archive-nl.com » NL » K » KATHOLIEKNETWERK.NL

Total: 365

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VKMO - Katholiek Netwerk - 24 november: De toekomst die WIJ willen
  gepropageerde groene economie wat wij willen voor een duurzame toekomst Om een echt duurzame samenleving te verwezenlijken is een fundamentele verandering nodig van onze economie en maatschappij Maar de toekomst is niet zo makkelijk te sturen Het vraagt om gezamenlijk experimenteren door burgers organisaties bedrijven en overheden op alle niveaus Gebruik maken van de energie in de samenleving Prikkelen met inspirerende vergezichten Aansluiten op bestaande verlangens en zorgen En onderling

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=169&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • VKMO - Katholiek Netwerk - 16 november: Public or Private? Religion in Education and Society
  van een stelling van Erasmusprijswinnaar Daniel Dennett in discussie met onder andere James Kennedy Herman Philipse Gert Jan Segers en Maureen See Atheïst Dennet meent dat scholen verplicht moeten worden alle religies mee te nemen in hun godsdienstonderwijs De avond

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=153&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - PoelsPenning voor CNV Onderwijs en Adveniat Geloofseducatie
  stelde het bestuur van het VKMO een prijs in de Poelspenning Vernoemd naar de pionier van het katholiek sociaal handelen Henri Poels 1868 1948 Deze hoofdaalmoezenier van de arbeid in Limburg was een echte voorvechter in wat de sociale kwestie genoemd wordt Samen met grootheden als Schaepman en Nolens wijdde hij zich aan de zedelijke verbetering de godsdienstige ontwikkeling en de maatschappelijke verheffing van de arbeidersstand De zorg voor het stoffelijk welzijn kwam vooral tot uiting in betere huisvesting gezonde voeding en de oprichting van ziekenfondsen De winnaars Samen met Adveniat Geloofseducatie ontwikkelde CNV Onderwijs de website www venstersopkatholiekgeloven nl Deze website maakt zichtbaar wat en hoe katholieken geloven De website maakt een onderscheid in zeven categorieën waarin basale thema s worden ontsloten Kort ter illustratie Categorie 1 Waarin katholieken geloven o a vensters Jezus Christus God Vader en Schepper de heilige Geest Categorie 3 Katholieken en hun geloofsgemeenschap o a vensters apostelen kerk paus doop etc De site richt zich op docenten die werkzaam zijn in het katholiek onderwijs De toegankelijke vensters ontsluiten de bronnen van het katholiek geloof en kunnen zo het onderwijs kennisinhoudelijk ondersteunen Een belangrijke reden om deze beide organisaties de eerste Poelspenning uit te reiken

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=160&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Cultuurcriticus Theodore Dalrymple in De Boskant
  een sentimentele samenleving die niet op een volwassen manier om gaat met de problemen en uitdagingen waarvoor zij staat We doen net of we onze kinderen goed opvoeden zorgen voor de minder bedeelden de kansarmen helpen en geweldige dingen presteren Maar intussen doen we precies het omgekeerde alleen maar omdat we een goed gevoel over onszelf willen hebben De lezing is in het Engels en er zijn 100 plaatsen beschikbaar

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=233&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Voortdurende gelovige reflectie
  men terug op de manier waarop hij in zijn tijd het christelijk geloof articuleerde Volgens Thomas is de mens onontkoombaar een sociaal wezen Dit betekent dat hij altijd aangewezen is op anderen voordat we iets kunnen doen worden we gevoed Voor we iets kunnen zeggen wordt er tegen ons gepraat Voordat we ons er bewust van zijn wordt er van ons gehouden Een leven in isolement afgesneden van anderen en daarmee van God kan volgens Thomas dan ook geen gelukkig bestaan zijn Geluk is geen individuele toestand maar een situatie waarin iedereen tot zijn recht komt Jezus gebruikte niet voor niets een sociale en politieke metafoor voor het vervulde menselijk leven het koninkrijk van God Thomas maakte gebruik zeer vernieuwend in zijn tijd van de filosofie van de Griekse wijsgeer Aristoteles 384 322 v Chr Hij zag de mens als een van nature sociaal wezen dat alleen volmaaktheid kan vinden in een leven in gemeenschap Dit betekent dat persoonlijk en gemeenschappelijk geluk met elkaar vervlochten zijn en dat het ene bloeit dankzij het ander Dit sociale en relationele mensbeeld speelt nog steeds een centrale rol in het katholiek sociaal denken Een tweede belangrijke inzicht van Thomas heeft van doen met de gerichtheid op God Volgens Thomas is God oorsprong dragende grond en doel van alle bestaan en op een bijzondere manier van de mens en de menselijke gemeenschap God heeft in mensen het verlangen naar het goede gelegd Dat verlangen richt mensen van nature op God uit wie zij voortkomen Zo maakte Thomas met de denkcategorieën en schema s van zijn tijd duidelijk dat God en het goede mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Wij hebben elkaar nodig om gelukkig te leven Zo bezien bestaat een goede samenleving alleen in gezamenlijkheid Christenen menen daarmee iets te zeggen dat voor

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=62&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk
  vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk te maken moet de gemeente alle mensen die intensieve en langdurige mantelzorg verlenen elk jaar een vakantiecheque ter waarde van 200 euro verstrekken Met deze cheque kunnen mantelzorgers voor hun vervanging zorgen Tweets van KatholiekNetwer Lees verder Symposium Vervagende leeftijdsgrenzen Op zaterdag 31 oktober 2015 in de Aula van de Universiteit Utrecht is weer het jaarlijks symposium van de Adelbertvereniging het Thijmgenootschap en de Stichting Thomas More Thema is de veranderende plaats van ouderdom en de verhoudingen tussen generaties in onze cultuur U kunt zich hiervoor al aanmelden Voor meer info Verhaal je leven Stichting het Kruispunt in Nijmegen is met hulp van Skanfonds een project gestart Verhaal je leven Een project waarbij dak en thuislozen samen met een vrijwilliger hun levensverhaal op papier zetten Met dit project krijgen mensen de kans om stil te staan bij de gebeurtenissen in hun leven meer info Onderzoekplaats voor levensbeschouwelijke vorming Onderwijs draagt door middel van levensbeschouwelijke vorming en dialoog bij aan het voorbereiden van kinderen en jongeren op vreedzaam samenleven te midden van diverse levensbeschouwingen Hoe die bijdrage eruit ziet is onderwerp van studie bij de nieuwe onderzoekplaats aan de VU die zal worden bekleed door godsdienstpedagoge dr Gerdien

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/256/seminar_integriteit_en_vertrouwe (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk
  vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk te maken moet de gemeente alle mensen die intensieve en langdurige mantelzorg verlenen elk jaar een vakantiecheque ter waarde van 200 euro verstrekken Met deze cheque kunnen mantelzorgers voor hun vervanging zorgen Tweets van KatholiekNetwer Lees verder Symposium Vervagende leeftijdsgrenzen Op zaterdag 31 oktober 2015 in de Aula van de Universiteit Utrecht is weer het jaarlijks symposium van de Adelbertvereniging het Thijmgenootschap en de Stichting Thomas More Thema is de veranderende plaats van ouderdom en de verhoudingen tussen generaties in onze cultuur U kunt zich hiervoor al aanmelden Voor meer info Verhaal je leven Stichting het Kruispunt in Nijmegen is met hulp van Skanfonds een project gestart Verhaal je leven Een project waarbij dak en thuislozen samen met een vrijwilliger hun levensverhaal op papier zetten Met dit project krijgen mensen de kans om stil te staan bij de gebeurtenissen in hun leven meer info Onderzoekplaats voor levensbeschouwelijke vorming Onderwijs draagt door middel van levensbeschouwelijke vorming en dialoog bij aan het voorbereiden van kinderen en jongeren op vreedzaam samenleven te midden van diverse levensbeschouwingen Hoe die bijdrage eruit ziet is onderwerp van studie bij de nieuwe onderzoekplaats aan de VU die zal worden bekleed door godsdienstpedagoge dr Gerdien

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/262/werkconferentie_spiritualiteit_i (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Proeven van goed samenleven goed ontvangen
  VKMO dominicanen nl Een degelijk boek dat zeker aanbevelingswaardig is voor de lezers van dit tijdschrift Diaconie en parochie Thijs Caspers is een ambitieuze jonge theoloog Een optimist een man met een missie Katholiek Nieuwsblad Een mooi vormgegeven en toegankelijk geschreven boek antondewit nl Eindelijk is er een boek in het Nederlands over de geschiedenis en de praktijk van het katholiek sociaal denken Proeven van goed samenleven door Thijs Caspers

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/?b=110&tpl=print (2015-10-22)
  Open archived version from archive •