidiariteitsbeginsel zien we hoe ieder mens aangesproken wordt om zijn talenten te benutten Daardoor bloeit hij of zij niet alleen zelf op maar ook de bredere gemeenschap De ene keer zal het betekenen dat buurtbewoners niet naar de gemeente kijken om een probleem in de wijk op te lossen maar samen aan de slag gaan Een andere keer kan het betekenen dat de regering een verantwoordelijkheid aan de Europese Unie afstaat omdat ons land een probleem niet alleen kan oplossen Een belangrijke vooronderstelling bij dit beginsel is dat mensen van nature sociale wezens zijn Zij leven als personen in gemeenschap Zij proberen hun eigen leven vorm te geven

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=69&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Solidariteit: blijvende zorg voor elkaar
  mensenleven lang mee Die verantwoordelijkheid laat zich ook niet beperken door landsgrenzen In het katholiek sociaal denken komt dit tot uitdrukking in het beginsel van solidariteit God heeft ons lief Wij worden op onze beurt opgeroepen om Hem lief te hebben met heel ons hart ziel en verstand en onze naaste als onszelf Mat 22 37 39 Dit noemen we het dubbelgebod Solidariteit komt niet tot stand op grond van

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=70&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het evangelisch dubbelgebod
  zult uw naaste liefhebben als uzelf Matteüs 22 37 39 Volgens het dubbelgebod is de liefde voor God onlosmakelijk verbonden met de liefde voor de naaste De eerste brief van Johannes spitst dit scherp toe als iemand zegt dat hij God liefheeft terwijl hij zijn broeder haat is hij een leugenaar Want als hij zijn broeder die hij ziet niet liefheeft kan hij God niet liefhebben die hij nooit heeft gezien 1 Johannes 4 20 Elders in het Matteüsevangelie benadrukt Jezus Dus als je je offergave naar het altaar brengt en je herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft laat dan je offergave daar voor het altaar achter en ga je eerst verzoenen met je broeder en kom dan terug om je offergave te brengen Matteüs 5 23 24 Het is niet zo dat de relatie met andere mensen voorrang krijgt op de relatie met God maar dat in de relatie met andere mensen de relatie met God zichtbaar wordt God schiep mensen uit liefde om goed met elkaar te leven Wie zich inzet voor dit goede leven deelt daarmee in de liefde van God Jezus belichaamde dat Hij was zozeer verbonden met God dat hij voor

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=61&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Leerambt
  katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk te maken moet de gemeente alle mensen die intensieve en langdurige mantelzorg verlenen elk jaar een vakantiecheque ter waarde van 200 euro verstrekken Met deze cheque kunnen mantelzorgers voor hun vervanging zorgen Tweets van KatholiekNetwer Lees verder Symposium Vervagende leeftijdsgrenzen Op zaterdag 31 oktober 2015 in de Aula van de Universiteit Utrecht is weer het jaarlijks symposium van de Adelbertvereniging het Thijmgenootschap en de Stichting Thomas More Thema is de veranderende plaats van ouderdom en de verhoudingen tussen generaties in onze cultuur U kunt zich hiervoor al aanmelden Voor meer info Verhaal

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/65/leerambt (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Woordvoerders
  oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk te maken moet de gemeente alle mensen die intensieve en langdurige mantelzorg verlenen elk jaar een vakantiecheque ter waarde van 200 euro verstrekken Met deze cheque kunnen mantelzorgers voor hun vervanging zorgen Tweets van KatholiekNetwer Lees verder Symposium Vervagende leeftijdsgrenzen Op zaterdag 31 oktober 2015 in de Aula van de Universiteit Utrecht is weer het jaarlijks symposium van de Adelbertvereniging het Thijmgenootschap en de Stichting Thomas More Thema is de veranderende plaats van ouderdom en de verhoudingen tussen generaties in onze cultuur U kunt zich hiervoor al aanmelden Voor meer info Verhaal je leven Stichting het Kruispunt in Nijmegen is met hulp van Skanfonds een project

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/67/woordvoerders (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Onderrichtende kerk
  moet brengen en versterken De kerk spreekt zich uit over de wereld in het licht van de nabijheid van het koninkrijk van God en wat van daaruit kan gelden als goed menselijk leven Het kerkelijk onderricht vindt op verschillende niveaus plaats Het bekendste en meest centrale zijn de teksten die deel uitmaken van de katholieke sociale leer en die geschreven zijn door het leerambt de bisschoppen en in het bijzonder

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=64&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive