archive-nl.com » NL » K » KENNISINSTITUUTVEILIGHEID.NL

Total: 64

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Advanced Fire Fighting refresh - Kennis Instituut Veiligheid
  het certificaat AFF beschikken Krachtens de Zeevaartbemanningswet is dit certificaat verplicht voor alle zeevarenden met een vaarbevoegdheid als wachtdoende officier Leerdoelen Na de herhalingscursus AFF Refresh zijn de volgende competenties opgefrist leidinggeven aan de brandbestrijding bij een brand aan boord de brandbestrijding aan boord organiseren en trainen de brandveiligheidsvoorzieningen en blusmiddelen aan boord inspecteren en bedienen onderzoeken rapporteren en leren van een brand aan boord Deze vier competenties zijn vastgelegd in de STCW Code 1995 en verder uitgewerkt in de modelcursus Advanced training in fire fighting van de IMO editie 2000 Beginvereisten De deelnemer is in het bezit van een geldig AFF certificaat en van een geldige geneeskundige verklaring voor de zeescheepvaart Ook verkeert de deelnemer in een goede gezondheid en is hij fysiek in staat om aan de praktijkoefeningen deel te nemen Programma De herhalingscursus AFF Refresh duurt 2 lesdagen 16 uur en herhaalt elementaire onderdelen van de vier AFF competenties Het accent ligt hierbij op kritische vaardigheden zoals gevaarsherkenning en besluitvorming Ook worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van brandbestrijding behandeld zoals verkenning van Rook Stroming Temperatuur en Vlammen RSTV verkenning rookgaskoeling en repressieve ventilatie Dankzij de samenwerking met het oefencentrum van G4S in Heerenveen kan er volop

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/advanced-fire-fighting-refresh.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • VCU VIL - Kennis Instituut Veiligheid
  betreft met name bedrijven die in opdracht van aannemers in risicovolle omstandigheden werken zoals de petro chemie de bouw de installatie techniek en de scheepvaart Leerdoelen Na de cursus VCU VIL weet u welke veiligheids en gezondheidseisen er aan VCA gecertificeerde bedrijven worden gesteld in welke wet en regelgeving de veiligheids en gezondheidseisen aan VCA gecertificeerde bedrijven zijn vastgelegd de meest voorkomende veiligheids en gezondheidsrisico s in de sectoren bouw en techniek noemen en aangeven met behulp van welke maatregelen deze risico s tot een acceptabel niveau kunnen worden beperkt welke wetgeving en verantwoordelijkheden van toepassing zijn op de relatie inlener uitzendorganisatie uitleenkracht Beginvereisten Op de cursus VCU VIL zijn geen beginvereisten van toepassing Programma De cursus VCU VIL duurt 1 dag 8 uur en behandelt de volgende onderwerpen wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid VG ergonomie risico s en ongevallentheorie het bevorderen van veilig en gezond werken procedures en werkvergunningen bedrijfsnoodplan gevaarlijke stoffen gevarenbronnen persoonlijke bescherming juridische relatie inlener uitzendorganisatie uitleenkracht Examinering en certificering De cursus VCU VIL van KIV wordt afgesloten met een schriftelijk theorie examen Bij een voldoende resultaat op dit examen krijgt de deelnemer het diploma VIL VCU uitgereikt Het examen van KIV voldoet

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/vcu-vil.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Risico Inventarisatie en Evaluatie rapport - Kennis Instituut Veiligheid
  geeft u dus inzicht in de veiligheids en gezondheidsrisico s van uw organisatie en werkprocessen Denk hierbij aan de risico s van ongevallen zoals vallen van hoogte en beknellingen in machines brand gevaarlijke stoffen en explosies Maar ook aan de kans op chronische gezondheidsklachten als gevolg van lawaai een ongezond binnenklimaat blootstelling aan schadelijke stoffen en lichamelijke overbelasting Met behulp van de resultaten van een RI E kunt u de kans op brand arbeids ongevallen en gezondheidsklachten aanmerkelijk verkleinen Hiermee beperkt u op voorhand niet alleen veel menselijk leed maar ook de kosten als gevolg van verzuim ziekte arbeidsongeschiktheid reïntegratie en het uitvallen van de productie Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen Inventariseren èn aanpakken Een RI E bestaat uit twee delen het onderzoek naar de risico s zelf en het plan van aanpak pva In het pva geeft u als werkgever aan welke maatregelen u treft om de risico s weg te nemen of tot een acceptabel niveau te beperken binnen welke termijn deze maatregelen zijn genomen en wat deze maatregelen opleveren Zowel de maatregelen als de verwachte resultaten daarvan moeten zo concreet mogelijk beschreven zijn Dit betekent dat de Arbeidsinspectie de uitvoering en de gevolgen van de genomen maatregelen bij u op de werkvloer moet kunnen toetsen Eisen aan een RI E Op de uitvoering van een RI E zijn specifieke eisen van toepassing Zo moet er een veiligheidskundig onderbouwd en getoetst RI E instrument worden gebruikt Er bestaan branchespecifieke RI E instrumenten Deze zijn gebaseerd op de veiligheids en gezondheidsrisico s die in de betreffende branche het meest voorkomen Het voordeel hiervan is dat de bedrijven en instellingen in deze branche het wiel niet steeds opnieuw hoeven uit te vinden De binnenvaart is een voorbeeld van een branche met een branchespecifieke RI E Een RI E

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/risico-inventarisatie-en-evaluatie-rapport.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Leidinggeven en communiceren - Kennis Instituut Veiligheid
  Leidinggeven en communiceren is in de eerste plaats bedoeld voor scheepsofficieren in opleiding Verder is deze cursus bedoeld voor iedereen die zich als leidinggevende wil ontwikkelen Denk hierbij aan teamleiders bij de overheid en in het bedrijfsleven Leerdoelen Na de cursus Leidinggeven en communiceren kunt u verschillende stijlen van leiderschap onderscheiden en situationeel toepassen doelen en opdrachten SMART formuleren specifiek meetbaar acceptabel realistisch en tijdgebonden mensen motiveren met behulp van hun drijfveren de vijf basisvaardigheden van leidinggeven toepassen voorbereiden uitvoeren evalueren communiceren en omgaan met mensen sociale vaardigheden begrijpen wat er gebeurt als er communicatie plaatsvindt communicatieprocessen effectief beïnvloeden en waar nodig bijsturen gesprekstechnieken op de juiste manier en op het juiste moment toepassen rekening houdend met verbale en non verbale communicatie mensen coachen met behulp van doelgerichte waarneming evaluatie en feedback Beginvereisten Op de cursus Leidinggeven en communiceren zijn geen beginvereisten van toepassing Programma Deze tweedaagse cursus behandelt de basisprincipes van leidinggeven en communiceren situationeel leidinggeven bereikbare doelen stellen mensen motiveren helder en eenduidig communiceren effectieve gesprekken voeren en mensen op hun gedrag coachen Met behulp van casussen en rollenspelen leert u deze basisprincipes praktisch toe te passen Dit doen we met respect voor de manier waarop u zelf

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/leidinggeven-en-communiceren.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Blended Learning BHV - Kennis Instituut Veiligheid
  te beoefenen Uw BHV ers in opleiding zullen het vast ook prettiger vinden om de theorie in eigen tijd en tempo te kunnen volgen in plaats van 2 volle dagen op cursus te moeten Cursisten besteden gemiddeld 6 tot 8 uur aan het e learningprogramma Het klassikale praktijkgedeelte duurt 1 dag Hoe werkt blended learning bij KIV Wanneer een cursist zich bij KIV aanmeldt voor blended learning BHV krijgt hij een inlogcode voor het elektronische deel van de cursus De cursist moet kunnen aantonen de e learning met goed gevolg te hebben afgelegd alvorens aan de klassikale praktijkles mee te mogen doen De e learning wordt voor dit doel afgesloten met een toets Bij een positief toetsresultaat krijgt de cursist een toelatingscertificaat waarmee de e learning formeel wordt afgesloten en de cursist toegang krijgt tot de praktijkdag De BHV herhalingscursussen kan ook voor een deel via e learning worden aangeboden maar daar zit altijd nog een deel praktijktraining aan vast Welke onderwerpen komen er in de e learning aan bod Het e learningprogramma van het NIBHV bestaat uit de volgende modules Niet spoedeisende Eerste Hulp Spoedeisende Eerste Hulp Brandbestrijding Ontruiming In de klassikale opleiding Basis BHV van KIV worden deze

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/blended-learning-bhv.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Medical First Aid STCW - Kennis Instituut Veiligheid
  boord aanwezige medische hulpmiddelen en apparatuur op een verantwoorde manier gebruiken Beginvereisten Deelname aan deze cursus is alleen mogelijk wanneer de cursist over een EHBO diploma of het certificaat Basic Safety beschikt Programma De cursus Medical First Aid STCW duurt 2 lesdagen 16 lesuren Het programma bestaat uit internationaal in het STCW verdrag vastgelegde onderdelen zoals incidentmanagement reanimatie bloedingen verwondingen en blessures breuken verdrinking en onderkoeling communicatie gezondheid en hygiëne

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/medical-first-aid-stcw.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Persoonlijk leiderschap - Kennis Instituut Veiligheid
  wil werken aan zijn persoonlijke effectiviteit als aankomend leidinggevende Voor mensen die al een leidinggevende functie hebben biedt deze cursus een goede oriëntatie en reflectie op de persoonlijke loopbaan De cursus is tevens een onderdeel van de opleiding voor scheepsofficieren Voor deze doelgroep bieden wij de cursus in samenwerking met het ROC Friese Poort aan Leerdoelen Na de cursus Persoonlijk leiderschap kunt u uzelf spiegelen aan de acht principes van effectief leiderschap uw ontwikkelpunten als leidinggevende in ontwikkeling aangeven uw leerdoelen op het gebied van persoonlijke effectiviteit benoemen een plan voor uw toekomstige loopbaan maken Beginvereisten Op de cursus Persoonlijk leiderschap zijn geen beginvereisten van toepassing Programma In deze cursus van 4 tot 8 dagdelen leert u de acht principes van effectief leiderschap van Covey de meest succesvolle leiderschapsdenker ter wereld op uzelf toe te passen U doet dit met behulp van opdrachten en oefeningen die u in tweetallen of groepjes uitvoert Deze worden afgewisseld met theorie en achtergrondinformatie U maakt in deze training proactief en in verbinding met anderen een begin met het realiseren van uw persoonlijke missie en visie U blijft hierbij dicht bij uzelf Persoonlijk leiderschap is authentiek leiderschap Het exacte aantal dagdelen is afhankelijk van het

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/persoonlijk-leiderschap.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Herhaling BHV - Kennis Instituut Veiligheid
  KIV biedt u een meerjarenplan met elk jaar een verrijkende invulling van de BHV herhalingscursus Doelgroep De cursus BHV Herhaling is bedoeld voor iedereen die het diploma Basis Bedrijfshulpverlener heeft Leerdoelen Na de cursus BHV Herhaling kan de cursist zijn wettelijke BHV taken nog beter uitvoeren aangeven wat zijn ontwikkelpunten als BHV er zijn in zijn rol als BHV er nieuwe ontwikkelingen en technieken toepassen zijn BHV taken optimaal afstemmen op de eigen organisatie Beginvereisten De cursist beschikt reeds over een geldig diploma Basis Bedrijfshulpverlener Programma De cursus BHV Herhaling duurt afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever 1 of 2 dagdelen 5 tot 8 uur en bestaat uit de volgende onderdelen levensreddende handelingen reanimatie en gebruik van de AED brandbestrijding en ontruiming oefening en De eerste drie onderdelen zijn verplicht De oefeningen bieden alle ruimte voor maatwerk Over de invulling van dit onderdeel gaan we graag met de opdrachtgever in gesprek Certificering Na deelname aan de cursus BHV Herhaling krijgt de cursist een herhalingscertificaat Hiermee wordt de geldigheid van zijn diploma Basis Bedrijfshulpverlener met 1 jaar verlengd Locatie en data Data en locatie worden in overleg vastgesteld afhankelijk van de inschrijvingen De cursus wordt desgewenst bij u op locatie

  Original URL path: http://www.kennisinstituutveiligheid.nl/informatie/herhaling-bhv.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •