archive-nl.com » NL » K » KATHOLIEKNETWERK.NL

Total: 365

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Tilburg University, door Hein van Oorschot
  de samenleving Wij hebben een belangrijke taak in het vormen en opbouwen van onze samenleving onder meer door studenten te vormen en bewust te maken van de verbondenheid tussen universiteit en samenleving Zo werk je aan een ander bewustzijn Zo voedt je een ander geluid Onze visie op wat een universiteit behoort te zijn hebben we ook uitgewerkt in het boekje Met oog op goed leven Cobbenhagen en onze universitaire cultuur Dit boekje is verstrekt aan al onze medewerkers en aan alle afstuderenden Daarnaast voeren en initiëren wij het debat over deze dingen zowel op de universiteit als in de publieke ruimte bijvoorbeeld de media Op deze wijze nemen wij verantwoordelijkheid en stimuleren wij onze studenten onze toekomst hetzelfde te doen Het begint zo bezien met het zaaien van vertrouwen en dat is een proces wat geduld vraagt Je moet hier en nu een ander verhaal vertellen aan je studenten en aan je medewerkers De studenten die bij ons afstuderen zijn over vijftien tot dertig jaar de baas in ons land Wat geef je hen mee Dat is de grote vraag waarin tegelijkertijd de oplossing verscholen ligt Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk te maken moet de gemeente alle mensen die intensieve en langdurige mantelzorg verlenen elk jaar een vakantiecheque ter waarde van 200 euro verstrekken Met deze cheque kunnen mantelzorgers voor hun vervanging zorgen Tweets van KatholiekNetwer Lees verder Symposium Vervagende leeftijdsgrenzen Op zaterdag 31 oktober 2015 in de Aula van de Universiteit Utrecht is weer het

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/138/het_visioen_van_tilburg_universi (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Oikocredit, door Otto Albrecht
  en medeverantwoordelijkheid omzet in meedoen Dat is de centrale vraag die ons als vereniging en bestuur bezighoudt Zijn we voldoende in staat om een nieuwe generatie te inspireren en te motiveren Voorlopig ziet dat er niet naar uit In onze organisatie hebben we net als in de meeste maatschappelijke organisaties moeite om te verjongen Jongeren moeten met nieuwe instrumenten en met nieuwe media benaderd worden om ze te kunnen bereiken Denk aan alle soorten social media Maar wij als organisatie zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden en ins en outs van de deze nieuwe media en instrumenten waardoor wij ook niet kunnen verjongen De bestaande media zoals nieuwsbrieven en stukjes in de krant en de bestaande organisatiestructuur zoals de vereniging bereikt de jongeren niet meer of spreekt ze niet meer aan De oplossing is dus know how over deze nieuwe media en kanalen en over de nieuwe verbanden van jongeren inkopen en jonge mensen aanstellen die de taal en de techniek van de jongeren wel kennen en ermee kunnen omgaan Het betekent wel investeren en additionele middelen vrijmaken Want uit de honderden lessen die onze vrijwilligers in middelbaar en voortgezet onderwijs geven blijkt dat jongeren ons ideaal willen omarmen het goede begint klein Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk te maken moet de gemeente alle mensen die intensieve en langdurige mantelzorg verlenen elk jaar een vakantiecheque ter waarde van 200 euro verstrekken Met deze cheque kunnen mantelzorgers voor hun vervanging zorgen Tweets van KatholiekNetwer Lees verder

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/132/het_visioen_van_oikocredit,_door (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Stichting Thomas More, door Joost van der Net
  leken in het brede maatschappelijke gesprek niet mochten ontbreken vooral niet als dat op het hoogste academische niveau werd gevoerd In Nederland werd vanuit die gedachte anno 1905 de Radboudstichting opgericht En dan het Tweede Vaticaans Concilie Deze vijftig jaar geleden geopende kerkvergadering markeerde het definitieve afscheid van een geborneerd verleden Het Concilie in zich zelf een Groot Gesprek herstelde de katholieke conversatie als een open gedachtewisseling die de hele wereld in zich op wil nemen Het is in de geest van Vaticanum II dat de oude Radboudstichting zich in de jaren 60 van de vorige eeuw heeft vernieuwd en het is in dezelfde geest dat zij zich enkele jaren geleden heeft omgedoopt in de Stichting Thomas More De nieuwe naam is bepaald niet zomaar gekozen Om dat in te zien springen we terug in de tijd naar het eind van de 15e begin van de 16e eeuw toen Sir Thomas More 1477 1535 leefde en werkte We landen dan niet alleen in de vroege reformatie maar ook in een groots en gedurfd experiment van geletterde leken van mannen als Thomas More Desidirius Erasmus 1469 1536 Reginald Pole 1500 1558 en Gasparo Contarini 1483 1542 en van vrouwen als Margeret More Roper 1505 1544 en Vittoria Colonna 1492 1547 Deze geletterde leken probeerden een Christelijke Republiek der Letteren tot stand te brengen een gemeenschap van gelovige mannen en vrouwen die in levendige uitwisseling met clerici en met elkaar samen wilden bewegen in Jezus geest Het moge zo zijn dat de Christelijke Republiek der Letteren zich vanwege het geweld van reformatie contra reformatie en secularisering eeuwenlang niet heeft kunnen doorzetten Vaticanum II heeft haar opnieuw mogelijk gemaakt Onze organisatie voorheen de Radboudstichting zal er de komende decennia het hare toe bijdragen om de Republiek in eigentijdse vorm te verwerkelijken als een netwerk van christelijke hoger opgeleiden Het is daarom dat de stichting in de 21e eeuw verder gaat onder de inspirerende naam van één van de drijvende krachten van de oorspronkelijke 16e eeuwse geletterdenrepubliek Sir Thomas More werkend aan een eigentijds geletterdennetwerk in het spoor van het Tweede Vaticaans Concilie in het teken dus van Gaudium et Spes Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/131/het_visioen_van_stichting_thomas (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van IKV Pax Christi, door Edwin Ruigrok
  voor het algemeen belang Ook in het visioen van de vrede zullen mensen daar niet geheel in slagen zonder het optuigen en verbeteren van rechtvaardige instituties als bijvoorbeeld het internationaal recht de Verenigde Naties maar ook kerken In dit visioen van de vrede zijn feilbare mensen beschermd en in toom gehouden door deze rechtvaardige instituties steeds weer genegen en in staat gesteld om hun agressie en geweld te kanaliseren Toch zal geweld niet ontbreken maar het wordt bloot gesteld en mensen zullen zich schamen en herstel van relaties zoeken Er zal verzoening en vergeving zijn tranen zullen afgewist worden maar het verdriet van mensen zal nooit worden gebagatelliseerd Er zal verdriet en vreugde zijn met het oog op een menswaardige wereld waarin de natuurlijke verbondenheid met natuur en andere levende wezens er voor zorgt dat mensen respect en de ruimte geven die hen toekomt voor een waardig bestaan Vrede zal zijn als de mens zo voor het aangezicht van God zijn bestemming in de wereld zal blijven zoeken in erkenning van zijn eigen bescheiden maar ook grootse rol nederig en moedig Vrede zal zijn als de mens Gods wil omarmt als liefde regeert Met deze hoop zetten wij ons in om bij te dragen aan rechtvaardige instituties waarin de menselijke waardigheid en de solidariteit vorm krijgen en zullen worden bevorderd Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk te maken moet de gemeente alle mensen die intensieve en langdurige mantelzorg verlenen elk jaar een vakantiecheque ter waarde van 200 euro

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/125/het_visioen_van_ikv_pax_christi, (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van CNV Onderwijs, door Joany Krijt
  deel uit van de maatschappij Met andere woorden iedereen denkt iets te zeggen te hebben over het onderwijs maar niemand voelt zich mede verantwoordelijk Visioen Door het onderwijs te zien als een onderdeel van de maatschappij waar wie allemaal mede verantwoordelijk voor zijn rekening houdend met de professionaliteit van de mensen die in het onderwijs werken kunnen we de kwaliteit van het onderwijs verhogen de professionele ruimte optimaliseren en het werkplezier van de medewerkers vergroten Dit vergroot de menselijke waardigheid van zowel diegenen die het onderwijs vormgeven leerkrachten als van de deelnemers de leerlingen en de ouders Dit kan alleen als de overheid de visie van het onderwijs in Nederland bepaalt en de kaders daarvoor vaststelt maar zich niet bemoeit met de hoe vraag De overheid geeft aan op welke wijze zij het resultaat toetst en faciliteert de uitvoering bekostiging Het onderwijs is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering subsidiariteitsbeginsel Dat geldt voor schoolbesturen schoolleiding en de leerkracht ieder op zijn eigen niveau De uitvoering is transparant en over de uitvoering wordt verantwoording afgelegd De manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven wordt bepaald in nauw overleg met ouders en rekening houdend met de steeds veranderende maatschappij Ouders zijn geen eenzijdige afnemers van het onderwijs maar direct betrokkenen en participanten die zelf invloed kunnen uitoefenen en nauw betrokken worden bij de uitvoering ervan Kortom het onderwijs moet weer volwaardige speler worden in de maatschappij in plaats van een speelbal van de maatschappij Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk te maken

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/124/het_visioen_van_cnv_onderwijs,_d (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Persbericht Visies & visioenen
  het VKMO Allerheiligenberaad op 8 november verschijnt een bundeling van alle visies en visioenen Het VKMO Katholiek Netwerk is een actief knooppunt van katholieke maatschappelijke organisaties Het Verband gevestigd in s Hertogenbosch stelt zich ten doel de katholieke identiteit te verbinden met de eigentijdse samenleving Evangelie Traditie en de toepassing ervan in de praktijk zijn hierbij de belangrijke inspiratiebronnen EINDE PERSBERICHT Bijlage Werkplezier en professionele ruimte een visioen voor het onderwijs door Joany Krijt lid dagelijks bestuur CNV Onderwijs Noot voor de redactie niet voor publicatie Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Pieter Kohnen VKMO Katholiek Netwerk 06 21250162 pieterk katholieknetwerk nl Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk te maken moet de gemeente alle mensen die intensieve en langdurige mantelzorg verlenen elk jaar een vakantiecheque ter waarde van 200 euro verstrekken Met deze cheque kunnen mantelzorgers voor hun vervanging zorgen Tweets van KatholiekNetwer Lees verder Symposium Vervagende leeftijdsgrenzen Op zaterdag 31 oktober 2015 in de Aula van de Universiteit Utrecht is weer het jaarlijks symposium van de Adelbertvereniging het Thijmgenootschap en de Stichting Thomas More Thema is de veranderende plaats van ouderdom en de verhoudingen tussen generaties in onze cultuur U kunt zich hiervoor al aanmelden Voor meer info Verhaal je leven Stichting het Kruispunt in Nijmegen is met hulp van Skanfonds een project gestart Verhaal je leven Een project waarbij dak en thuislozen samen met een vrijwilliger hun levensverhaal op papier zetten Met dit project krijgen mensen de kans om stil te staan

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/123/persbericht_visies___visioenen (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van NKO, door Frank van den Heuvel
  dit klein in groot organiseren wel beloofd en gepredikt maar niet waar gemaakt Bij de fusie is een nieuw bestuur gekomen nieuw logo een aantal sessies om elkaar te leren kennen een organogram getekend en dan stopt het vaak Maar echt werk maken van klein in groot organiseren gebeurt vaak niet In die zin worden de fusies niet netjes afgemaakt en gaan de nadelen van schaalvergroting wel degelijk een rol spelen Zo is het in veel grote onderwijsinstellingen heel moeilijk je weg te vinden Het is daadwerkelijk spoorzoeken om te weten bij wie je moet zijn om dingen voor elkaar te krijgen wat de regels en afspraken zijn hoe dingen werken wie je moet hebben Ook hebben leraren en hun leidinggevenden in zulke grote organisaties vaak het gevoel geen verschil te kunnen maken Omdat het te groot is Ja ik heb wel een goed idee hoe dit zou moeten maar ik ga echt niet in mijn eentje deze hele organisaties veranderen Concluderend groei fusie en schaalvergrotingsbewegingen zijn goed logisch en onvermijdelijk maar moeten gevolgd worden door de juiste vervolgstappen Mensen moeten niet alle energie gaan steken in het harmoniseren en alles op één lijn krijgen We zien dat te vaak gebeuren ook al is de organisatie over drie Nederlandse provincies verdeeld Dus dan worden systemen en format en manieren van werken ontworpen en vaak van bovenaf aan iedereen opgelegd Wat heel beperkend inefficiënt en demotiverend werkt Wat is slim om op welk niveau te organiseren Maken we bij en nascholing voor alle leraren van de hele instelling of is dat iets dat op opleidingsniveau vorm krijgt Hoeveel team en heidagen organiseren we op welk niveau Is het erg als informatie of financiele systemen afwijken op het laatste niveau Hoe pregnant en herkenbaar moet de identiteit van de grote organisatie zijn t o v de kleine eenheden Zeker de schaalvergroting van de afgelopen jaren niet terugdraaien naar een soort van idyllische schaalverkleining maar naar een schaaloptimalisatie En dat was ook de drijfveer en de bedoeling van paus Pius XI toen hij in 1931 zijn encycliek Quadragesimo Anno waarin het subsidiariteitsbeginsel wordt gelanceerd en besproken Nabijheid zeker voor onderwijs en kinderen belangrijk Van Rome tot de buurt waar de kinderen wonen Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/126/het_visioen_van_nko,_door_frank_ (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Actioma, door Tine Ansems
  en onderwijs Namelijk van aanbodgericht denken naar dienstbaar denken Deze twee hoeven niet in tegenspraak te zijn maar dienstbaar denken zou hierin wel voorop moeten staan Daarbij moeten organisaties niet in eerste instantie bedenken waar ze goed in zijn waardoor ze hun subsidie kunnen behouden of vergroten of hun mensen aan de slag kunnen houden als goed werkgever Er zal met de persoon het gezin ook de kinderen laten meepraten bekeken moeten worden hoe de knelpunten nu en op de langere termijn echt kunnen worden opgelost De hulpverlener moet bindende adviezen kunnen geven aan overheid justitie onderwijs en andere hulpverleners om de boel op de rails te krijgen en te houden Daar is veel vertrouwen voor nodig tussen instanties en overheden Werkers moeten de vrijheid voelen de gebaande wegen los te laten en nog ongebaande wegen in te slaan ten dienste van die mens in de knel Logisch praktisch budgettair Logisch denken eerst praktisch denken als tweede budgettair denken tenslotte Bij dat laatste tekenen we aan dat zeker in multi problemsituaties het denken over de kosten organisatie en gezinsoverschrijdend dient te zijn Reken niet alleen uit wat een casemanager die drie keer per week langskomt kost maar ook wat deze zal besparen op de verwachte ziektekosten overlast en andere hulpverlening Niet met cijfers achter de komma maar gewoon met gezond verstand Tot slot kosten besparen is mooi maar het verhogen van de levensvreugde is beter Dienstbaar denken zal de kracht van onderaf stimuleren Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/127/het_visioen_van_actioma,_door_ti (2015-10-22)
  Open archived version from archive •