archive-nl.com » NL » K » KATHOLIEKNETWERK.NL

Total: 365

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Hogeschool HAS, door Dick Pouwels
  werk gebeuren met ruimte voor de professionele inbreng van de docent en de beroepspraktijk en met ruimte voor de student om zich als jong volwassene te ontwikkelen tot een professionele werker maatwerk dus ieder mens is uniek STOP dus aan al die indirecte kanalen die al regulerend het onmogelijk maken nog echt maatwerk te leveren Herstel van de trias educatis professionele ruimte aan de docent om in te spelen op de unieke behoefte van de student en de ontwikkelingen in de beroepspraktijk professionele inbreng voor de beroepspraktijk om opleidingen zodanig te fine tunen dat ze aansluiten bij de specifieke ontwikkelingen in regio s en branches én ruimte voor de student om zijn ontwikkeling tot professionele werker op maat te kunnen vormgeven Zorg daarvoor door de hogescholen of faculteiten van hogescholen weer voor de beroepspraktijk herkenbare instituten te laten worden Geef het maatschappelijk eigendom van die instituten ook weer terug aan die beroepspraktijk verantwoordelijkheid mag je voelen 1 En geef maximaal de ruimte om maatwerk te leveren Kan dat zonder indirecte structuren Ja sterker nog dit vraagt juist om heel directe interactie ruimte in de trias educatis om de opleidingstransactie daadwerkelijk vorm te geven Mogelijk met een marktmeester om sociaal wenselijke toegankelijkheid te borgen of machtsposities te voorkomen Ook voor die verantwoordelijkheid geldt die mag je direct voelen en kan dus maar op één plaats liggen bij de overheid Om Cruijff maar eens te parafraseren je moet een ploeg hebben om te kunnen ploegen Zo kun je alleen maar opleiden als je de professionele ruimte hebt om maatwerk te leveren in het opleiden van jongeren tot professionele werkers goed aangesloten op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk 1 In de huidige discussies rondom Human Capital Agenda s van de economische topsectoren begint weer iets van dat beeld te ontstaan Ook hebben sommige hogescholen en universiteiten de binding naar de beroepspraktijk nog steeds georganiseerd en zijn ze dus ook herkenbaar Hogeschool HAS Den Bosch is daar één van www hasdenbosch nl Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/129/het_visioen_van_hogeschool_has,_ (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Cordaid, door René Grotenhuis
  wereld zijn de meest zichtbare en fysieke expressie van de ongelijkheid de discriminatie van de lagere kasten in India en van de inheemse bevolking van Guatemala is misschien minder zichtbaar maar even ingrijpend de globale common goods zijn in groot gevaar Als wij er niet in slagen om de te verwachten schaarste aan natuurlijke hulpbronnen eerlijk en rechtvaardig te delen kan onmogelijk een antwoord gegeven worden op de groei van de wereldbevolking naar 9 miljard mensen in 2050 en het gerechtvaardigde verlangen van alle wereldburgers naar een leven in menselijke waardigheid in westerse samenlevingen is het sociale weefsel aan het uiteenscheuren als gevolg van het proces van individualisering De uitspraak Met mij gaat het goed maar de samenleving is verrot weerspiegelt de loskoppeling van het individuele en het sociale leven Dit alles wijst op een wereld waarin delen en erbij horen onder druk staan Cordaid wil bij de opbouw van florerende gemeenschappen haar rol spelen in die situaties waar alle genoemde uitdagingen bijeen komen daar waar ongelijkheid conflicten en het uiteenvallen van het sociale weefsel leiden tot fragiele samenlevingen Cordaid gelooft dat het bouwen aan en versterken van gemeenschappen een fundamentele strategie is om antwoorden te vinden op deze trends en om te kunnen gaan met de toekomstige uitdagingen Het is onze overtuiging dat alleen de gemeenschappelijke inspanningen van armen en gemarginaliseerden leiden tot verbetering van hun positie in de samenleving Solidariteit en naastenliefde verplichten ons hen daarbij te helpen Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk te maken

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/128/het_visioen_van_cordaid,_door_re (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Mensen met een Missie, door Manon Vanderkaa
  ander of liever in het aanreiken van de mogelijkheden voor mensen om zichzelf op te richten realiseren wij iets van het Rijk Gods Dat is niet een visioen dat ons aan het eind der tijden wacht maar een concreet en dagelijks verlangen in het leven van mensen die door armoede onrecht en ongelijke kansen worden neergedrukt Mensen met een Missie wil een gezicht geven aan het werken aan gerechtigheid Daarom zendt zij mensen uit die hun betrokkenheid wereldwijd gestalte geven in een veelheid aan ontwikkelingsprojecten Daarom ook werkt zij bij voorkeur samen met lokale gemeenschappen verbonden in geloof en menselijke waardigheid Onze voorkeur voor kleinschaligheid voor het werken aan de basis is verankerd in katholieke beginselen als subsidiariteit en een voortzetting van het werk van de missionarissen die ons voorgingen Ons visioen is dat van een wereld waarin de kwaliteit van leven en van menselijke relaties centraal staat waarin wederzijdse ontmoeting verdieping en uitwisseling de levensaders zijn van internationale samenwerking Het is onze vaste en in ons katholieke geloof verankerde overtuiging dat niemand uitgezonderd mag worden van de gemeenschap dat wij altijd over onze grenzen heen moeten reiken en dat wij in het gezicht van de ander waar ook ter wereld geen bedreiging maar altijd een uitnodiging kunnen zien Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk te maken moet de gemeente alle mensen die intensieve en langdurige mantelzorg verlenen elk jaar een vakantiecheque ter waarde van 200 euro verstrekken Met deze cheque kunnen mantelzorgers voor hun vervanging zorgen Tweets

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/140/het_visioen_van_mensen_met_een_m (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Unie NKV, door Marie-Louise van Wijk-van de Ven
  alle niveaus een actief genderbeleid wordt gevoerd Dat betekent het bevorderen van een evenredige vertegenwoordiging en deelname van vrouwen en mannen op alle terreinen en op alle niveaus de politiek het bedrijfsleven de wereld van de wetenschap de mantel zorg enz Weliswaar zijn wat dat betreft ook internationaal allerlei wetten aangenomen en afspraken gemaakt deze worden in de praktijk echter vaak niet uitgevoerd en of weer ter discussie gesteld Daarmee wordt vooruitgang geblokkeerd Samen met partners in het maatschappelijk middenveld wil de Unie NKV zich inzetten voor een wereld een land waar vrouwen én mannen willen wonen waar allen in de meest letterlijke zin van het woord tot hun recht komen Uiteindelijk is dat de opdracht die ons vanuit het katholiek sociaal denken wordt aangereikt Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk te maken moet de gemeente alle mensen die intensieve en langdurige mantelzorg verlenen elk jaar een vakantiecheque ter waarde van 200 euro verstrekken Met deze cheque kunnen mantelzorgers voor hun vervanging zorgen Tweets van KatholiekNetwer Lees verder Symposium Vervagende leeftijdsgrenzen Op zaterdag 31 oktober 2015 in de Aula van de Universiteit Utrecht is weer het jaarlijks symposium van de Adelbertvereniging het Thijmgenootschap en de Stichting Thomas More Thema is de veranderende plaats van ouderdom en de verhoudingen tussen generaties in onze cultuur U kunt zich hiervoor al aanmelden Voor meer info Verhaal je leven Stichting het Kruispunt in Nijmegen is met hulp van Skanfonds een project gestart Verhaal je leven Een project waarbij dak en thuislozen samen

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/143/het_visioen_van_unie_nkv,_door_m (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van Adveniat Geloofseducatie, door Monique Walrave
  aan geschikt materiaal voor catechese en groei in het geloof Dit is de missie van Adveniat de rooms katholieke uitgever die ervoor zorgt dat het woord van God toegankelijk is voor allen Uw Rijk kome is het visioen van Adveniat inspireren vanuit de bronnen die ons worden aangereikt door de Bijbel de traditie van kerk en klooster de theologie de spiritualiteit en het voorbeeld van gelovigen van vroeger en nu Om die bronnen onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen werkt Adveniat samen met vele andere geïnspireerde organisaties en communiceert via brochures elektronische nieuwsbrieven catechetische impulsmiddagen en de eigen webwinkel De positieve geluiden uit gezinnen parochies scholen en uit andere gremia in kerk en samenleving sterken ons in de overtuiging dat we op de goede weg zijn samen met vele partners Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk te maken moet de gemeente alle mensen die intensieve en langdurige mantelzorg verlenen elk jaar een vakantiecheque ter waarde van 200 euro verstrekken Met deze cheque kunnen mantelzorgers voor hun vervanging zorgen Tweets van KatholiekNetwer Lees verder Symposium Vervagende leeftijdsgrenzen Op zaterdag 31 oktober 2015 in de Aula van de Universiteit Utrecht is weer het jaarlijks symposium van de Adelbertvereniging het Thijmgenootschap en de Stichting Thomas More Thema is de veranderende plaats van ouderdom en de verhoudingen tussen generaties in onze cultuur U kunt zich hiervoor al aanmelden Voor meer info Verhaal je leven Stichting het Kruispunt in Nijmegen is met hulp van Skanfonds een project gestart Verhaal je

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/142/het_visioen_van_adveniat_geloofs (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van de Unie KBO, door Agnes van Balkom
  maatschappelijk debat over ouder worden en ouderen moeten domineren Wat betekent goed ouder worden voor mij wat betekent goed ouder worden voor onze samenleving Zijn hierop inspirerende visies Welke plaatjes en beelden zijn er Moet iedereen dat zelf bedenken en uitzoeken Inderdaad zal de oudere van vandaag en morgen dat zelf willen uitzoeken maar dat doet hij niet los van naasten gedeelde waarden of visies van waaruit hij of zij leeft Een inspirerende weg Als ouderenorganisatie vervullen wij een rol bij deze zoektocht Die rol spelen wij bewust en graag Als katholieke organisatie staan we niet waardevrij in deze vraag Wij zien mensen als sociale morele en bezielde wezens unieke mensen die samen op zoek zijn naar werkelijk goed ouder worden We geloven daarbij dat er een relatie is tussen goed ouder worden en het werkelijk goede in het leven een relatie tussen het persoonlijke goede en het goede voor de samenleving Er zijn inspirerend beelden en visies van goed ouder worden en zijn Visies die vertrekken vanuit moderne waarden als waardigheid zelfverwerkelijking verantwoordelijkheid en autonomie Ook visies die generativiteit noemen als specifieke motivatie van ouderen om zich in te willen zetten voor de volgende generatie Frits de Lange theoloog en ethicus De Lange 2007 schetst een weg waarlangs goed ouder worden vorm krijgt namelijk in verhouding met morele dimensies die met elkaar in evenwicht moeten zijn Hij noemt de vervulling van natuurlijke behoeften zorg om gezondheid een gewaardeerd lid zijn de gemeenschap deelname aan de sociale gemeenschap leven volgens morele overtuigingen respect voor morele autonomie het leven betekenis geven en betekenis ontvangen evenwichtig integratie samenhang tussen al deze zaken Deze weg geeft aan ons ideaal positieve beeldvorming rond ouder worden ankerpunten Ankerpunten waarlangs we onze activiteiten kunnen plaatsen Naast het opkomen voor de specifieke belangen van ouderen gaat het om meer het gaat ook om een gewaardeerd lid zijn van de gemeenschap en om mensen zien in hun behoefte aan betekenis geven en ontvangen Ouderen hebben de toekomst wordt vaak gezegd Inderdaad maar in het licht van bovenstaande is te zeggen dat ouderen toekomst geven Ouderen zijn in hun zoektocht naar goed ouder worden immers gericht op deelname aan de samenleving in welke vorm dan ook Bovendien en dat is specifiek voor ouderen zij willen iets nalaten voor generaties die na hen komen Dat inspireert Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/141/het_visioen_van_de_unie_kbo,_doo (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van RIPD, door Erik Borgman
  met alles wat we zeggen en denken deze wereld is de plaats waar God zich met ons verbindt ook al drukken wij God door de manier waarop wij ons leven inrichten en door de manier waarop wij over ons leven denken voortdurend buiten beeld Ik citeer nog een keer uit Gaudium et Spes het is mijn lievelingscitaat geworden In de dynamiek van zijn geloof waardoor het gelooft dat het wordt geleid door de Geest van de Heer die de gehele aarde vervult spant het volk van God zich in om in de gebeurtenissen eisen en verlangens waarin het samen met de overige mensen van onze generatie deelt te onderkennen wat daarin werkelijke tekenen zijn van de aanwezigheid van God of van zijn plannen no 11 De Bijbelse verhalen en de gelovige tradities vertellen ons dat God bron dragende grond en doel van ons leven is en op basis van deze overtuiging kijken wij waar dit aan het licht komt en wat er dan in dit licht verschijnt Wat moeten wij letterlijk in Gods Naam doen maar vooral ook wat mogen wij in Gods Naam zijn en in welk perspectief worden wij gezet door de Naam van God die betrokken en reserveloze liefde is Het gaat om het visioen van recht en vrede wordt door moderne gelovigen wel gezegd Ik geloof steeds minder dat het onze taak is dit visioen levend te houden en steeds meer dat dit visioen iets uitdrukt zoals het geloof in God als Vader Zoon en Geest op een andere manier iets uitdrukt en de verwachting van de opstanding van de doden op weer een andere manier ik geloof steeds meer dat wij niet leven van wat wij levend weten te houden maar dat wij levend gehouden worden door een liefde die alle verstand te boven gaat maar die ons verstand vraagt alles in het licht van deze goddelijke Liefde te zien God is met ons en zal met ons zijn in goede en in kwade dagen Dat maakt dat onze goede dagen overlopen van goedheid en dat onze kwade dagen tekenen worden dat Gods ongekende toekomst aanbreekt Ik ben ervan overtuigd dat dit het is dat mensen doet leven onuitroeibaar tegen elke dood in Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/144/het_visioen_van_ripd,_door_erik_ (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • VKMO - Katholiek Netwerk - Het visioen van VKO, Centrum voor Katholiek Onderwijs, door Dick Wijte
  lesstof over kunnen brengen op de klas de groep Docenten hebben vanwege hun invloed op lesinhoud en hun verstandhouding met de jeugd een uitgelezen taak in de samenleving een beschavingstaak Als zij daarvan worden afgeleid of afgehouden gebeurt dat niet zonder gevolgen Het kan zelfs gebeuren dat leraren uiteindelijk afwezig zijn In Duitsland aan het begin van de vorige eeuw ontbrak het aan leraren die jonge mensen konden uitleggen wat de positieve kanten van hun aspiraties zijn en welke kanten meer ontwrichtend uitwerken Dit verwijt is afkomstig van Leo Strauss 1899 1973 een Duits filosoof die tijdig via Engeland naar de VS emigreerde Jonge mensen merkt hij op oriënteerden zich helaas op professoren en schrijvers die bewust of onbewust het pad voor Hitler zouden effenen 2 Laten we terugkeren naar Havel In een van zijn laatste stukken schrijft hij dat zijn streven niet het karakter heeft van een bereikbaar doel dat nadat het is bereikt kan worden afgevinkt Het gaat hem meer om een ideaal dat wij met onze inzet weten te benaderen soms meer soms minder maar dat we net als de horizon nooit zullen bereiken 3 Daar gaat onderwijs over 1 In Twee dooie kanaries NRC Handelsblad 12 12 2011 2 Zie archive org details LeoStraussOnGermanNihilisme1941 3 In het Duits beschikbaar Vom Wert der Freiheit Frankfurter Allgemeine Zeitung 24 12 2011 Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Op 11 november a s in Nijmegen organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 Thema dit jaar is Spiritualiteit en leiderschap De kunst om te zien waar het op aankomt Tijdens de identiteitsdag 2015 kunt u zien horen en ervaren welke actuele stappen schoolleiders in het katholiek onderwijs zetten rond spiritualiteit en leiderschap Meer info Oproep kandidaatstelling KRO ledenraad In oktober worden de vijfjaarlijkse verkiezingen gehouden voor de KRO Ledenraad Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO Kijk op VN vredesprijs voor religieuze leiders VN vredesprijs voor religieuze leiders De prestigieuze VN vredesprijs is gisteren uitgereikt aan drie religieuze leiders die een verzoenende rol spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek Religieuze leiders spelen steeds vaker een rol bij conflictbestrijding Deze inmenging gebeurt wereldwijd zoals in de recente geschiedenis in Soedan of Sri Lanka Mensen met een Missie steunt veel religieuze leiders die actief zijn in vredesprocessen Zoals father Sebastiano d Ambra van partnerorganisatie Silsilah in de Filippijnen 100 reporters reis naar de Filippijnen Met het 100 reporters project start Mensen met een Missie een reeks van reizen naar landen in Azië Afrika en Latijns Amerika Met dit project willen we mensen die in deze landen strijden voor een beter bestaan een stem geven in Nederland Geeft u hen deze stem Ga dan met ons mee op reis en bereid u voor op een bijzondere diepgaande ervaring Unie KBO pleit voor vakantiecheque mantelzorgers De Unie KBO wil dat mantelzorgers vakantie kunnen nemen om overbelasting te voorkomen Om dit mogelijk te maken moet de gemeente alle mensen die intensieve en langdurige mantelzorg verlenen elk jaar een vakantiecheque ter waarde

  Original URL path: http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/154/het_visioen_van_vko,_centrum_voo (2015-10-22)
  Open archived version from archive