archive-nl.com » NL » K » KATHOLIEKNETWERK.NL

Total: 365

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VKMO - Katholiek Netwerk - Concreet toepassen
  20 ste eeuw een methode voor die wereldwijd zou worden overgenomen zien oordelen handelen see judge act Het model werd populair gemaakt door de door hem opgerichte katholieke jeugdbewegingen Later werd het door de Paus en het Tweede Vaticaans Concilie overgenomen als dé methode van het katholiek sociaal denken Hoe werkt het Zien Wat is er aan de hand in onze buurt samenleving wereld Hoe ontwikkelingen dingen zich Waar ontstaan er problemen Wie zijn daar de dupe van Het katholiek sociaal denken begint met het kijken naar de concrete werkelijkheid Iedere keer opnieuw gaat het om het leren begrijpen van de problemen en uitdagingen van concrete mensen in concrete omstandigheden Niets wat mensen meemaken moet gelovigen vreemd zijn Of zoals het Tweede Vaticaans Concilie het mooi formuleerde gelovigen moeten intiem verbonden zijn met de vreugde en de hoop het verdriet en de angst van mensen van vandaag Gaudium et Spes 1965 Beoordelen Maar hoe beoordeel je dan wat je ziet Dat kent een aantal lagen Ten eerste worden de ontwikkelingen bekeken vanuit de boodschap van Jezus Christus Bevorderen de ontwikkelingen de groei van mensen in liefde naar elkaar en naar God het goede leven of is er sprake van belemmeringen obstakels en onderdrukking Ten tweede worden de ontwikkelingen bekeken vanuit de kernwaarden van de katholiek sociale leer Hoe staat het met de menselijke waardigheid Hoeveel solidariteit is er met de armsten en de uitgeslotenen Hoe rechtvaardig is het optreden van overheden en anderen Hoe kunnen we komen tot een goed samenleven Ten derde kijken naar wat anderen geloofstradities moderne wetenschappen ons zeggen Kunnen we onze vermoedens extern toetsen bijschaven Wat kunnen we van anderen leren om onze betrokkenheid te verbeteren Handelen Na het zien en het oordelen is het pas tijd voor actie Wat staat ons in het concrete geval

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=63&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • VKMO - Katholiek Netwerk - De praktijk van Ivonne van de Kar
  de man Natalia was verkocht aan een pooier en werd gedwongen te werken in een seksclub Ze bleek alle reiskosten die haar vriendin voor haar gemaakt had met een fikse rente te moeten terugbetalen Ze ontdekte dat ze een schuld van 8 000 had en de enige manier om die terug te betalen was met werken in deze club De Nederlandse man gebruikte veel geweld sloeg haar en verkrachtte haar tot ze uiteindelijk instemde met het werk Enkele maanden werkte Natalia in deze en andere clubs in Nederland Ze ging per avond soms wel met acht mannen naar boven Het geld dat ze verdiende werd door de clubeigenaar grotendeels in beslag genomen Als afrekening van haar schulden Om hulp vragen durfde ze niet en naar de politie gaan was voor haar geen optie die zouden haar immers vast niet helpen zo dacht ze Haar situatie leek uitzichtloos er kwam nooit een einde aan het geweld en aan de stroom mannen Ze verloor alle hoop en was voor haar baas en de klanten niet meer dan een stuk vlees een ding Bij een inval van de politie werd ontdekt dat er iets in haar verhaal en papieren niet klopte Ze werd meegenomen en de politie vroeg haar of ze dit werk wel vrijwillig deed of ze gedwongen werd en of ze haar eigen verdiensten mocht houden Schoorvoetend en beetje voor beetje bekende ze dat ze daar onder grote dwang werkte De politie vermoedde dat ze een slachtoffer van mensenhandel zou kunnen zijn en wilde haar naar een opvangplek brengen Het was zondagavond en er werd voor haar een plekje gevonden in het Giordano Brunohuis destijds een gastvrij huis van de Dominicanen waar meisjes als Natalia naartoe gebracht konden worden Natalia kwam in een geleende regenjas binnen Zat bevend als een rietje

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=92&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - De praktijk van Jaap Smit
  niet hoeft te vertellen wat zij moet doen en laten en die vanuit haar volle verantwoordelijkheid zich bewust is van kosten en effectiviteit Door de toegenomen marktwerking in de zorg raakte zij echter binnen de kortste keren haar enthousiasme geheel kwijt Ze kreeg het gevoel terecht te zijn gekomen in een bureaucratische molen waarin elke autonomie was verdwenen Er verscheen een manager die niet teveel gekkigheid in de tent wenste want dat zou niet passen bij de standaardprocedures Ook ging de inrichting drastisch op de schop alles moest volgens een strak protocol en elke spreekkamer diende een exacte kopie van de andere kamers te zijn De menselijkheid was al snel verdwenen er kwam een algeheel verbod om persoonlijke dingen in de vensterbank te zetten Ook verschenen er nummers in plaats van namen op de deuren en er werd een administratie opgesteld waarbij iedere professional van minuut tot minuut kon worden gevolgd Na korte tijd zat deze goede bekende van mij gefrustreerd en ziek thuis en zij was niet de enige Na deze moeilijke periode ging ze aan de slag in een kleinschalige privépraktijk met een psychiater en een paar collega s Binnen de kortste keren liep die praktijk als een

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=93&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - De praktijk van Hub Vossen
  in Limburg In mijn werk hoor ik veel verhalen over eenzaamheid vaak in het verborgene Zeker in bepaalde regio s van Limburg zijn er velen die het gevoel hebben uitgerangeerd te zijn en niet meer mee te tellen Met alle gevolgen van dien voor hun eigenwaarde Schrijnend zijn de verhalen van gezinnen die al drie generaties lang leven van een bijstandsuitkering Kans op verandering is klein door een hun lage opleidingsniveau waardoor reële kansen op de arbeidsmarkt zeer gering zijn Een van de werkers omschreef de contacten die zij in haar werk dagelijks tegenkomt ooit als volgt Het gaat om mensen die door allerlei oorzaken en omstandigheden moeilijk contact leggen De redenen hiervoor zijn divers vaak spelen psychische stoornissen een rol Maar er zijn ook andere oorzaken als verslaving aan drank en drugs of chronische ziekten die de dagelijkse gang van zaken erg beperken Weer anderen hebben een gat in hun hand en kunnen niet geld omgaan met alle gevolgen van dien De schaamte die veel mensen voelen en de pesterijen van anderen vergroten hun isolement Maar dit is niet het hele verhaal er zijn ook veel mensen die proberen hun eigen situatie te doorbreken Ze zijn vechtlustig en gebruiken hun creativiteit om veranderingen te bewerkstelligen In de begeleidingsgesprekken met mij komen regelmatig indringende vragen op tafel heeft het werk van een straatpastor wel zin of wat haalt het uit Soms is het vechten tegen de bierkaai Allerlei zakelijke wetten en regeltjes van overheidswege geven je de indruk dat mensen worden afgeschreven Voor de verantwoording worden behaalde meetbare resultaten steeds belangrijker Dit bemoeilijkt het werk Ondanks dat zijn veel diaconale werkers en pastores toch vasthoudend gedreven en trouw Keer op keer luisteren ze naar levensverhalen en lopen zij met mensen samen op op zoek naar nieuw perspectief Missionair diaconale werkers

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=94&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - De praktijk van Franck Ploum
  in chaos van alledag de aandacht te richten op het kwetsbare in onze samenleving Wij laten ons hierbij inspireren en voeden door het Bijbelse verhaal over bevrijding uit onderdrukking en onrecht De omgang met de vreemdeling is in de Bijbel méér dan vijfendertig keer de maatstaf voor moraliteit en beschaving Vanwege de kwetsbare positie van vluchtelingen in Nederland is er in De Nieuwe Liefde bijzondere aandacht voor het Nederlandse vreemdelingenbeleid In de kwartaalserie Vreemdeling in Nederland brengen wij steeds andere aspecten van het vreemdelingenbeleid onder de aandacht Zo zijn terugkeer detentie en vreemdelingenrechten belangrijke thema s voor ons Ook laten wij mensen zonder papieren aan het woord In het verlengde hiervan faciliteren wij netwerkbijeenkomsten voor mensen die zich actief inzetten voor vreemdelingen Bij deze bijeenkomsten inspireren en bemoedigen mensen elkaar Met deze ontmoetingen proberen we bij te dragen aan de verspreiding van een ander humaan geluid Daarnaast heeft De Nieuwe Liefde een projectgroep van deskundigen in het leven geroepen die onderzoek doet naar de uitwerking van het huidige asielbeleid en de gevolgen van de nu functionerende vreemdelingenwet Zij tekent daarnaast de verhalen op van vreemdelingen Hoe worden zij in Nederland ontvangen hoe worden zij behandeld Ook onderhoudt De Nieuwe Liefde

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=95&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - De praktijk van Titus Frankemölle
  Het zien het op waarde schatten van de directe samenhang tussen deze niveaus is daarbij essentieel Om met Paulus te spreken een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel maar uit vele 1 Korintiërs 12 14 Maar hoe ziet dat er uit Laat ik beginnen aan de basis de leerlingen Zij vormen de grootste groep in een scholengemeenschap Wij leren hun het heft in handen te nemen Dat wil zeggen zelf verantwoordelijkheid dragen en bijpassende keuzes maken Om hun stem en hun belangen goed over de bühne te brengen hebben zij zich verenigd in klankbordgroepen en een leerlingenraad Ook hebben zij een eigen rol in de medezeggenschapsraad Hun stem is bijvoorbeeld beslissend voor het Leerlingenstatuut Docenten hebben vanzelfsprekend het meeste contact met leerlingen Juist omdat leraren de meeste voeling en aansluiting hebben met leerlingen is hun stem onmisbaar voor de vormgeving van goed onderwijs Niet schoolbesturen en directies bepalen hoe het onderwijs er uitziet maar de docenten voor de klas Om dit te stimuleren zijn onze schoolbrede docententeams opgesplitst in kleinere afdelings of kernteams Een schoolplan wordt niet van bovenaf opgelegd Er gaat bij ons grondig overleg aan vooraf docenten onderwijsondersteunend personeel ouders en leerlingen laten in dit proces

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=96&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - De praktijk van Hans Huijbers
  worden Dat hoort bij het vaste ritme van de boerderij elke dag opnieuw Deze zondag is voor mij toch ook een bijzondere dag de lente komt eraan en dat betekent plannen maken voor de komende tijd van zaaien maaien koeien naar buiten ga zo maar door De zondag heeft voor mij extra betekenis omdat dan niet het boerenbestuurswerk centraal staat maar het werk thuis op de boerderij en het gezinsleven In mijn functie als bestuurder streef ik een verandering na van praten naar doen Hier thuis op de boerderij ervaar ik die doe cultuur aan den lijve op het goede moment de juiste dingen doen met de dieren en het land en in goede afstemming met iedereen die meewerkt op het bedrijf Alleen dan boek je resultaten en krijg je energie Als boer weet ik uit ervaring hoe broos het evenwicht van bodem planten en dieren is Toch ligt hier voor mij een uitdaging om met nieuwe kennis en inzichten een hogere productie te halen zonder dat evenwicht te verstoren Dat hoort bij mijn natuur als boer en bij mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid Al filosoferend op deze ochtend komt ook het begrip solidariteit langs Ik realiseer me dat ik ben opgegroeid

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=97&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - De praktijk van Edwin Ruigrok
  mannen hadden ze pal voor hun huis begraven Dat mocht niet van de overheid Maar de vrouwen waren vastberaden de waardigheid van hun gedode geliefden niet los te laten Ik was diep geroerd en geraakt door hun onverzettelijkheid Het vasthouden aan menselijke waardigheid zelfs van de doden schept mogelijkheden voor een betere toekomst Dergelijk menselijk lijden raakt me Maar door de ellende heen gloort hoe klein ook vaak hoop Deze hoop versterkt mijn inzet voor de vredesbeweging van IKV Pax Christi Onze vredesbeweging zoekt internationaal aansluiting bij vredesactivisten van allerlei komaf Samen proberen we krachtig te werken aan internationale solidariteit IKV Pax Christi gelooft dat politieke verdragen de juiste randvoorwaarden voor solidariteit en vrede kunnen stellen Zij gelooft dat het zin heeft om mensen uit rivaliserende groepen bijeen te brengen Ontmoetingen die vaak met vallen en opstaan tot afspraken leiden die de vrede een kans geven Wij zijn er zelfs van overtuigd dat het werken aan vrede ongeacht het directe resultaat vol van betekenis is Ik heb in de loop der jaren heel veel conflictgebieden bezocht En keer op keer heb ik meegemaakt dat het daadwerkelijk ontmoeten van de ander de wereld veranderde Heeft dit te maken met mijn diepe

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=98&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive